Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare:Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani (2013-2014).

Bugetul proiectului:Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de până la 50 la sută, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare.

Bugetul total al proiectului nu poate depăși maxim 2 mil. lei pentru un an.

Sursa de finanţare:Sursa de finanțare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 50 % din bugetul de stat calculat din valoarea totală a proiectului și minim 50% de la agentul economic ca cofinanțare din sursele proprii.

Cofinanțarea poate fi efectuată prin mijloace financiare sau prin utilaje echipamente necesare pentru realizarea proiectului, procurate în perioada de realizare a proiectului de transfer tehnologic.

Obiectiv:  Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Grupul ţintă: întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Criteriile de eligibilitate al organizației-executori :

 1. 1.Pentru agenții economici privați:
  1. a.Sa fie solvabilă.
  2. b.Sa nu posede datori față de bugetul de stat.
  3. c.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție.
  4. d.Sa nu fie implicată în un proces civil /penal.
  5. e.Sa fie rezident al unuia din parcurile științifico-tehnologic sau incubatoarelor de inovare.
 2. 2.Pentru organizațiile din sfera științei și inovării.
  1. a.Sa fie acreditată în una din direcțiile strategice pentru care se aplică proiectul
  2. b.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului sau prin cofinanțarea de către un agent economic care va fi beneficiar al inovației la finele proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție din partea beneficiarului.

Activităţile principale:în cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

 1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
 2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
 3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
 4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
 5. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Termenul limită: Proiectele se vor depune pană la data de 30.09.2012, ora 16:00.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:

-          crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi.

-          crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională.

-          dezvoltarea infrastructurii inovaționale;

-          asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;

-          promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei etc.

Condiţiile de prezentare: Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi formă electronică însoţite de scrisorile de garanţie la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formularul proiectului de transfer tehnologic, model business-plan, modelul scrisorii de garanţie și alte formulare necesare poate fi descărcat de pe pagina www.aitt.md,

 

Adresă:

str. Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon: 88 25 62,

88 25 64

88 25 69

persoana de contact: Sergiu Brumă
Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   
Web: http://www.aitt.md

 

 

Intreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din R. Moldova pot obţine credite de la Banca Comercială Română Chişinău S.A. beneficiind de garanţii din partea statului, în cadrul Fondului de   Stat de Garantare a Creditelor.

 In acest scop, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului îîntreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a semnat cu Banca Comercială Română Chişinău S.A. Acordul de cooperare, privind garantarea creditelor acordate IMM-urilor din R. Moldova de către bancă.

 Fondurile de garantare a creditelor pentru IMM sunt o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la finanţare pentru agenţii economici. BCR Chişinău doreşte să susţină financiar toate proiectele viabile şi de succes, dar care până în prezent nu aveau şansa de realizare din lipsa garanţiilor suficiente pentru asigurarea creditului,” a declarat Sergiu Sahanovschi, Director Executiv Corporate BCR Chişinău S.A.

 Fondurile de garantare a creditelor, prin intermediul facilitării accesului IMM la finanţare, pot stimula creşterea economică în ţară prin valorificarea resurselor financiare disponibile şi neutilizate, stimulând, utilizarea eficientă a lor. Ne bucurăm că BCR Chişinău contribuie la dezvoltarea economiei naţionale, prin semnarea Acordului de cooperare de astăzi”, a declarat Iulia Iabanji, Director General ODIMM.

 Fondul special de garantare a creditelor a fost constituit în baza Hotărîrii Guvernului nr. 208 din 20.03.2001, fiind gestionat de Fondul pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business, iar în prezent administrat de ODIMM (instituit în baza HG nr. 538 din 17 Mai 2007), succesorul de drept al acestuia. ODIMM propune garanţii atât pentru întreprinderile active, cât şi pentru start-up, tineri antreprenori şi lucrătorii migranţi care doresc să-şi deschidă o afacere. Garanţiile oferite pot acoperi până la 50% din mărimea creditului pe un termen de 5 ani în cazul întreprinderilor active, tinerilor antreprenori şi lucrătorilor migranţi şi până la 70% din valoarea creditului pe un termen de 3 ani pentru start-up.

 BCR Chişinău S.A. deserveşte peste 2000 agenţi economici din Republica Moldova, din care peste 90% sunt întreprinderi mici, mijlocii şi micro. Facilitarea accesului la finanţare pentru IMM şi micro reprezintă una din priorităţile strategice ale BCR Chişinău S.A. atât prin utilizarea eficientă a resurselor existente, cât şi atragerea de resurse de la instituţiile financiare internaţionale.

 Pentru informaţii suplimentare despre Fondul de Garantare a Creditelor, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon (022) 22- 50-01, persoană de contact Dna Viorica Cerbuşca.

 

Joi, 24 Mai 2012 08:40

ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului”

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Victoria Mudreac
La 23 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a celebrat ,,5 ANI de activitate si sustinere a antreprenoriatului autohton”.

ODIMM a fost constituita prin Hotarare de Guvern Nr. 538 din 17.05.2007 avand misiunea de a spori competitivitatea economiei nationale prin sustinerea dezvoltarii sectorului IMM.

Evenimentul „5 Ani de activitate ODIMM” a avut ca scop totalizarea activitatii Organizatiei si mediatizarea rezultatelor desfasurarii programelor de dezvoltare a sectorului IMM in Republica Moldova.
La ceremonia de aniversare au participat toti partenerii ODIMM: institutiile publice centrale si locale, organizatiile internationale si proiectele de sustinere antreprenoriala, institutiile financiare, centrele de instruire, ONG,  precum si beneficiarii programelor.
In cadrul evenimentului au fost evidentiate cele mai marcante rezultate ale ODIMM, au fost organizate tombole ale produselor beneficiarilor pentru promovarea acestora.

De asemenea, au fost premiati beneficiarii de succes ai programelor, fiindu-le inmanate diplome la cateva categorii:

1. Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor
,,Cel mai tinar antreprenor” s-a oferit Dlui Andrei Leonteac, director SRL „Izvoras Racoritor”
Cea mai originala idee de afacere” s-a oferit Dlui Burlacu Vitalie, Directorul Intreprinderii Individuale „Burlacu Vitalie”

2. Programul de Atragere a Remitentelor in Economie PARE 1+1
Cel mai iscusit antreprenor” s-a oferit Dlui Gonciari Vasilii, administrator al SRL „EuroCeramica”
Cel mai intelept antreprenor” s-a oferit  Dlui Danaila Nicolae, GT „Danaila Nicolae Ion”
Cel mai perseverent antreprenor” s-a oferit Dlui Frinea Victor administrator al II „Frinea Victor”

3. Fondul de Stat de Garantare a Creditelor
 "Excelenta in afaceri”  s-a oferit Dlui Andrian Glavan, administrator al SRL „Trimobil - Design”
 "Model de femeie antreprenor" s-a oferit Dnei Zavulan Liliana, Director SRL ,,Zavulan &Co”

4. Gestiunea Eficienta a Afacerii
 „Cel mai instruit antreprenor” s-a oferit Dnei Stela Stinca, Directorul revistei „Spiridusii”
 „Cel mai activ raion in domeniul instruirii” s-a oferit raionului Ungheni

5. Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
„Cel mai  creativ antreprenor” s-a oferit Dnei Fileva Tatiana,  conducator al SRL„ Kismetli Yol”
„Pentru integrare activa in societate” s-a oferit Dnei Croitoru Gheorghe GT„Croitoru Gheorghe”

6. Incubatoarele de Afaceri
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a oferit Dlui Ursachi Sergiu, directorul companiei „Rec-Studio”
„Cel mai modern antreprenor” s-a oferit Dlui  Bogdan Sirghi, Directorul Companiei „Capricorn – PR design

7. Nominalizari speciale
„Cea mai curajoasa femeie antreprenor” s-a  oferit  Dnei Globu Oxana, manager al SRL „Globu Lux”
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a  oferit Dlui Voinu Viorel, Director SRL „Puisorul de Aur”

Mentionam ca organizarea evenimentului de celebrare „ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului” este organizat cu suportul financiar al partenerilor ODIMM, sponsorilor si beneficiarilor.
Pe parcursul activitatii sale, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a implementat un sir de programe si proiecte de suport antreprenorial:

-   Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor;
-   Fondul de Stat de Garantare a Creditelor;
-   Programul de Atragere a Remitentelor in Economie ,,PARE 1+1”;
-   Programul de instruire continua  “Gestiunea eficienta a afacerii”;
-   Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea
Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
-   Proiectul pentru tineri ,,Young Experience a Smart Solution”;
-   Proiectul ,,Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)”, etc.;

Este de mentionat ca, prin intermediul acestor proiecte, au fost consultati si tutelati peste 30 mii de intreprinzatori, o mare parte din acestea, fiind instruiti in domeniul antreprenorial si sustinuti financiar.
 Astfel, micile intreprinderi au devenit parteneri ai agentilor economici existenti, fiind dezvoltate noi directii de activitate, largit spectrul si aria de colaborare intre intreprinderile mari si mici.

Toate aceste rezultate au fost obtinute gratie unei colaborari eficiente dintre ODIMM si administratiile publice  centrale si locale, institutiile financiare, institutiile de suport in business, organizatiile internationale si proiectele donatoare.
ODIMM aduce multumiri partenerilor, antreprenorilor, partenerilor media pentru aportul in comun la dezvoltarea si sustinerea sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Republica Moldova pentru asigurarea unei economii viabile si stabile.

,,ODIMM - promotorul dezvoltarii antreprenoriatului autohton”

 

Miercuri, 30 Mai 2012 08:38

Targul Locurilor de Muncă

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

Astazi, 30 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) a participat la Targul Locurilor de munca, care s-a organizat in incinta Teatrului de Opera si Balet.

La acest Targ, tinerii au avut posibilitatea sa aplice la un post de munca, negociind direct cu angajatorul.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a oferit vizitatorilor la Targ, consultatii despre proiectele in derulare, precum si informatii utile despre initierea sau dezvoltarea unei afaceri in Republica Moldova.

Persoanele cointeresate in initierea unei afaceri si doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, organizate prin intermediul Programului National de Abilitare Economica a Tinerilor (PNAET) si Programul de Instruire continua ,,Gestiunea Eficienta a Afacerii” (GEA) au completat formulare de participare la instruire.

Pe parcursul Targului, la standul ODIMM au fost consultati peste 70 de persoane.

Mentionam, ca Targul locurilor de munca pentru tineret a fost organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca.

Pentru doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 22-53-84 sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

Joi, 14 Iunie 2012 08:32

Lansarea Proiectului „Lead Your Way to Business”

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

La 14 iunie curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Patronajul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi, România, a organizat Conferinţa de lansare a  proiectul „Lead Your Way to Businesses”, din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

 Scopul proiectului este intensificarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor cu un impact social şi economic transfrontalier, şi astfel, contribuind pe termen lung, la reducerea procesului de emigrare în rândul tinerilor, crearea noilor locuri de muncă şi îmbunătăţirea generală a economiei în regiune.

 Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani din R. Moldova şi România (judeţele Suceava, Iaşi şi Vaslui). Durata planificată a proiectului „Lead Your Way to Business” constituie 22 luni.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. de a crea un cadru favorabil pentru a susţine afacerile din zona transfrontalieră;
 2. de a îmbunătăţi abilităţile şi cunoştinţele antreprenoriale a 100 de tineri de pe ambele părţi ale Prutului, inclusiv
  prin intermediul sistemului de mentorat;
 3. de a asista tinerii beneficiari în analiza şi planificarea propriilor afaceri;
 4. de a stimula dialogul şi parteneriatele bilaterale.

Activităţile de bază ale proiectului prevăd:

 • Crearea a 2 Centre Transfrontaliere de Suport al Afacerilor Start-up (în Republica Moldova şi România);
 • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale (seminare, ateliere de lucru, şi întâlniri), atât pentru tinerii/potenţialii antreprenori, cât şi pentru consultanţii Centrelor de consultanţă în afaceri;
 • Prestarea Serviciilor de consultanţă, în special în elaborarea planurilor de afaceri;
 • Desfăşurarea Concursului Planurilor de Afaceri;
 • Organizarea Forumului Transfrontalier de promovare a afacerilor dezvoltate de către beneficiarii proiectului.

 Pentru mai multe informaţii referitor la activităţile proiectului vom reveni ulterior pe pagina web www.lead2business.md şi www.odimm.md , iar pentru detalii adiţionale despre Proiect, Vă rugăm să ne contactaţi la  (+373 22) 22 53 80 , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Anton Deleu.

 


 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi în cooperare cu autorităţile centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

 

Patronatul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi (PJIMM)  face parte din Consiliul National al întreprinderilor Private mici şi mijlocii din România (CNIPMMR). CNIPMMR este una din primele organizaţii patronale reprezentative la nivel naţional înfiinţate în România.       

 

 

 

La 27 iunie curent s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere al Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”, în cadrul căreia au fost prezentate de către ODIMM rezultatele implementării Programului, precum şi au fost analizate 158 cereri de finanţare nerambursabilă ale lucrătorilor migranţi sau a rudelor de gradul I ai acestora. Suma totală a proiectelor investiţionale depuse reprezintă 108 mil. lei, inclusiv componenta grant constituind 28,5 mil. lei,  iar mijloace proprii ale lucrătorilor migranţi – 79,5 mil. lei.

In cadrul şedinţei, membrii Comitetului de supraveghere au aprobat acordarea componentei grant (în valoare cumultativă de 9,4 mil lei ) pentru implementarea a 51  proiecte investiţionale, care vor genera atragerea unor investiţii în  valoare cumulativă de 40,7 mil. lei  Astfel, fiecare leu acordat din cadrul Programului pentru implementarea acestor proiecte vor atrage 4 lei investiţii în economia naţională.

La proiect au participat lucrători migranţi şi rudele de gradul I al acestora de pe întreg teritoriul republicii, domeniile de activitate fiind printre cele mai diverse. Printre domeniile de activitatea pot fi enumerate: producerea articolelor de lînă şi tricotaj, coaserea hainelor, fabricarea produselor de morărit şi patiserie, prelucrarea lemnului, producerea mobilierului, case de deservire socială etc. Un element nou, este acordarea finanţării pentru procurarea utilajului destinat producerii brichetelor, ce vine să confirme un criteriu important de selectare a beneficiarilor  şi anume cel ce ţine de proiectele inovaţionale.

Mijloacele băneşti preconizate a fi investite provin din munca desfăşurată  de către migranţii din 29 de state diferite, ponderea majoră fiind a celor din Italia – 49 %, urmată de Rusia cu 10 %,  restul având originea în alte 27 de state din UE, CSI, SUA, Africa şi Coreea de Sud.

Viceprim-ministrul, ministru al Economiei Valeriu Lazăr a solicitat membrilor Comitetului Consultativ al Programului  să identifice regiunile care s-au implicat  mai puţin pînă acum în acest proiect, inclusiv  implicarea pe viitor în proiect şi a regiunilor mai puţin dezvoltate ale ţării. "Nu ne putem permite luxul de a finanţa unele şi aceleaşi raioane. Acest proiect este un instrument pe care îl utilizează statul pentru dezvoltarea ţării. Iată de ce este important să creăm nişte centre de dezvoltare, acolo unde acestea încă lipsesc. E datoria noastră morală de a-i ajuta, de a-i ghida, de a-i stimula să lanseze afaceri proprii prin participarea la proiect" a conchis viceprim-ministru.

Notă: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale  lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin  stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi  beneficiarii de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din  remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.

Programul-pilot  e atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG  r. 972 din 18.10.2010, fiind destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora  are doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

 

 

Pagina 73 din 74

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE