Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Vineri, 17 Noiembrie 2017 09:04 Publicat in rubrica Comunicate de presă
               1
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și MIjlocii (ODIMM) în parteneriat cu Platforma Națională a Femeilor din Moldova a lansat Concursul Național anual "Gala Antreprenoriatului Feminin", desfășurat în perioada 1-22 noiembrie. Scopul Concursului este de a promova rezultatele activității companiilor fondate și gestionate de femei. 
 
Obiectivele Concursului sunt de a  identifica și recunoaște public cele mai talentate și de success femei, care au obținut rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate, au contribuit la crearea condițiilor adecvate de muncă, au participat la dezvoltarea socio-economică a localității unde activează. Totodată se urmărește promovarea imaginii pozitive a femeilor, precum și mediatizarea rezultatelor obținute de către femei în diverse domenii. 
 
Nominalizări:
  • Debutul anului - Produs nou pe piață
  • Debutul anului  - Start-Up Inovativ 
  • Contribuție în societate – Responsabilitate Social Corporativă
  • Premiul mare. Antreprenoarea Anului
 
Întreprinderile participante trebuie să înregistreze rezultate remarcabile conform nominalizărilor menționate, să fie înregistrate la Camera Înregistrării de Stat și să completeze formularul de înregistrare
 
Premierea câștigătoarelor va avea loc în  data de 25 noiembrie 2017, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Forumului Național al Femeilor din Moldova cu genericul „Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională”.
 
În anul 2017 portofoliul ODIMM s-a completat cu 2 programe noi de suport în business, destinate în exclusivitate femeilor: Programul Național - pilot „Femei în Afaceri” și proiectul ”Business Academy for Women”, destinate impulsionării creșterii numărului de întreprinderi fondate și gestionate de femei. Prin intermediul acestor programe mai mult de 500 de femei din toată țara, inclusiv regiunile Transnistria și UTA Găgăuzia au beneficiat de asistență consultativă, educațională și financiară.
 
Pentru a vă înregistra la concurs, accesați:
 
 
Perioada de aplicare: 1-22 noiembrie.
 
Mai multe detalii http://bit.ly/2zACGTx
Vineri, 17 Noiembrie 2017 08:56 Publicat in rubrica Comunicate de presă
                     1 
Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнерстве с Национальной женской платформой Молдовы запустила ежегодный Национальный конкурс «Гала Женского Предпринимательства», который проводился с 1 по 22 ноября. Целью Конкурса является продвижение результатов работы компаний, основанных и управляемых женщинами.
 
Задачами конкурса ставятся выявление и признание наиболее талантливых и успешных женщин в обществе, которые добились замечательных результатов в различных областях деятельности, способствовали созданию подходящих условий труда, участвовали в социально-экономическом развитии местности, где они работают. В то же время он призван содействовать формированию позитивного имиджа женщин, а также содействовать закреплению результатов, достигнутых женщинами в различных областях.
 
Номинации:
Дебют года - Новый продукт на рынке
Дебют года - инновационный стартап
Вклад в общество - Корпоративная социальная ответственность
Большой приз. Предприниматель года
 
Участвующие компании должны предоставить впечатляющие результаты в соответствии с указанными номинациями, быть зарегистрированными в Государственной регистрационной палате и заполнить форму для участия в конкурсе.
 
Победители будут награждены 25 ноября 2017 года во время 3-го Национального женского форума Молдовы, который пройдет под слоганом «Женское предпринимательство - потенциал регионального развития».
 
В 2017 году портфель ODIMM был дополнен двумя новыми программами поддержки бизнеса, предназначенными исключительно для женщин: пилотной программой «Женщины в бизнесе» („Femei în Afaceri”) и Академией бизнеса для женщин, которые призваны увеличить число  предприятий, основанных и управляемых женщинами. Благодаря этим программам более 500 женщин по всей стране, включая Приднестровский регион и АТО Гагаузия, получили консультативную, образовательную и финансовую помощь.
 
Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе, перейдите по ссылке:
Срок подачи заявок: 1-22 ноября.
Подробнее http://bit.ly/2zACGTx
Miercuri, 15 Noiembrie 2017 16:31 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 1123 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a relansat un produs pe piața mediatică din Republica Moldova destinat antreprenorilor și consultanților în afaceri din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană - Business Portal, astăzi, 14 noiembrie, la Centrul de Excelență în domeniul TIC "Tekwill".
 
În deschiderea evenimentului a participat Iulia Costin-Iabanji, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova care a menționat că “Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu o serie de obstacole în Republica Moldova, printre cele mai importante fiind accesul la resursele informaționale. Business portal vine în întâmpinarea antreprenorilor din Republica Moldova pentru a le acoperi golul de informații si este un instrument important pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile de afaceri ale managerilor și a personalului companiilor”, a declarat Iulia Costin-Iabanji.DSC 1080 edited
 
Ghenadie Crețu, coordonatorul Programului Migrație și dezvoltare, OIM Moldova,  a accentuat că portalul va deveni o platformă eficientă și utilă pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, precum și un pod de sporire a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. „Accesul la informații și inovații este motorul unei economii. În context, portalul www.business.md are menirea de a deveni un liant important în acest proces”, a spus Ghenadie Crețu.
 
DSC 1122 edited editedPetru Gurgurov, director interimar ODIMM, a  subliniat faptul că prin intermediul acestei platforme s-a dorit facilitarea accesului atât al potențialilor antreprenori, cât și propriu-zis a IMM-urilor la informație, începând cu datele privind inițierea unei afaceri în Republica Moldova și terminând cu instrumentele de suport. „Antreprenorii vor putea primi informația necesară pas cu pas pentru dezvoltarea afacerii proprii. Totodată, s-a considerat necesar de a asigura pentru mediul de afaceri, un portal web, prin care antreprenorul din Republica Moldova să fie informat privind ultimele modificări legislativ/normative în domeniul desfășurării activității de întreprinzător” a reiterat Petru Gurgurov. 
 
Andrei Crigan, reprezentantul companiei de consultanță Gateway & Partners, Asociația Oamenilor de Afaceri din   Moldova și Constantin Vieru, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-România au reiterat importanța Business portalului dedicat antreprenorilor, exprimându-și speranța că acesta va da o valoare adăugată mediului antreprenorial. 
 
DSC 0101 editedIrina Polisciuc, business provider, Dnestr Enterprise, Tighina a apreciat în special accesibilitatea portalului pentru antreprenorii din zona Nistreană, care vor putea beneficia de  informații veridice, inclusiv în limba rusă. 
 
Tânăra antreprenoare, Daniela Dohotaru-Grițcan s-a arătat încântată de utilitatea acestui portal, menționând că “Business portal oferă suportul informațional necesar, mai este nevoie de talent, creativitate și un pic de noroc. Acestea sunt ingredientele unei afaceri de succes”.
 
www.businessportal.md oferă un spectru larg instrumente pentru a ajuta antreprenorii să dezvolte și să crească afacerile la un nivel superior și pentru potențialii antreprenori să inițieze noi afaceri. Portalul oferă informații utile privind inițierea unei afaceri, plăți fiscale, contabilitate, cadrul legal, știri de afaceri, planuri de afaceri, programe de suport etc.
 
DSC 0106 editedwww.businessportal.md a fost creat în 2007 cu susținerea Guvernului Norvegiei, iar modernizarea şi actualizarea portalului a fost finanțată de Uniunea Europeană grație proiectului „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova", implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea în Moldova. Beneficiarul site-ului este Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.       
 
 
Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM
Miercuri, 15 Noiembrie 2017 16:18 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 1123 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и Международная организация по миграции (МОМ) перезапустили на медийном рынке Республики Молдова проект, предназначенный для предпринимателей и бизнес-консультантов в Молдове, в том числе в приднестровском регионе - Бизнес-портал (Business Portal).
 
Участвовавшая в церемонии открытия Юлия Костин-Ябанжи, генеральный госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова отметила, что «малые и средние предприятия в Молдове сталкиваются с рядом препятствий, наиболее важным из которых является доступ к информационным ресурсам. Бизнес-портал предназначен устранить этот недостаток, и станет важным инструментом для повышения информированности, уровня знаний и навыков менеджеров бизнеса и сотрудников компаний».DSC 1080 edited
 
Генадие Крецу, координатор Программы по миграции и развитию, МОМ, подчеркнул, что портал станет эффективной площадкой для малых и средних предприятий в Молдове, а также дополнительным вкладом для построения моста доверия между двумя берегами Днестра. «Доступ к информации и инновациям - двигатель экономики. В этом контексте портал www.businessportal.md призван стать важным связующим звеном в этом процессе», - сказал Генадие Крецу.
 
DSC 1122 edited editedПетру Гургуров, временный директор ODIMM подчеркнул, что благодаря этой платформе будет обеспечен доступ как потенциальных предпринимателей, так и действующих субъектов МСП к данным, начиная от открытия бизнеса в Молдове и заканчивая инструментами поддержки. «Предприниматели смогут шаг за шагом получать необходимую информацию для развития собственного бизнеса. Это веб-портал, через который предприниматель в Молдове будет получать информацию о последних изменениях в законодательстве / нормативных актах при ведении предпринимательской деятельности», - подчеркнул Петру Гургуров.
 
Андрей Криган, представитель консалтинговой компании Gateway & Partners, Ассоциация предпринимателей Молдовы, и президент Двусторонней торгово-промышленной палаты Молдовы и Румынии Константин Виеру также подтвердили важность портала для молдавского бизнеса, выразив надежду на то, что он успешно впишется в бизнес-среду.
 
Ирина Полищук, бизнес-провайдер, Dnestr Enterprise, Тигина высоко оценила доступность портала для предпринимателей в приднестровском регионе, которые смогут извлечь выгоду из надежной информации, в том числе и на русском языке.DSC 0101 edited
 
Молодой предприниматель Даниэла Дохотару-Грицкан эмоционально отметила полезность этого портала, сказав, что «Бизнес-портал обеспечивает необходимую информационную поддержку, нужен талант, творчество и немного удачи. Это и есть ингредиенты успешного бизнеса».
 
www.businessportal.md предлагает широкий спектр инструментов, помогающих предпринимателям создавать и развивать бизнес на более высоком уровне, а потенциальным деловым людям - начинать новый бизнес. Портал предоставляет полезную информацию о запуске бизнеса, налоговых платежах, бухгалтерском учете, правовой базе, деловых новостях, бизнес-планах, программах поддержки и т.д.
 
DSC 0106 editedwww.businessportal.md был создан в 2007 году при поддержке правительства Норвегии, а модернизация и обновление портала финансировалась Европейским Союзом благодаря проекту «Поддержка реализации компонента миграции и развития Партнерства по мобильности ЕС-Молдова и использование его преимуществ для жителей приднестровского региона Республики Молдова», осуществляемому Международной организацией по миграции (МОМ), Миссия в Молдове. Бенефициаром сайта является Организация по развитию сектора малых и средних предприятий.
Miercuri, 01 Noiembrie 2017 17:09 Publicat in rubrica Anunţuri

ODIMM în parteneriat cu Platforma Națională a Femeilor din Moldova lansează Concursul Național anual "Gala Antreprenoriatului Feminin" pentru femeile antrepenoare.

Pentru a Vă înregistra la concurs, accesați:

Formularul de înregistrare
Perioada de aplicare: 1-22 noiembrie.

Regulamentul concursului: 

 

 

Concurs 1

Concurs 2

Concurs 3

Miercuri, 01 Noiembrie 2017 16:30 Publicat in rubrica Comunicate de presă
baw logoOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a înmânat, astăzi, 1 noiembrie, la Sângerei,  certificate de participare pentru 27 de antreprenoare din diverse domenii economice care au urmat programul de instruire antreprenorială realizat în cadrul proiectului “Business Academy for Women”, finanțat de Uniunea Europeană. 
 
Pe parcursul a 6 zile de instruire, desfășurate în incinta Incubatorului de Afaceri Sângerei, participantele la proiect au avut posibilitatea să se convingă dacă sistemul de management al întreprinderii pe care îl gestionează este unul bun sau necesită perfectări, să concluzioneze dacă costurile care sunt suportate pentru realizarea produselor sau serviciilor companiilor lor sunt justificate, dacă produsele sau serviciile răspund așteptărilor clienților, să învețe cum să acceseze noi piețe de desfacere prin asigurarea compatibilității produselor și serviciilor cu cerințele pieții externe. 
 
Avantajul programului de instruire constă în abordarea practică a subiectelor prin utilizarea exercițiilor și studiilor de caz reale inspirate practica cotidiană a mediului de afaceri.  
 
Rezultatul unei astfel de instruiri contribuie la dezvoltarea capacităților întreprinderilor gestionate de participantele proiectului și dezvoltarea unei culturi de cooperare între antreprenoare, crearea de rețele locale, regionale și naționale, colaborare și susținere între antreprenori.
 
Coordonatorii BAW au reiterat faptul că prin acest proiect se urmărește obținerea de noi competențe profesionale, precum și accesarea unui grant destinat dezvoltării capacităților de producere a întreprinderii.
“Unul din obiectivele Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a Uniunii Europene este dezvoltarea culturii antreprenoriale, anume acest obiectiv urmărim și prin intermediul proiectului „Business Academy for Women”, investim în dezvoltarea abilităților manageriale ale antreprenoarelor din Republica Moldova, pentru a contribui la formarea unei generații de antreprenoare care cu ușurință ar putea să activeze pe piața locală și cea internațională”, a menționat Ana Sochirca, managerul proiectului.a edited
 
Potrivit formatorului local “Asociația pentru promovarea antreprenoriatului”, femeile de afaceri au manifestat un interes sporit pentru obținerea de noi cunoștințe în domeniul extinderii pieții de desfacere, inclusiv pe piețele locale și majorarea vânzărilor. Totodată,  participantele s-au arătat interesate de inițierea unor parteneriate de lungă durată cu beneficiarele proiectului BAW și vor să aplice la componenta de granturi. 
 
Antreprenoarele au fost instruite conform următoarelor module: 
 
Training 1. Schimbările în marketingul întreprinderii în condițiile contemporane;
Training 2. Descrierea business proceselor din cadrul întreprinderii. Optimizarea business modelelor;
Training 3. Efectuarea operațiunilor de export-import. Avantajele exportului pentru Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
 
După încheierea componentei de instruire absolventele la program pot participa la concursul planurilor de afaceri unde 10 cele mai bune idei vor primi câte 6mii EURO pentru dezvoltarea afacerii.
 
Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri din Republica Moldova cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către extinderea pieței de desfacere, inclusiv export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.
 
În premieră pentru R. Moldova, în cadrul acestui Proiect este inclusă componenta PLATO inspirată din programul PLATO, care presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească, antreprenorii de succes au posibilitatea de ași împărtăși experiența și secretele reușitelor lor.
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB).
 
Direcția Comunicare și RP ODIMM
Miercuri, 01 Noiembrie 2017 16:22 Publicat in rubrica Comunicate de presă
baw logoОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) вручила 1 ноября в Сынжерей сертификаты об успешном окончании Программы обучения предпринимательству в рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» (BAW), финансируемого Европейским Союзом, 27 предпринимателям из разных отраслей экономики.
 
Во время 6-дневного тренинга, проходившего в Сынжерейском бизнес-инкубаторе, участники проекта смогли выяснить, является ли система управления предприятием, которую они используют, эффективной, или нуждается в совершенствовании. Также они могли проанализировать, насколько были оправданы произведенные их компаниями затраты на реализацию продуктов или услуг; соответствуют ли продукты или услуги ожиданиям клиентов. Женщины-предприниматели узнали, как получить доступ к новым рынкам сбыта через обеспечение соответствия продуктов и услуг требованиям зарубежных потребителей.
 
Преимуществом учебной программы для обучаемых является практический подход с помощью упражнений и реальных тематических исследований, основанных на повседневной практике бизнес-среды.
 
Результаты такого обучения способствует развитию потенциала предприятий, управляемых участниками проекта; формированию сотрудничества между предпринимателями; созданию местных, региональных и национальных сетей.
 
Координаторы BAW отмечают, что этот проект направлен не только на приобретение новых профессиональных навыков, но также и на получение гранта для развития производственных возможностей предприятия.
 
«Одной из целей ODIMM и Европейского Союза является развитие предпринимательской культуры, эта цель в числе других реализуется в рамках проекта «Академия бизнеса для женщин». Мы инвестируем в развитие управленческих способностей молдавских предпринимателей, чтобы способствовать формированию поколения бизнесменов, которые могли бы легко и успешно работать на местном и международном рынках», - сказала Ана Сокирка, руководитель проекта.a edited
 
Бизнес-тренеры из «Ассоциации по содействию предпринимательству» отметили, что участницы тренингов проявили повышенный интерес к приобретению новых знаний в области расширения рынка сбыта, в том числе и внутри страны, а также общего увеличения продаж. В то же время они высказали заинтересованность в установлении долгосрочных партнерских отношений с другими бенефициарами проекта BAW и, одновременно, не отказались бы от компонента гранта.
Предприниматели обучались по следующим модулям:
 
Тренинг 1. Изменения в маркетинге предприятия в современных условиях;
Тренинг 2. Описание бизнес-процессов в рамках предприятия. Оптимизация бизнес-моделей;
Тренинг 3. Выполнение экспортно-импортных операций. Экспортные преимущества для сектора малых и средних предприятий.
 
После завершения учебного компонента выпускники могут принять участие в конкурсе бизнес-планов, где 10 лучших идей получат по 6 000 евро для реализации.
 
Проект «Академия бизнеса для женщин» направлен на содействие развитию социально-экономических прав и возможностей женщин, в том числе в сельской местности, сокращение гендерного неравенства и расширение их доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. BAW был запущен в феврале этого года, и будет продолжаться 18 месяцев. За этот период около 300 женщин-предпринимателей из Молдовы  будут бесплатно обучены тому, как рационализировать бизнес-модели и ориентировать компании, которыми они управляют, на расширение рынка сбыта, в том числе за счет экспорта. По окончании обучения будет отобрано 10 женщин-предпринимателей, которые получат гранты в размере 6 000 евро на реализацию своих проектов.
 
Премьерой для Молдовы является то, что в данный проект включена компонента PLATO: программа, которая подразумевает передачу знаний от опытных предпринимателей к начинающим, которые хотят расти. Успешные предприниматели имеют возможность поделиться своим опытом и секретами своих успехов.
 
Проект финансируется Европейским Союзом (ЕС), реализуется Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнерстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
Joi, 26 Octombrie 2017 14:20 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 1010 editedOrganizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova (ODIMM) şi Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Republica Moldova-România (CBCIRM-RO) își propun dezvoltarea unui parteneriat în vederea susținerii și promovării întreprinzătorilor din ambele țări. 
 
Domeniile prioritare de interacțiune dintre cele două instituții au fost stipulate într-un Acord de Colaborare, semnat pe 26 octombrie la Chișinău, de către Directorul general ODIMM, Iulia Costin-Iabanji și Președintele CBCIRM-RO, Constantin Vieru.
 
"Semnarea acordului de colaborare între ODIMM şi CBCIRM-RO va contribui la ridicarea culturii antreprenoriale, stabilirea unor parteneriate reciproce, precum și penetrarea pe pieţe noi europene", a menţionat Iulia Costin-Iabanji, Director General ODIMM.DSC 0895 edited
 
Constantin Vieru, președintele CBCIRM-RO a menţionat „Principalul scop, atât pentru CBCIRM-RO, cât și pentru ODIMM este de a dezvolta și susține business-ul mic și mijlociu din Republica Moldova. Ne propunem să contribuim la promovarea producătorilor autohtoni pe piețele interne, externe precum și atragerea investițiilor, implementarea programelor inter-regionale și internaționale, acordarea asistenței metodologice și organizatorice în realizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de suport a mediului de afaceri. Împreună vom reuși să obținem rezultate palpabile, atât pentru R. Moldova, cât și pentru România, dar cel mai important pentru antreprenorii din ambele țări", a declarat Vieru.
 
DSC 0888 editedPărțile au convenit să facă schimb de informații și să se asocieze în utilizarea infrastructurii de dezvoltare, în special la nivel local, pentru a spori eficiența eforturilor de asistență întreprinderilor mici și mijlocii prin partajarea anumitor costuri.
 
Amintim că ODIMM are semnate și alte Acorduri de Colaborare cu instituții similare, printre care se numără Camera de Industrie și Comerț a Republicii Moldova,  Camera de Comerț Franța-Moldova, Camera de Comerț Italo-Moldavă, etc.
 
ODIMM dezvoltă și implementează programe și proiecte menite să susțină ideile antreprenorilor ce doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituție publică, creată de Guvernului Republicii Moldova în 2007 și activează în coordonarea Ministerului Economiei și Infrastructurii.DSC 0920a edited
 
Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată reprezentării, apărării și susținerii intereselor membrilor săi și a celorlalți operatori economici din Republica Moldova și România, pentru dezvoltarea comerțului și serviciilor corespunzător cerințelor economiei de piață.
 
Direcția Comunicare și RP ODIMM
Miercuri, 25 Octombrie 2017 15:30 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 o editedAntreprenorii din raionul Călărași au participat la o sesiune de informare privind Programele de suport și dezvoltare a afacerilor, precum și despre instrumentele de internaționalizare prin intermediul Rețelei Enterprise Europe Network. Evenimentul a fost organizat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care este Punctul Național de contact al Rețelei Enterprise Europe Network în Republica Moldova. La discuții au participat circa 30 de antreprenori  din raionul Călărași, inclusiv întreprinderi din cadrul Incubatorului de Afaceri.
 
Daniela Dascaliuc, șef direcție, Direcția finanțarea IMM-urilor a informat publicul despre finanțarea IMM-urilor, metode și surse de finanțare, clauze contractuale etc. Oamenii de afaceri au manifestat un interes sporit atât pentru programele PARE “1+1”, PNAET, cât şi pentru programele destinate dezvoltării abilităților antreprenoriale ale femeilor (Programul-pilot „Femei în Afaceri” și „Business Academy for Women”).
 
Oxana Paladiciuc în calitate de senior expert al rețelei Enterprise Europe Network a menționat că aceasta sesiune de informare reprezintă o oportunitate inedită pentru promovarea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova, întrucât rețeaua este destinată cooperării industriale internaționale, educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și internaționalizării întreprinderilor prin intermediul serviciilor rețelei. ODIMM, alături de partenerii săi din consorțiu, asistă IMM-urile din Republica Moldova să acceseze fondurile EEN, în scopul identificării partenerilor de afaceri interesați.
 
În cadrul discuțiilor au fost împărtășite experiențele antreprenorilor care au beneficiat de programele de susținere antreprenorială ale ODIMM-ului.2 o edited 
 
La finele întrevederii participanții au venit cu propunerea de a fi organizate mai multe întâlniri de acest gen în localitate.
 
Rețeaua Enterprise Europe Network este cea mai mare rețea de suport a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din întreaga lume, cu peste 3000 de experți și aproape 600 de organizații membre din peste 60 de state. Proiectul este co-finanțat prin programul COSME 2014-2020 și reprezintă un instrument-cheie al strategiei Uniunii Europene pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă. Enterprise Europe Network își propune să ofere servicii integrate pentru susținerea internaționalizării, inovației și promovării relațiilor comercial – economice în cadrul comunității de afaceri. 
Miercuri, 25 Octombrie 2017 15:21 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 o editedВ Кэлэраше прошла информационная сессия по программам поддержки и развития бизнеса, а также инструментам интернационализации сети Enterprise Europe Network. Мероприятие было подготовлено Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), которая является Национальным контактным пунктом Enterprise Europe Network в Республике Молдова. В нем приняли участие около 30 предпринимателей из района Калараш, в том числе компании-резиденты местного бизнеc-инкубатора.
 
Даниела Даскалюк, начальник Управления по финансированию малых и средних предприятий (МСП), проинформировала собравшихся о методах и источниках финансирования МСП, договорных условиях и т. д. Предприниматели в свою очередь проявили повышенный интерес к проектам PARE 1 + 1, PNAET, а также к программам развития предпринимательских навыков у женщин (пилотная программа «Женщины в бизнесе» и «Академия бизнеса для женщин»).
 
Оксана Паладичук, старший эксперт Enterprise Europe Network, заявила, что эта информационная сессия является беспрецедентной возможностью повысить конкурентоспособность предприятий в Республике Молдова, поскольку сеть нацелена на международное промышленное сотрудничество, образование в области предпринимательства и интернационализацию предприятий посредством осуществляемых ею услуг. ODIMM, вместе со своими партнерами, оказывает помощь МСП из Республики Молдова в доступе к фондам EEN для выявления заинтересованных деловых контрагентов.
 
В ходе последовавшей дискуссии был обсужден опыт предпринимателей, которые уже воспользовались программами поддержки предпринимательства ODIMM.2 o edited
 
В конце сессии участники предложили организовывать больше таких встреч в регионах страны.
 
Сеть Enterprise Europe Network является крупнейшей сетью поддержки для малых и средних предприятий во всем мире, в которой работают более 3000 экспертов и около 600 организаций-членов из более чем 60 стран. Проект со-финансируется программой COSME 2014-2020 и является ключевым инструментом стратегии Европейского союза для стимулирования роста и создания рабочих мест. Сеть Enterprise Europe Network нацелена на предоставление интегрированных услуг для поддержки интернационализации, инноваций и продвижения торгово-экономических отношений в бизнес-сообществе.
Pagina 1 din 11
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE