Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
1yOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Republica Moldova în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina a lansat pe 14 martie curent proiectul transfrontalier „Joint Opportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)”.
 
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, autorităţilor publice centrale, organizaţiilor partenere, oameni de afaceri, precum și tineri potențiali antreprenori.
 
Iulia COSTIN, Secretar general de statal Ministerului Economiei și Infrastructurii a subliniat că tinerii sunt o forță motrice a economiei unei țări, iar susținerea acestora în inițierea și dezvoltarea afacerilor este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Economiei și Infrastructurii. „Felicit  echipa ODIMM cu ocazia lansării unui proiect transfrontalier ce vine să ofere o oportunitate unică tinerilor din Republica Moldova și Ucraina, ce vor putea face schimb de experiență, crea parteneriate și vor beneficia de instruire și asistență în inițierea unor afaceri inovatoare ”, a afirmat Iulia Costin.2y
 
Fabien SCHAEFFER, reprezentant al Delegației Uniunii Europene la Chișinău a menționat că atât Republica Moldova cât și Ucraina se confruntă cu o serie de probleme economice și sociale similare. „Cea mai bună soluție este să creăm tinerilor un viitor în țară, pentru că fără tineri nu există țară și nu există viitor”, a reiterat oficialul european.
 
Cătălina ARGHIR, reprezentanta Agenției Germane de Cooperare (GIZ Moldova) a menționat că : „JOBs for YOUTH este un proiect transfrontalier care va facilita cooperarea dintre tineri și organizații de suport din Ucraina și Republica Moldova, pentru că doar prin cooperare putem avea succes și putem obține rezultate frumoase”.
 
3yPetru GURGUROV, Director general interimar al ODIMM a evidențiat rolul și misiunea organizației în susținerea antreprenorilor din Republica Moldova, inclusiv pentru cei tineri, printr-o serie de programe de suport. „Ne bucurăm să oferim tinerilor o nouă șansă și anume proiectul „Oportunități comune în afaceri pentru tineri”. Este un proiect creat în baza unei experiențe de succes, în cadrul programului transfrontalier România – Moldova - Ucraina, prin care am reușit să conectăm tineri din Republica Moldova cu cei din România”, a afirmat Petru GURGUROV.
 
Vladimir PAVEL, Director al consiliului administrativ al Organizației de tineret „Noua Generație Europeană” din Ismail, Ucraina, a menționat  că instituția pe care o reprezintă implementează proiecte dedicate tinerilor în diverse domenii de activitate: sport, cultură și în sfera afacerilor: „Dorim să oferim tinerilor cât mai multe oportunități și îi încurajăm să beneficieze de acest proiect”.
 
Programul își propune să susțină 60 de tineri cu vârste cuprinse între 18-35 ani, din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic.4y
 
„Proiectul are obiective ambițioase, instruirea tinerilor din ambele țări, încurajarea participării acestora la Seed Forum-uri precum și crearea unei platforme de asistență și consultare on-line privind scrierea unui plan de afaceri”, a afirmat Oxana Paladiciuc, managerul Programului.
 
5yLa eveniment au participat organizații de suport și tineri antreprenori beneficiari ai unor proiecte similare, care au împărtășit experiența lor.
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova - Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina.
1yОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства Республики Молдова (ODIMM) в партнерстве с Молодежной организацией Украины «Новое поколение Европы» начала 14 марта трансграничный проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи (JOBs for YOUTH)».
 
В церемонии открытия мероприятия приняли участие представители Делегации Европейского Союза в Республике Молдова, центральных органов государственной власти, партнерских организаций, бизнес-сообщества, а также молодые потенциальные предприниматели. 
 
Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлия КОСТИН подчеркнула, что молодежь является движущей силой экономики страны, а ее поддержка в инициировании и развитии бизнеса признана приоритетом Правительства Республики Молдова и Министерства экономики и инфраструктуры. «Я поздравляю команду ODIMM с запуском трансграничного проекта, который предоставляет уникальную возможность для молодежи из Республики Молдова и Украины обмениваться опытом, налаживать партнерские отношения и получать обучение и помощь в инициировании инновационного бизнеса», - сказала Юлия Костин.2y
 
Фабьен ШЕФФЕР, представитель Делегации ЕС в Молдове, сказал, что и Республика Молдова, и Украина сталкиваются с рядом аналогичных экономических и социальных проблем. «Лучшее решение - создать будущее для молодежи в стране, потому что без молодежи у страны нет будущего», - подчеркнул европейский чиновник. 
 
Представитель Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) Кэтэлина АРГИР отметила: «JOBs for YOUTH - это трансграничный проект, который будет способствовать сотрудничеству между молодежью и организациями поддержки в Украине и Республике Молдова, потому что только благодаря сотрудничеству мы сможем добиться успеха, получить значимые результаты».
 
3yПетр ГУРГУРОВ, временный генеральный директор ODIMM, особо отметил роль и миссию возглавляемой им организации в поддержке молдавских предпринимателей, в том числе молодежи, посредством ряда программ. «Мы рады дать молодым людям новый шанс, а именно проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи». Это проект создан на основе успешного опыта, накопленного в рамках трансграничной программы Румыния - Молдова - Украина, благодаря которой нам уже удалось связать молодых людей из Республики Молдова с представителями из Румынии», - сказал Петру ГУРГУРОВ. 
 
Владимир ПАВЕЛ, директор Административного совета Молодежной организации «Новое поколение Европы» (Измаил, Украина), сказал, что НПО, которую он представляет, реализует проекты, предназначенные для молодежи в различных сферах деятельности: спорт, культура и бизнес: «Мы стараемся предоставить молодым людям как можно больше возможностей, и мы призываем их участвовать в этом проекте».4y
 
Целью программы является поддержка 60 молодых людей в возрасте 18-35 лет из Республики Молдова и трех областей Украины (Черновцы, Одесса и Винница) в целях создания инновационных предприятий с сильным социальным и экономическим трансграничным воздействием.
 
5y«Проект имеет амбициозные цели: обучать молодых людей из обеих стран, поощрять их участие в Seed Forums, а также создать онлайн-платформу поддержки и консультаций для написания бизнес-планов», - сказала Оксана Паладичук, менеджер программы.
В мероприятии приняли участие организации поддержки бизнеса и молодые предприниматели, уже ставшие бенефициарами подобных проектов, которые поделились своим опытом. 
 
Проект финансируется Европейским Союзом в рамках Программы по трансграничному сотрудничеству между Молдовой и Украиной и реализуется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Украинской молодежной организацией «Новое поколение Европы».
Luni, 12 Martie 2018 10:47

Aviz de presă!

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victor Tocan
Jobs4Youth Logo
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Vă invita la evenimentul de lansare a proiectului transfrontalier “Joint Opportunities in Busiess for Youth (JOBs for YOUTH)”. 
 
JOBs for YOUTH își propune să susțină 60 de tineri (18-35 ani), din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic.  
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. 
 
 Evenimentul va avea loc miercuri, 14 martie 2018, ora 9:30,  în incinta sălii de conferințe Violin, Hotelul Jazz (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72).
 
 Găsiți atașată Agenda Evenimentului.
 
 Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. de tel (022) 22 53 77, mob. 060026678, Stratan Marcela, Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM.
baw logoStimate Doamne Antreprenoare,
 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Vă invită să vă înscriețila cursurile de mentorat organizate în cadrul proiectului ”Business Academy for Women”, finanțat de Uniunea Europeană.
 
Obiectivul proiectului ”Business Academy for Women” este de a oferi femeilor șansa să-și realizeze potențialul său de antreprenoare prin dezvoltarea abilităților de gestionare a afacerii, facilitarea accesului femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare a veniturilor întreprinderilor gestionate de femei.
 
Participarea la program vă oferă posibilitatea să vă dezvoltați noi abilități și tehnici de coordonare, pe care le veți putea aplica în cadrul întreprinderii, fapt ce va contribui la dezvoltarea personalului și multiplicării mentorilor la nivel de întreprindere.
 
Scopul Componentei de Mentorat este de a forma o comunitate de femei antreprenoare – mentori care vor împărtăși cunoștințe și experiențe prin metode eficiente antreprenoarelor care se află la început de cale precum și beneficiarelor de grant din cadrul proiectului ”Business Academy for Women”.
 
Participantele la Program vor beneficia gratuit de formare în calitate de mentor sporind abilitățile în următoarele domenii: mentorat, competențele unui mentor, comunicarea eficientă, dezvoltarea abilităților de leader etc.
 
Programul instruirii include trei sesiuni a câte două zile fiecare:
Sesiunea I – 21 -22 martie 2018
Sesiunea II – 28-29 martie 2018
Sesinea III – 3- 4 aprilie 2018
 
Instruirea se va desfășura începând cu orele 10:00, în incinta Institutului Muncii, str. Zimbrului 10, sala de instruire 6.
 
Pentru a participa la Programul de Mentorat, vă invităm să completați Formularul de aplicare on-line http://bit.ly/2IgWxbP până la data de 17 martie 2018
UntitledOrganizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) invită persoanele interesate la evenimentul de lansare a proiectului transfrontalier “JointOpportunities in Business for Youth” (JOBs for YOUTH), finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.
 
Programul își propune să susțină 60 de tineri cu vârste cuprinse între 18-35 ani, din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic. 
 
În cadrul evenimentului partenerii proiectului vor prezenta informații despre activitățile cheie ale proiectului, iar tineri beneficiari din proiecte similare vor împărtăși experiența lor. 
 
Totodată, la eveniment vor participa reprezentanți oficiali precum cei ai Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Germane de Cooperare care vor oferi o perspectivă generală privind importanța susținerii tinerilor antreprenori, cadrul existent și oportunitățile de viitor.
 
Agenda Evenimentului poate fi descărcat AICI.
 
Evenimentul va avea loc miercuri, 14 martie 2018, ora 9:30, în incinta sălii de conferințe Violin, Hotelul Jazz (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72).
 
Înregistrarea la eveniment se va face la mail-ul Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  sau la numărul de telefon (022) 225079, până pe data de 13 martie.
 
Proiectul “JointOpportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)” este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. 
25 de antreprenoare din raioanele Cimișlia, Basarabeasca și Hâncești au absolvit Componenta I de instruire din cadrul proiectului ”Business Academy for Women” și au obținut Certificatele de participare la training-urile  de dezvoltare a abilităților manageriale.  
 
Femeile de afaceri au studiat cum să-și eficientizeze modelul de business şi să-și orienteze companiile pe care le gestionează către export. Modulele de instruire au cuprins subiecte primordiale din domeniul de management, marketing contemporan și relații economice internaționale.
 
"În cadrul proiectului ”Business Academy for Women” ne dorim să dezvoltăm o comunitate puternică de femei antreprenoare, care să dețină toate abilitățile manageriale de gestiune a unei întreprinderi în concordanță cu provocările pieței naționale și internaționale. Instruim ultimul grup de femei și deja avem primele rezultate, 10 antreprenoare s-au orientat către piețele externe și exportă produsele sale în 4 țări", a menționat Ana Sochirca, manager de proiect.
 
Menționăm că în perioada septembrie 2017 – februarie 2018, peste 300 femei au beneficiat de instruire antreprenorială în cadrul Componentei I a Proiectului „Business Academy for Women” (BAW), implementat cu suportul Uniunii Europene. 
 
Antreprenoarele au fost repartizate în 12 grupuri regionale, care s-au reunit la Chișinău, Ceadâr Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Râbnița, Rezina, Soroca, Sângerei,  Ștefan Vodă, Tighina și Ungheni. Astfel, cele mai multe antreprenoare au fost instruite în regiunea de Nord - 83, urmate de 74 antreprenoare din regiunea Centru, 57 antreprenoare din stânga Nistrului și câte 50 antreprenoare din regiunea de Sud și UTA Găgăuzia.
 
În cadrul proiectului ”Business Academy for Women” urmează Concursul de granturi, în cadrul căruia 10 femei antreprenoare vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.
 
În premieră pentru Republica Moldova, Proiectul prevede elemente ale programului european de accelerare a dezvoltării întreprinderilor PLATO care va permite antreprenoarelor să își perfecționeze  abilitățile  manageriale, dezvolte gândirea strategică, necesară pentru creșterea întreprinderilor, și să dezvolte rețele de colaborare. Un avantaj enorm al programului PLATO este că participantele învață  una de la alta pe baza experienței acumulate pe parcursul activității sale. 
 
Un alt instrument valorificat în cadrul proiectului este mentoratul. Acesta presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească și să se dezvolte.
 
Proiectul BAW este finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB). Acesta a fost lansat în februarie 2017 pe o perioadă de 18 luni și  urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare.
BAW pe Regiuni
Pagina 1 din 64

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE