Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Română (România)Russian (CIS)
Banner
Banner
Banner
Comunicate de presă

Chişinău, 16 iulie 2013

La data de 17 iulie curent, ora 10:00, în incinta Centrului de Convenţii Leogrand (str. Mitropolit Varlaam 77) va avea loc Conferinţa cu genericul Stimularea activităţii antreprenoriale a tinerilor din zonele rurale”.

 

Scopul conferinţei este de a prezenta rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor:

  •  „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra Minorilor şi Familiilor rămase în ţară”
  • „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova”.

La eveniment vor participa tinerii beneficiari ai finanţării nerambursabile din cadrul proiectelor de susţinere a activităţii antreprenoriale în zonele rurale, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, organizaţiile donatoare, ONG-uri, APL-uri.

Proiectele sus-menţionate au fost implementate pe parcursul anilor 2010 – 2013 de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu susţinerea financiară a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).

 

Proiectele au avut drept scop dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri din zonele rurale, diminuarea şi stoparea fenomenului de migraţie a tinerilor, crearea noilor întreprinderi şi a locurilor de muncă.

Activităţile proiectelor au fost structurate pe componente: consultanţă şi instruire antreprenorială, elaborarea business planurilor, acordarea granturilor în valoare de pană la 2000 Euro pentru iniţierea sau dezvoltarea propriei afaceri, monitorizarea şi consultarea postfinanţare.

În cadrul celor două proiecte au fost organizate 36 de cursuri de instruire cu participarea a 750 tineri, din peste 100 localităţi ale ţării. La concursul de finanţare au fost depuse 228 planuri de afaceri, dintre care 147 au fost finanţate. Valoarea totală a granturilor şi asistenţei tehnice acordate beneficiarilor este în valoare de 250 mii euro.

ODIMM dezvoltă instrumente şi implemetează activităţi menite să susţină ideile viabile ale antreprenorilor care doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

 

Pentru mai multe detalii:

Marcela Para, responsabil relaţii cu presa, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel.: +373 22 22 53; 

 

Ana Sochircă, Coordonator proiect, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel.:+373 22 22 53 84.

 

Monday, 27 May 2013 16:10

Comunicat de presă

Published in Comunicate de presă Written by Administrator

 Centrul de Cercetări Sociologice şi Marketing CIVIS (Centrul CIVIS) realizează o cercetare de piaţă în Moldova la solicitarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  (OECD), în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în coordonarea Ministerului Economiei.

                                                                             

Studiul accesibilităţii resurselor financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM” şi are drept scop analiza experienţei şi obstacolelor IMM privind accesarea finanţării externe de la instituţii financiare, obstacolele principale şi posibilele intervenţii. Rezultatele acestui studiu vor oferi puncte de reper pentru Guvernul Republicii Moldova în îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM.

 

Elementele cheie în elaborarea studiului dat îl reprezintă interacţiunile şi chestionările reprezentanţilor instituţiilor / organizaţiilor de finanţare, precum şi a întreprinderilor propriu-zise, pentru a trasa direcţiile cheie de dezvoltare. De menţionat că pentru efectuarea chestionării întreprinderilor a fost subcontractat Centrul CIVIS, care s-a angajat să garanteze confidenţialitatea informaţiei oferite de respondenţi, precum şi a datelor ce ţin de identitatea acestora.

 

Este important de evidenţiat că accesul la finanţare este un factor cheie pentru dezvoltarea afacerilor şi sporirea economiei Republicii Moldova. În aşa fel, facilitarea acestuia este una dintre direcţiile prioritare stabilite de către Guvernul Republicii Moldova în Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012 - 2020.

 

 Astăzi, 16 mai, în cadrul săptămînii dedicate Familiei, echipa ODIMM împreună cu dna Valentina Buliga, ministrul în exercițiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei şi reprezentanţii OIM au vizitat 3 antreprenori de succes, care au fost plecaţi din ţară, dar s-au întors, şi au reuşit să iniţieze o afacere de succes.

 

Toţi cetăţenii Republicii Moldova care doresc să se întoarcă acasă pot beneficia de suscurtuport, consiliere şi asistenţă în dezvoltarea afacerii prin intermediul „Programului PARE 1+1. Dovadă sunt familiile frumoase care au beneficiat de acest sprijin financiar”, a menţionat dna Buliga.

 

Eugeniu Scurtu, proprietarul fabricii de producere a peleţilor “Arin Alb” din satul Sociteni, raionul Ialoveni, a muncit o perioadă îndelungată în Spania, motivat de grija părintească pentru copii săi. În 2011 s-a adresat la ODIMM şi a aplicat la “PARE 1+1”. Prin intermediul Programului ideile sale au prins contur într-un plan de afaceri bine pus la punct şi a beneficiat de un suport de 200 mii lei pentru a procura linia tehnologică de producere a peleţilor din biomasă.

 

Nu e uşor să îţi deschizi o mică afacere. Am muncit mult, dar astăzi suntem mîndri şi mulţumiţi de activitatea noastră. Dacă nu ar fi fost acest grant, soţul meu ar fi lucrat încă mult timp în afara ţării, departe de copii”, a afirmat Rodica Scurtu.

 

Astăzi, familia Scurtu nu este doar deţinătoarea unei afaceri de succes, lider pe piaţa autohtonă în producerea peleţilor, este şi o familie frumoasă.

 

Programul “PARE 1+1”a reprezentat o şansă şi pentru familia Răileanu din comuna Bardar, raionul Ialoveni. Antreprenorul Răileanu Victor a înfiinţat S.C. Răilean-Plus S.R.L. în 2006, activînd în domeniul producerii şi comercializării soiei toastate. Soţia antreprenorului, Aliona, a fost plecată în Italia pentru a-şi susţine financiar familia şi afacerea iniţiată. 

 

După 7 ani de despărţire, Aliona a revenit acasă, la familia sa, pentru că suportul pentru afacerea creată a venit prin intermediul Programului “PARE 1+1”. După ce soţii Răileanu au urmat cursurile de instruire, au elaborat un plan de afaceri viabil şi au beneficiat un grant de în valoare de 200 mii.

 

Tudor Corcodel, din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a revenit din Irlanda datorită programului de asistenţa al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. “Am o mică afacere cu porcine, care pentru moment îmi oferă suficiente surse pentru a-mi întreţine familia, fiind acasă”, relatează Tudor Corcodel.

 

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Pînă în prezent 208 antreprenori au beneficiat de Programul PARE 1+1, din care 66 pe parcursul anului 2013.

 

 

Pentru mai multe informaţii despre Programul “PARE 1+1” accesaţi Aici.

 

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!
pare

Astăzi, 29 aprilie, ODIMM a semnat 66 contracte de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”, care vizează investiţii totale de cca 46 mil. lei, inclusiv 12 mil. lei – grant.

Cererile de finanţare au fost acceptate de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului “PARE 1+1”, la şedinţa din 23 aprilie curent.


Este important de evidenţiat că lucrătorii migranţi sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale. Printre domeniile de activitate se enumeră agricultura (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

 

Analizele denotă că remitenţele declarate în cadrul Programului provin în proporţie de 40 % de la lucrătorii migranţi din Italia, 15 % - din Rusia, câte 7% - SUA, 7% - Portugalia şi Spania, 4% - Irlanda.

 

Din punct de vedere teritorial, investiţiile din remitenţe sunt direcţionate preponderent în localităţile rurale, doar 13% revenindu-i municipiului Chişinău, iar din municipiul Bălţi nu a fost nici o cerere de finanţare. Zona Centru rămâne a fi cea mai activă cu 55%, fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%).

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

Menţionăm că următoarea etapă pentru depunerea cererilor de finanţare începe din data de 30 aprilie curent. Înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md.

Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

ODIMM invită toţi doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Astăzi, 23 aprilie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere a Programului „PARE 1+1”, în cadrul cărora au fost acceptate spre finanţare 66 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 46 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă 12 mil. lei. In rezultat, 1 leu solicitat din cadrul „PARE 1+1” va atrage cca 5 lei investiţii în economie.

Instituţia care implementează Programul este Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni care doresc să investească remitenţele în propria afacere, au muncit preponderent în Italia – 40%, Rusia - 15%, SUA – 7%, Portugalia, Spania7%, Irlanda – 4% etc.

Lucrătorii migranţi investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

Distribuţia teritorială denotă că majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii (55%), fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%), municipiul Chişinău deţinând 13%.

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, întru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM)  cu susținerea Fundației ARGIDIUS și a partenerilor locali, organizează în perioada 25 februarie – 18 iunie 2013 ediţia a IX-a a Concursului Naţional de Business Planuri pentru Tineri (CBP 2013).

 

Scopul acestui concurs este de a susține și promova ideile tinerilor care doresc să-și deschidă propria afacere, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a țării noastre. Concursul Național de Business Planuri este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani care doresc să inițieze sau să dezvolte propria afacere. Participanţii CBP2013 vor avea posibilitatea de a concura pentru granturi de inițiere a afacerii, vor acumula cunoştinţe în elaborarea unui plan de afaceri de succes, vor fi susținuți și ghidați de către mentori profesioniști, iar finaliştii vor avea şansa să-şi prezinte ideea și capacitățile de antreprenor, investitorilor prezenți la Gala Ideilor de Afaceri.

La ediţia din 2012 au aplicat la etapa iniţială 1366 de persoane din care au fost selectaţi pentru interviu 320 de persoane, la traininguri au participat 55 de persoane. Acest număr mare de tineri interesaţi să aplice, se datorează faptului că tinerii sunt în căutarea de resurse pentru iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri.

 

Concursul se desfăşoară în 5 etape:

I etapă – Lansarea concursului și înregistrarea participanților prin înregistrarea on-line a conceptelor de afacere – 25 februarie 2013- 24 martie 2013,

II etapă – Selectarea a 50 de participanți  prin evaluarea conceptelor și intervievarea directă – 28 martie -10 aprilie 2013

III etapă – Cursuri de instruire și consultanța mentorilor pentru tinerii de la etapa a doua 15 aprilie – 15 mai 2013,  

IV etapă – Selectarea finaliștilor în baza  evaluării planurilor  de afaceri elaborate și a prezentărilor orale în fața juriului profesionist – 1-12 iunie 2013,

V etapă – Decernarea a 8  finaliști, care vor primi granturi pentru inițierea sau dezvoltarea afacerii, în cadrul Galei Ideilor de Afaceri - 18 iunie 2013.

Persoanele care vor fi finanțate, precum și cele instruite, vor beneficia de susținere consultativă și informațională post concurs timp de 12 luni.

De la prima etapă vor fi selectaţi 50 de participanţi pentru etapa de instruire, iar din cei care vor prezenta planul de afaceri, se vor selecta 8 candidați, care vor primi granturi pentru dezvoltarea afacerii.

Valoarea grantului va fi intre 100 mii și 50 mii lei.

 

Înregistrarea la CBP2013 are loc prin intermediul website-ului www.cbp.antim.org. Doritorii de a participa la Concurs trebuie să-şi creeze cont personal, prin intermediul căruia îşi vor expune ideea de afaceri. De asemenea, pe website participanţii vor găsi toată informaţia cu privire la regulament, premii, criterii de evaluare.

 

Partenerii proiectului

Sponsori: BC „Moldova Agroindbank” SA, Japan Tabaco Int,BC Victoriabank SA, Union Fenosa SA, MOLDCELL SA, ASEM, Asociația Busenisului European, ODIMM,

Partenerii Media: "KissFM", "Avtoradio", "Экономическое обозрение", ziarul TIMPUL, ziarul ADEVĂRUL

Internet: „Simpals Garaj”

 

Detalii despre conurs la tel 022923001, mob 069891999 Aurelia Braguta- Președinte

sau la adresa www.cbp.antim.org

NOTĂ:

 

Istoria concursurilor de business planuri este foarte bogată, fiind o formă recunoscută de stimulare a noilor afaceri în ţările dezvoltate. Din anul 1980, concursurile de business planuri se bucură de o răspândire din ce în ce mai activă, organizate de instituţii guvernamentale, marile corporaţii, cât şi de marile centre universitare din Wharton, Yale, Harvard, Stanford, Massachusetts, Ivey, Oxford, Cambridge 

 

Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM) este o organizaţie nonguvernamentală, ce activează din anul 1997. ANTiM are drept scop susţinerea şi dezvoltarea spiritului managerial al tinerilor din Republica Moldova. Proiectele ANTiM sunt orientate spre stimularea iniţiativei tinerilor în autoangajare şi autorealizare, creării propriilor întreprinderi, stimulării creativităţii tinerilor, astfel contribuind la dezvoltarea mediului economic local.

Page 29 of 30

Partners

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Our Poll

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

Nici un impact - 42.4%
Pîna cînd nu, dar posibil să avem pierderi - 14.1%
Deja avem pierderi - 20%
Avem pierderi majore - 18.2%
Au scazut preturile la carburanti - 5.3%

Total votes: 170
The voting for this poll has ended on: 10 Sep 2018 - 10:05
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE