Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
 Finantarea tehnologiilor verzi edited 
sursa: hepta.ro
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) invită antreprenorii și instituțiile de suport în afaceri la sesiunea de informare ”Posibilități de finanțare a tehnologiilor verzi”. Evenimentul va avea loc pe data de  30 noiembrie, ora 9.00 în incinta sălii de conferințe Saxophone, Hotelul Jazz (Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72) și este organizat cu suportul Enterprise Europe Network (EEN) și al Ambasadei Suediei din Republica Moldova.
 
Sesiunea de informare este dedicată instituțiilor de suport în afaceri și întreprinderilor cu potențial de export și interes în finanțarea tehnologiilor verzi.
 
În cadrul întrunirii vor fi prezentate serviciile rețelei EEN, opțiunile programului Demo Environment, a programului EU4Business|EBRD, precum și serviciile de consultanță în domeniul mediului. În context, Richard From – reprezentantul Asociației Suedeze pentru Creștere Economică și Regională, va oferi detalii despre componentele programului Demo environment: Planning grants și Demonstration projects, ce vin să ofere soluții pentru provocările regionale de mediu. Totodată,  Anders Sundvall – reprezentantul Rețelei Suedeze pentru Tehnologii Verzi (ASSET), va vorbi despre asociație și metodele de cooperare cu aceasta.
 
La final participanții vorbeneficia de o sesiune de discuții individuale și de grup cu invitații evenimentului.
 
Vă rugăm să confirmați participarea Dvs. la numărul de  telefon 068301301 sau prin e-mail la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
 
Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii care oferă servicii de informare și consultanță, oportunități de cooperare în afaceri, servicii de inovare și transfer tehnologic. În Republica Moldova, Enterprise Europe Network este reprezentată de un consorţiu format din: Camera de Comerț și Industrie, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Miciși Mijlocii, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova.
 
Finantarea tehnologiilor verzi edited
sursa: hepta.ro
Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) приглашает предпринимателей и организации по поддержке бизнеса на информационную сессию «Возможности для финансирования «зеленых» технологий». Мероприятие состоится 30 ноября в 9.00 в помещении конференц-зала Saxophone, Jazz Hotel (Кишинэу, ул. Влайку Пыркэлаб, 72). Семинар организован при поддержке Enterprise Europe Network (EEN) и Посольства Швеции в Республике Молдова.
 
Информационная сессия предназначена для организаций по поддержке бизнеса и предприятий с экспортным потенциалом и заинтересованностью в финансировании «зеленых» технологий.
 
На встрече будут представлены возможности сети EEN, варианты программы Demo Environment, программа EU4Business | EBRD, а также услуги по экологическому консалтингу. В этом контексте Ричард Фром, представитель Шведской ассоциации экономического и регионального роста, предоставит подробную информацию о компонентах программы Demo Environment: Гранты на планирование и Демонстрационные проекты, которые призваны решать проблемы окружающей среды на региональном уровне. В то же время Андерс Сундвалл, представитель Шведской сети зеленых технологий (ASSET), расскажет об ассоциации и методах сотрудничества с ней.
 
В конце сессии участники проведут индивидуальные и групповые дискуссии с гостями мероприятия.
 
Пожалуйста, подтвердите свое участие по тел. 068301301 или по электронной почте: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
 
Enterprise Europe Network является крупнейшей сетью поддержки для малых и средних предприятий, которая предоставляет информационные и консультационные услуги, возможности для делового сотрудничества, услуги по внедрению инноваций и трансферу технологий. В Республике Молдова EEN представлена консорциумом, состоящим из: Торгово-промышленной палаты, Организации по развитию сектора малых и средних предприятий, Агентства по инновациям и трансферу технологий и Сети по трансферу технологий в Молдове.
 
               1
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și MIjlocii (ODIMM) în parteneriat cu Platforma Națională a Femeilor din Moldova a lansat Concursul Național anual "Gala Antreprenoriatului Feminin", desfășurat în perioada 1-22 noiembrie. Scopul Concursului este de a promova rezultatele activității companiilor fondate și gestionate de femei. 
 
Obiectivele Concursului sunt de a  identifica și recunoaște public cele mai talentate și de success femei, care au obținut rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate, au contribuit la crearea condițiilor adecvate de muncă, au participat la dezvoltarea socio-economică a localității unde activează. Totodată se urmărește promovarea imaginii pozitive a femeilor, precum și mediatizarea rezultatelor obținute de către femei în diverse domenii. 
 
Nominalizări:
  • Debutul anului - Produs nou pe piață
  • Debutul anului  - Start-Up Inovativ 
  • Contribuție în societate – Responsabilitate Social Corporativă
  • Premiul mare. Antreprenoarea Anului
 
Întreprinderile participante trebuie să înregistreze rezultate remarcabile conform nominalizărilor menționate, să fie înregistrate la Camera Înregistrării de Stat și să completeze formularul de înregistrare
 
Premierea câștigătoarelor va avea loc în  data de 25 noiembrie 2017, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Forumului Național al Femeilor din Moldova cu genericul „Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională”.
 
În anul 2017 portofoliul ODIMM s-a completat cu 2 programe noi de suport în business, destinate în exclusivitate femeilor: Programul Național - pilot „Femei în Afaceri” și proiectul ”Business Academy for Women”, destinate impulsionării creșterii numărului de întreprinderi fondate și gestionate de femei. Prin intermediul acestor programe mai mult de 500 de femei din toată țara, inclusiv regiunile Transnistria și UTA Găgăuzia au beneficiat de asistență consultativă, educațională și financiară.
 
Pentru a vă înregistra la concurs, accesați:
 
 
 
Perioada de aplicare: 1-22 noiembrie.
 
Mai multe detalii http://bit.ly/2zACGTx
                     1 
Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнерстве с Национальной женской платформой Молдовы запустила ежегодный Национальный конкурс «Гала Женского Предпринимательства», который проводился с 1 по 22 ноября. Целью Конкурса является продвижение результатов работы компаний, основанных и управляемых женщинами.
 
Задачами конкурса ставятся выявление и признание наиболее талантливых и успешных женщин в обществе, которые добились замечательных результатов в различных областях деятельности, способствовали созданию подходящих условий труда, участвовали в социально-экономическом развитии местности, где они работают. В то же время он призван содействовать формированию позитивного имиджа женщин, а также содействовать закреплению результатов, достигнутых женщинами в различных областях.
 
Номинации:
Дебют года - Новый продукт на рынке
Дебют года - инновационный стартап
Вклад в общество - Корпоративная социальная ответственность
Большой приз. Предприниматель года
 
Участвующие компании должны предоставить впечатляющие результаты в соответствии с указанными номинациями, быть зарегистрированными в Государственной регистрационной палате и заполнить форму для участия в конкурсе.
 
Победители будут награждены 25 ноября 2017 года во время 3-го Национального женского форума Молдовы, который пройдет под слоганом «Женское предпринимательство - потенциал регионального развития».
 
В 2017 году портфель ODIMM был дополнен двумя новыми программами поддержки бизнеса, предназначенными исключительно для женщин: пилотной программой «Женщины в бизнесе» („Femei în Afaceri”) и Академией бизнеса для женщин, которые призваны увеличить число  предприятий, основанных и управляемых женщинами. Благодаря этим программам более 500 женщин по всей стране, включая Приднестровский регион и АТО Гагаузия, получили консультативную, образовательную и финансовую помощь.
 
Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе, перейдите по ссылке:
Срок подачи заявок: 1-22 ноября.
Подробнее http://bit.ly/2zACGTx
DSC 1123 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a relansat un produs pe piața mediatică din Republica Moldova destinat antreprenorilor și consultanților în afaceri din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană - Business Portal, astăzi, 14 noiembrie, la Centrul de Excelență în domeniul TIC "Tekwill".
 
În deschiderea evenimentului a participat Iulia Costin-Iabanji, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova care a menționat că “Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu o serie de obstacole în Republica Moldova, printre cele mai importante fiind accesul la resursele informaționale. Business portal vine în întâmpinarea antreprenorilor din Republica Moldova pentru a le acoperi golul de informații si este un instrument important pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile de afaceri ale managerilor și a personalului companiilor”, a declarat Iulia Costin-Iabanji.DSC 1080 edited
 
Ghenadie Crețu, coordonatorul Programului Migrație și dezvoltare, OIM Moldova,  a accentuat că portalul va deveni o platformă eficientă și utilă pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, precum și un pod de sporire a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. „Accesul la informații și inovații este motorul unei economii. În context, portalul www.business.md are menirea de a deveni un liant important în acest proces”, a spus Ghenadie Crețu.
 
DSC 1122 edited editedPetru Gurgurov, director interimar ODIMM, a  subliniat faptul că prin intermediul acestei platforme s-a dorit facilitarea accesului atât al potențialilor antreprenori, cât și propriu-zis a IMM-urilor la informație, începând cu datele privind inițierea unei afaceri în Republica Moldova și terminând cu instrumentele de suport. „Antreprenorii vor putea primi informația necesară pas cu pas pentru dezvoltarea afacerii proprii. Totodată, s-a considerat necesar de a asigura pentru mediul de afaceri, un portal web, prin care antreprenorul din Republica Moldova să fie informat privind ultimele modificări legislativ/normative în domeniul desfășurării activității de întreprinzător” a reiterat Petru Gurgurov. 
 
Andrei Crigan, reprezentantul companiei de consultanță Gateway & Partners, Asociația Oamenilor de Afaceri din   Moldova și Constantin Vieru, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-România au reiterat importanța Business portalului dedicat antreprenorilor, exprimându-și speranța că acesta va da o valoare adăugată mediului antreprenorial. 
 
DSC 0101 editedIrina Polisciuc, business provider, Dnestr Enterprise, Tighina a apreciat în special accesibilitatea portalului pentru antreprenorii din zona Nistreană, care vor putea beneficia de  informații veridice, inclusiv în limba rusă. 
 
Tânăra antreprenoare, Daniela Dohotaru-Grițcan s-a arătat încântată de utilitatea acestui portal, menționând că “Business portal oferă suportul informațional necesar, mai este nevoie de talent, creativitate și un pic de noroc. Acestea sunt ingredientele unei afaceri de succes”.
 
www.businessportal.md oferă un spectru larg instrumente pentru a ajuta antreprenorii să dezvolte și să crească afacerile la un nivel superior și pentru potențialii antreprenori să inițieze noi afaceri. Portalul oferă informații utile privind inițierea unei afaceri, plăți fiscale, contabilitate, cadrul legal, știri de afaceri, planuri de afaceri, programe de suport etc.
 
DSC 0106 editedwww.businessportal.md a fost creat în 2007 cu susținerea Guvernului Norvegiei, iar modernizarea şi actualizarea portalului a fost finanțată de Uniunea Europeană grație proiectului „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova", implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea în Moldova. Beneficiarul site-ului este Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.       
 
 
Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM
Pagina 4 din 61

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE