Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Miercuri, 28 Februarie 2018 10:01 Publicat in rubrica Comunicate de presă
В период с 27 февраля по 2 марта представители Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) и сети бизнес-инкубаторов Молдовы (RIAM) принимают участие в информационном семинаре по теме, как оказывать поддержку предпринимателям, чей бизнес ориентирован на экспорт.1 GTW
 
Организация подобного семинара явилась результатом проведенного глубокого анализа текущей ситуации экспортной деятельности через восприятие и видение местных предпринимателей, что позволило выявить проблемы и потребности в обучении и консультациях в процессе экспорта.
 
2GTWВ начале тренинга Петру Гургуров, временный генеральный директор ODIMM, приветствовал деятельность партнеров по развитию, направленную на поддержку сектора МСП в Республике Молдова, и поблагодарил за помощь, оказываемую команде ODIMM.
 
Аурелиу Касиан, директор подразделения по внедрению проекта Всемирного банка «Повышение конкурентоспособности» (PAC II), сказал, что этот курс поможет команде ODIMM более эффективно работать с компаниями, чья деятельность ориентирована на экспорт. «У вас есть возможность изучить и использовать лучшие практики международных компаний. Это вызов для нас, поскольку есть много вопросов, на которые мы хотим найти ответы», - добавил Аурелиу Касиан.3 GTW
 
Андрей Криган, локальный координатор компании Gateway & Partners, подчеркнул важность инструктирования бизнес-тренеров и призвал присутствующих максимально полно перенять передаваемую информацию, чтобы помочь экспортерам в их деятельности.
 
Представители ODIMM и RIAM будут обучены группой национальных и международных экспертов из Gateway & Partners в рамках проекта Всемирного банка «Фокус-группы с экспортерами для разработки индивидуальной учебной программы для экспортеров и реализации концепции обучения тренеров для сотрудников ODIMM».
4 GTW5 GTW
6 GTW7 GTW
8 GTW9 GTW
Vineri, 23 Februarie 2018 15:56 Publicat in rubrica Comunicate de presă
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre progresele înregistrate de către organizație, grație suportului oferit în cadrul Proiectului Ameliorarea Competitivităţii (PAC II).
 
DSC 0554 editedTharik Sahovic, lider de echipă și Specialist Senior în dezvoltarea sectorului privat din cadrul Băncii Mondiale a evidențiat rezultatele obținute și rolul pe care îl are ODIMM în dezvoltarea și susținerea antreprenorilor din Republica Moldova. 
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov, a menționat importanța contribuției Băncii Mondiale în dezvoltarea sectorului IMM şi consolidarea capacităților instituţionale ale ODIMM. “Organizația își desfășoară în continuare activitatea conform Programului de Dezvoltare Strategică și a recomandărilor experților Băncii Mondiale. Pentru ODIMM rămâne o prioritate asigurarea accesului IMM-urilor la resurse financiare prin dezvoltarea proceselor de garantare, identificarea și susținerea întreprinderilor cu potențial de creșterea, orientate spre export”, a evidențiat Petru Gurgurov.DSC 0555 edited
 
În procesul de elaborarea a noilor instrumente de suport, in special pentru companiile in dezvoltare ODIMM, cu suportul Băncii Mondiale a beneficiat de o analiză a principalelor dificultăți pe care le întâmpină IMM-urile și a identificat necesitățile acestora în procesul de accesare a noilor piețe.
 
O altă direcție de dezvoltare susținută de Banca Mondială vizează implementarea unor instrumente software în cadrul Fondului de Garantare a Creditelor ce vor permite simplificarea procedurilor de accesarea a garanțiilor financiare de stat de către antreprenori, dar și reducerea timpului de acordare a acestora.DSC 0577 edited 
 
Misiunea Băncii Mondiale se află la Chişinău în perioada 19-24 februarie 2018 într-o vizită de monitorizare și suport privind implementarea Proiectului Ameliorarea Competitivităţii în Republica Moldova (PAC II). Obiectivul de dezvoltare al PAC II este de a contribui la creşterea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, prin fortificarea legăturilor cu piața de desfacere, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung și îmbunătăţirea mediului de afaceri.
 
Joi, 22 Februarie 2018 16:08 Publicat in rubrica Comunicate de presă
28378456 10211581905002972 4675969417550213410 nCabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, cadrul normativ secundar care asigură punerea în aplicare a programului guvernamental ”Prima Casă”. Documentul definește noțiunile de bază și stabilește regulile de acordare a creditelor ipotecare prin intermediul acestui program.
 
În special, Regulamentul descrie criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, pentru locuințele care pot fi procurate și pentru băncile comerciale din Republica Moldova care intenționează să acorde credite ipotecare prin intermediul programului. La fel, este descrisă detaliat procedura de acordare a creditelor și modalitatea de monitorizare și raportare a garanției de stat.
 
Aprobarea Regulamentului privind implementarea programului  de stat ”Prima Casă” va fi succedată de anumite proceduri tehnice, precum semnarea contractelor trilaterale de colaborare cu băncile și câteva contracte-tip. Ministerul Finanțelor își propune să realizeze aceste acțiuni într-un termen cât mai restrâns. Perioada din care cetățenii pot depune cererile de creditare, cât și băncile participante la program vor fi anunțate ulterior.
 
Reamintim că acest program a fost elaborat în scopul de a ajuta persoanele tinere să-și poată procura prima locuință, fiind propuse condiții mai avantajoase de creditare. Statul și-a asumat angajamentul de a garanta 50% din soldul creditului acordat. Implementarea programului va fi realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Programul ”Prima Casă” va fi aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare. Plafonul anual al garanțiilor de stat, cât și suma mijloacelor financiare destinate executării garanțiilor de stat emise vor fi stabilite anual. În Bugetul de stat pentru 2018 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 50 mil. lei pentru creditele ipotecare acordate prin intermediul acestui program.
Miercuri, 21 Februarie 2018 18:27 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1.În contextul dezvoltării noilor instrumente pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM), reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) au fost informați privind rezultatele cercetării calitative ce vizează provocările cu care se confruntă exportatorii în momentul exportului și intrării pe noi piețe. În urma studiului efectuat, ODIMM va crea noi module de instruire și consultanță pentru antreprenorii exportatori.2ff. 
 
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de instruire a formatorilor pentru personalul ODIMM”.
 
3gg.În cadrul cercetării au fost realizate 8 focus grupuri cu reprezentanți ai companiilor mici și mijlocii care au avut experiențe în export de mărfuri, produse și /sau servicii, precum și potențiali exportatori. La discuții au participat antreprenori beneficiari ai Programelor ODIMM, cât și rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri din orașele Sângerei, Nisporeni și Ceadâr-Lunga. 
 
Analiza a oferit o imagine  complexă privind situația actuală a activităților de export prin prisma percepțiilor și viziunii antreprenorilor și a permis identificarea provocărilor și necesităților de instruire și consultanță în procesul de export sau pregătirea pentru export.  După această sesiune de informare ODIMM în colaborare cu Gateway & Partners va dezvolta un program de pregătire antreprenorială bazat pe module care va acoperi insuficiența de informații și cunoștințe ale  exportatorilor privind procedurile de export. 
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
Miercuri, 21 Februarie 2018 18:22 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1.В контексте разработки новых инструментов для малых и средних предприятий (МСП) представители Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) были проинформированы о результатах исследования проблем, с которыми сталкиваются экспортеры во время осуществления экспортных процедур и выхода на новые рынки. После анализа полученных материалов, ODIMM создаст новые учебные и консультационные модули для  предпринимателей-экспортеров.2ff.
 
Исследование было проведено в рамках Проекта повышения конкурентоспособности Всемирного банка «Фокус-группы с экспортерами для разработки индивидуальной учебной программы для экспортеров и внедрения концепции обучения инструкторов для персонала ODIMM».
 
3gg.В рамках исследования было реализовано 8 фокус-групп с участием представителей малых и средних компаний, имеющих опыт экспорта товаров, продуктов и/или услуг, а также потенциальных экспортеров. В них приняли участие предприниматели-бенефициары ODIMM и резиденты бизнес-инкубаторов в городах Сынжерей, Ниспорень и Чадыр-Лунга.
 
Анализ показал комплексную картину текущей ситуации в области экспортной деятельности через восприятие и видение предпринимателей и позволил выявить проблемы и потребности в обучении и консультациях в процессе экспорта или  подготовки к нему. После этой информационной сессии ODIMM в сотрудничестве с Gateway & Partners разработает модульную программу обучения предпринимателей, которая восполнит имеющиеся информационные пробелы в знаниях предпринимателей об экспортных процедурах.
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
Luni, 05 Februarie 2018 13:29 Publicat in rubrica Evenimente
1aaaa.Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a premiat, în data de 2 februarie, câștigătorii I-ei ediții a Concursului „Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM”. Acesta s-a derulat în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017 și a avut drept scop principal promovarea oportunităților de lansare și dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova.
 
Jurnaliștii au fost premiați conform următoarelor categorii:
- Cel mai bun Reporter TV - Lucia Ciobanu, Emisiunea Dincolo de Cifre, TVM1;
- Cel mai bun Reporter Radio - Tatiana Fișer, Emisiunea Spațiul Public, Radio Moldova Actualități;
- Cel mai bun Reporter din mediul online - Igor Fomin, www.mybusiness.md;
- Cel mai bun Reporter regional - Gheorghe Șova, Ziarul Farul Nistrean, or. Rezina.
 
Petru Gurgurov, directorul general interimar al ODIMM a felicitat câștigătorii, menționând că “ODIMM este un promotor activ al antreprenoriatului în Republica Moldova. Pentru noi este important ca informația despre oportunitățile de lansare și dezvoltare a unei afaceri să ajungă la publicul larg. Anume în acest sens a fost lansat Concursul Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM”.
 
La concurs au participat ziariști din audiovizual, presa scrisă sau online, angajați ai unei organizații de presă și jurnaliști freelance care au prezentat un dosar cu titlurile materialelor publicate, link-uri, file-uri audio sau video cu subiecte despre activitatea ODIMM, programele gestionate de ODIMM și informații despre beneficiarii programelor ODIMM. 
 
ODIMM își propune să organizeze anual Concursul „Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM” și invită jurnaliștii să aplice și la următoarele ediții. 
8aaaa.9aaaa.
10aaaa.11aaa.
Luni, 05 Februarie 2018 08:39 Publicat in rubrica Comunicate de presă
2.Astăzi, 3 februarie, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat Atelierul de lucru ”Avantajele garanțiilor financiare de stat în procesul de creditare a IMM-urilor”, în cadrul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”. 
 
Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea publicului larg privind contribuția și impactul garanțiilor financiare de stat emise prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) la accesarea resurselor financiare de către sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.3.1
 
Prezentă la eveniment, Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii a subliniat că “Facilitarea accesului la finanțare a antreprenorilor prin dezvoltarea unor instrumente financiare eficiente reprezintă una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Fondul de Garantare a Creditelor reprezintă unul din aceste instrumente care permite antreprenorilor să-și atingă obiectivele propuse în inițierea și dezvoltarea afacerilor”.
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov a menționat că “Fondul de Garantare a creditelor a fost conceput ca instrument financiar pornind de la necesitățile investiționale ale antreprenorilor, care întâlnesc dificultăți în accesarea creditelor din lipsă de gaj.”
 
3.2“FGC garantează până la 50 sau 70 la sută din creditele accesate de întreprinderi nou-create, întreprinderi care au mai mult de un an de activitate, întreprinderi exportatoare, întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani și întreprinderi gestionate de femei. Ultimele modificări în activitatea FGC au fost operate de către ODIMM cu scopul îmbunătățirii accesului la garanțiile de stat”, a menționat Vladislav Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor în cadrul ODIMM. 3.3
 
Până în prezent cu suportul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în valoarea de cca 81 mil. lei, la peste 290 de companii, care au obţinut credite bancare în valoare de cca 241 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 364 mil. lei.
 
FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova care a fost creat din resursele bugetului de stat și are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de ODIMM și are ca scop facilitarea accesului Întreprinderilor Mici și Mijlocii la resursele împrumutate. Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit colaborări cu mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, printre care FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comercială Română Chişinău SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comerţbank SA.
5.6.
Luni, 05 Februarie 2018 08:31 Publicat in rubrica Comunicate de presă
2.В ходе Национальной выставки «Сделано в Молдове» Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) организовала семинар «Преимущества государственных финансовых гарантий в процессе кредитования малых и средних предприятий (МСП», который прошел 3 февраля.
 
Мероприятие было нацелено на повышение информированности общественности о вкладе и влиянии государственных финансовых гарантий, выданных через Фонд гарантирования кредитов (FGC, ФГК) на доступ к финансовым ресурсам малых и средних предприятий.3.1
 
Выступая на мероприятии, государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлия Костин подчеркнула, что «содействие доступу к финансам для предпринимателей посредством разработки эффективных финансовых инструментов является одним из приоритетов Министерства экономики и инфраструктуры. Фонд гарантирования кредитов является одним из этих инструментов, который позволяет предпринимателям достичь своих целей в области запуска и развития бизнеса».
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров сказал, что «Фонд гарантирования кредитов был разработан как финансовый инструмент, основанный на инвестиционных потребностях предпринимателей, которым трудно получить доступ к кредитам из-за отсутствия залога».
 
3.2«ФГК гарантирует до 50 или 70 процентов от размера кредита, получаемого вновь созданными предприятиями; фирмами, которые действуют более одного года; предприятиями-экспортерами; компаниями, управляемыми молодыми предпринимателями в возрасте 18-35 лет и предприятиями, которыми управляют женщины. Недавно в деятельность ФГК были внесены дополнительные изменения, которые еще больше облегчают доступ к государственным гарантиям», - собщил Владислав Манталуца, руководитель Фонда гарантирования кредитов в рамках ODIMM.3.3
 
До настоящего времени при поддержке Фонда гарантирования кредитов финансовые гарантии на сумму около 81 млн леев были предоставлены более чем 290 компаниям, получившим банковские кредиты в общей сложности в размере около 241 млн леев, что способствовало осуществлению инвестиционных проектов общей стоимостью около 364 млн леев.
 
FGC является первым и единственным фондом гарантирования кредитов в Республике Молдова, который сформирован из средств государственного бюджета и направлен на поддержку МСП в получении доступа к финансовым ресурсам. Деятельностью Фонда управляет ODIMM, которая установила сотрудничество с несколькими коммерческими банками в Республике Молдова, включая FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comerciala Romana Chisinau SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comertbank SA.
5.6.
Miercuri, 24 Ianuarie 2018 16:47 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0386 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a fost vizitată, astăzi, de delegația formată din oficiali guvernamentali ai Republicii Tadjikistan și reprezentanți ai Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), în contextul studierii experienței și a bunelor practici privind crearea și implementarea cu succes a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 și contribuția acestuia la mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi. 
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov, a salutat interesul Republicii Tadjikistan privind implementarea Programului PARE 1+1. “Programul de Atragere a Remitențelor în Economie a înregistrat rezultate remarcabile. Ne bucurăm că experiența și succesul acestuia a trezit un interes viu din partea altor state din regiunea Europei și a Asiei Centrale”.DSC 1614 edited
 
Totodată, Petru Gurgurov a prezentat Programul PARE 1+1 și a subliniat deschiderea ODIMM pentru colaborare, consultare și schimb de experiență. “Implementarea Programului pe parcursul celor șapte ani ne-a permis să aducem îmbunătățiri semnificative, începând cu procedura de aplicare, valorificarea grantului, cât și la capitolul consultarea și monitorizarea beneficiarilor. Sunt proceduri clar definite, create pentru a simplifica modaliatea de obținere a susținerii din partea statului”, a afirmat Directorul general interimar al ODIMM.
 
La rândul său, reprezentantul delegației, Tolibjon Sharipov, șef adjunct al Serviciului de migrațiune Tadjikistan a menționat că Republica Moldova cât și Tadjikistan sunt țări preponderent agrare care se confruntă cu probleme socio-economice similare, iar experiența Republicii Moldova în implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie este încurajatoare. Guvernul tadjik cu sprijinul FAO intenționează să pună în aplicare un model similar de atragere a remitențelor muncitorilor migranți sub formă de investiții în agricultură și în sectorul agroalimentar, prin acordarea granturilor pentru proiecte mici, inclusiv activități de formare și educație. 
 
“Credem că cunoștințele și experiența dobândite ca urmare a acestei vizite de studiu vor avea un impact puternic asupra mobilizării remitențelor muncitorilor migranți și, în cele din urmă, vor contribui la îmbunătățirea securității alimentare și alimentației în Tadjikistan ", a declarat Mauricio Rosales, coordonator de proiect FAO.
 
Vizita de studiu în Republica Moldova a fost organizată grație proiectului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie – FAO, "Dezvoltarea capacităților pentru consolidarea securității alimentare și a alimentației în țările selectate din Caucaz și Asia Centrală".
 
Rezultatele remarcabile privind atragerea și stimularea migranților de a investi în economia țării este studiată și de alte țări, care se confruntă cu aceleași probleme. Țări precum Ucraina, Serbia și Tadjikistan sunt interesate de experiența reușită a Republicii Moldova pentru a implementa asemenea proiecte în țările lor.  
 
Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Astfel fluxurile semnificative de remitențe sunt direcționate către crearea și extinderea întreprinderilor micro, mici și mijlocii în Republica Moldova. Aceste întreprinderi, la rândul lor, acționează ca motoare ale creșterii durabile și ale stabilității macroeconomice. 
 
Conform rezultatelor implementării Programului „PARE 1+1” în perioada 2010-2017 a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1136 întreprinderi, în sumă de 213,49 mln. lei. Suma totală a investițiilor directe în economia țării constituie peste 678,42 mln. lei, astfel 1 leu oferit sub formă de grant generează 3,1 lei investiții în economie și a dus la crearea 3 170 de locuri de muncă. 
IMG 2866111 edited
 
Departamentul Comunicare și Relații Publice ODIMM
Miercuri, 24 Ianuarie 2018 16:38 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0386 editedОрганизацию по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) посетила делегация правительственных чиновников из Республики Таджикистан и представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с целью изучения опыта и передовой практики создания и успешного осуществления Программы привлечения денежных переводов в экономику PARE 1 + 1 и её вклада в мобилизацию людских и финансовых ресурсов трудящихся-мигрантов.
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров приветствовал заинтересованность Республики Таджикистан в реализации программы PARE 1 + 1. «Программа привлечения денежных переводов в экономику показала замечательные результаты. Мы рады, что её опыт и успех вызвали живой интерес со стороны других государств в Европе и Центральной Азии».DSC 1614 edited
 
Петру Гургуров подробно рассказал о структуре программы PARE 1 + 1 и подчеркнул открытость ODIMM для сотрудничества, консультаций и обмена опытом. «Реализация Программы в течение семи лет позволила нам значительно её улучшить, начиная с процедуры подачи заявок, использования гранта, а также консультаций и мониторинга бенефициаров. Существуют чётко определенные процедуры, направленные на упрощение способа получения государственной поддержки», - заявил временный генеральный директор ODIMM.
 
В свою очередь представитель делегации Таджикистана Толибжон Шарипов, заместитель начальника Таджикской миграционной службы, отметил, что Молдова и Таджикистан являются преимущественно аграрными странами, сталкивающимися с аналогичными социально-экономическими проблемами, и опыт Республики Молдова в реализации программы привлечения денежных средств в экономику может стать для Таджикистана очень ценным. Правительство Таджикистана при поддержке ФАО намерено внедрить аналогичную модель для привлечения денежных переводов трудящихся-мигрантов в форме инвестиций в сельское хозяйство и агропродовольственный сектор путём выделения грантов для небольших проектов, включая обучение и образование.
 
«Мы считаем, что знания и опыт, полученные в ходе этого ознакомительного визита, окажут сильное влияние на мобилизацию денежных переводов мигрантов и, в конечном итоге, будут способствовать улучшению продовольственной и пищевой безопасности в Таджикистане», - сказал Маурисио Росалес, координатор ФАО. 
 
Ознакомительный визит в Республику Молдова был организован в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций  «Создание потенциала для укрепления продовольственной и пищевой безопасности в некоторых странах Кавказа и Центральной Азии».
 
Впечатляющие результаты привлечения и стимулирования мигрантов для инвестиций в экономику страны изучаются другими государствами, сталкивающимися с теми же проблемами. Такие страны, как Украина, Сербия и Таджикистан заинтересованы в успешном опыте Республики Молдова для реализации подобных проектов у себя. 
 
Программа PARE 1 + 1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских эмигрантов в устойчивое экономическое развитие Республики Молдова путём стимулирования создания и развития малых и средних предприятий трудящимися-мигрантами и получателями денежных переводов. Таким образом, значительные потоки денежных переводов направлены на создание и развитие микро-, малых и средних предприятий в Республике Молдова. Эти компании, в свою очередь, выступают в качестве движущих сил устойчивого роста и макроэкономической стабильности.
 
Согласно результатам реализации программы PARE 1 + 1 в период 2010-2017 годов был обеспечен доступ к невозвратному финансированию в размере 213,49 млн леев для 1136 предприятий. Общий объём прямых инвестиций в экономику страны составил более 678,42 млн. Таким образом, 1 лей, выданный в виде гранта сгенерировал 3,1 лея инвестиций в экономику, что привело к созданию 3 170 рабочих мест.
IMG 2866111 edited
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
Pagina 2 din 15
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE