Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

 La 16 octombrie curent, Ministerul Economiei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, a organizat Conferinţa Internaţională a întreprinderilor Mici şi Mijlocii cu genericul   „Sectorul IMM → Moldova 2020”, desfăşurată în cadrul „Săptămânii Europene a întreprinderilor Mici şi Mijlocii”.

La eveniment au participat în jur de 250 de persoane, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiilor de stat, private şi ne-guvernamentale şi a altor instituţii, care activează în domeniul susţinerii dezvoltării IMM-urilor.

Cu cuvînt de salut la deschiderea Conferinţei au fost dl. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, Ambasadorul UE în Republica Moldova, dl. Abdoulaye Seck, Directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova şi Excelenţa Sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei   în Chişinău.

Ministrul Economiei dl. Lazăr a precizat că evenimentul reprezintă o platformă de comunicare foarte importantă între IMM-uri, autorităţi, instituţii de finanţare, etc. Pentru crearea politicilor eficiente, Ministerul Economiei are nevoie de comunicare permanentă cu reprezentanţii sectorului IMM-urilor, iar semnale ce vizează viaţa cotidiană, problemele practice cu care se confruntă agenţii economici, sunt foarte importante pentru noi, fiind luate în calcul atunci cînd sunt elaborate politici în sector."

Dna Ingrid Tersman, Ambasadarea Suediei în Chişinău a menţionat, că colaborează activ cu Guvernul RM în vederea implementării proiectelor de susţinere a antreprenoriatului în R.Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia şi Tiraspol.

De asemenea, dl. Abdoulaye Seck, Directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova a remarcat o latură pozitivă la adresa mediului de afaceri din RM şi anume creşterea numărului IMM cu 30% mai mult faţă de anii precedenţi. ,,IMM în RM anul acesta au puncte forte” a menţionat dl. Seck. în contextul celor expuse dl. Director a menţionat că RM are o piaţă de desfacere mică de aceea, companiile trebuie să se orienteze spre export. „Moldova se află pe locul 141 în lume după export”, aceasta nu este un indicator bun şi trebuie de lucrat la capitolul dat.

 

In cadrul Conferinţei de lucru s-au organizat 3 panele, cu următoarele tematici.

 

-  Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova.

-  Competenţă pentru competitivitate.

-  Infrastructura de suport în afaceri.

 

La panelul ,,Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova”, au participat în jur de 50 de participante, care au discutat despre problematica implicării femeii în afaceri, despre dezvoltarea politicilor specifice pentru susţinerea femeilor în crearea şi dezvoltarea IMM-urilor, despre crearea reţelelor şi elaborarea programelor de mentorat pentru a încuraja femeile să demareze afaceri noi. Tot în cadrul panelului de lucru au fost prezente cîteva exemple de succes a femeilor antreprenoare, care au povestit istoria lor de iniţiere şi gestionare a unei afaceri, „nu este uşor, dar nici imposibil”, menţionează Dna Ruslana, directorul SRL Chromotime.

 

Femeie de succes în afaceri este şi Silvia Lazu, fondatoarea SRL ,,Bombonici” din satul Sadaclia rl. Cimişlia. Mamă a 4 copii, Silvia aspira de mică să devină designer vestimendar, iar copii ei au devenit modele pentru noile hăinuţe improvizate de fondatoarea ,,Bombonici”. Cu ajutorul financiar al rudelor, Silvia a creat o afacere de familie, care îi aduce un profit constant şi o satisfacţie spirituală.

 

La moment afacerea are peste 60 de angajaţi, care sunt instruiţi şi ghidaţi de însuşi fondatoarea ,,Bombonici”, iar pe viitor planifică să-şi extindă afacerea, deja fiind orientată spre export.

Acest Panel s-a finisat cu un set de concluzii şi recomandări din partea participantelor şi anume:

 

-          Lansarea şi dezvoltarea liniilor de credit cu dobândă subvenţională pentru femeile antrprenoare;

-          Elaborarea Programelor speciale de finanţare a femeilor cu abordare integratoare;

-          Imbunătăţirea şi Sporirea accesului la informaţii (crearea ghişeelor unice);

-          Acordarea sprijinului organizaţiilor şi asociaţiilor de femei la nivel naţional, şi integrarea acestora în reţelele europene şi globale;

-          Sporirea Investiţiilor Donatorilor în Abilitarea Economică a Femeilor;

-          Implicarea sectorului privat în promovarea principiilor de abilitare a femeilor (principiile UN Women/Global Compact);

-          Crearea reţelelor şi elaborarea programelor de mentorat pentru a încuraja femeile să demareze afaceri noi;

-          Acordarea gratuită a serviciilor de consultanţă pentru IMM-urile gestionate de femei orientate spre export;

 

In cadrul panelului ,,Competenţă pentru competitivitate”, a fost moderator Siria Taurelli, Senior Specialist in Governance and Lifelong Learning – Country Manager. La panelul dat s-a discutat despre   importanţa competenţei în afaceri, precum şi impactul colaborării dintre sectorul public şi cel privat pentru a pregăti cadre pentru antreprenoriat. La panel au participat 50 de persoane, care au venit cu propuneri de final a panelului şi anume:

-          Crearea unei Agende naţionale pentru Dezvoltarea Competenţelor;

-     Examinarea oportunităţii creării Fondului Naţional pentru Dezvoltarea Competenţelor pentru mobilizarea resurselor.

-          Negocierea cu partenerii de dezvoltare pentru participare în proiectul internaţional ”STEP SKILLS”   în vederea evaluării profilului competenţelor forţei de muncă, etc

 

Panelul 3 ,,Infrastructura de suport în afaceri” a fost moderat de Philip Santens, Lider de echipă al Proiectului “Stimularea Economică în Regiunile Rurale” (ESRA). Infrastructura de suport în afaceri este o combinaţie ideală între zonele economice libere, incubatoarele de afaceri, care necesită de   a avea acces mai rapid la finanţare, training-uri, consultare şi conciliere.

 

La acest panel s-au înscris aproximativ 80 de persoane, care au discutat despre Infrastructura de Support in Afaceri, fiind o combinatie ideală a unei infrastructuri fizice (zone economice libere, incubatoare de afaceri,..) şi infrastructura serviciilor (accesul la finanţare, training-uri, consulting/consiliere…). Acestea trebuie să activeze intr-un singur loc (o abordare gen ghiseu unic), a menţionat moderatorul. De asemenea, s-au adus exemple reale ale infrastructurii de suport în afaceri din ţara galilor. Tot aici, la finalul panelului reprezentanţii panelului 3 au adus propuneri de îmbunătăţire şi anume:

-          Susţinerea în continuare de către stat a Programelor PNAET, PARE 1+1, FGC, etc.

-          Crearea parteneriatelor publice – private;

-          Fortificarea cadrului legal a Incubatoarelor de Afaceri, etc.

 

Totodată, pe parcursul derulării programului, evenimentul a gazduit Expoziţia instituţiilor, organizaţiilor, programelor şi proiectelor destinate susţinerii sectorului IMM, care oferă consultanţă participanţilor

Concomitent, în hol a fost expus “Panoul propunerilor”, unde participanţii şi-au expus doleanţele şi viziunile vis-a-vis de îmbunătăţirea mediului de afaceri şi “Bursa de contacte”, care a avut drept scop identificarea parteneriatelor de afaceri.

 

Astfel, la finalul Conferinţei s-au expus concluziile şi recomandările partenerilor propuse şi discutate la panelele de lucru, iar reprezentanţii autorităţilor publice locale vor lua în calcul cele expuse pentru punerea lor în practică.

Pentru detalii despre eveniment, ne puteţi contacta la nr. de telefon: (0 22) 29 57 41, 22 53 84 sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Marţi, 25 Septembrie 2012 12:47

ODIMM a semnat un nou Acord de colaborare in domeniul garantarii creditelor

Publicat in rubrica Ştiri Publicat de Victoria Mudreac

 In conditiile economiei actuale, desi indeplinesc un rol esential, IMM se confrunta cu problema accesului la finante, in special la credite bancare. Astfel, conform rezultatelor unor studii in domeniu, IMM-urile au beneficiat de cca 30% din toate creditele acordate de sectorul bancar.

In scopul imbunatatirii accesului la surse creditare, ODIMM gestioneaza Fondul de Stat de Garantare a Creditelor.


Intru majorarea numarului de beneficiari de surse financiare imprumutate, la 24 septembrie curent ODIMM si BC „ProCredit Bank” S.A. au semnat Acordul de Parteneriat in domeniul garantarii creditelor.

La moment, ODIMM colaboreaza cu 7 banci comerciale in domeniul garantarii creditarii intreprinderilor mici, care nu dispun de suficient gaj, dar doresc sa initieze/dezvolte proiecte viabile.

Partenerii ODIMM sunt: BC „Moldova-Agroindbank” SA; BC „FinComBank” SA; BC „Victoriabank” SA; Banca Comerciala Romana Chisinau SA; BC „UNIBANK” SA; BC „ProCredit Bank” SA si „Banca de Economii” SA.

Din cadrul FGC sunt eliberate garantii financiare la credite pentru:

•    Intreprinderile active – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioada de pana la 5 ani.

•    Intreprinderile nou-create – garantia constituie maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. pe o perioada de pana la 3 ani.

•    Lucratorii migranti (beneficiarii Programului-pilot „PARE 1+1”) – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 200 mii lei.

•    Tinerii antreprenori (beneficiarii PNAET) – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 150 mii lei.


Garantia financiara este un produs unic, avand un important efect de multiplicare. Astfel, fiecare leu acordat in anul 2012 sub o forma de garantie atrage investitii in economie in valoare de 6 lei.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon /022/ 225-001 sau accesa pagina-web: www.odimm.md; www.bunsinessportal.md.
Persoana de contact: Viorica Cerbusca.

 

 

 

La 14 septembrie curent ODIMM a organizat atelierul de lucru „Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii”.

Work-shop-ul a avut drept scop promovarea mecanismelor eficiente de finanţare ale IMM-urilor, evaluarea impactului Fondurilor de Garantare a Creditelor, identificarea oportunităţilor şi dificultăţilor în finanţarea IMM-urilor.

La eveniment au fost prezenţi dl. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Ulla Tornroos, expert internaţional al UE în domeniul activităţii Fondurilor de Garantare a Creditelor.

în acelaşi timp, la discuţii au participat reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiar bancare şi nebancare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale şi a mediului de afaceri autohton.

Totodată, au fost invitaţi 2 antreprenori, care au împărtăşit experienţa lor în procesul de obţinere a unui împrumut, punctele forte şi punctele slabe ale relaţiilor bancă-antreprenor, necesităţile micilor întreprinzători. Astfel, urmare discuţiilor s-a accentuat faptul că, pe de o parte, antreprenorii nu reuşesc să exploateze eficient resursele interne, iar pe de altă parte, instituţiile bancare sunt reticente în finanţarea IMM-urilor.

Dl. Lazăr a evidenţiat faptul că Republica Moldova are nevoie de un focus mai precis pe sistemul de finanţare, în special, pentru sprijinul întreprinderilor nou-create, care se ciocnesc cu problema gajului. La moment, instituţiile financiar bancare nu utilizează eficient instrumentul de garantare a creditelor, care este extrem de apreciat în practica internaţională. Totodată, viceprim-ministrul a remarcat că „FGC necesită a fi capitalizat sporind, în acest fel, numărul antreprenorilor care doresc să obţină un credit de la bancă.”.

Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel a menţionat că atragerea mai multor investiţii în scopul dezvoltării sectorului IMM, va conduce la îmbunătăţirea considerabilă a mediului de afaceri şi creşterea economiei naţionale. Parteneriatele cu statele membre ale UE şi cu alte instituţii străine, împărtăşirea politicilor şi strategiilor investiţionale europene, vor asigura implementarea proiectelor inovaţionale şi stimularea investiţiilor în sectorul IMM din Republica Moldova.

Notă: Fiind prima schemă de garantare a creditelor din Republica Moldova, constituirea FGC a fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la majorarea exporturilor, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

FGC este o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.

 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), a organizat în data de 24 februarie curent, atelierul de lucru privind elaborarea Strategiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2012 – 2020 şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 Scopul evenimentului este punerea în discuţii a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii   pentru anii 2012-2020.

 în cadrul atelierului de lucru a fost prezentat draft - ul final a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, precum şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 La eveniment au participat reprezentanţii grupului de lucru a Strategiei de Dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020: reprezentanţii Ministerului Economiei, OECD, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Camerei de Comerţ şi Industrie, etc.

Evenimentul în cauză face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM”. Proiectul este finanţat integral de Guvernul Olandei, cu durată de 3 ani, implementat de către OECD Investment Compact pentru Europa de Sud - Est, cu suportul Ministerului Economiei şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Participanţii la eveniment şi-au expus părerea privitor la Draft - ul Strategiei şi au venit cu propuneri de îmbunătăţire ai acesteia.

Proiectul vizează trei grupe mari de beneficiari: elaboratorii de politici şi oficialii guvernamentali aferenţi elaborării şi implementării politicilor pentru IMM; reprezentanţii comunităţii de afaceri şi partenerii, în particular business-asociaţiile, agenţiile de implementare, experţii din domeniul IMM şi instituţiile financiare; IMM-urile.

La momentul actual, sectorul întreprinderilor Mici şi Mijlocii este unul de o importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova. IMM joacă un rol major în dezvoltarea economică a ţării, fiind cunoscute prin flexibilitatea lor, capacitatea de inovare şi reacţia rapidă la condiţiile şi tendinţele pieţei. IMM-urile sunt o forţă motrică ce generează noi locuri de muncă, care la rândul lor asigură coeziune socială şi creştere economică. Astfel, în RM IMM-urile reprezintă 98% din numărul de întreprinderi, angajând în câmpul muncii circa 57% din numărul total de angajaţi, lăsând în aşa mod, prin combinarea cu factorii macroeconomici, spaţiu pentru o dezvoltare şi eficientizare continuă.


ODIMM este o instituţie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în colaborare cu Ministerul Economiei al RM şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului antreprenorial.

Pentru detalii:

Cornelia Zelinschi

Specialist Relaţii   Publice

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM

Tel:  0 688 35 250 

Fix: 22 53 84

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

www.odimm.md şiwww.businessportal.md

 

La Chişinău, au început cursurile de instruire antreprenorială pentru şefii direcţiilor economice din consiliile raionale, organizate de Ministerul Economiei, cu suportul tehnic și logistic al proiectului finanțat de UE, numit “Asistență Tehnică pentru Suportul Bugetar Sectorial – Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)”.

Responsabilii pe problemele economice din consiliile raionale urmează să obţină, în urma acestui trening, cunoştinţe ce ţin de  noţiunile şi specificul activităţii IMM-urilor, care sunt aşteptările  agenţilor economici care activează în acest sector şi cum pot ei , în calitate de autoritate publică locală să-i ajute în soluţionarea problemelor care ar putea să apară pe parcursul activităţii.  Temele de formare vor include, printre altele: caracteristici ale unui antreprenor, stabilirea contactelor cu un antreprenor, promovarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), măsurile şi etapele cheie în consilierea IMM-urilor, suport în ciclul de finanţare a întreprinderilor, monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi eficacităţii programelor și proiectelor de dezvoltare economică locală.

Cursul este susţinut  de experți internaționali ai proiectului, precum şi formatori locali din Ministerul Economiei (ME) şi Organizaţia de Dezvoltare a IMM-urilor (ODIMM) din Republica Moldova. Pe parcursul anului 2012, se planifica nu mai puțin de 4 instruiri de acest gen, unde vor pregătiți circa 75 de angajați ai Direcțiilor Economice ale Consiliilor Raionale în promovarea subiectelor de: dezvoltare economică rurală, promovare antreprenorială și suport în afaceri.

Prezentă la eveniment, Şefa Direcţiei politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale, Valentina Veveriţă a salutat participanţii la trening,  reiterînd poziţia Ministerului Economiei în vederea consolidării sistemului de parteneriat cu direcţiile şi serviciile  economice din cadrul Consiliilor raionale. Referindu-se la utilitatea acestor cursuri de instruire, Valentina Veveriţă a ţinut să precizeze că cunoştinţele obţinute de funcţionarii publici din autorităţile locale îi va ajuta pe aceştia să vină cu soluţii adecvate pentru îndepărtarea barierelor în procesul de activitate a  IMM-urilor în regiunile Republicii Moldova, în special în zonele rurale.

Liderul de echipă al proiectului, Philip Santens, în discursul său de deschidere, s-a referit la importanţa dezvoltării economiece în zonele rurale în Republica Moldova în general şi a IMM-urilor în particular, precizînd că acestea au un rol important în dezvoltarea durabilă a  economiei. în susţinerea acestei idei, Philip Santens a menţionat că în Uniunea Europeană 92 % din toate  afacerile din zonele rurale sunt IMM-uri, iar 85 % din totalul locurilor de muncă sunt oferite de IMM-uri.

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada 27-30 martie pentru reprezentanţii direcţiilor şi serviciilor  economice din cadrul Consiliilor raionale din regiunea de nord şi de centru a Republicii Moldova  şi respectiv 3-6 aprilie, pentru reprezentanţii direcţiilor şi serviciilor  economice din cadrul Consiliilor raionale din regiunea de sud a ţării.
Precizăm, că conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în prezent în Republica Moldova întreprinderile mici şi mijlocii deţin cota de 97,6% din totalul întreprinderilor din ţară, asigură 57,3% locuri de muncă din economie şi 37,1% din cifra de afaceri.

Notă: Proiectul de asistență tehnică al Uniunii Europene numit “Asistență Tehnică pentru Suportul Bugetar Sectorial – Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)” este un proiect lansat recent (15 martie 2012). Printre  obiectivele proiectului fot fi enumerate elaborarea politicilor mai bune la nivel de ţară şi sector, sporirea  activităților  de afaceri în zonele rurale, perfecţionarea sistemelor de Management al finanţelor publice.  Bugetul proiectului este de 2,5 milioane euro iar durata de implementare este de 24 luni începând cu 20 decembrie 2011. Principalii beneficiari sunt Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

 

 

Organizaţia Pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii a implementat, în perioada 14 aprilie 2011- 14 aprilie 2012 proiectul de cooperare transfrontalieră în domeniul dezvoltării comunitare „Young experiences a smart solution! - Y.E.S.S!”. Parteneri în proiect au fost: Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iaşi siASOCIAŢIA COMUNIK Pentru MARKETING şi MANAGEMENT CULTURAL, ECONOMIC şi SOCIAL, filiala Vaslui si ASOCIAŢIEI COMUNIK Pentru MARKETING şi MANAGEMENT CULTURAL, ECONOMIC şi SOCIAL, Botoşani.

Principalele activităţi ale acestui proiect în concordană cu obiectivele propuse au fost următoarele:

1. Realizarea unui studiu transfrontalier privind implicarea socială/civică a tinerilor din instituţiile de învăţământ superior din România şi Republica Moldova, ce şi-a propus să afle diverse informaţii privitoare la tinerii din instituţiile de învăţământ superior din centrele universitare din România (Iaşi, Suceava, Galaţi) şi Republica Moldova (Chişinău): gradul şi forma de implicare socială/civică, aspectele motivaţionale ale implicării sau neimplicării lor sociale/civice, interesul pentru anumite activităţi cu caracter social, etc.

2. Derularea unui program de formare şi dezvoltarea personală a tinerilor studenţi (abilităţil de comunicare, muncă în echipă şi management de proiect) şi de creştere a gradului de implicare şi asociere pentru rezolvarea problemelor comunităţii, nevoi identificate prin studiul mai sus amintit.

Au fost selectate 20 de echipe formate din câte 3 studenţi; 15 echipe, respectiv 45 de tineri studenţi în ani terminali, din România, şi 5 echipe, respectiv 15 studenţi absolvenţi din Moldova.

La finalul activităţii de formare a fost organizată o tabără care a avut următoarele obiective:

-            simularea unei licitaţii reale de proiecte pentru cele 20 de echipe cu proiectele aferente;

-            selectarea cele mai bune 3 proiecte care au fost depuse în cadrul unor licitaţii reale de proiecte; din acest punct de vedere s-a depăşit obiectivul propus deoarece datorită implicării şi motivării echipelor, au fost 8 proiecte ce au fost depuse spre finanţare în cadrul celui de-al 2-lea call al Programului Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013.

-        formarea reţelei transfrontaliere de facilitatori comunitari; la finalul proiectului au fost realizate un numar de 2000 de ghiduri şi DVD uri cu scopul de a disemina rezultatele finale şi bunele practici în rândul studenţilor care nu au participat la programul de formare.

Proiectul a fost susţinut de Uniunea Europeană, PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 144.377 Euro, reprezentând 89,75% din bugetul total al proiectului de 160.866 EUR.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Pentru mai multe detalii despre PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.

 

 

Pagina 72 din 74

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE