Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Română (România)Russian (CIS)
Banner
Banner
Comunicate de presă

La 8 februarie curent, ora 10.00, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM în colaborare cu Ministerul Economiei RM, organizează Conferinţa finală „Împreună creăm viitorul acasă!”, care va avea loc la Hotelul Leogrant, sala Răut.

Obiectivul Conferinţei este de a mediatiza impactul Programului asupra mobilizării resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în crearea şi dezvoltarea afacerilor proprii în Republica Moldova. Concomitent, vor fi promovate cele mai bune practici şi istorii de succes ale beneficiarilor „PARE 1+1”.

 

În calitate de speakeri, la conferinţă vor participa Domnul Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministrul economiei; şeful Delegaţiei Uniunii Europene, Dirk Schuebel; beneficiarii Programului „PARE 1+1”.

 

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”, aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi prelungit pînă în anul 2015.

 

Acest Program este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

 

Pe parcursul perioadei 2010-2012 au fost încheiate 142 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori din RM, suma totală a investiţiilor, depăşind 76 milioane de lei. Astfel, fiecare leu alocat din „PARE 1+1”, atrage cca 3 lei investiţii în economia naţională.

 

Pentru anul 2013, este prevăzută alocarea a 32 milioane de lei pentru activităţile Programului, cu 50 la sută mai mult decât suma alocată în primii doi ani ai Programului.

 

Programul PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor şi să-i reintegreze în societate, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

 

Condiţiile de participare la program sunt următoarele:

- Să fie cetăţean al Republicii Moldova;

- Să fie lucrător migrant sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

- Să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;

- Să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).

 

Totodată, pe lîngă ajutorul financiar oferit din partea statului de 200 000 lei, ODIMM oferă consiliere şi instruire în domeniul antreprenorial.

 

Pentru asigurarea durabilităţii afacerilor finanţate din Program, întreprinderile sunt ghidate pe parcursul a 24 de luni, beneficiind de suport în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi rentabile.

 

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la numărul de telefon: (0 22) 22 50 01 sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Guvernul a prelungit Programul „PARE 1+1” destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova .

Programul a fost lansat oficial în luna noiembrie 2010 şi este desfăşurat în baza regulii 1+1, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul programului. Suma maximă a finanţării constituie 200.000 de lei. Banii din cadrul Programului PARE 1+1 sunt oferiţi drept grant nerambursabil.

În cadrul programului, au fost încheiate 142 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori din RM, suma totală a investiţiilor, depăşind 76 milioane de lei. Astfel, s-a constatat că fiecare leu alocat din acest program, atrage cca 3 lei investiţii în economia naţională.

Pentru anul 2013, este prevăzută alocarea a 32 milioane de lei pentru implementarea acestui program, cu 50 la sută mai mult decât suma alocată în primii doi ani ai Programului.

Programul PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor şi să-i reintegreze în societate, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

În acest context, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM face apel către lucrătorii migranţi şi /sau rudele de gradul I ai acestora, de a se înregistra la Programul PARE 1+1, începînd cu 5 februarie curent.


Condiţiile de participare la program sunt următoarele:

    • Să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    • Să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
    • Să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;
    • Să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).


Totodată, pe lîngă ajutorul financiar oferit din partea statului, programul oferă consultanţă şi instruire în domeniul antreprenorial, unde participanţii sunt ghidaţi şi tutelaţi, informaţi şi asiguraţi cu materiale informative necesare pentru iniţierea unei afaceri.


La final, pentru asigurarea durabilităţii afacerii finanţate din Program şi sporirea rentabilităţii acesteia, întreprinderile sunt ghidate pe parcursul a 24 de luni, beneficiind de consultanţă şi suport în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi sigure.


Pentru mai multe detalii despre Program, ne puteţi contacta la numărul de telefon: (0 22) 22 50 01.

 Programul de Dezvoltare Strategică pentru perioada 2013-2015 al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a fost aprobat luni, 17 decembrie curent de către  Consiliul de Coordonare al ODIMM, prezidat de  viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei. Valeriu Lazăr  a subliniat că  PDS este un instrument modern, care ţinteşte consolidarea instituţională a ODIMM fiind un document de bază al instituţiei, din care derivă toate acţiunile Organizaţiei pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă instrumentul de planificare şi prioritizare a politicilor la nivelul Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova.

Referindu-se la metamorfoza înregistrată în timp de ODIMM, ministrul Economiei a precizat că aceasta s-a transformat dintr-o instituţie publică bugetară, într-o Agenţie de implementare a programelor şi politicilor,  care activează în interesul antreprenorilor şi care reprezintă un nucleu instituţional de coordonare la nivelul ÎMM. Valeriu Lazăr a subliniat că pentru eficientizarea activităţii instituţionale este nevoie de consolidarea  şi dezvoltarea capacităţilor instituţiei, inclusiv prin sinergizarea acţiunilor instituţiilor deja existente la nivel local şi dezvoltarea de  parteneriate  la nivel regional. Oficialul a amintit că ODIMM reprezintă o interfaţă dintre Ministerul Economiei şi mediul de afaceri şi are menirea de a semnala în permanenţă autorităţilor constrîngerile cu care se confruntă IMM-urile.

Tot în cadrul şedinţei a fost aprobat şi Planul de acţiuni al ODIMM pentru anul 2013. Conform acestuia, printre obiectivele fundamentale ale instituţiei sunt accesul IMM-urilor la informaţii şi cunoştinţe antreprenoriale, facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri, promovarea dialogului public privat, şi alte activităţi ce vizează dezvoltarea IMM-urilor în ţara noastră.

În cadrul şedinţei s-a discutat posibilităţile de optimizare a activităţii Fondului de stat de garantare a creditelor. Amintim că acesta este un instrument, administrat de ODIMM, misiunea căruia este îmbunătăţirea accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar din lipsa de gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.  Pe parcursul anului 2012, ODIMM a desfăşurat un şir de activităţi menite să eficientizeze activitatea FGC, să îmbunătăţească procedurile de garantare şi, respectiv, să majoreze numărul băncilor partenere, ceea ce, în rezultat, va face mai atractive produsele FGC şi va spori numărul de beneficiari de credite din sectorul IMM-urilor.

Pînă în prezent, pe parcursul anului 2012 cu suportul FGC a fost facilitată acordarea creditelor pentru 89 de întreprinderi micro şi mici, în sumă cumultativă de 46,5 mil Lei, asigurate cu garanţii financiare în valoare cumulativă de 17, 3 mil Lei.  În cadrul şedinţei de lucru au fost propuse mai multe măsuri de eficientizare a activităţii FGC, care urmează a fi analizate, sintetizate şi aduse la cunoştinţa antreprenorilor, dar şi a opiniei publice în timp util.  Printre măsurile discutate pot fi enumerate excluderea plafonului creditului de 2 mil. Lei, modificarea produselor de garantare, modificarea comisionului de garantare prin micşorarea graduală a comisionului de garantare şi stabilirea unui comision preferenţial, în cazul efectuării plăţilor în avans pentru toată perioada garantată, introducerea unui produs de garantare nou pentru exportatori, extinderea de parteneriate cu alte instituţii financiare din sectorul non-bancar.

 

 

 

Friday, 23 November 2012 15:39

Un nou Incubator de Afaceri în R.Moldova

Published in Comunicate de presă Written by Victoria Mudreac

  Un nou Incubator de Afaceri în R. Moldova

 

La 23 noiembrie curent, la ora 11.00, a avut loc deschiderea oficială a Incubatorului de Afaceri din or. Rezina, strada Sciusev 9\3.

La ceremonia de deschidere au participat Domnul Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministrul economiei; Şeful Secţiei Politică şi Economie  a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Dl Wicher Slagter, reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, mediului de afaceri, comunităţii locale, reprezentanţii proiectelor internaţionale, mass-media.

 Incubatorul de afaceri din Rezina (IAR) reprezintă o instituţie, care oferă antreprenorilor cu idei de afaceri viabile şansa de a le realiza într-un mediu potrivit. Companiile rezidente beneficiază de spaţii de producere şi oficii la preţuri reduse, consultanţă şi instruire antreprenorială, suport consultativ la achiziţionarea echipamentului, costuri de administrare reduse, alte facilităţi şi avantaje.

 Ministrul Economiei dl. Valeriu Lazăr în discursul său a menţionat  că dezvoltarea Incubatoarelor de afaceri este sprijinită prin programul UE de suport sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” şi este un instrument foarte bun de încurajare a afacerilor în R. Moldova, dar şi o metodă de educare a spiritului antreprenorial în societate. ”Este foarte important la acest moment să consolidăm sectorul privat, să-l dinamizăm, să-l facem competitiv, aşa încât să aibă impact şi pentru cetăţenii noştri de pe celălalt mal al Nistrului. Din acest punct de vedere deschiderea unui incubator aici, la Rezina, este un pas spre multiplicarea acestei practici şi în stânga Nistrului. De aceea preconizăm lansarea unui incubator de afaceri în primele luni ale anului viitor şi la Coşniţa, Dubăsari. Cred că este datoria noastră morală să ne susţinem cetăţenii din Transnistria să-şi dezvolte afacerile. Atunci când intreprinderile incubate vor ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, acestea vor putea părăsi Incubatorul şi vor funcţiona în continuare pe cont propriu, făcând faţă concurenţei şi pe termen lung” – a declarat ministrul Economiei în adresarea sa către antreprenori.

 De asemenea, Şeful Secţiei Politică şi Economie  a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, dl. Wicher Slagter, a acentuat că deschiderea Incubatorului de Afaceri din Rezina reprezintă un suport important pentru dezvoltarea IMM-urilor din Moldova.

Incubatorul de Afaceri din Rezina deţine o suprafaţă de 1 600 metri pătraţi şi găzduieşte pentru început 15 companii, inclusiv întreprinderi orientate spre producere, care vor crea, ca rezultat, cel puţin 60 locuri noi de muncă.

Domeniile de activitate ale agenţilor economici rezidenţi ai Incubatorului de Afaceri din or. Rezina sunt următoarele: servicii de consultanţă în domeniul tehnologiilor informaţionale şi studierii limbilor engleză şi franceză; prestarea serviciilor de publicitate; confecţionarea articolelor de vestimentaţie; prestarea serviciilor turistice; servicii de cosmetologie; servicii de proiectare şi amenajare a spaţiilor verzi; servicii de alimentaţie publică; servicii de deservire a aparatelor de casă; servicii de elaborare a proiectelor în construcţii; confecţionarea mobilei; confecţionare de uşi şi ferestre termopan; servicii de contabilitate.

Menţionăm, că în anul 2012 se vor crea încă două incubatoare de afaceri în raioanele Sîngerei şi Dubăsari.

La moment, se finisează procesul de renovare a clădirii pentru Incubatorul de Afaceri din Raionul Dubăsari.

În contextul expuse, Guvernul Republicii Moldova apreciază rolul sectorului IMM la dezvoltarea economiei naţionale. Experienţa Uniunii Europene ne demonstrează că sectorul IMM poate avea o contribuţie substanţială la realizarea PIB-ului, crearea de noi locuri de muncă, diversificarea pieţei cu mărfuri şi servicii, stimularea exporturilor. 

 

Notă: Incubatorul de Afaceri din Rezina este al 3-lea incubator creat cu suportul financiar al UE, în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial ,,Stimularea Economică în Zonele Rurale”, în concordanţă cu priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, preponderent în zonele rurale.

 

 

 

 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), a organizat în data de 24 februarie curent, atelierul de lucru privind elaborarea Strategiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2012 – 2020 şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 Scopul evenimentului este punerea în discuţii a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii   pentru anii 2012-2020.

 în cadrul atelierului de lucru a fost prezentat draft - ul final a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, precum şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 La eveniment au participat reprezentanţii grupului de lucru a Strategiei de Dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020: reprezentanţii Ministerului Economiei, OECD, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Camerei de Comerţ şi Industrie, etc.

Evenimentul în cauză face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM”. Proiectul este finanţat integral de Guvernul Olandei, cu durată de 3 ani, implementat de către OECD Investment Compact pentru Europa de Sud - Est, cu suportul Ministerului Economiei şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Participanţii la eveniment şi-au expus părerea privitor la Draft - ul Strategiei şi au venit cu propuneri de îmbunătăţire ai acesteia.

Proiectul vizează trei grupe mari de beneficiari: elaboratorii de politici şi oficialii guvernamentali aferenţi elaborării şi implementării politicilor pentru IMM; reprezentanţii comunităţii de afaceri şi partenerii, în particular business-asociaţiile, agenţiile de implementare, experţii din domeniul IMM şi instituţiile financiare; IMM-urile.

La momentul actual, sectorul întreprinderilor Mici şi Mijlocii este unul de o importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova. IMM joacă un rol major în dezvoltarea economică a ţării, fiind cunoscute prin flexibilitatea lor, capacitatea de inovare şi reacţia rapidă la condiţiile şi tendinţele pieţei. IMM-urile sunt o forţă motrică ce generează noi locuri de muncă, care la rândul lor asigură coeziune socială şi creştere economică. Astfel, în RM IMM-urile reprezintă 98% din numărul de întreprinderi, angajând în câmpul muncii circa 57% din numărul total de angajaţi, lăsând în aşa mod, prin combinarea cu factorii macroeconomici, spaţiu pentru o dezvoltare şi eficientizare continuă.


ODIMM este o instituţie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în colaborare cu Ministerul Economiei al RM şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului antreprenorial.

Pentru detalii:

Cornelia Zelinschi

Specialist Relaţii   Publice

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM

Tel:  0 688 35 250 

Fix: 22 53 84

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.odimm.md şiwww.businessportal.md

 

Dezvoltarea unei infrastructuri de suport in afaceri viabile, este o prioritate strategica pentru Guvernul RM. Incubatoarele de afaceri constituie un instrument de sustinere a Intreprinderilor Mici si Mijlocii la etapa de initiere si patrundere pe piata, de generare a locurilor de munca si de inviorare a sferelor din economia locala.

La aceasta tema, astazi 17 aprilie 2012, in sediul ME, a avut loc o conferinta de presa sustinuta de doamna Iulia Iabanji, director al Organizatiei  pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii de pe langa ME.

Directorul ODIMM, Iulia Iabanji a specificat ca „crearea retelei incubatoarelor de afaceri in raioanele republicii este sustinuta de UE in cadrul Matricei de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economica in Zonele Rurale”. in scopul dezvoltarii retelei incubatoarelor de afaceri in bugetului de stat in anii 2011-2012 au fost preconizate 10,2 mil lei si 15,1 mil lei corespunzator”.

„La analiza modelului relevant de incubatoare, a fost luata in considerare experienta pozitiva de constituire si gestionare a incubatorului de afaceri de succes din or. Soroca, creat cu suportul proiectului „ENTRANSE 2 Your Business”, finantat de Guvernul Norvegiei si implementat in parteneriat cu ODIMM, care pe parcursul a 2 ani de activitate a obtinut rezultate tangibile, dovedind impactul pozitiv a acestei institutii in economia raionului”, a spus doamna Iabanji.

Directorul ODIMM a mentionat ca „incubatoarele de afaceri vor fi axate pe domeniile de producere si piata serviciilor. Cel putin 40% din rezidenti vor fi tipic orientati spre producere, 50% vor lucra in piata serviciilor, restul vor  acorda servicii in cadrul incubatorului, cum ar fi contabilitate, servicii de consultanta in afaceri, juridice si altele”.

Potrivit intentiilor preconizate de ODIMM, in scopul dezvoltarii a 2 Incubatoare de Afaceri, in anul 2011, a fost efectuata analiza situatiei actuale privind existenta imobilului necesar si disponibilitatea implicarii Autoritatilor Publice Locale in acest proces. Urmare analizei efectuate, bazata pe informatia prezentata de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare si contribuire, inclusiv cu mijloace financiare in crearea unui incubator de afaceri in teritoriul subordonat, au fost selectate 2 raioane: Stefan-Voda si Leova.

La 12 aprilie curent, cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat, a viceprim-ministrului Valeriu Lazar si a Ambasadorului UE pentru RM, dl Diuk Shubel, si alti oficiali, a avut loc deschiderea oficiala a Incubatorului de Afaceri din or. Stefan-Voda. Incubatorul dispune de spatii pentru incubarea a 19 companii. Deja a fost lansat procesul de incubare a rezidentilor, pana la moment fiind gazduite 12 companii, atat din sfera de producere, cat si din domeniul serviciilor. Aceste companii au oferit 25 locuri de munca.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii este institutia responsabila de dezvoltarea retelei Incubatoarelor de Afaceri in Republica Moldova. Instruirea rezidentilor deja selectati si potentialilor de a fi incubati, este efectuata de catre ODIMM, cu suportul Proiectului ENTRANSE si in stransa colaborare cu Consiliul raional.

in anul 2012 este preconizat constituirea a urmatoarelor trei incubatoare de afaceri. in acest scop, in luna ianuarie curent, au fost solicitate propunerile Autoritatilor Publice Locale privind interesul si disponibilitatea acestora de creare a Incubatorului de afaceri in teritoriul subordonat, in baza criteriilor stabiliti. in rezultatul analizei propunerilor inaintate au fost ientificate 3 raioane, care au exprimat dorinta si posibilitatea de a pune la dispozitie imobilul necesar si se implica activ in acest proces, inclusiv cu contributia financiara. Astfel, au fost identificate raioanele: Rezina, Singerei si Dubasari (Cosnita).

in contextul celor mentionate, Guvernul Republicii Moldova recunoaste si apreciaza importanta sectorului IMM drept baza pentru dezvoltarea economiei nationale. Experienta Uniunii Europene ne demonstreaza ca sectorul IMM poate avea o contributie substantiala la realizarea PIB-ului, crearea de noi locuri de munca, stimularea exporturilor. 

 

 

Page 29 of 29

Partners

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Our Poll

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

Nici un impact - 42.4%
Pîna cînd nu, dar posibil să avem pierderi - 14.1%
Deja avem pierderi - 20%
Avem pierderi majore - 18.2%
Au scazut preturile la carburanti - 5.3%

Total votes: 170
The voting for this poll has ended on: 10 Sep 2018 - 10:05
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE