Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm sus

 

 

Ai nevoie de finanțare?

Programul este destinat lucrătorilor
migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi
ai acestora care doresc să investească
în lansarea sau/şi dezvoltarea unei
afaceri proprii.

pare logo


Înscrie-te acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai o idee de afacere?

Programul Național de Abilitare Economică
a Tinerilor este pentru tine! pnaet logo

Aplică acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de instruire?

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
este pentru tine!
gea logo


Aplică acum

Paterns 10 ani odimm jos
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

ODIMM participat la Tîrgul locurilor de muncă pentru Tineret

 

Astăzi,  30 mai 2013, ODIMM a participat la Tîrgul locurilor de muncă pentru Tineret, organizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în incinta centrului Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO”.

 

Tinerii prezenţi la eveniment au avut ocazia să afle mai multe informaţii despre suportul de care pot beneficia pentru a-şi deschide propria afacere  prin intermediul programelor ODIMM şi anume:

 

Tinerii decişi să înfiinţeze sau să dezvolte o afacere în mediul rural au beneficiat de consultanţă şi au aplicat la programul PNAET chiar la standul ODIMM.

 

Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret a fost organizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor, eveniment demarat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Educaţiei.

Luni, 27 Mai 2013 16:10

Comunicat de presă

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Administrator

 Centrul de Cercetări Sociologice şi Marketing CIVIS (Centrul CIVIS) realizează o cercetare de piaţă în Moldova la solicitarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  (OECD), în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în coordonarea Ministerului Economiei.

                                                                             

Studiul accesibilităţii resurselor financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM” şi are drept scop analiza experienţei şi obstacolelor IMM privind accesarea finanţării externe de la instituţii financiare, obstacolele principale şi posibilele intervenţii. Rezultatele acestui studiu vor oferi puncte de reper pentru Guvernul Republicii Moldova în îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM.

 

Elementele cheie în elaborarea studiului dat îl reprezintă interacţiunile şi chestionările reprezentanţilor instituţiilor / organizaţiilor de finanţare, precum şi a întreprinderilor propriu-zise, pentru a trasa direcţiile cheie de dezvoltare. De menţionat că pentru efectuarea chestionării întreprinderilor a fost subcontractat Centrul CIVIS, care s-a angajat să garanteze confidenţialitatea informaţiei oferite de respondenţi, precum şi a datelor ce ţin de identitatea acestora.

 

Este important de evidenţiat că accesul la finanţare este un factor cheie pentru dezvoltarea afacerilor şi sporirea economiei Republicii Moldova. În aşa fel, facilitarea acestuia este una dintre direcţiile prioritare stabilite de către Guvernul Republicii Moldova în Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012 - 2020.

 

La 21 mai, curent, a avut loc lansarea Proiectului Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri (BI-Net), implementat în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră în Bazinul Mării Negre 2007 - 2013.

 

Conferinţa de lansare a avut loc în oraşul Samsun din Turcia şi a fost organizată de către partenerul local OKA (Middle Black Sea Development Agency). Participarea la eveniment a partenerului lider – ODIMM şi a partenerilor din Grecia, Armenia, România şi Ucraina a fost posibilă în regim on-line.

 

Scopul proiectului este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Menţionăm că lansarea proiectului „Black Sea BI-Net” în Republica Moldova va avea loc la mijlocul lunii iulie şi se va derula pe o perioadă de 2 ani.

 

Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri („Black Sea BI-Net”) este finanţat de către Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi de către Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre.

 

 Turcia a dat start

Vineri, 17 Mai 2013 11:14

De ziua sa ODIMM premiază cel mai activ ofiţer de credit

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Administrator

NistiriucAstăzi, 17 mai, de ziua sa, ODIMM premiază cel mai activ ofiţer de credit. Concursul a fost anunţat la sfîrşitul anului 2012 şi a venit momentul să anunţăm cîştigătorul şi să îi înmînăm marele premiu: un Laptop Asus.

Ofiţerul de credit care a eliberat pe parcursul anului 2012, cele mai multe credite cu garanţia financiară ODIMM este:

 

Dumitru Nistiriuc, angajat al Moldova Agroindbank, filiala Ungheni!

 

La concurs au participat toţi ofiţerii de credit ai băncilor partenere, care au acordat credite garantate prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM.

Bănci partenere: BC FinComBank S.A., Moldova Agroindbank S.A., Victoriabank S.A., Banca de Economii S.A., Banca Comerciala Română S.A., BC Unibank S.A., BC Unibank S.A..

Mai multe informaţii despre Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM accesaţi aici.

 Astăzi, 16 mai, în cadrul săptămînii dedicate Familiei, echipa ODIMM împreună cu dna Valentina Buliga, ministrul în exercițiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei şi reprezentanţii OIM au vizitat 3 antreprenori de succes, care au fost plecaţi din ţară, dar s-au întors, şi au reuşit să iniţieze o afacere de succes.

 

Toţi cetăţenii Republicii Moldova care doresc să se întoarcă acasă pot beneficia de suscurtuport, consiliere şi asistenţă în dezvoltarea afacerii prin intermediul „Programului PARE 1+1. Dovadă sunt familiile frumoase care au beneficiat de acest sprijin financiar”, a menţionat dna Buliga.

 

Eugeniu Scurtu, proprietarul fabricii de producere a peleţilor “Arin Alb” din satul Sociteni, raionul Ialoveni, a muncit o perioadă îndelungată în Spania, motivat de grija părintească pentru copii săi. În 2011 s-a adresat la ODIMM şi a aplicat la “PARE 1+1”. Prin intermediul Programului ideile sale au prins contur într-un plan de afaceri bine pus la punct şi a beneficiat de un suport de 200 mii lei pentru a procura linia tehnologică de producere a peleţilor din biomasă.

 

Nu e uşor să îţi deschizi o mică afacere. Am muncit mult, dar astăzi suntem mîndri şi mulţumiţi de activitatea noastră. Dacă nu ar fi fost acest grant, soţul meu ar fi lucrat încă mult timp în afara ţării, departe de copii”, a afirmat Rodica Scurtu.

 

Astăzi, familia Scurtu nu este doar deţinătoarea unei afaceri de succes, lider pe piaţa autohtonă în producerea peleţilor, este şi o familie frumoasă.

 

Programul “PARE 1+1”a reprezentat o şansă şi pentru familia Răileanu din comuna Bardar, raionul Ialoveni. Antreprenorul Răileanu Victor a înfiinţat S.C. Răilean-Plus S.R.L. în 2006, activînd în domeniul producerii şi comercializării soiei toastate. Soţia antreprenorului, Aliona, a fost plecată în Italia pentru a-şi susţine financiar familia şi afacerea iniţiată. 

 

După 7 ani de despărţire, Aliona a revenit acasă, la familia sa, pentru că suportul pentru afacerea creată a venit prin intermediul Programului “PARE 1+1”. După ce soţii Răileanu au urmat cursurile de instruire, au elaborat un plan de afaceri viabil şi au beneficiat un grant de în valoare de 200 mii.

 

Tudor Corcodel, din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a revenit din Irlanda datorită programului de asistenţa al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. “Am o mică afacere cu porcine, care pentru moment îmi oferă suficiente surse pentru a-mi întreţine familia, fiind acasă”, relatează Tudor Corcodel.

 

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Pînă în prezent 208 antreprenori au beneficiat de Programul PARE 1+1, din care 66 pe parcursul anului 2013.

 

 

Pentru mai multe informaţii despre Programul “PARE 1+1” accesaţi Aici.

 

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!
pare

Astăzi, 29 aprilie, ODIMM a semnat 66 contracte de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”, care vizează investiţii totale de cca 46 mil. lei, inclusiv 12 mil. lei – grant.

Cererile de finanţare au fost acceptate de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului “PARE 1+1”, la şedinţa din 23 aprilie curent.


Este important de evidenţiat că lucrătorii migranţi sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale. Printre domeniile de activitate se enumeră agricultura (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

 

Analizele denotă că remitenţele declarate în cadrul Programului provin în proporţie de 40 % de la lucrătorii migranţi din Italia, 15 % - din Rusia, câte 7% - SUA, 7% - Portugalia şi Spania, 4% - Irlanda.

 

Din punct de vedere teritorial, investiţiile din remitenţe sunt direcţionate preponderent în localităţile rurale, doar 13% revenindu-i municipiului Chişinău, iar din municipiul Bălţi nu a fost nici o cerere de finanţare. Zona Centru rămâne a fi cea mai activă cu 55%, fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%).

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

Menţionăm că următoarea etapă pentru depunerea cererilor de finanţare începe din data de 30 aprilie curent. Înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md.

Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

ODIMM invită toţi doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Pagina 45 din 51

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE