Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Română (România)Russian (CIS)
Banner
Banner
Banner
News

Dezvoltarea unei infrastructuri de suport in afaceri viabile, este o prioritate strategica pentru Guvernul RM. Incubatoarele de afaceri constituie un instrument de sustinere a Intreprinderilor Mici si Mijlocii la etapa de initiere si patrundere pe piata, de generare a locurilor de munca si de inviorare a sferelor din economia locala.

La aceasta tema, astazi 17 aprilie 2012, in sediul ME, a avut loc o conferinta de presa sustinuta de doamna Iulia Iabanji, director al Organizatiei  pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii de pe langa ME.

Directorul ODIMM, Iulia Iabanji a specificat ca „crearea retelei incubatoarelor de afaceri in raioanele republicii este sustinuta de UE in cadrul Matricei de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economica in Zonele Rurale”. in scopul dezvoltarii retelei incubatoarelor de afaceri in bugetului de stat in anii 2011-2012 au fost preconizate 10,2 mil lei si 15,1 mil lei corespunzator”.

„La analiza modelului relevant de incubatoare, a fost luata in considerare experienta pozitiva de constituire si gestionare a incubatorului de afaceri de succes din or. Soroca, creat cu suportul proiectului „ENTRANSE 2 Your Business”, finantat de Guvernul Norvegiei si implementat in parteneriat cu ODIMM, care pe parcursul a 2 ani de activitate a obtinut rezultate tangibile, dovedind impactul pozitiv a acestei institutii in economia raionului”, a spus doamna Iabanji.

Directorul ODIMM a mentionat ca „incubatoarele de afaceri vor fi axate pe domeniile de producere si piata serviciilor. Cel putin 40% din rezidenti vor fi tipic orientati spre producere, 50% vor lucra in piata serviciilor, restul vor  acorda servicii in cadrul incubatorului, cum ar fi contabilitate, servicii de consultanta in afaceri, juridice si altele”.

Potrivit intentiilor preconizate de ODIMM, in scopul dezvoltarii a 2 Incubatoare de Afaceri, in anul 2011, a fost efectuata analiza situatiei actuale privind existenta imobilului necesar si disponibilitatea implicarii Autoritatilor Publice Locale in acest proces. Urmare analizei efectuate, bazata pe informatia prezentata de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare si contribuire, inclusiv cu mijloace financiare in crearea unui incubator de afaceri in teritoriul subordonat, au fost selectate 2 raioane: Stefan-Voda si Leova.

La 12 aprilie curent, cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat, a viceprim-ministrului Valeriu Lazar si a Ambasadorului UE pentru RM, dl Diuk Shubel, si alti oficiali, a avut loc deschiderea oficiala a Incubatorului de Afaceri din or. Stefan-Voda. Incubatorul dispune de spatii pentru incubarea a 19 companii. Deja a fost lansat procesul de incubare a rezidentilor, pana la moment fiind gazduite 12 companii, atat din sfera de producere, cat si din domeniul serviciilor. Aceste companii au oferit 25 locuri de munca.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii este institutia responsabila de dezvoltarea retelei Incubatoarelor de Afaceri in Republica Moldova. Instruirea rezidentilor deja selectati si potentialilor de a fi incubati, este efectuata de catre ODIMM, cu suportul Proiectului ENTRANSE si in stransa colaborare cu Consiliul raional.

in anul 2012 este preconizat constituirea a urmatoarelor trei incubatoare de afaceri. in acest scop, in luna ianuarie curent, au fost solicitate propunerile Autoritatilor Publice Locale privind interesul si disponibilitatea acestora de creare a Incubatorului de afaceri in teritoriul subordonat, in baza criteriilor stabiliti. in rezultatul analizei propunerilor inaintate au fost ientificate 3 raioane, care au exprimat dorinta si posibilitatea de a pune la dispozitie imobilul necesar si se implica activ in acest proces, inclusiv cu contributia financiara. Astfel, au fost identificate raioanele: Rezina, Singerei si Dubasari (Cosnita).

in contextul celor mentionate, Guvernul Republicii Moldova recunoaste si apreciaza importanta sectorului IMM drept baza pentru dezvoltarea economiei nationale. Experienta Uniunii Europene ne demonstreaza ca sectorul IMM poate avea o contributie substantiala la realizarea PIB-ului, crearea de noi locuri de munca, stimularea exporturilor. 

 

 

 

Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii funcţionează eficient în localităţile rurale

Ministerul Economiei al Republicii Moldova a anunţat la începutul lunii aprilie curente despre lansarea procesului de antrenare a solicitanţilor privind participarea la Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale, finanţat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez Tranşele I-IV. Fondul, în valoare totală de 15 milioane lei, urmează sa fie repartizat la 15 depunători de cerere de participare, în baza deciziei Comitetului Consultativ al Programului JNPGA.
 
Cererile de solicitare pentru participare la Program urmează să vizeze procurări în valoare minimă de 500.000 lei, iar valoarea maximă de 1.000.000 lei. Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere. Precizăm că 40% din preţul echipamentului va fi oferit drept Grant din partea Guvernului Republicii Moldova, dacă beneficiarii vor achita în termenii stabiliţi conform contractului de leasing 60% din preţul echipamentului.
 
Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero. în cadrul Programului va fi achiziţionat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă. La achiziţia şi importul Echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
 
Perioada de prezentare a setului de documente necesare pentru participare la program a fost stabilită pentru 3 săptămîni: 9 aprilie 2012 - 02 mai 2012. Pînă la moment au fost depuse cereri, urmează ca cei care au intenţia de a solicita suportul financiar al acestui Program pentru prosperarea afacerii profesate în sectorul rural, se pot adresa la sediul Unităţii de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei la adresa - MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, biroul 812a. Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor le puteţi obţine la numerele de telefon  022 296 718 , 022 238 574 sau pe pagina web: www.jnpga.md.
 
Un exemplu vădit în acest context este afacerea de creştere a porcilor iniţiată de Petru Moraru în apropierea oraşului Hînceşti. Acum 9 ani, Petru Moraru şi-a pus scopul de a construi o fermă de porcine, cu forţele proprii. Acum 2 ani a beneficiat de suportul Programului dat, procurând utilaj performant şi construind 4 grajduri cu o capacitate de 3 mii de capete.

La 18 aprilie 2012, la Hînceşti, la complexul omului de afaceri Moraru a avut loc înmânarea certificatului confirmator de transmitere a utilajului si acordarea componentei de grant, pentru a dezvolta afacerea de creştere a porcinilor, pentru a lărgi capacitatea complexului de până la cinci mii de porci.
 
Certificatul Grantului a fost înmânat din partea Viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, ministrul Economiei şi a Ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, E.S. Dl Toichi SAKATA. Diplomatul a ţinut să spună că nici în Japonia nu a văzut o astfel de fermă de porcine atît de performantă.
 
Viceprim-ministu, ministru al Economiei, Valeriu Lazăr în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Consultativ al Programului JNPGA, a precizat că filosofia acestui proiect este susţinerea şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor în general şi stimularea micilor produceri industriale în particular. "Obiectivul nostru este multiplicarea efectului acestor afaceri pe de o parte şi mărirea numărului de beneficiari, pe de altă parte, întrucît cererea solicitărilor de participare la acest program este una destul de mare". a precizat ministrul Economiei.
 
"E important să acordăm o şansa de participare în cadrul programului unui număr cît mai mare de întreprinzători, tocmai de asta am şi scăzut plafonul de solicitare pentru finanţare la program de la 1,5 mln lei la 1 mln de lei" a mai adăugat viceprim-ministru Valeriu Lazăr.
 
La moment, cu suportul financiar acordat de Guvernul Japoniei (60 %) şi cel al Guvernului Republicii Moldova (40 %), dl Moraru cu cei 25 de angajaţi care activează la acest complex, fiind un bun exemplu pentru toţi oamenii de afaceri.
 
Valeriu Lazăr şi-a exprimat recunoştinţa pentru ajutorul financiar şi de lungă durată acordat de către Guvernul Japoniei reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. La rândul său, Ambasadorul japonez a declarat în acest sens că aleg să ofere asistenţă doar ţărilor cu un potenţial de dezvoltare economică bine pronunţat, considerând fondurile acordate ţării noastre de până acum o investiţie de succes pentru viitor.
începând cu anul 2005, Ministerul Economiei realizează cu succes proiectul pentru promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), destinat facilitării procurării de către IMM-uri a unui vast sortiment de echipament de producere. Mai mulţi agenţi economici din Republica Moldova au procurat echipament tehnic necesar dezvoltării afacerilor în zonele rurale, proiect care este finanţat de către Guvernul Japoniei.
NOTĂ: Japanese Non-Project Grant Aid (NPGA) a fost lansat de Guvernul Japoniei în 1987 ca componentă a programului său de asistenţă Oficială de Dezvoltare (ODA Official Development assistance programme) şi reprezintă o formă nouă de program de ajutor care ar putea rapid şi efectiv finanţa livrarea de utilaje de producere ţărilor în dezvoltare selectate. Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor, precum şi lista echipamentului eligibil pentru a fi procurat în cadrul Programului, le puteţi obţine accesând site-ul www.jnpga.md

 

 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare:Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani (2013-2014).

Bugetul proiectului:Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de până la 50 la sută, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare.

Bugetul total al proiectului nu poate depăși maxim 2 mil. lei pentru un an.

Sursa de finanţare:Sursa de finanțare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 50 % din bugetul de stat calculat din valoarea totală a proiectului și minim 50% de la agentul economic ca cofinanțare din sursele proprii.

Cofinanțarea poate fi efectuată prin mijloace financiare sau prin utilaje echipamente necesare pentru realizarea proiectului, procurate în perioada de realizare a proiectului de transfer tehnologic.

Obiectiv:  Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Grupul ţintă: întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Criteriile de eligibilitate al organizației-executori :

 1. 1.Pentru agenții economici privați:
  1. a.Sa fie solvabilă.
  2. b.Sa nu posede datori față de bugetul de stat.
  3. c.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție.
  4. d.Sa nu fie implicată în un proces civil /penal.
  5. e.Sa fie rezident al unuia din parcurile științifico-tehnologic sau incubatoarelor de inovare.
 2. 2.Pentru organizațiile din sfera științei și inovării.
  1. a.Sa fie acreditată în una din direcțiile strategice pentru care se aplică proiectul
  2. b.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului sau prin cofinanțarea de către un agent economic care va fi beneficiar al inovației la finele proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție din partea beneficiarului.

Activităţile principale:în cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

 1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
 2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
 3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
 4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
 5. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Termenul limită: Proiectele se vor depune pană la data de 30.09.2012, ora 16:00.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:

-          crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi.

-          crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională.

-          dezvoltarea infrastructurii inovaționale;

-          asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;

-          promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei etc.

Condiţiile de prezentare: Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi formă electronică însoţite de scrisorile de garanţie la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formularul proiectului de transfer tehnologic, model business-plan, modelul scrisorii de garanţie și alte formulare necesare poate fi descărcat de pe pagina www.aitt.md,

 

Adresă:

str. Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon: 88 25 62,

88 25 64

88 25 69

persoana de contact: Sergiu Brumă
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   
Web: http://www.aitt.md

 

 

Intreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din R. Moldova pot obţine credite de la Banca Comercială Română Chişinău S.A. beneficiind de garanţii din partea statului, în cadrul Fondului de   Stat de Garantare a Creditelor.

 In acest scop, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului îîntreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a semnat cu Banca Comercială Română Chişinău S.A. Acordul de cooperare, privind garantarea creditelor acordate IMM-urilor din R. Moldova de către bancă.

 Fondurile de garantare a creditelor pentru IMM sunt o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la finanţare pentru agenţii economici. BCR Chişinău doreşte să susţină financiar toate proiectele viabile şi de succes, dar care până în prezent nu aveau şansa de realizare din lipsa garanţiilor suficiente pentru asigurarea creditului,” a declarat Sergiu Sahanovschi, Director Executiv Corporate BCR Chişinău S.A.

 Fondurile de garantare a creditelor, prin intermediul facilitării accesului IMM la finanţare, pot stimula creşterea economică în ţară prin valorificarea resurselor financiare disponibile şi neutilizate, stimulând, utilizarea eficientă a lor. Ne bucurăm că BCR Chişinău contribuie la dezvoltarea economiei naţionale, prin semnarea Acordului de cooperare de astăzi”, a declarat Iulia Iabanji, Director General ODIMM.

 Fondul special de garantare a creditelor a fost constituit în baza Hotărîrii Guvernului nr. 208 din 20.03.2001, fiind gestionat de Fondul pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business, iar în prezent administrat de ODIMM (instituit în baza HG nr. 538 din 17 Mai 2007), succesorul de drept al acestuia. ODIMM propune garanţii atât pentru întreprinderile active, cât şi pentru start-up, tineri antreprenori şi lucrătorii migranţi care doresc să-şi deschidă o afacere. Garanţiile oferite pot acoperi până la 50% din mărimea creditului pe un termen de 5 ani în cazul întreprinderilor active, tinerilor antreprenori şi lucrătorilor migranţi şi până la 70% din valoarea creditului pe un termen de 3 ani pentru start-up.

 BCR Chişinău S.A. deserveşte peste 2000 agenţi economici din Republica Moldova, din care peste 90% sunt întreprinderi mici, mijlocii şi micro. Facilitarea accesului la finanţare pentru IMM şi micro reprezintă una din priorităţile strategice ale BCR Chişinău S.A. atât prin utilizarea eficientă a resurselor existente, cât şi atragerea de resurse de la instituţiile financiare internaţionale.

 Pentru informaţii suplimentare despre Fondul de Garantare a Creditelor, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon (022) 22- 50-01, persoană de contact Dna Viorica Cerbuşca.

 

Thursday, 24 May 2012 08:40

ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului”

Published in Evenimente Written by Victoria Mudreac
La 23 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a celebrat ,,5 ANI de activitate si sustinere a antreprenoriatului autohton”.

ODIMM a fost constituita prin Hotarare de Guvern Nr. 538 din 17.05.2007 avand misiunea de a spori competitivitatea economiei nationale prin sustinerea dezvoltarii sectorului IMM.

Evenimentul „5 Ani de activitate ODIMM” a avut ca scop totalizarea activitatii Organizatiei si mediatizarea rezultatelor desfasurarii programelor de dezvoltare a sectorului IMM in Republica Moldova.
La ceremonia de aniversare au participat toti partenerii ODIMM: institutiile publice centrale si locale, organizatiile internationale si proiectele de sustinere antreprenoriala, institutiile financiare, centrele de instruire, ONG,  precum si beneficiarii programelor.
In cadrul evenimentului au fost evidentiate cele mai marcante rezultate ale ODIMM, au fost organizate tombole ale produselor beneficiarilor pentru promovarea acestora.

De asemenea, au fost premiati beneficiarii de succes ai programelor, fiindu-le inmanate diplome la cateva categorii:

1. Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor
,,Cel mai tinar antreprenor” s-a oferit Dlui Andrei Leonteac, director SRL „Izvoras Racoritor”
Cea mai originala idee de afacere” s-a oferit Dlui Burlacu Vitalie, Directorul Intreprinderii Individuale „Burlacu Vitalie”

2. Programul de Atragere a Remitentelor in Economie PARE 1+1
Cel mai iscusit antreprenor” s-a oferit Dlui Gonciari Vasilii, administrator al SRL „EuroCeramica”
Cel mai intelept antreprenor” s-a oferit  Dlui Danaila Nicolae, GT „Danaila Nicolae Ion”
Cel mai perseverent antreprenor” s-a oferit Dlui Frinea Victor administrator al II „Frinea Victor”

3. Fondul de Stat de Garantare a Creditelor
 "Excelenta in afaceri”  s-a oferit Dlui Andrian Glavan, administrator al SRL „Trimobil - Design”
 "Model de femeie antreprenor" s-a oferit Dnei Zavulan Liliana, Director SRL ,,Zavulan &Co”

4. Gestiunea Eficienta a Afacerii
 „Cel mai instruit antreprenor” s-a oferit Dnei Stela Stinca, Directorul revistei „Spiridusii”
 „Cel mai activ raion in domeniul instruirii” s-a oferit raionului Ungheni

5. Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
„Cel mai  creativ antreprenor” s-a oferit Dnei Fileva Tatiana,  conducator al SRL„ Kismetli Yol”
„Pentru integrare activa in societate” s-a oferit Dnei Croitoru Gheorghe GT„Croitoru Gheorghe”

6. Incubatoarele de Afaceri
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a oferit Dlui Ursachi Sergiu, directorul companiei „Rec-Studio”
„Cel mai modern antreprenor” s-a oferit Dlui  Bogdan Sirghi, Directorul Companiei „Capricorn – PR design

7. Nominalizari speciale
„Cea mai curajoasa femeie antreprenor” s-a  oferit  Dnei Globu Oxana, manager al SRL „Globu Lux”
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a  oferit Dlui Voinu Viorel, Director SRL „Puisorul de Aur”

Mentionam ca organizarea evenimentului de celebrare „ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului” este organizat cu suportul financiar al partenerilor ODIMM, sponsorilor si beneficiarilor.
Pe parcursul activitatii sale, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a implementat un sir de programe si proiecte de suport antreprenorial:

-   Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor;
-   Fondul de Stat de Garantare a Creditelor;
-   Programul de Atragere a Remitentelor in Economie ,,PARE 1+1”;
-   Programul de instruire continua  “Gestiunea eficienta a afacerii”;
-   Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea
Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
-   Proiectul pentru tineri ,,Young Experience a Smart Solution”;
-   Proiectul ,,Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)”, etc.;

Este de mentionat ca, prin intermediul acestor proiecte, au fost consultati si tutelati peste 30 mii de intreprinzatori, o mare parte din acestea, fiind instruiti in domeniul antreprenorial si sustinuti financiar.
 Astfel, micile intreprinderi au devenit parteneri ai agentilor economici existenti, fiind dezvoltate noi directii de activitate, largit spectrul si aria de colaborare intre intreprinderile mari si mici.

Toate aceste rezultate au fost obtinute gratie unei colaborari eficiente dintre ODIMM si administratiile publice  centrale si locale, institutiile financiare, institutiile de suport in business, organizatiile internationale si proiectele donatoare.
ODIMM aduce multumiri partenerilor, antreprenorilor, partenerilor media pentru aportul in comun la dezvoltarea si sustinerea sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Republica Moldova pentru asigurarea unei economii viabile si stabile.

,,ODIMM - promotorul dezvoltarii antreprenoriatului autohton”

 

Wednesday, 30 May 2012 08:38

Targul Locurilor de Muncă

Published in Anunţuri Written by Victoria Mudreac

Astazi, 30 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) a participat la Targul Locurilor de munca, care s-a organizat in incinta Teatrului de Opera si Balet.

La acest Targ, tinerii au avut posibilitatea sa aplice la un post de munca, negociind direct cu angajatorul.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a oferit vizitatorilor la Targ, consultatii despre proiectele in derulare, precum si informatii utile despre initierea sau dezvoltarea unei afaceri in Republica Moldova.

Persoanele cointeresate in initierea unei afaceri si doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, organizate prin intermediul Programului National de Abilitare Economica a Tinerilor (PNAET) si Programul de Instruire continua ,,Gestiunea Eficienta a Afacerii” (GEA) au completat formulare de participare la instruire.

Pe parcursul Targului, la standul ODIMM au fost consultati peste 70 de persoane.

Mentionam, ca Targul locurilor de munca pentru tineret a fost organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca.

Pentru doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 22-53-84 sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

Thursday, 14 June 2012 08:32

Lansarea Proiectului „Lead Your Way to Business”

Published in Anunţuri Written by Victoria Mudreac

La 14 iunie curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Patronajul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi, România, a organizat Conferinţa de lansare a  proiectul „Lead Your Way to Businesses”, din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

 Scopul proiectului este intensificarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor cu un impact social şi economic transfrontalier, şi astfel, contribuind pe termen lung, la reducerea procesului de emigrare în rândul tinerilor, crearea noilor locuri de muncă şi îmbunătăţirea generală a economiei în regiune.

 Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani din R. Moldova şi România (judeţele Suceava, Iaşi şi Vaslui). Durata planificată a proiectului „Lead Your Way to Business” constituie 22 luni.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. de a crea un cadru favorabil pentru a susţine afacerile din zona transfrontalieră;
 2. de a îmbunătăţi abilităţile şi cunoştinţele antreprenoriale a 100 de tineri de pe ambele părţi ale Prutului, inclusiv
  prin intermediul sistemului de mentorat;
 3. de a asista tinerii beneficiari în analiza şi planificarea propriilor afaceri;
 4. de a stimula dialogul şi parteneriatele bilaterale.

Activităţile de bază ale proiectului prevăd:

 • Crearea a 2 Centre Transfrontaliere de Suport al Afacerilor Start-up (în Republica Moldova şi România);
 • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale (seminare, ateliere de lucru, şi întâlniri), atât pentru tinerii/potenţialii antreprenori, cât şi pentru consultanţii Centrelor de consultanţă în afaceri;
 • Prestarea Serviciilor de consultanţă, în special în elaborarea planurilor de afaceri;
 • Desfăşurarea Concursului Planurilor de Afaceri;
 • Organizarea Forumului Transfrontalier de promovare a afacerilor dezvoltate de către beneficiarii proiectului.

 Pentru mai multe informaţii referitor la activităţile proiectului vom reveni ulterior pe pagina web www.lead2business.md şi www.odimm.md , iar pentru detalii adiţionale despre Proiect, Vă rugăm să ne contactaţi la  (+373 22) 22 53 80 , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , persoana de contact Anton Deleu.

 


 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi în cooperare cu autorităţile centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

 

Patronatul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi (PJIMM)  face parte din Consiliul National al întreprinderilor Private mici şi mijlocii din România (CNIPMMR). CNIPMMR este una din primele organizaţii patronale reprezentative la nivel naţional înfiinţate în România.       

 

 

 

La 27 iunie curent s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere al Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”, în cadrul căreia au fost prezentate de către ODIMM rezultatele implementării Programului, precum şi au fost analizate 158 cereri de finanţare nerambursabilă ale lucrătorilor migranţi sau a rudelor de gradul I ai acestora. Suma totală a proiectelor investiţionale depuse reprezintă 108 mil. lei, inclusiv componenta grant constituind 28,5 mil. lei,  iar mijloace proprii ale lucrătorilor migranţi – 79,5 mil. lei.

In cadrul şedinţei, membrii Comitetului de supraveghere au aprobat acordarea componentei grant (în valoare cumultativă de 9,4 mil lei ) pentru implementarea a 51  proiecte investiţionale, care vor genera atragerea unor investiţii în  valoare cumulativă de 40,7 mil. lei  Astfel, fiecare leu acordat din cadrul Programului pentru implementarea acestor proiecte vor atrage 4 lei investiţii în economia naţională.

La proiect au participat lucrători migranţi şi rudele de gradul I al acestora de pe întreg teritoriul republicii, domeniile de activitate fiind printre cele mai diverse. Printre domeniile de activitatea pot fi enumerate: producerea articolelor de lînă şi tricotaj, coaserea hainelor, fabricarea produselor de morărit şi patiserie, prelucrarea lemnului, producerea mobilierului, case de deservire socială etc. Un element nou, este acordarea finanţării pentru procurarea utilajului destinat producerii brichetelor, ce vine să confirme un criteriu important de selectare a beneficiarilor  şi anume cel ce ţine de proiectele inovaţionale.

Mijloacele băneşti preconizate a fi investite provin din munca desfăşurată  de către migranţii din 29 de state diferite, ponderea majoră fiind a celor din Italia – 49 %, urmată de Rusia cu 10 %,  restul având originea în alte 27 de state din UE, CSI, SUA, Africa şi Coreea de Sud.

Viceprim-ministrul, ministru al Economiei Valeriu Lazăr a solicitat membrilor Comitetului Consultativ al Programului  să identifice regiunile care s-au implicat  mai puţin pînă acum în acest proiect, inclusiv  implicarea pe viitor în proiect şi a regiunilor mai puţin dezvoltate ale ţării. "Nu ne putem permite luxul de a finanţa unele şi aceleaşi raioane. Acest proiect este un instrument pe care îl utilizează statul pentru dezvoltarea ţării. Iată de ce este important să creăm nişte centre de dezvoltare, acolo unde acestea încă lipsesc. E datoria noastră morală de a-i ajuta, de a-i ghida, de a-i stimula să lanseze afaceri proprii prin participarea la proiect" a conchis viceprim-ministru.

Notă: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale  lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin  stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi  beneficiarii de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din  remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.

Programul-pilot  e atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG  r. 972 din 18.10.2010, fiind destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora  are doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

 

 

Impactul IAS la nivel regional a făcut ca modelul să fie preluat şi de altă localitate de pe malul Nistrului. Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă a fost creat în aprilie 2012, după modelul celui din Soroca şi are ca scop să dezvolte comunitatea de afaceri din raion prin susţinerea business-ului mic şi mijlociu.

120 de noi locuri de muncă în primii doi ani de la deschidere. în această perioadă incubatorul a fost gazdă pentru 19 companii private, dintre care 6 în sfera de producere şi 11 în prestarea serviciilor. Două companii s-au dezvoltat şi azi îşi continuă activitatea independent, acoperindu-şi de sine-stătător toate cheltuielile. Pe toată durata proiectului companiile au beneficiat de training, consultanţă şi asistenţă pentru a-şi putea dezvolta afacerile.

Antreprenorii din Ştefan Vodă, deocamdată 13 companii selectate, vor beneficia de spaţiu pentru oficii şi de producere la preţ redus, dar şi de training, asistenţă şi consultanţă. Astfel, cu suportul acordat de proiectul norvegian Entranse to New Markets, un grup de antreprenori începători din Ştefan Vodă, rezidenţi ai incubatorului de afaceri din localitate, au fost în vizită la Incubatorul de Afaceri din Soroca (IAS).

Rezidenţii incubatorului din Ştefan Vodă au văzut pe viu cum arată un incubator de afaceri viabil şi cum colaborează şi se ajută între ei rezidenţii din Soroca. Directorii companiilor din IAS le-au povestit celor din Ştefan Vodă cum au început afacerea, ce dificultăţi au avut din start şi cum au învăţat să le depăşească. Unii soroceni au împărtăşit şi secretele producerii, de unde iau materia primă mai ieftin sau de unde au cumpărat utilajul.
Valeriu Ciobanu are 20 de ani şi este rezident al incubatorului din Ştefan Vodă. El a absolvit primul an de facultate la Chişinău. Studiază arhitectura. Recent, a deschis o afacere de prelucrare a sticlei. 

Un alt rezident, Leonid Ardeleanu, intenţionează să deschidă în Ştefan Vodă o firmă specializată în microeditare, care va pregăti materiale (broşuri, cărţi) pînă la varianta de tipar. Va face machetarea, paginarea, redactarea şi alte procedee necesare pînă la apariţia primului exemplar.

 

Ştefan Vodă este un oraş cu o populaţie de 5 ori mai mică şi cu o comunitate mai puţin implicată decît Soroca. Lucia Uşurelu, vicedirector al proiectului Entranse, consideră că proiectele de acest gen sunt necesare anume în raioanele unde economia este mai puţin dezvoltată.

 Incubatorul de Afaceri din Soroca a fost implementat de proiectul Entranse, fiind un instrument de creştere economică prin susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. Entranse este un proiect implementat în Moldova de guvernul Norvegiei, în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Misiunea proiectului este să susţină creşterea economică, să contribuie la apariţia locurilor de muncă noi şi, prin aceasta, să contribuie la reducerea sărăciei. Pentru a atinge aceste obiective, Entranse susţine sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

 

Posibilităţile de finanţare a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, noile instrumente financiare, dar şi soluţiile pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare a sectorului au fost discutate în cadrul unei mese rotunde „Accesul IMM-urilor la finanţare”, desfăşurată marţi, 3 iulie. Evenimentul, organizat de Ministerul Economiei în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), are drept obiectiv principal identificarea soluţiilor viabile de finanţare a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, întrucît aceasta este o problemă majoră în activitatea şi dezvoltarea acestora.

 Şedinţa de lucru a fost prezidată de către viceprim-ministru Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, care a precizat în discursul său, că această masă rotundă este una oportună şi aşteptată. "Am primit mai multe semnale din partea mediului de afaceri ce ţin de constrîngerile, dar şi de aşteptările în domeniul accesului la finanţare, iată de ce era important să oferim o platformă de discuţii pentru toate părţile implicate, cu un dialog constructiv, care ar finaliza cu identificarea unor soluţiilor concrete" a subliniat viceprim-ministrul. Ministrul Economiei a făcut o trecere în revistă a contextului economic în care se află Republica Moldova, precizînd că una dintre constrîngerile ce împiedică creşterea economică este accesul limitat al întreprinderilor la finanţare. Valeriu Lazăr a scos în evidenţă importanţa cooperării eficiente a tuturor actorilor implicaţi pe piaţa financiară pentru identificarea celor mai reuşite formule de soluţionare a problemelor ce ţin de accesul la finanţare. Ministrul Economiei a trecut în revistă instrumentele utilizate de Ministerul Economiei în susţinerea IMM-urilor, printre acestea Programul "PARE 1+1", PNAET, Fondul pentru Farantarea de Credite etc. Valeriu Lazăr a subliniat însă, că aceste programe nu pot substitui instituţiile de creditare.

La eveniment a participat  Dorin Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale,   reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiare bancare şi nebancare, reprezentanţi ai IMM-urilor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale, etc.
Reprezentanţii IMM-urilor au reliefat  constrîngerile existente în domeniu accesului la finanţare. Printre problemele invocate de aceştia pot fi enumerate: dobânzile înalte ale creditelor şi volatilitatea acestora, lipsa resurselor financiare pe termen lung, lipsa şi lichiditatea scăzută a gajului, procedurile lungi de exercitare a dreptului de gaj şi lipsa tehnologiilor bancare adecvate pentru creditarea IMM-urilor, lipsa educaţiei financiare a antreprenorilor, etc.
Guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu  a  precizat " înţeleg  poziţia îMM-urilor de a avea credite ieftine,mari şi pe un termen cît mai lung, însă pentru bănci este importantă garantarea creditelor, întrucît acestea vor să-şi ţină riscul sub control şi evident să obţină profit. Iată de ce, utilizarea eficientă a Fondului  de Garantare  a creditelor ar permite facilitarea accesului la finanţare a IMM."

 Mediul bancar, la rîndul său,  a  reliefat importanţa accesului băncilor la resurse ieftine pentru ca ulterior şă poată finanţa IMM  la dobînzi accesibile şi pe termene ce coincid cu ciclurile investiţionale ale unei afaceri.
Printre soluţiile identificatede de către participanţii la  masa rotundă au fost promovarea unei politici monetare orientate spre o inflaţie redusă şi stabilă; dimi­nuarea ratelor dobânzilor la credite şi asigurarea previzibilităţii şi stabilităţii acestora; atragerea investiţiilor străine în sectorul finan­ciar, în primul rând din partea investitorilor strategici şi cu interes în domeniul IMM-urilor, dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri, inclusiv prin intermediul Fondului de garantare a Creditelor; dezvoltarea pieţei secundare pentru mijloacele fixe oferite în gaj; adoptarea de către bănci a unor procedee mai eficiente de management şi de evaluare a riscului de creditare şi formarea rezervelor pentru pierderi la împrumuturi; dezvoltarea sistemului capitalului de risc şi a schemelor de investiţii informale; optimizarea legislaţiei cu privire la gaj; facilitarea accesului la instruire, consultanţă, consiliere şi asistenţă tehnică pentru elaborarea calitativă a planurilor  de afaceri;dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Precizăm că î  n Republica Moldova, IMM-urile deţin circa 97,5 % din numărul total al întreprinderilor din ţară. în anul 2011, în cadrul IMM-urilor au activat 294,2 mii persoane, deţinând 57,7% din numărul total de angajaţi din economia naţională, iar veniturile din vânzări ale acestora au constituit 34,16% din totalul veniturilor din vânzări pe economie.La formarea Produsului Intern Brut, întreprinderile mici şi mijlocii au contribuit în anul 2011 cu 28,3%.

Notă. Conform datelor oficiale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în Republica Moldova în anul 2011 operau 48 de Organizaţiile de microfinanţare, circa 377 de Asociaţiile de Economii şi împrumut, 20 companii de leasing şi o companie de factoring.

 

Page 42 of 42

Partners

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Our Poll

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

Nici un impact - 42.4%
Pîna cînd nu, dar posibil să avem pierderi - 14.1%
Deja avem pierderi - 20%
Avem pierderi majore - 18.2%
Au scazut preturile la carburanti - 5.3%

Total votes: 170
The voting for this poll has ended on: 10 Sep 2018 - 10:05
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE