Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
               1
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și MIjlocii (ODIMM) în parteneriat cu Platforma Națională a Femeilor din Moldova a lansat Concursul Național anual "Gala Antreprenoriatului Feminin", desfășurat în perioada 1-22 noiembrie. Scopul Concursului este de a promova rezultatele activității companiilor fondate și gestionate de femei. 
 
Obiectivele Concursului sunt de a  identifica și recunoaște public cele mai talentate și de success femei, care au obținut rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate, au contribuit la crearea condițiilor adecvate de muncă, au participat la dezvoltarea socio-economică a localității unde activează. Totodată se urmărește promovarea imaginii pozitive a femeilor, precum și mediatizarea rezultatelor obținute de către femei în diverse domenii. 
 
Nominalizări:
  • Debutul anului - Produs nou pe piață
  • Debutul anului  - Start-Up Inovativ 
  • Contribuție în societate – Responsabilitate Social Corporativă
  • Premiul mare. Antreprenoarea Anului
 
Întreprinderile participante trebuie să înregistreze rezultate remarcabile conform nominalizărilor menționate, să fie înregistrate la Camera Înregistrării de Stat și să completeze formularul de înregistrare
 
Premierea câștigătoarelor va avea loc în  data de 25 noiembrie 2017, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Forumului Național al Femeilor din Moldova cu genericul „Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională”.
 
În anul 2017 portofoliul ODIMM s-a completat cu 2 programe noi de suport în business, destinate în exclusivitate femeilor: Programul Național - pilot „Femei în Afaceri” și proiectul ”Business Academy for Women”, destinate impulsionării creșterii numărului de întreprinderi fondate și gestionate de femei. Prin intermediul acestor programe mai mult de 500 de femei din toată țara, inclusiv regiunile Transnistria și UTA Găgăuzia au beneficiat de asistență consultativă, educațională și financiară.
 
Pentru a vă înregistra la concurs, accesați:
 
 
Perioada de aplicare: 1-22 noiembrie.
 
Mai multe detalii http://bit.ly/2zACGTx
                     1 
Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнерстве с Национальной женской платформой Молдовы запустила ежегодный Национальный конкурс «Гала Женского Предпринимательства», который проводился с 1 по 22 ноября. Целью Конкурса является продвижение результатов работы компаний, основанных и управляемых женщинами.
 
Задачами конкурса ставятся выявление и признание наиболее талантливых и успешных женщин в обществе, которые добились замечательных результатов в различных областях деятельности, способствовали созданию подходящих условий труда, участвовали в социально-экономическом развитии местности, где они работают. В то же время он призван содействовать формированию позитивного имиджа женщин, а также содействовать закреплению результатов, достигнутых женщинами в различных областях.
 
Номинации:
Дебют года - Новый продукт на рынке
Дебют года - инновационный стартап
Вклад в общество - Корпоративная социальная ответственность
Большой приз. Предприниматель года
 
Участвующие компании должны предоставить впечатляющие результаты в соответствии с указанными номинациями, быть зарегистрированными в Государственной регистрационной палате и заполнить форму для участия в конкурсе.
 
Победители будут награждены 25 ноября 2017 года во время 3-го Национального женского форума Молдовы, который пройдет под слоганом «Женское предпринимательство - потенциал регионального развития».
 
В 2017 году портфель ODIMM был дополнен двумя новыми программами поддержки бизнеса, предназначенными исключительно для женщин: пилотной программой «Женщины в бизнесе» („Femei în Afaceri”) и Академией бизнеса для женщин, которые призваны увеличить число  предприятий, основанных и управляемых женщинами. Благодаря этим программам более 500 женщин по всей стране, включая Приднестровский регион и АТО Гагаузия, получили консультативную, образовательную и финансовую помощь.
 
Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе, перейдите по ссылке:
Срок подачи заявок: 1-22 ноября.
Подробнее http://bit.ly/2zACGTx
DSC 1123 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a relansat un produs pe piața mediatică din Republica Moldova destinat antreprenorilor și consultanților în afaceri din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană - Business Portal, astăzi, 14 noiembrie, la Centrul de Excelență în domeniul TIC "Tekwill".
 
În deschiderea evenimentului a participat Iulia Costin-Iabanji, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova care a menționat că “Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu o serie de obstacole în Republica Moldova, printre cele mai importante fiind accesul la resursele informaționale. Business portal vine în întâmpinarea antreprenorilor din Republica Moldova pentru a le acoperi golul de informații si este un instrument important pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile de afaceri ale managerilor și a personalului companiilor”, a declarat Iulia Costin-Iabanji.DSC 1080 edited
 
Ghenadie Crețu, coordonatorul Programului Migrație și dezvoltare, OIM Moldova,  a accentuat că portalul va deveni o platformă eficientă și utilă pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, precum și un pod de sporire a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. „Accesul la informații și inovații este motorul unei economii. În context, portalul www.business.md are menirea de a deveni un liant important în acest proces”, a spus Ghenadie Crețu.
 
DSC 1122 edited editedPetru Gurgurov, director interimar ODIMM, a  subliniat faptul că prin intermediul acestei platforme s-a dorit facilitarea accesului atât al potențialilor antreprenori, cât și propriu-zis a IMM-urilor la informație, începând cu datele privind inițierea unei afaceri în Republica Moldova și terminând cu instrumentele de suport. „Antreprenorii vor putea primi informația necesară pas cu pas pentru dezvoltarea afacerii proprii. Totodată, s-a considerat necesar de a asigura pentru mediul de afaceri, un portal web, prin care antreprenorul din Republica Moldova să fie informat privind ultimele modificări legislativ/normative în domeniul desfășurării activității de întreprinzător” a reiterat Petru Gurgurov. 
 
Andrei Crigan, reprezentantul companiei de consultanță Gateway & Partners, Asociația Oamenilor de Afaceri din   Moldova și Constantin Vieru, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-România au reiterat importanța Business portalului dedicat antreprenorilor, exprimându-și speranța că acesta va da o valoare adăugată mediului antreprenorial. 
 
DSC 0101 editedIrina Polisciuc, business provider, Dnestr Enterprise, Tighina a apreciat în special accesibilitatea portalului pentru antreprenorii din zona Nistreană, care vor putea beneficia de  informații veridice, inclusiv în limba rusă. 
 
Tânăra antreprenoare, Daniela Dohotaru-Grițcan s-a arătat încântată de utilitatea acestui portal, menționând că “Business portal oferă suportul informațional necesar, mai este nevoie de talent, creativitate și un pic de noroc. Acestea sunt ingredientele unei afaceri de succes”.
 
www.businessportal.md oferă un spectru larg instrumente pentru a ajuta antreprenorii să dezvolte și să crească afacerile la un nivel superior și pentru potențialii antreprenori să inițieze noi afaceri. Portalul oferă informații utile privind inițierea unei afaceri, plăți fiscale, contabilitate, cadrul legal, știri de afaceri, planuri de afaceri, programe de suport etc.
 
DSC 0106 editedwww.businessportal.md a fost creat în 2007 cu susținerea Guvernului Norvegiei, iar modernizarea şi actualizarea portalului a fost finanțată de Uniunea Europeană grație proiectului „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova", implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea în Moldova. Beneficiarul site-ului este Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.       
 
 
Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM
DSC 1123 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и Международная организация по миграции (МОМ) перезапустили на медийном рынке Республики Молдова проект, предназначенный для предпринимателей и бизнес-консультантов в Молдове, в том числе в приднестровском регионе - Бизнес-портал (Business Portal).
 
Участвовавшая в церемонии открытия Юлия Костин-Ябанжи, генеральный госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова отметила, что «малые и средние предприятия в Молдове сталкиваются с рядом препятствий, наиболее важным из которых является доступ к информационным ресурсам. Бизнес-портал предназначен устранить этот недостаток, и станет важным инструментом для повышения информированности, уровня знаний и навыков менеджеров бизнеса и сотрудников компаний».DSC 1080 edited
 
Генадие Крецу, координатор Программы по миграции и развитию, МОМ, подчеркнул, что портал станет эффективной площадкой для малых и средних предприятий в Молдове, а также дополнительным вкладом для построения моста доверия между двумя берегами Днестра. «Доступ к информации и инновациям - двигатель экономики. В этом контексте портал www.businessportal.md призван стать важным связующим звеном в этом процессе», - сказал Генадие Крецу.
 
DSC 1122 edited editedПетру Гургуров, временный директор ODIMM подчеркнул, что благодаря этой платформе будет обеспечен доступ как потенциальных предпринимателей, так и действующих субъектов МСП к данным, начиная от открытия бизнеса в Молдове и заканчивая инструментами поддержки. «Предприниматели смогут шаг за шагом получать необходимую информацию для развития собственного бизнеса. Это веб-портал, через который предприниматель в Молдове будет получать информацию о последних изменениях в законодательстве / нормативных актах при ведении предпринимательской деятельности», - подчеркнул Петру Гургуров.
 
Андрей Криган, представитель консалтинговой компании Gateway & Partners, Ассоциация предпринимателей Молдовы, и президент Двусторонней торгово-промышленной палаты Молдовы и Румынии Константин Виеру также подтвердили важность портала для молдавского бизнеса, выразив надежду на то, что он успешно впишется в бизнес-среду.
 
Ирина Полищук, бизнес-провайдер, Dnestr Enterprise, Тигина высоко оценила доступность портала для предпринимателей в приднестровском регионе, которые смогут извлечь выгоду из надежной информации, в том числе и на русском языке.DSC 0101 edited
 
Молодой предприниматель Даниэла Дохотару-Грицкан эмоционально отметила полезность этого портала, сказав, что «Бизнес-портал обеспечивает необходимую информационную поддержку, нужен талант, творчество и немного удачи. Это и есть ингредиенты успешного бизнеса».
 
www.businessportal.md предлагает широкий спектр инструментов, помогающих предпринимателям создавать и развивать бизнес на более высоком уровне, а потенциальным деловым людям - начинать новый бизнес. Портал предоставляет полезную информацию о запуске бизнеса, налоговых платежах, бухгалтерском учете, правовой базе, деловых новостях, бизнес-планах, программах поддержки и т.д.
 
DSC 0106 editedwww.businessportal.md был создан в 2007 году при поддержке правительства Норвегии, а модернизация и обновление портала финансировалась Европейским Союзом благодаря проекту «Поддержка реализации компонента миграции и развития Партнерства по мобильности ЕС-Молдова и использование его преимуществ для жителей приднестровского региона Республики Молдова», осуществляемому Международной организацией по миграции (МОМ), Миссия в Молдове. Бенефициаром сайта является Организация по развитию сектора малых и средних предприятий.

ODIMM în parteneriat cu Platforma Națională a Femeilor din Moldova lansează Concursul Național anual "Gala Antreprenoriatului Feminin" pentru femeile antrepenoare.

Pentru a Vă înregistra la concurs, accesați:

Formularul de înregistrare
Perioada de aplicare: 1-22 noiembrie.

Regulamentul concursului: 

 

 

Concurs 1

Concurs 2

Concurs 3

Vineri, 10 Noiembrie 2017 13:19

Invitație petru relansarea business portal

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Administrator

 

 unnamed

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) invită toți antreprenorii mici și mijlocii de pe ambele maluri ale Nistrului la lansarea noului Business Portal care va avea loc pe data de 14 noiembrie, la Centrul de Excelență în domeniul TIC "Tekwill", strada Studenților 9/11, Chișinău, orele 10.00-12.30.

 

Businessportal.md este o platformă virtuală pentru (potențiali) antreprenori. Portalul oferă un spectru larg de informații privind deschiderea, lansarea și dezvoltarea unei afaceri pe ambele maluri ale Nistrului.

 

Vă invităm să apreciațnoua interfață prietenoasă șconținutul portalului care a fost actualizat recent grație proiectului privind susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului Mobilitate UE-Moldova, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea în Moldova și finanțat de Uniunea Europeană (UE).

Agenda evenimentului:

 

10:00 – 10:30     Cafea de bun venit și turul Tekwill

10:30 – 10:50     Cuvânt de salut:

                           Iulia Costin-Iabanji, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 

                           Ghenadie Crețu, Coordonatorul Programului Migrație și dezvoltare, OIM Moldova

                           Petru Gurgurov, reprezentant ODIMM

 

10:50 – 11:10     Prezentarea noului Business Portal: Lucia Beiu, Șef Direcție Comunicare și RP, ODIMM

 

11.10 – 11.30     Utilitatea platformei Business Portal văzută de mediul antreprenorial:

                           Andrei Crigan, compania de consultanță Gateway & Partners, Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova

                           Constantin Vieru, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-România

                            Irina Polisciuc, business provider, “Dnestr Enterprise, Tiraspol

                           Daniela Dohotaru-Grițcan, antreprenor

 11:30 – 12:30     Socializare șfourchette

 

Participarea la eveniment este gratuită. Vă rugăm să vă înregistrați în prealabil aici.

Tekwill se găsește pe adresa strada Studenților 9/11, Chișinău. 

Găsiți evenimentul nostru pe Facebook.         

Pagina 1 din 58

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE