Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Vineri, 20 Octombrie 2017 16:05 Publicat in rubrica Comunicate de presă
pnaet52 de tineri din raioanele Călărași și Edineț au primit astăzi diplomele de absolvire pentru cursurile de instruire din cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), administrat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Miciși Mijlocii (ODIMM).
 
În primele nouă luni ale anului, circa 300 de tineri din raioanele Comrat, Dondușeni, Strășeni, Ocnița, Ungheni, Vulcănești și Cimișlia au beneficiat de instruire în domeniul abilităţilor antreprenoriale pentru tinerii, care doresc să-şi lanseze sau să-şi extindă o afacere în localităţile rurale.
 
Conform studiilor efectuate de ODIMM, pentru 59% din respondenți motivația principală de a urma componenta de instruire PNAET este dorința de a acumula cunoștințe în domeniul antreprenoriatului, 24,5% - găsirea noilor parteneri, iar16,5% au optat pentru identificarea noilor idei de faceri.
 
Doar 6% din tinerii care au participat la cursurile de instruire PNAET în primele nouă luni ale anului 2017 dețin o afacere, restul de 94% își propun să inițieze o afacere. Totodată, o bună parte din tineri, circa 69% nu sunt angajați, iar alții 31% dispun de un loc de muncă. Ponderea mare de persoane neangajate în câmpul muncii se datorează vârstei cuprinse între 18 și 25 de ani când majoritatea tinerilor sunt studenți dar își fac planuri de viitor.DSC 0815a edited
 
După finisarea cursurilor de instruire jumătate din beneficiari s-au arătat hotărâți să-și deschidă propria afacere în următoarele 6 și 12 luni,  iar restul au optat pentru o perioadă de 24 de luni.
 
Conform datelor oferite de către Directoratul Liniei de Credit, de pe lângă Ministerul Finanțelor, în primele nouă luni ale anului 2017 au fost finanțate 159 afaceri, care au contractat credite preferențiale în sumă de 45 milioane lei pentru o perioadă de 5 ani, cu o componentă de grant de circa 18 milioane lei.
 
DSC 0850a editedProgramul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)  are scopul de a spori rolul tinerilor în viaţa social - economică a ţării prin înfiinţarea de noi întreprinderi în localităţile rurale și dezvoltarea celor existente, crearea de noi locuri de muncă.  
 
La începutul acestui an, Guvernul a decis extinderea Programului PNAET până în anul 2017. În  acest an vor fi finanțate circa 170 de afaceri cu un buget total de 50 milioane lei și componenta de grant de 20 milioane lei. Totodată, a fost modificată şi limita de vârstă pentru potenţialii beneficiari ai programului, de la 30 la 35 de ani.
Vineri, 20 Octombrie 2017 15:58 Publicat in rubrica Comunicate de presă
pnaet52 молодых человека из районов Кэлэрашь и Единец получили сегодня дипломы о прохождении учебных курсов в рамках Национальной программы экономической поддержки молодежи (PNAET), осуществляемой Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).
 
Всего же в течение первых девяти месяцев текущего года около 300 молодых людей из районов Комрат, Дондюшень, Стрэшень, Окница, Унгень, Вулканешть и Чимишлия воспользовались возможностью научиться навыкам предпринимательской деятельности для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес в сельской местности.
 
Согласно исследованиям, проведенным ODIMM, для 59% респондентов  основной мотивацией участия в обучающей компоненте PNAET является желание приобрести знания в области предпринимательства, 24,5% - найти новых партнеров, а 16,5% приходят сюда в поиске новых идей.
 
Только 6% молодых людей, которые участвовали в учебных курсах PNAET в течение первых девяти месяцев 2017 года, владеют бизнесом, остальные 94% намерены его начать. В то же время большая часть молодых людей, около 69% не работают, и только 31% имеют постоянную занятость. Большинство безработных приходится на возраст 18-25 лет, когда молодые люди еще учатся, но при этом уже планируют свое будущее.DSC 0815a edited
 
После окончания учебных курсов половина бенефициаров были настроены начать свой собственный бизнес в течение следующих 6 и 12 месяцев, а остальные обозначили период в 24 месяца.
 
Согласно данным, предоставленным Управлением кредитной линии Министерства финансов, за первые девять месяцев 2017 года было профинансировано 159 предприятий, которые получили льготные кредиты на сумму 45 млн. леев сроком на 5 лет с компонентом гранта, составившим около 18 миллионов леев.
 
DSC 0850a editedНациональная программа экономической поддержки молодежи (PNAET) направлена на повышение роли молодежи в социально-экономической жизни страны путем открытия новых и развития существующих предприятий в сельских районах, создания новых рабочих мест.
 
В начале нынешнего года Правительство приняло решение продлить программу PNAET на весь 2017 год. В этом году будет профинансировано около 170 предприятий с общим бюджетом 50 млн. леев и грантовой составляющей в 20 млн. леев. В то же время возрастной предел для потенциальных бенефициаров был изменен с 30 до 35 лет.
Vineri, 20 Octombrie 2017 07:45 Publicat in rubrica Comunicate de presă

aOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și formatorul local Camera de Comerț și Industrie au lansat, la Chișinău, cursul de instruire antreprenorială din cadrul Proiectului „Business Academy for Women" (BAW). Pe parcursul a 6 zile, circa 30 de femei de afaceri din zona de Centru a țării  din diferite domenii ale economiei își vor dezvolta abilitățile pe diverse subiecte ca: descrierea business proceselor în cadrul întreprinderii, optimizarea modelelor de afaceri, instrumentele de marketing contemporan și operațiuni de export-import în contextul DCFTA.

 

Ana Sochirca, coordonatorul Proiectului „Business Academy for Women” a salutat interesul manifestat  de antreprenoare față de proiect și a menționat că ”Business Academy for Women” a fost elaborată în baza propunerilor și a necesităților de dezvoltare antreprenorială identificate în baza studiilor realizate. Scopul acestui Proiect este de a ajuta întreprinderile fondate de femei să se dezvolte și să fie prezente pe noi piețe.

 

La deschiderea evenimentului a participat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, care a subliniat că CCI a Republicii Moldova susține Proiectul „Business Academy for Women" implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin formatorii bine pregătiți dar și prin alte evenimente de promovare a mediului de afaceri.

 

Tatiana Batuschina, președinte al Centrului Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB) și partener BAW a prezentat modulele de instruire, avantajele participării la training-uri și rezultatele care vor fi obținute de către antreprenoare. Totodată, și-a exprimat speranța că diversitatea de genuri de activități ale antreprenoarelor înscrise în program vor contribui pe viitor la inițierea de parteneriate pe termen lung.c

 

Femeile de afaceri,participante la cursurile antreprenoriale produc și prestează o varietate de produse și servicii: coaserea cojoacelor și plapumelor, producerea nutrețurilor combinate, creșterea șinșilelor, fabricarea lenjeriei de pat și a hainelor pentru nou-născuți, producerea carcaselor metalice, etc.

 

Menționăm faptul că circa 60% din participantele la instruirea BAW sunt orientate pentru a face export cu țările din Uniunea Europeană.

b

 

Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri din Republica Moldova cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către extinderea pieței de desfacere, inclusiv export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.d

 

În premieră pentru R. Moldova, în cadrul acestui Proiect este inclusă componenta PLATO inspirată din programul PLATO, care presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească, antreprenorii de succes au posibilitatea de ași împărtăși experiența și secretele reușitelor lor.

 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB).

 

Direcția Comunicare și RP ODIMM

 

Vineri, 20 Octombrie 2017 07:34 Publicat in rubrica Comunicate de presă
aОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой открыли курсы обучения предпринимательству для женщин в рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» (BAW) в Кишиневе. В течение 6 дней около 30 деловых женщин из центрального региона страны, работающих в разных областях экономики, будут развивать свои навыки по различным темам, таким как описание бизнес-процессов в рамках предприятия, оптимизация бизнес-модели, современные маркетинговые инструменты и экспортно-импортные операции в контексте DCFTA.
 
Ана Сокирка, координатор проекта «Академия бизнеса для женщин», приветствовала интерес, проявленный предпринимателями к проекту, и отметила, что «Академия бизнеса для женщин» была разработана на основе предложений и потребностей предпринимателей, определенных в ходе проведенных исследований. Целью этого проекта является помощь женщинам в развитии бизнеса и выходу на новые рынки.
 
Президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя, присутствовавший на открытии мероприятия, подчеркнул, что ТПП Молдовы поддерживает проект «Академия бизнеса для женщин», осуществляемый ODIMM с помощью хорошо подготовленных тренеров и другие мероприятия для развития бизнес-среды.
 
Татьяна Батушкина, президент Международного центра по продвижению женщин в бизнес (ICAWB) и партнер BAW, представила учебные модули, преимущества участия в тренингах и результаты, которые будут получены слушателями. В то же время она выразила надежду на то, что разнообразие сфер деятельности предпринимателей, включенных в программу, в будущем будет способствовать установлению между ними долгосрочных партнерских отношений.c
 
Деловые женщины, обучающиеся на курсах BAW,  производят различные продукты и услуги: швейное производство; производство комбикормов; выращивание шиншилл; пошив постельных принадлежностей и одежды для новорожденных; производство металлических конструкций и т.д.
 
Отметим, что 60% слушателей бизнес-академии ориентированы на экспорт в страны Европейского Союза.
 
b«Академия бизнеса для женщин» направлена на содействие расширению социально-экономических прав и возможностей женщин, в особенности в сельской местности; сокращение гендерного неравенства и улучшение их доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. BAW была запущена в феврале этого года и будет продолжаться в течение 18 месяцев. В ходе проекта около 300 женщин-предпринимателей из Молдовы бесплатно получат знания о том, как повысить эффективность бизнес-моделей компаний, которыми они управляют; как  расширить рынок сбыта, в том числе за счет экспорта. В конце обучения будет отобрано 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая, для реализации своих проектов.d
 
Впервые в Молдове в проект внедрена компонента PLATO, которая предполагает передачу знаний от опытных предпринимателей начинающим, которые хотят вырасти. С ее помощью успешные бизнесмены имеют возможность поделиться опытом и секретами своих успехов.
 
Проект финансируется Европейским союзом (ЕС), осуществляется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
Miercuri, 18 Octombrie 2017 15:18 Publicat in rubrica Comunicate de presă
LOGO patratOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) lansează Componenta II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA), destinată granturilor mici pentru dezvoltarea afacerilor administrate de femei. Dosarele pentru primul Apel de granturi pot fi depuse în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, completând formularul de pe site-ul www.odimm.md. Cele mai bune idei de afaceri ale antreprenoarelor vor primi finanțare pentru dezvoltarea acestora. Pe parcursul anului 2018 vor fi lansate încă 2 apeluri de proiecte.
 
La Componenta de granturi pot participa femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei, dintre care 110 mii lei sunt direcționați pentru procurarea de echipamente, soft, lucrări de renovare, iar restul 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.
 
Amintim că la Componenta I a Programului Femei în Afaceri (PFA) au fost instruite și îndrumate să lanseze propria afacere peste 300 de femei din întreaga țară. Viitoarele antreprenoare și-au dezvoltat abilitățile de planificare pe termen scurt, au definit factorii personali de succes și au transformat ideile în concepte viabile de afaceri. 
 
Cele peste 300 de antreprenoare vor mai beneficia de servicii de mentorat din partea a 28 de experți în domeniul afacerilor. Acestea vor fi ghidate în utilizarea instrumentelor și metodelor de planificare și dezvoltare a afacerii, identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansare și dezvoltarea propriului plan de afaceri pentru a participa la concursul de granturi.
 
În toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”. Proiectul este gestionat de ODIMM și are drept obiectiv promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, în special în mediul rural, dezvoltarea și creșterea afacerilor acestora, sporirea accesului la resurse financiare, servicii și tehnologii moderne. Perioada de implementare a programului este de 3 ani pentru care sunt alocate din bugetul statului 51,5 milioane lei. 
Miercuri, 18 Octombrie 2017 15:14 Publicat in rubrica Comunicate de presă
LOGO patratОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) запускает компонент II пилотной программы «Женщины в бизнесе» (PFA), в рамках которого будут выдаваться малые гранты на развитие женского предпринимательства. Заявки для участия в конкурсе грантов (Apel de granturi) могут быть поданы с 16 октября по 30 ноября. Для этого следует заполнить специальную форму на веб-сайте www.odimm.md. Лучшие бизнес-идеи предпринимателей-женщин получат финансирование для их реализации. В течение 2018 года будут организованы еще два подобных компонента.
 
В конкурсе грантов могут участвовать женщины, которые управляют предприятием сроком до 2 лет. Максимальная сумма гранта составит 165 тыс. леев, из которых 110 тыс. леев могут быть направлены на закупку оборудования, программного обеспечения, техническое переоснащение, а оставшиеся 55 тыс. леев на услуги по развитию бизнеса: исследования, консалтинг и продвижение.
 
Напомним, что в ходе компонента I программы «Женщины в бизнесе» (PFA) более 300 женщин по всей стране прошли обучение и по запуску и управлению собственным бизнесом. Будущие предприниматели разрабатывали навыки краткосрочного планирования, определяли успешные личные факторы и превращали идеи в жизнеспособные бизнес-концепции.
 
В роли наставников для обучавшихся предпринимателей выступили 28 бизнес-экспертов. Они наглядно объясняли, как пользоваться инструментами и методами планирования и развития бизнеса; определять типы ресурсов, необходимых для запуска и разработки собственного бизнес-плана для участия в конкурсе грантов.
 
Осенью 2016 года правительство Республики Молдова запустило экспериментальную программу «Женщины в бизнесе». Проект управляется ODIMM и направлен на поощрение предпринимательской деятельности  женщин, особенно в сельских районах, для запуска и развития своего бизнеса; расширение доступа к финансовым ресурсам, современным услугам и технологиям. Срок реализации программы составляет 3 года. На реализацию пилотного проекта из государственного бюджета выделено 51,5 млн леев.
Marţi, 17 Octombrie 2017 14:48 Publicat in rubrica Comunicate de presă
fgc blue finalOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) şi Banca Comercială Română Chişinău S.A. au semnat un nou contract de colaborare care vine în susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM). ODIMM colaborează cu Banca Comercială Română Chișinău S.A. din anul 2012 fiind a 7-a bancă licențiată care a semnat contractul menționat, ce îi va permite să beneficieze de o procedură simplificată de garantare şi executare a garanţiei financiare.
 
Respectiv, IMM-urile vor obține garanție financiară la un comision anual redus până la 0,5% și vor fi scutite de comisionul de eliberarea garanției financiare.
 
În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor:
1. Pentru întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
2. Pentru întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
3. Pentru întreprinderile nou–înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
4. Pentru întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
5. Pentru întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.
 
Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat și capitalizat din resursele bugetului de stat, cu suportul Uniunii Europene, gestionat de ODIMM, care are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de ODIMM poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
 
Până în prezent ODIMM a emis garanții financiare pentru 286 de companii,în valoare de 80 milioane lei, care au facilitat obținerea creditelor bancare în valoare de238 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiționale în valoare de 361 milioane lei, crearea a peste 740 locuri noi de muncă și menținerea în câmpul muncii a peste 1300 de persoane.
 
Băncile partenere ale ODIMM sunt: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”, S.A. ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A.
                                                                       Direcția Comunicare și RP ODIMM
Marţi, 17 Octombrie 2017 14:42 Publicat in rubrica Comunicate de presă
fgc blue finalОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и коммерческий банк Banca Comercială Română Chişinău S.A. подписали новое соглашение о сотрудничестве, целью которого является поддержка малых и средних предприятий (МСП). ODIMM сотрудничает с BCR Chişinău S.A. с 2012 года, когда он стал 7-м лицензированным банком, подписавшим контракт, позволяющий использовать упрощенную процедуру и финансовые гарантии Фонда гарантирования кредитов (FGC), администрируемого ODIMM.
 
При таком сотрудничестве МСП могут рассчитывать на финансовые гарантии для получения кредитов при ежегодном комиссионе, уменьшенном до 0,5%, и освобождении от оплаты комиссии за выдачу финансовой гарантии.
 
В настоящее время ODIMM предлагает пять гарантийных продуктов для МСП:
1. Для предприятий, управляемых молодыми людьми - финансовая гарантия выдается на 60 месяцев, чтобы гарантировать кредит до 500 тысяч леев, но не более 50% от суммы кредита;
2. Для предприятий, управляемых женщинами - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев, чтобы гарантировать кредит до 700 тыс. леев, но не более 70% от суммы кредита;
3. Для вновь зарегистрированных компаний - финансовая гарантия выдается сроком на 36 месяцев для гарантии кредита до 700 тыс. леев, но не более 70% от суммы кредита;
4. Для действующих предприятий - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев для обеспечения кредита до 3 млн леев, но не более 50% от суммы кредита;
5. Для предприятий-экспортеров - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев для гарантии кредита до 5 млн леев, но не более 50% от суммы кредита.
 
Фонд гарантирования кредитов (FGC) является первым и единственным кредитным гарантийным фондом, созданным и капитализируемым из средств государственного бюджета при поддержке Европейского союза, целью которого является поддержка МСП в доступе к финансовым ресурсам. Деятельностью FGC управляет ODIMM. Финансовая гарантия, выдаваемая ODIMM, может использоваться МСП для покрытия залоговой потребности в займах, запрашиваемых у коммерческих банков.
 
На сегодняшний день ODIMM выдала финансовые гарантии для 286 компаний на сумму 80 млн леев, что способствовало получению банковских кредитов на сумму 238 млн леев. Полученные средства реализовались в инвестиционных проектах на сумму 361 млн леев, создав при этом более 740 новых рабочих мест и сохранив работу более чем для 1300 человек.
 
Банками-партнерами ODIMM являются: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A., BC “BCR CHIȘINĂU” S.A.
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
 
Marţi, 17 Octombrie 2017 09:12 Publicat in rubrica Anunţuri
applications-to-be-connected 1134-94Cerinţe: 
Studii de licență în tehnologii informaționale; 
Experiență în domeniu de minim 5 ani  și existența unui proiect de succes;
Utilizarea limbilor română și rusă (la nivel înalt) şi engleză (scris şi vorbit);
Cunoașterea echipamentelor de rețea, a  hardware PC şi a componentelor de server;
Cunoștințe profunde  în:
Utilizarea OS Linux, Windows (XP, 2003, 7, 8, 10, 2012)
Active Directory Domain Services, including DNS, GPO;
Web and Application Servers (IIS);
ESXi and related virtualization technologies;
Windows: Deployment Services; 
Update Services; 
Terminal Servers;
Exchange 2010;
LAN and WAN IP networks + NAT + Firewall;
IPSEC VPN basic;
Backup software.
 
Abilități și atitudini:
Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan; 
Atitudine pozitivă, inițiativă, abilitatea de a comunica;
Seriozitate, punctualitate și flexibilitate; 
Spirit de echipă și orientare către rezultate. 
 
Responsabilităţi:
Administrarea rețelei locale (LAN);
Monitorizarea traficului şi stării reţelei, capacităţii şi utilizării în scopul asigurării integrităţii continue şi a productivităţii optimale a reţelei;
Menținerea și configurarea stației telefonice;
Montarea, configurarea, testarea, întreţinerea şi administrarea reţelelor noi şi renovate, a aplicaţiilor şi serverelor; 
Elaborarea și administrarea site-ului, MYSQL, Postgre;
Elaborarea de design și proiecte în Corel Draw, Adobe Photoshop, etc;
Depistarea și înlăturarea oportună a problemelor de ordin tehnic;
Cercetarea, analiza, evaluarea şi monitorizarea infrastructurii reţelei în scopul asigurării unei configuraţii optimale; 
Elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea funcţionării reţelei şi a sistemului integrat de hardware şi software; 
Proiectarea unor reţele noi și monitorizarea tendinţelor de reţea;
Actualizarea software-ului existent cât şi implementarea unui nou software;
Acordarea de suport utilizatorilor;
Asigurarea securității informației, a programelor software și a rețelelor de calculatoare.
 
Candidaţii ce corespund profilului solicitat sunt rugați să expedieze CV şi scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până la data de 03 noiembrie.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.
Sâmbătă, 14 Octombrie 2017 16:06 Publicat in rubrica Comunicate de presă
22490106 1604700316235330 1112118168661512098 nDirectorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, efectuează, în perioada 12-14 curent, o vizită de lucru la București, România.
 
La București, Iulia Iabanji a participat la ședința comisiei mixte de cooperare economică moldo-română în cadrul căreia sau fost abordate subiecte referitoare la aspectele colaborării bilaterale în diferite domenii, inclusiv comerț, industrie, energetică, agricultură, transporturi, precum și extinderea colaborării în domeniul antreprenoriatului. În context, Iulia Iabanji a propus înființarea unui grup comun de lucru, specific domeniului IMM și mediului de afaceri la nivel de experți în cadrul Comisiei mixte, care se va reuni în mod alternativ la Chișinău și București.22405501 1604700442901984 4703306579544009492 n
 
De asemenea, directorul ODIMM a participat la forumul “Excelență în Business” și a punctat tabloul activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova.
 
22539749 1604700519568643 2103444720711946426 nIulia Iabanji a prezentat programele de suport gestionate de ODIMM care au un impact semnificativ asupra dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova, cu accent pe programele de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, Programul național de abilitare economică a tinerilor (PNAET), Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), Incubatoarele de afaceri (RIAM), Programul guvernamental-pilot „Femei în Afaceri” și „Business Academy for Women”.
 
În perioada aflării la București, Iulia Iabanji a avut întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri și organizațiilor de suport din România.
Pagina 2 din 11
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE