Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
DSC 0009 editedЦеремония подписания контрактов состоялась во вторник, 20 июня, в офисе Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).
 
Получившие государственную поддержку в размере 7,26 млн. леев бенефициары в целом  инвестируют в экономику страны около 20 млн. леев. При этом будет создано около 150 рабочих мест. Из 37 начинающих предпринимателей, которые подписали грантовые соглашения, 15 работали за границей и вернулись в Молдову. Их решимость вернуться на родину и вкладывать деньги, заработанные за рубежом, в собственный бизнес, является одной из основных целей Программы PARE 1+1.
 
Из общего числа компаний, получивших гранты, 62% действуют в сельском хозяйстве: выращивание зерновых и винограда; фруктов (яблоки, грецкие орехи, персики и вишни); овощей в теплицах; животноводство (молочные коровы, кролики, шиншиллы) и пчеловодство. 22% оказывают услуги (гостиницы; отдых и развлечения; печать и специальный дизайн; грузоперевозки и строительные работы). Ещё 16% вложили деньги в промышленное производство: мебели; пеллет; дверей и окон из ПВХ; текстиля; упаковки из бумаги, картона и дерева.
 
Гранты PARE 1+1  получат в 21 районе страны: восемь компаний, работающих в мун. Кишинёв; 3 компании в Теленешть; по две в Басарабяске, Хынчешть, Флорешть, Кахуле, Рышкань, Гагаузии и по одной компании в Кэлэрашь, Чимишлии, Дондушень, Яловень, Глодень, Леова, Ниспорень, Орхее, Сороке, Флорешть, Стрэшень, Штефан-Водэ, Тараклии и Унгень.
 
Бенефициары проекта,  которым, согласно Правилу 1+1 государство выделяет гранты, заработали свои деньги в 13 странах: Бельгии, Болгарии, Российской Федерации, Франции, Израиле, Италии, Латвии, Великобритании, Португалии, Румынии, Испании, США и Судане.DSC 0340 edited
 
С начала нынешнего года ODIMM подписала 70 грантов соглашений на общую сумму 14 млн. леев.
 
Программа по привлечению денежных переводов в экономику PARE 1+1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских граждан, работающих за рубежом, с целью устойчивого экономического развития нашей страны, стимулируя создание и развитие малых и средних предприятий. Программа работает в соответствии с Правилом «1 + 1», при котором на каждый лей, полученный в качестве денежных переводов и вложенный в бизнес, государство добавляет ещё один лей в виде гранта. Бенефициарами могут быть граждане Молдовы, которые работают за границей или получатели переводов первой степени родства.
DSC 0029 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Consiliul Raional Călărași și Ministerul Economiei, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene au lansat astăzi la Călărași cel de-al 10-lea Incubator de Afaceri. 
 
Incubatorul de Afaceri din Călărași are o suprafață totală de aproximativ 2000 m2. Aici vor fi găzduite circa 20-26 companii, care ar putea crea cel puţin 60 locuri de muncă. La moment deja 15 companii au statut de rezident al incubatorului, dintre care 5 vor activa în domeniul producerii (ferestre și uși termopan, confecții din metal forjat, textile cu ornamente brodate, haine pentru copii), iar 10 companii prestează servicii (contabilitate și consultanță în afaceri, imobiliare, Call - centru, design și tipar, curierat, cosmetologice, deservire socială). 
 
Incubatorul va acorda sprijin logistic, consultativ, de instruire și financiar companiilor și startup-urilor incubate. Instituția va susţine dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, care să le permită funcţionare eficientă. 
 
La ceremonia oficială au participat viceprim-ministrul, ministru al Economiei, Octavian CALMÎC, seful secției cooperare al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Aneil SINGH, reprezentanții autorităţilor publice centrale şi locale,ai mediului de afaceri, organizațiilor obștești și proiectelor internaţionale.
 
Potrivit vicepremierul Octavian CALMÎC, Incubatoarele de Afaceri reprezintă o școală a business-ului, care trebuie să fie preluată pe întreg teritoriul țării. „În total în rețea avem 10 incubatoare în diferite centre raionale și eu cred că este o experiență bună să multiplicăm aceste practici și în celelalte raioane și municipii din Republica Moldova”, a spus Octavian CALMÎC.
 
În cadrul ceremoniei oficiale Directorul general ODIMM, Iulia IABANJI a spus că Incubatoarele de afaceri sunt un instrument eficient de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii la etapa de inițiere și penetrare pe piață prin deschiderea a noi locuri de munca și înviorarea economiei la nivel local. Totodată, Directorul general ODIMM a specificat următoarele: „Constituirea acestei instituții a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de UE și desigur colaborării eficiente dintre autoritățile publice centrale și locale și a partenerilor internaționali”.DSC 0060 edited
 
Seful secției cooperare al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Aneil Singh a vorbit despre importanța Incubatorului de afaceri pentru companiile mici și companiile noi create. Reprezentantul Delegației UE a afirmat că antreprenorii care vor deveni rezidenți ai Incubatorului se vor bucura de instruire, sprijin și asistență în afaceri. „UE este un partener de nădejde și oferă sprijin IMM-urilor pentru dezvoltarea lor în Republica Moldova. Asistența noastră este tangibilă pentru mediul de afaceri, iar această clădire de curând renovată așteaptă să primească antreprenorii”, a mai adăugat  Aneil Singh.
 
Președintele Raionului Călărași, Sergiu Artene, a remarcat importanța deschiderii Incubatorului de afaceri pentru comunitatea locală și pentru formarea bazei economice a raionului Călărași. „Acum 5 luni acest edificiu era o clădire fără viitor, însă grație efortului partenerilor externi, ODIMM, autorităților centrale și locale astăzi acest centru devine o oportunitate pentru cei care doresc sa-și dezvolte o afacere”, a menționat  Sergiu Artene.
 
Oficialii au tăiat în mod simbolic panglica inaugurală și au sădit un copac pentru a marca deschiderea oficială Incubatorului de afaceri din or. Călărași. În continuare cei prezenți la eveniment au fost invitați în sediul Incubatorului de Afaceri pentru a cunoaște condițiile în care își desfășoară activitatea rezidenții.
 
La analiza modelului relevant pentru crearea Incubatorului de Afaceri Călărași, a fost luată în considerare experienţa pozitivă de constituire şi gestionare a Incubatoarelor de Afaceri deschise în Soroca, Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sîngerei, Coşniţa, Ceadîr-Lunga, Nisporeni, Cimișlia care pe parcursul activităţii au găzduit 289 companii,inclusiv 144 companii au absolvit cu succes perioada de incubare. Totodată, prin intermediul Incubatoarelor de Afaceri au fost create circa 950 de locuri de muncă. În acest an urmează deschiderea unui Incubator de Afaceri și în orașul Cahul.
 
DSC 0094 editedDeschiderea IA Călărași se aliniază priorităților Guvernului RM în dezvoltarea sectorului Întreprinderilor mici și mijlocii, în special, in zonele rurale. Astfel, în Programul de activitate al Ministerului Economiei, Strategia de Dezvoltare al IMM-urilor pentru perioada 2012-2020, una din prioritățile strategice este dezvoltarea infrastructurii de sprijin în afaceri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unei reţele de Incubatoare de Afaceri şi fortificarea capacităţilor acestora. 
 
 
 
 
 
 

DSC 0029 editedОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнёрстве с райсоветом Кэлэрашь и Министерством экономики при поддержке Европейского Союза 19 июня открыла в г. Кэлэрашь 10-й бизнес-инкубатор в Молдове.

 

Бизнес-инкубатор в Кэлэрашь имеет общую площадь около 2000 м2. Здесь разместится от 20 до 26 компаний, которые создадут не менее 60 новых рабочих мест. На данный момент уже 15 компаний получили статус резидента инкубатора. Из них 5 действуют в сфере производства (окна и двери, изделия из кованого металла, вышивка на текстиле, детская одежда) и 10 компаний предоставляют услуги (бухгалтерский учёт и консалтинг, недвижимость, Call-центр, дизайн и печать, курьерская доставка, косметология, социальное обслуживание).

 

Инкубатор будет оказывать стартапам материально-техническую поддержку, консультировать их и обучать. Учреждение будет поддерживать развитие бизнесов, чтобы они смогли достичь уровня стабильности и автономии, которые позволят им эффективно функционировать в дальнейшем.

 

В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра, министр экономики Октавиан Калмык; глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Молдове Анейл Сингх; представители центральных и местных органов власти; руководители предприятий, неправительственных организаций и международных проектов.

 

По словам заместителя премьер-министра Октавиана Калмык, бизнес-инкубаторы являются школами бизнеса и должны работать на всей территории страны. «В общей сложности теперь у нас есть сеть из 10 инкубаторов в различных региональных центрах, и я думаю, что это хороший опыт. Нужно умножать эту практику в других районах и муниципалитетах Республики Молдова», - сказал Октавиан Калмык.

 

Участвовавшая в официальной церемонии генеральный директор ODIMM Юлия Ябанжи сказала, что бизнес-инкубаторы являются эффективным инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса в его начальной фазе, - для выхода на рынок за счёт открытия новых рабочих мест и оживления местной экономики. Но, отметила генеральный директор ODIMM, такое возможно при следующих условиях: «Создание этого института стало возможным благодаря финансовой поддержке ЕС и, конечно, эффективного взаимодействия между центральными и местными государственными органами и международными партнёрами».DSC 0060 edited

 

Начальник отдела сотрудничества Представительства ЕС в Молдове Анейл Сингх говорил о важности бизнес-инкубаторов для малых и начинающих компаний. Представитель делегации ЕС отметил, что предпринимателей, которые стали резидентами инкубатора, будут обучать, поддерживать и консультировать. «ЕС является надёжным партнером и обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса для их развития в Молдове. Бизнес эту помощь ощущает; вот и это недавно отремонтированное здание готово принять начинающих бизнесменов», - добавил Анейл Сингх.

 

Председатель района Кэлэрашь Серджиу Артене отметил важность открытия бизнес-инкубатора для местного бизнес-сообщества и для формирования экономической базы района. «5 месяцев назад у этого здания не было будущего, но благодаря усилиям внешних партнёров, ODIMM, центральных и местных органов власти, сегодня этот центр может предоставить возможности для тех, кто хочет развивать свой бизнес», - заявил Серджиу Артене.

 

Представители официальных властей перерезали церемониальную ленточку и посадили дерево, чтобы отметить официальное открытие бизнес-инкубатора в городе Кэлэрашь. Затем присутствующие были приглашены в помещения инкубатора чтобы познакомиться с условиями, в которых будут осуществлять свою деятельность начинающие предприниматели.

При планировании модели для создания бизнес-инкубатора Кэлэрашь был применён положительный опыт создания и управления бизнес-инкубаторами, действующими в Сороках, Штефан-Водэ, Леова, Резине, Сынжерей, Кошнице, Чадыр-Лунге, Ниспорень, Чимишлии, резидентами которых были 289 компаний, в том числе 144 предприятия, успешно завершивших период инкубации. С помощью бизнес-инкубаторов в Молдове создано около 950 рабочих мест. В этом году откроется ещё один бизнес-инкубатор - в Кагуле.


DSC 0094 editedОткрытие БИ в Кэлэрашь отражает приоритеты Правительства РМ в развитии малых и средних предприятий, особенно в сельской местности. К примеру, в Программе деятельности Министерства экономики, Стратегии развития малого и среднего бизнеса на период 2012-2020 годов, одним из стратегических приоритетов является развитие инфраструктуры поддержки бизнеса по всей стране, в том числе путём создания сети бизнес-инкубаторов и укрепления их потенциала.

 
ClasterIn cooperation with the Development Agency of Serbia, we had an opportunity to visit Vojvodina Metal Cluster, one of the most significant clusters in Serbia that brings together 151 members. The cluster is result of the project funded by European Union. Management of the cluster introduced us with the work of the cluster, from the initial steps to date, four years after the end of the project.

The purpose of the meeting was to understand the principle of establishing a functional and active cluster. Vojvodina Metal Cluster served as an example of good practice. Establishment of the cluster, legal regulations in Serbia regarding this type of association, cluster work improvement, continuous work with members, increasing of trust among cluster members and results achieved were explained in details.Claster2

There is a great opportunity for joint cooperation. In the following period, the cooperation between cluster and the Agency will intensify when it comes to knowledge exchange and experience, organization of business meetings of companies from two countries, participation at the fairs, etc.
 
18926203 1391398684231855 1301234234 oDe Ziua Internaţională a Copilului, la Chișinău a fost deschis Centrul educațional de dezvoltare pentru copii „Leader Land”. Acest proiect a fost susținut prin Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), prin dotarea sălilor cu echipament educațional performant: table interactive SMART Board, calculatoare și imprimantă multifuncțională. 
 
Centrul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 10 ani, care va oferi servicii de dezvoltare multilaterală a copiilor prin cursuri de limbă engleză, coreografie, muzică, artă teatrală, artă plastică și logopedie. Totodată, în urma implementării proiectului  vor fi create 10 locuri de muncă.
 
La ceremonia festivă a participat viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, care a menționat că a fost surprins de ingeniozitatea și inovativitatea afacerii, menționând importanța procesului educațional în formarea gândirii și creativității copiilor.  De asemenea, Octavian Calmâc a vorbit și despre necesitatea creării de asemenea instituții în centrele raionale.
 
Până în prezent, prin intermediul Programului PARE 1+1, a fost acordată finanțare de peste 170 mln. lei, iar suma totală a investițiilor planificate în economie va constituie circa 560 mln. lei. Afacerile inițiate și dezvoltate de către migranți au creat circa 1600 locuri noi de muncă în toată țara, inclusiv 500 pentru femei și 450 pentru tinerii sub 36 de ani.   
 
Programul „PARE 1+1” a fost lansat în anul 2010 cu scopul de a mobiliza resursele umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători emigranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I. 18870152 1391399010898489 364815758 o
18926203 1391398684231855 1301234234 oВ Международный день защиты детей в Кишинёве был открыт учебный центр детского развития „Leader Land”. Этот проект был поддержан Программой по привлечению денежных переводов в экономику „PARE 1+1”, администрируемой Организацией по развитию малых и средних предприятий (ODIMM) через оснащение учебных кабинетов современным обучающим оборудованием: интерактивными досками SMART Board; компьютерами и многофункциональными принтерами.
 
Центр предназначен для детей в возрасте от 2 до 10 лет и призван обеспечивать их всестороннее развитие с помощью курсов английского языка, хореографии, музыки, изобразительного искусства, театра и развития устной речи. В рамках данного проекта будет создано 10 новых рабочих мест.
 
На праздничной церемонии присутствовал вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, который сообщил, что был удивлён необычным подходом и инновационностью этого бизнеса. Также он отметил важность образовательного процесса для формирования мышления и творческих способностей у детей. Кроме того, Октавиан Калмык заявил о необходимости создания подобных учреждений в районных центрах страны.
 
До сих пор, через программу „PARE 1+1” было предоставлено финансирование в размере более 170 млн леев, а общая сумма инвестиций, которые поступят в экономику страны составит около 560 млн леев. Предприятия, запущенные и развитые на заработанные за рубежом деньги, создали 1600 новых рабочих мест по всей стране, в том числе для 500 женщин и 450 молодых людей в возрасте до 36 лет.
 
„PARE 1+1” была запущена в 2010 году с целью мобилизации людских и финансовых ресурсов трудовых мигрантов из Молдовы путём стимулирования создания и развития малых и средних предприятий для устойчивого экономического развития страны. Программа работает по правилу «1 + 1», что означает, что на каждый вложенный лей, заработанный за границей, государство добавляет ещё один лей в форме гранта. Бенефициарами программы могут быть трудовые мигранты, граждане Республики Молдова, либо их родственники первой степени родства, - получатели денежных переводов. 18870152 1391399010898489 364815758 o
Pagina 13 din 22

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE