Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Joi, 18 Octombrie 2012 12:52

CONCURS!!!

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

 

CONCURS!!!

ODIMM anunţă Concursul Anual “Cel mai activ ofiţer de credit!”

In cadrul concursului vor fi evaluate realizările ofiţerilor de credit care au eliberat, pe parcursul

anului 2012, cele mai multe credite cu garanţia financiară a ODIMM.

 

Premiu: “LAPTOP!”

Rezultatele vor fi anuntate în luna ianuarie 2013!

Pentru detalii, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: /022/225-001

Persoana de contact: Viorica Cerbuşcă

  La data de 16 octombrie curent, ora 14.00 a avut loc Concursul Naţional Anual „IMM – model de responsabilitate socială”, organizat de către Reţeaua Pactului Global Moldova în colaborare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a întreprinderilor Mici şi Mijlocii „Sectorul IMM → Moldova 2020”.

 

Anul acesta, Ceremonia de Decernare a Premiilor a fost la cea de a III-a ediţie a Concursului Naţional anual „IMM – model de responsabilitate socială” şi are ca obiectiv stimularea companiilor, de a se implica voluntar în activităţi sociale şi de mediu.

Concursul a fost organizat în perioada septembrie - octombrie curent şi este adresat întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, care în anul 2012, în mod voluntar, au înregistrat preocupările de ordin social şi de ocrotire a mediului în cadrul activităţilor de afaceri.

 

întreprinderile Mici şi Mijlocii concurente au fost evaluate conform Formularului de Aplicare prezentate comisiei de evaluare compusă din membrii Reţelei Pactul Global Moldova.

 

în cadrul concursului au fost premiate de către membrii Reţelei Pactul Global Moldova următoarele întreprinderi:

 

a) protecţia mediului înconjurător – StudautoNord SRL, raionul Sângerei;

b) respectarea condiţiilor de muncă a angajaţilor – Jenim Produc&Com SRL, raionul Cahul;

c) integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii – Lilia Donici II, raionul Donduşeni;

Premiul Special  a fost înmânat  întreprinderii OLDINCOM – PLUS SRL din raionul Călăraşi, care a realizat acţiuni importante în câteva dintre domenii sus menţionate.

Premiile pentru câştigători au fost oferite de membrii Reţelei Pactului Global Moldova, şi anume: Orange Moldova SA şi BC Moldova-Agroindbank SA.

 


Responsabilitatea socială corporativă (RSC) vizează integrarea de către companii, în mod voluntar, a preocupărilor sociale şi de mediu în cadrul activităţilor lor de business şi în interacţiunea cu diferite grupuri relevante pentru afacere. în general, RSC este caracterizată de următoarele aspecte: antreprenoriat responsabil; iniţiative voluntare ce depăşesc cerinţele legislative şi obligaţiile contractuale; activităţi în beneficiul angajaţilor, grupurilor relevante pentru afacere (inclusiv societatea în ansamblul său) sau mediul; contribuţie pozitivă în ceea ce priveşte grupurile ţintă vizate şi minimizarea efectelor negative pentru altele (inclusiv mediul); activităţi regulate mai degrabă decât evenimente singular.

 

Reţeaua Pactului Global Moldova este o organizaţie patronală lansata la 28 noiembrie 2006. Reţeaua este alcătuita o serie de companii naţionale şi multinaţionale care îşi desfăşoară activitatea pe teritotiul Republicii Moldova. Aceste companii au aderat la principiile universale privitor la protecţia drepturilor omului, standardelor muncii şi mediului înconjurător garantând respectarea şi promovarea responsabilităţii sociale în cadrul comunităţii.

 

 La 16 octombrie curent, Ministerul Economiei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, a organizat Conferinţa Internaţională a întreprinderilor Mici şi Mijlocii cu genericul   „Sectorul IMM → Moldova 2020”, desfăşurată în cadrul „Săptămânii Europene a întreprinderilor Mici şi Mijlocii”.

La eveniment au participat în jur de 250 de persoane, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiilor de stat, private şi ne-guvernamentale şi a altor instituţii, care activează în domeniul susţinerii dezvoltării IMM-urilor.

Cu cuvînt de salut la deschiderea Conferinţei au fost dl. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, Ambasadorul UE în Republica Moldova, dl. Abdoulaye Seck, Directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova şi Excelenţa Sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei   în Chişinău.

Ministrul Economiei dl. Lazăr a precizat că evenimentul reprezintă o platformă de comunicare foarte importantă între IMM-uri, autorităţi, instituţii de finanţare, etc. Pentru crearea politicilor eficiente, Ministerul Economiei are nevoie de comunicare permanentă cu reprezentanţii sectorului IMM-urilor, iar semnale ce vizează viaţa cotidiană, problemele practice cu care se confruntă agenţii economici, sunt foarte importante pentru noi, fiind luate în calcul atunci cînd sunt elaborate politici în sector."

Dna Ingrid Tersman, Ambasadarea Suediei în Chişinău a menţionat, că colaborează activ cu Guvernul RM în vederea implementării proiectelor de susţinere a antreprenoriatului în R.Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia şi Tiraspol.

De asemenea, dl. Abdoulaye Seck, Directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova a remarcat o latură pozitivă la adresa mediului de afaceri din RM şi anume creşterea numărului IMM cu 30% mai mult faţă de anii precedenţi. ,,IMM în RM anul acesta au puncte forte” a menţionat dl. Seck. în contextul celor expuse dl. Director a menţionat că RM are o piaţă de desfacere mică de aceea, companiile trebuie să se orienteze spre export. „Moldova se află pe locul 141 în lume după export”, aceasta nu este un indicator bun şi trebuie de lucrat la capitolul dat.

 

In cadrul Conferinţei de lucru s-au organizat 3 panele, cu următoarele tematici.

 

-  Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova.

-  Competenţă pentru competitivitate.

-  Infrastructura de suport în afaceri.

 

La panelul ,,Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova”, au participat în jur de 50 de participante, care au discutat despre problematica implicării femeii în afaceri, despre dezvoltarea politicilor specifice pentru susţinerea femeilor în crearea şi dezvoltarea IMM-urilor, despre crearea reţelelor şi elaborarea programelor de mentorat pentru a încuraja femeile să demareze afaceri noi. Tot în cadrul panelului de lucru au fost prezente cîteva exemple de succes a femeilor antreprenoare, care au povestit istoria lor de iniţiere şi gestionare a unei afaceri, „nu este uşor, dar nici imposibil”, menţionează Dna Ruslana, directorul SRL Chromotime.

 

Femeie de succes în afaceri este şi Silvia Lazu, fondatoarea SRL ,,Bombonici” din satul Sadaclia rl. Cimişlia. Mamă a 4 copii, Silvia aspira de mică să devină designer vestimendar, iar copii ei au devenit modele pentru noile hăinuţe improvizate de fondatoarea ,,Bombonici”. Cu ajutorul financiar al rudelor, Silvia a creat o afacere de familie, care îi aduce un profit constant şi o satisfacţie spirituală.

 

La moment afacerea are peste 60 de angajaţi, care sunt instruiţi şi ghidaţi de însuşi fondatoarea ,,Bombonici”, iar pe viitor planifică să-şi extindă afacerea, deja fiind orientată spre export.

Acest Panel s-a finisat cu un set de concluzii şi recomandări din partea participantelor şi anume:

 

-          Lansarea şi dezvoltarea liniilor de credit cu dobândă subvenţională pentru femeile antrprenoare;

-          Elaborarea Programelor speciale de finanţare a femeilor cu abordare integratoare;

-          Imbunătăţirea şi Sporirea accesului la informaţii (crearea ghişeelor unice);

-          Acordarea sprijinului organizaţiilor şi asociaţiilor de femei la nivel naţional, şi integrarea acestora în reţelele europene şi globale;

-          Sporirea Investiţiilor Donatorilor în Abilitarea Economică a Femeilor;

-          Implicarea sectorului privat în promovarea principiilor de abilitare a femeilor (principiile UN Women/Global Compact);

-          Crearea reţelelor şi elaborarea programelor de mentorat pentru a încuraja femeile să demareze afaceri noi;

-          Acordarea gratuită a serviciilor de consultanţă pentru IMM-urile gestionate de femei orientate spre export;

 

In cadrul panelului ,,Competenţă pentru competitivitate”, a fost moderator Siria Taurelli, Senior Specialist in Governance and Lifelong Learning – Country Manager. La panelul dat s-a discutat despre   importanţa competenţei în afaceri, precum şi impactul colaborării dintre sectorul public şi cel privat pentru a pregăti cadre pentru antreprenoriat. La panel au participat 50 de persoane, care au venit cu propuneri de final a panelului şi anume:

-          Crearea unei Agende naţionale pentru Dezvoltarea Competenţelor;

-     Examinarea oportunităţii creării Fondului Naţional pentru Dezvoltarea Competenţelor pentru mobilizarea resurselor.

-          Negocierea cu partenerii de dezvoltare pentru participare în proiectul internaţional ”STEP SKILLS”   în vederea evaluării profilului competenţelor forţei de muncă, etc

 

Panelul 3 ,,Infrastructura de suport în afaceri” a fost moderat de Philip Santens, Lider de echipă al Proiectului “Stimularea Economică în Regiunile Rurale” (ESRA). Infrastructura de suport în afaceri este o combinaţie ideală între zonele economice libere, incubatoarele de afaceri, care necesită de   a avea acces mai rapid la finanţare, training-uri, consultare şi conciliere.

 

La acest panel s-au înscris aproximativ 80 de persoane, care au discutat despre Infrastructura de Support in Afaceri, fiind o combinatie ideală a unei infrastructuri fizice (zone economice libere, incubatoare de afaceri,..) şi infrastructura serviciilor (accesul la finanţare, training-uri, consulting/consiliere…). Acestea trebuie să activeze intr-un singur loc (o abordare gen ghiseu unic), a menţionat moderatorul. De asemenea, s-au adus exemple reale ale infrastructurii de suport în afaceri din ţara galilor. Tot aici, la finalul panelului reprezentanţii panelului 3 au adus propuneri de îmbunătăţire şi anume:

-          Susţinerea în continuare de către stat a Programelor PNAET, PARE 1+1, FGC, etc.

-          Crearea parteneriatelor publice – private;

-          Fortificarea cadrului legal a Incubatoarelor de Afaceri, etc.

 

Totodată, pe parcursul derulării programului, evenimentul a gazduit Expoziţia instituţiilor, organizaţiilor, programelor şi proiectelor destinate susţinerii sectorului IMM, care oferă consultanţă participanţilor

Concomitent, în hol a fost expus “Panoul propunerilor”, unde participanţii şi-au expus doleanţele şi viziunile vis-a-vis de îmbunătăţirea mediului de afaceri şi “Bursa de contacte”, care a avut drept scop identificarea parteneriatelor de afaceri.

 

Astfel, la finalul Conferinţei s-au expus concluziile şi recomandările partenerilor propuse şi discutate la panelele de lucru, iar reprezentanţii autorităţilor publice locale vor lua în calcul cele expuse pentru punerea lor în practică.

Pentru detalii despre eveniment, ne puteţi contacta la nr. de telefon: (0 22) 29 57 41, 22 53 84 sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Marţi, 25 Septembrie 2012 12:47

ODIMM a semnat un nou Acord de colaborare in domeniul garantarii creditelor

Publicat in rubrica Ştiri Publicat de Victoria Mudreac

 In conditiile economiei actuale, desi indeplinesc un rol esential, IMM se confrunta cu problema accesului la finante, in special la credite bancare. Astfel, conform rezultatelor unor studii in domeniu, IMM-urile au beneficiat de cca 30% din toate creditele acordate de sectorul bancar.

In scopul imbunatatirii accesului la surse creditare, ODIMM gestioneaza Fondul de Stat de Garantare a Creditelor.


Intru majorarea numarului de beneficiari de surse financiare imprumutate, la 24 septembrie curent ODIMM si BC „ProCredit Bank” S.A. au semnat Acordul de Parteneriat in domeniul garantarii creditelor.

La moment, ODIMM colaboreaza cu 7 banci comerciale in domeniul garantarii creditarii intreprinderilor mici, care nu dispun de suficient gaj, dar doresc sa initieze/dezvolte proiecte viabile.

Partenerii ODIMM sunt: BC „Moldova-Agroindbank” SA; BC „FinComBank” SA; BC „Victoriabank” SA; Banca Comerciala Romana Chisinau SA; BC „UNIBANK” SA; BC „ProCredit Bank” SA si „Banca de Economii” SA.

Din cadrul FGC sunt eliberate garantii financiare la credite pentru:

•    Intreprinderile active – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioada de pana la 5 ani.

•    Intreprinderile nou-create – garantia constituie maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. pe o perioada de pana la 3 ani.

•    Lucratorii migranti (beneficiarii Programului-pilot „PARE 1+1”) – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 200 mii lei.

•    Tinerii antreprenori (beneficiarii PNAET) – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 150 mii lei.


Garantia financiara este un produs unic, avand un important efect de multiplicare. Astfel, fiecare leu acordat in anul 2012 sub o forma de garantie atrage investitii in economie in valoare de 6 lei.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon /022/ 225-001 sau accesa pagina-web: www.odimm.md; www.bunsinessportal.md.
Persoana de contact: Viorica Cerbusca.

 

 

 

La 14 septembrie curent ODIMM a organizat atelierul de lucru „Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii”.

Work-shop-ul a avut drept scop promovarea mecanismelor eficiente de finanţare ale IMM-urilor, evaluarea impactului Fondurilor de Garantare a Creditelor, identificarea oportunităţilor şi dificultăţilor în finanţarea IMM-urilor.

La eveniment au fost prezenţi dl. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Ulla Tornroos, expert internaţional al UE în domeniul activităţii Fondurilor de Garantare a Creditelor.

în acelaşi timp, la discuţii au participat reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiar bancare şi nebancare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale şi a mediului de afaceri autohton.

Totodată, au fost invitaţi 2 antreprenori, care au împărtăşit experienţa lor în procesul de obţinere a unui împrumut, punctele forte şi punctele slabe ale relaţiilor bancă-antreprenor, necesităţile micilor întreprinzători. Astfel, urmare discuţiilor s-a accentuat faptul că, pe de o parte, antreprenorii nu reuşesc să exploateze eficient resursele interne, iar pe de altă parte, instituţiile bancare sunt reticente în finanţarea IMM-urilor.

Dl. Lazăr a evidenţiat faptul că Republica Moldova are nevoie de un focus mai precis pe sistemul de finanţare, în special, pentru sprijinul întreprinderilor nou-create, care se ciocnesc cu problema gajului. La moment, instituţiile financiar bancare nu utilizează eficient instrumentul de garantare a creditelor, care este extrem de apreciat în practica internaţională. Totodată, viceprim-ministrul a remarcat că „FGC necesită a fi capitalizat sporind, în acest fel, numărul antreprenorilor care doresc să obţină un credit de la bancă.”.

Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel a menţionat că atragerea mai multor investiţii în scopul dezvoltării sectorului IMM, va conduce la îmbunătăţirea considerabilă a mediului de afaceri şi creşterea economiei naţionale. Parteneriatele cu statele membre ale UE şi cu alte instituţii străine, împărtăşirea politicilor şi strategiilor investiţionale europene, vor asigura implementarea proiectelor inovaţionale şi stimularea investiţiilor în sectorul IMM din Republica Moldova.

Notă: Fiind prima schemă de garantare a creditelor din Republica Moldova, constituirea FGC a fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la majorarea exporturilor, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

FGC este o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.

 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), a organizat în data de 24 februarie curent, atelierul de lucru privind elaborarea Strategiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2012 – 2020 şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 Scopul evenimentului este punerea în discuţii a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii   pentru anii 2012-2020.

 în cadrul atelierului de lucru a fost prezentat draft - ul final a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, precum şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 La eveniment au participat reprezentanţii grupului de lucru a Strategiei de Dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020: reprezentanţii Ministerului Economiei, OECD, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Camerei de Comerţ şi Industrie, etc.

Evenimentul în cauză face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM”. Proiectul este finanţat integral de Guvernul Olandei, cu durată de 3 ani, implementat de către OECD Investment Compact pentru Europa de Sud - Est, cu suportul Ministerului Economiei şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Participanţii la eveniment şi-au expus părerea privitor la Draft - ul Strategiei şi au venit cu propuneri de îmbunătăţire ai acesteia.

Proiectul vizează trei grupe mari de beneficiari: elaboratorii de politici şi oficialii guvernamentali aferenţi elaborării şi implementării politicilor pentru IMM; reprezentanţii comunităţii de afaceri şi partenerii, în particular business-asociaţiile, agenţiile de implementare, experţii din domeniul IMM şi instituţiile financiare; IMM-urile.

La momentul actual, sectorul întreprinderilor Mici şi Mijlocii este unul de o importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova. IMM joacă un rol major în dezvoltarea economică a ţării, fiind cunoscute prin flexibilitatea lor, capacitatea de inovare şi reacţia rapidă la condiţiile şi tendinţele pieţei. IMM-urile sunt o forţă motrică ce generează noi locuri de muncă, care la rândul lor asigură coeziune socială şi creştere economică. Astfel, în RM IMM-urile reprezintă 98% din numărul de întreprinderi, angajând în câmpul muncii circa 57% din numărul total de angajaţi, lăsând în aşa mod, prin combinarea cu factorii macroeconomici, spaţiu pentru o dezvoltare şi eficientizare continuă.


ODIMM este o instituţie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în colaborare cu Ministerul Economiei al RM şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului antreprenorial.

Pentru detalii:

Cornelia Zelinschi

Specialist Relaţii   Publice

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM

Tel:  0 688 35 250 

Fix: 22 53 84

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

www.odimm.md şiwww.businessportal.md

 

Pagina 69 din 71

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE