Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

bigstock-Successful-business-woman-with-37073290BERD BAS Moldova invită doamnele care doresc să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale să se înscrie la cursurile de formare şi dezvoltare a abilităţilor de conducere pentru femei:

"Iniţiază-ţi propria afacere". Vezi aici detalii.

 

"Instrumente de autoevaluare. Cum să creezi un impact pozitiv (încredere în sine, asertivitate, leadership)?" Vezi aici detalii. 

Programul BERD Business Advisory Services (BAS) activează în Republica Moldova din anul 2005 și are ca scop dezvoltarea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii (ÎMM) și creșterea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova. Programul oferă asistenţă financiară ÎMM-lor pentru implementarea proiectelor de consultanţă, susţinerea femeilor-antreprenori, promovarea eficienței energetice, precum şi organizarea activităţilor care au drept scop dezvoltarea capacităţilor ÎMM-lor și companiilor de consultanţă, îmbunătăţirea accesului la finanțare.


În 2012, cu sprijinul financiar din partea Guvernului Suediei, BERD BAS a lansat Iniţiativa "Femeile în Afaceri" scopul căreia este susținerea antreprenoriatului în rândul femeilor. În cadrul acestei inițiative, BAS Moldova, în parteneriat cu compania "INNOVA Management Consulting" (Bosnia şi Herţegovina) va implementa un program de instruire și de consolidare a capacităţilor femeilor antreprenoare din Republica Moldova.

 

 

 

industrializarea-tarii-clusterele-vor-accelera-acest-proces-integrand-producatorii-si-furnizorii-la-nivel-regional/big-industrializarea-tarii-clusterele-vor-accelera-acest-proces-integrand-producatorii-si-furnizorii-la-nivel-regionalReunirea eforturilor întreprinderilor industriale în clustere va permite creşterea ritmului de dezvoltare a sectorului industrial şi a contribuţiei lui la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, va crea premise pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei naţionale și va contribui la promovarea efectivă a produselor şi mărcilor comerciale moldoveneşti pe pieţele externe, a  declarat viceministrul Dumitru Godoroja în cadrul Seminarului regional „Dezvoltarea clusterelor în Europa de Sud-Est", desfășurat astăzi la Chișinău în cadrul Programului Politici de cluster inteligente în Europa de Sud-Est, ClusterPolisee, finanțat de Uniunea Europeană.

 

Având obiectivul de industrializare a țării, autoritățile caută modele noi de cooperare întreprinderi pentru a depăși dificultățile cu care se confruntă acestea. Iar experienţa internaţională reflectă că asocierea în clustere duce la sporirea competitivităţii şi eficienţei întreprinderilor, stimulează inovarea şi creşte capacitatea atât a  întreprinderilor mari, cât şi a celor mici şi mijlocii, de a concura pe piețele internaționale, a precizat viceministrul Economiei.

 

Programul ClusterPolisee vizează definirea, dezvoltarea și implementarea de politici regionale de cluster, permite folosirea resurselor comune, integrarea activităţilor de-a lungul lanţului valoric global, îmbinându-se cu avantajele regiunilor competitive și cu sinergiile internaţionale. Obiectivul principal al proiectului este de a spori capacitatea de intervenţie a decidenţilor politici, de a preveni riscurile și de a anticipa schimbările, de a dezvolta o strategie de specializare inteligentă cu scopul de a îmbunătăţi activitatea clusterelor, accelerând totodată diferenţierea și schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care este loc pentru oricare din regiunile sud-est europene.

În cadrul seminarului au fost prezentate experiența Zonei Economice Libere Bălți, care reunește producători din industria automotive și furnizori ai acestora, programele de suport derulate de instituțiile de stat, inclusiv de Organizația pentru Dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM), dar și recenta experiența de creare a unui cluster în baza SA Topaz. La 12 decembrie 2013, acesta a reunit 10 parteneri de cooperare industrială în cadrul clusterului ştiinţifico-tehnologic „Elcim-Moldova". Înregistrat ca organizație non-profit, acesta își propune să unească companii din sectorul tehnologiilor informaționale și software, dar și cercetători academici, și să încurajeze eforturile de creare a noilor tehnologii pentru sectorul industrial prin programe pe termen mediu și lung.

 

Amintim că Proiectul ClusterPolisee își propune să înființeze o platformă IT de colaborare, folosită ca un sistem mecanizat de învăţare pentru parteneriate, în vederea îmbunătăţirii politicilor de cluster sud-est europene. Totodată, se urmărește și creșterea valorii adăugate, rezultată din cooperarea transnaţională - toate acestea având la bază un suport online deschis și interactiv de învăţare mutuală. Proiectul va efectua analize a politicilor regionale de cluster pentru a identifica practicile de succes în vederea multiplicării acestora, dar va propune și noi politici inteligente, cu scopul de a îmbunătăţi procesarea datelor relevante.

sursa: mec.gov.md

 

 

 

Sâmbătă, 01 Februarie 2014 09:13

Conferința „Împreună creăm viitorul acasă!"

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Stratan Marcela

Conferința Împreuna creăm viitorul acasăLa 31 ianuarie curent,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în colaborare cu Ministerul Economiei RM a organizat conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă!", dedicată prezentării rezultatelor Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1" pentru anul 2013.

 

La eveniment au participat prim-ministrul, Iurie Leancă, şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Pirkka Tapiola, viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, beneficiari ai Proiectului „PARE 1+1", reprezentanţi ai instituţiilor financiare, instituţiilor de stat, organizaţiilor donatoare ş.a.

 

În deschiderea evenimentului, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a reiterat rolul și importanța Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ca instituție implementatoare  a politicilor și programelor de dezvoltare a sectorului IMM. În opinia sa, ODIMM reprezintă o interfață între Ministerul Economiei și mediul de afaceri, de aceea, nu întimplător anume ei i s-a încredințat  soluţionarea uneia din cele mai mari provocări – crearea condiţiilor de dezvoltarea a afacerilor acasă pentru migranţii moldoveni.

 

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii atât de către lucrătorii migranţi, cât şi de beneficiarii de remitenţe.

 

„Experienţa de trei ani în implementarea programului, demonstrează crearea unei promoţii de antreprenori cu noi aptitudini și capacități antreprenoriale, care constituie un vector esențial al creșterii economice" a susţinut Valeriu Lazăr.

 

Prim-ministrul, Iurie Leancă a salutat partenerii Programulu, în special Delegaţia Uniunii Europene, care finanţează acest Proiect.

 

În discursul său, Premierul a evidențiat rezultatele remarcabile obținute în urma aplicării Programului PARE 1+1, care are scopul de a-i întoarce acasă pe migranții moldoveni și de a-i încuraja să-și creeze afaceri. Este important să atragem nu doar remitenţe financiare, ci şi pe cele intelectuale.

 

„Fără îndoială, programul PARE 1+1 este un succes. Cetăţeniii noştri, atunci când revin acasă, aduc cu ei nu numai Conferinta Impreuna cream viitorul acasabani, dar şi idei inovative, abilități, cunoştinţe și o altă atitudine față de muncă" a evidenţiat oficialul.

 

Şeful Delegaţiei UE în RM, Pirkka Tapiola a salutat derularea Programului „PARE 1+1", care se bucură de succes și a reiterat importanța susținerii întreprinderilor mici, în contextul liberalizării regimului de vize. "Turismul este turism, dar viitorul poate fi construit doar acasă" a menţionat Şeful Delegaţiei UE în RM.

 

Ceremonia a continuat cu decernarea diplomelor de absolvire pentru antreprenorii de succes, care au beneficiat de finanţare nerambursabilă şi au fost tutelaţi de ODIMM pe parcursul a 24 luni.

 

A doua parte a evenimentului a fost dedicată unor activităţi de networking. Beneficiarii Programului au avut ocazia să se cunoască, să discute şi să identifice împreună posibilităţi de cooperare. Ei au recunoscut că există o serie de impedimente în calea creării unor parteneriate, dar în acelaşi timp au constat că împreună pot face mult mai multe.

 

Conferinta Impreuna cream viitorul acasaÎn cadrul trainingului au sunat propuneri de colaborarea în diverse domenii. Producătorii de peleţi ar putea să se asocieze pentru a importa împreună metalul necesar fabricării pieselor de schimb care se uzează rapid şi sunt importate frecvent. Crescătorii de şinşila şi iepuri au susţinut ideea de a achiziţiona împreună echipamentul necesar pentru dughirea blănurilor.

 

Astfel, au fost puse bazele unei platforme de comunicare şi colaborare între agenţii economici, care s-ar putea fructifica prin crearea unor parteneriate de afaceri între antreprenorii care activează în domenii comune sau conexe.

 

Menţionăm că, Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1" a fost lansat al 18 noiembrie 2010 prin HG nr. 972.

 

Obiectivul Programului reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Rezultatele obţinute pe parcursul a 3 ani de implementare a Programului „PARE 1+1" sunt remarcabile. Echipa ODIMM a consultat peste 8000 migranţi şi rude de gradul întâi ale acestora, au fost organizate 33 cursuri de instruire antreprenorială, la care au participat cca 600 lucrători migranţi şi/sau rude de gradul I.

 

Peste 1500 persoane au fost angajate sau şi-au menţinut postul de muncă în întreprinderile create din banii investiţi de migranţii moldoveni, din care cca 40% sunt femei şi 35% sunt tineri.

 

Conferinta Impreuna cream viitorul acasaInvestiţiile planificate a fi efectuate de beneficiarii Programului „PARE 1+1" reprezintă cca 200 mil. lei şi vizează diverse domenii de activitate: agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

 

Analiza gender elucidează faptul că 27% din totalul beneficiarilor PARE 1+1 sunt femei, în timp ce după criteriul de vârstă cca 39% din participanţi sunt tineri cu vârsta până la 30 ani.

 

Programul se desfăşoară până în anul 2015, respectiv, fiecare persoană care a muncit sau munceşte peste hotare şi doreşte să investească resursele în dezvoltarea propriei afaceri, este invitată să aplice la Programul „PARE 1+1".

Fabricat in Moldova 2014În perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2014, la Chișinău, se desfășoară ediția a XIII-a a Expoziției naționale "Fabricat în Moldova", patronată de Guvernul Republicii Moldova și organizată de Camera de Comerț și Industrie. La cel mai mare eveniment expozițional al anului participă peste 270 de agenţi economici din toate ramurile economiei naţionale și din diferite regiuni ale țării, inclusiv din partea stângă a Nistrului.


Ediția a XIII-a a Expoziției "Fabricat în Moldova" prevede un program de afaceri divers, incluzând mese rotunde, seminare, Forumul de afaceri "Republica Moldova – România", ceremonia de premiere a învingătorilor Concursului "marca comercială a anului" ș.a.


Prezent la inaugurarea expoziției, prim-ministrul Iurie Leancă le-a urat succes participanților. "Călătorind peste hotare, observ tot mai multe produse de calitate care poartă eticheta "Fabricat în Moldova", ceea ce înseamnă că suntem pe calea corectă, s-a mărit potenţialul de export.


Competitivitatea nu este ceva garantat sau gratuit, ci un element care se însuşeşte şi se consolidează gradual. Guvernul va întreprinde măsuri pentru a îmbunătăţi condiţiile necesare producătorilor autohtoni ca să poată investi bani ieftini pe termen lung în creşterea competitivităţii.


În acest an urmează să fie semnat Acordul de Asociere cu UE, de aceea trebuie să fim pregătiți pentru ca mărfurile moldovenești să aibă acces pe o piață de peste 500 mln consumatori, care au o mare putere de cumpărare. Aceasta nu înseamnă că va fi îngrădit accesul pe pieţele tradiţionale precum Rusia sau Ucraina, ci dimpotrivă va deschide drumul spre noi pieţe, cum ar fi, de exemplu, China sau India", a spus premierul.

 

Una din trăsăturile distinctive ale manifestării este participarea activă, cu standuri colective, din 21 raioane ale țării.

 

În acest an, la "Fabricat în Moldova" își  prezintă realizările și agenţii economici care au beneficiat de suport prin intermediul Programului de atragere a remitenţilor în economie „PARE 1+1" şi Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET). Aici vor fi promovate şi mediatizate programele derulate de stat în vederea susținerii întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Micii antreprenori, participanţi la Expoziţie îşi pot returna o parte din costurile expoziţionale, aplicând la Programul de Subvenţionare a Expoziţiilor.


Cea dea XIII-a ediție a Expoziției naționale "Fabricat în Moldova" se face remarcată și prin programul de afaceri divers, elaborat de CCI împreună cu partenerii săi: Ministerul Economiei, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii etc.

 

În cadrul expoziției se va mai desfășura Conferința anuală a Programului de atragere a remitenților în economie "PARE 1+1", vor fi organizate seminare referitor la perspectivele dezvoltării comerțului extern în contextul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, politicile în domeniul activității de inovare și transfer tehnologic, eficiența energetică, implementarea standardelor europene, promovarea produselor agroalimentare moldovenești pe piața Uniunii Europene, procesul de raportare la CNAS.

 

Sursa: interlic.md

proiectProiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII) al Băncii Mondiale va continua mai multe componente de succes ale primului proiect, cum ar fi cofinanțarea implementării de către companii a sistemelor de management a calității, elaborarea businessplanurilor, a studiilor de piață și strategiilor de marketing, precum și componenta de finanțare a companiilor exportatotoare.

Componentele și principiile proiectului PAC II au fost trasate în cadrul unei întrevederi, marți, a viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, cu liderul de echipă pentru dezvoltarea sectorului privat în Moldova al Băncii Mondiale, Melissa Rekas. Negocierile asupra noului Proiect urmează a fi lansate în luna mai a.c.

Valeriu Lazăr a declarat că economia Moldovei urmează să treacă prin profunde procese transformaționale odată cu aderarea la Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Deaceea, întreprinderile moldovenești vor avea nevoie de sprijin multilateral în planificarea afacerii, restructurarea strategiilor și internaționalizare. Astfel, Ministerul Economiei dorește să faciliteze accesul companiilor la fonduri europene, atunci când acestea vor deveni accesibile, să continuie îmbunătățirea infrastructurii calității, în special din perspectiva exportului de produse agro-alimentare pe piața UE, și să promoveze implementarea inovațiilor și a transferului tehnologic la nivel de întreprinderi.

Potrivit lui Valeriu Lazăr, Ministerul Economiei a elaborat o viziune strategică asupra acestor procese, transpusă în Foia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, Strategia Reformei Regulatorii, Strategia inovațională a Republicii Moldova și alte câteva documente, iar PAC II ar urma să sprijine implementarea acestor strategii.

Ministrul Economiei a subliniat importanța reglementărilor eficiente pentru calitatea mediului de afaceri, un filtru eficient în acest sens fiind Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. Valeriu Lazăr a solicitat susținerea Băncii Mondiale pentru desfășurarea activității Grupului de lucru, care se întrunește săptămânal pentru a examina analizele impactului de reglementare a proiectelor de acte legislative și normative. „Activitatea acestui grup este apreciată înalt de mediul de afaceri și insistăm ca analiza impactului asupra mediului de afaceri să fie efectuată pentru toate actele normative, inclusiv din domeniul fiscal și vamal, dar și a inițiativelor legislative ale deputaților", a declarat ministrul Economiei.

Un al aspect al viitorului proiect ține de asistență în elaborarea metodologiilor bazate pe risc în efectuarea controlului de stat asupra activității agenților economici.

Totodată, Valeriu Lazăr a opinat că asistența tehnică a Băncii Mondiale trebuie să fie oferită după principiul „mai mult pentru mai mult", astfel încât instituțiile cele mai reformatoare și deschise față de mediul de afaceri să beneficieze de asistență sporită.

 

 

 

big-v-lazar-fabricat-in-moldova-reprezinta-o-oportunitate-deosebita-pentru-antreprenori-de-a-si-promova-produsele-contribuind-la-sporirea-competitivitatii-lor„Expoziția națională Fabricat în Moldova, este printre cele mai importante evenimente de acest gen din țară. Ministerul Economiei încurajează agenții economici să participe în cadrul expoziției, inclusiv prin subsidiile acordate prin intermediul ODIMM ", a menționat Vicepremierul Valeriu Lazăr, în cadrul unei ședințe ce a avut loc la Ministerul Economiei.

 

În cadrul ședinței s-a discutat despre importanța participării ÎMM-urilor la expoziție și posibilitatea finanțării parțiale a costurilor de participare pentru acestea. Ședința a avut loc la 16 ianuarie, curent și a întrunit reprezentanți ai Ministerului Economiei, reprezentați ai ODIMM şi reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie (CCI), care este și organizatorul principal al expoziției.

 

Cea de-a XIII-a ediție a expoziției naționale Fabricat în Moldova va avea loc în perioada 29 ianuarie – 2 februarie, curent, în incinta „Moldexpo".


Evenimentul se va desfășura sub patronajul Guvernului Republicii Moldova și va reuni peste 300 de agenți economici din diferite ramuri ale economiei naționale. La expoziție vor fi prezenți înalți reprezentanți ai statului, deputați, oameni de afaceri atât din țară cât și din străinătate, reprezentanți ai corpurilor diplomatice aflate în Republica Moldova, delegații ale camerelor de comerț și industrie din alte țări etc.

 

Expoziția se va desfășura în următorul format - partea expozițională în care vor fi expuse și comercializate produsele și serviciile agenților economici autohtoni. Partea programului de afaceri va avea ca temă centrală sporirea competitivității, în cadrul căruia va fi prezentată Foia de parcurs pentru sporirea competitivității, Strategia inovațională. Totodată, vor avea loc sesiuni de informări pentru oamenii de afaceri cu privire la stimulentele introduse recent de care pot beneficia pentru a-și dezvolta și promova afacerile, vor fi organizate seminarii, prezentări de programe de finanțare și oportunități investiționale.

 

Tot în cadrul expoziției se va desfășura concursul „Cele mai bune produse Moldovenești" și vor fi decernate distincțiile pentru concursul „Marca comercială a anului 2013".

 

Pentru a înregistra compania dumneavoastră la expoziția „Fabricat în Moldova", vizitați pagina CCI: www.chamber.md.

Pentru a afla mi multe informaţii despre Programul de Subvenţionarea a Expoziţiilor, vă rugăm să accesaţi aici.

 

sursa: http://mec.gov.md

 

 

 

Pagina 62 din 74

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE