Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
1 EUСегодня платформа EU4Business при поддержке Представительства Европейского Союза в Республике Молдова объединила в рамках «круглого стола»  представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова (МЭИ), Организации по развитию сектора МСП (ODIMM), коммерческих банков и микрофинансовых компаний Республики Молдова.
 
Мероприятие было нацелено на оценку прогресса программ поддержки, обеспечивающих доступ к финансам для молдавской бизнес-среды.
 
Во время круглого стола временный генеральный директор ODIMM Петру Гургуров провел обзор активных инструментов поддержки для МСП и результатов, полученных в результате их применения. Акцент был сделан на доступе к финансированию через программы, управляемые ODIMM.2 EU
 
По словам Петру Гургурова, одним из этих инструментов является государственный Фонд гарантирования кредитов (ФГК, FGC), управляемый ODIMM, который облегчает доступ к финансированию для МСП путем выдачи финансовых гарантий для кредитов, запрошенных предпринимателями. Недавно в его работу были внесены корректировки для оптимального функционирования. «После действий, предпринятых для улучшения гарантийных процессов, в 2017 году произошло увеличение портфеля финансовых гарантий на 76,12%, что позволило привлечь ресурсы финансового сектора в экономику на сумму около 231 млн леев. Финансовые гарантии, выданные FGC-ODIMM, способствовали поддержанию на рынке труда предприятий, в которых трудятся порядка 1000 сотрудников», - подчеркнул Петру Гургуров.
 
31 EUВременный директор ODIMM уточнил, что другим инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, которым управлят ODIMM, является программа PARE 1 + 1 для трудящихся-мигрантов или их родственников первой степени, которые хотят инвестировать в создание или расширение бизнеса. Петру Гугуров отметил, что в рамках этой Программы при поддержке Европейского Союза общая сумма выданных грантов составила около 215,8 млн леев, а инвестиции в экономику в целом достигли 697,9 млн леев. Соответственно на каждый лей, предоставленный в виде гранта, пришлось около 3,23 лея инвестиций в экономику. В это же время с помощью Программы PARE 1 + 1 были созданы 3170 новых рабочих мест.
 
В своем выступлении Петру Гургуров также упомянул пилотную программу «Женщины в бизнесе», начатую в 2016 году и направленную на финансовую и нефинансовую поддержку развития женского бизнеса. В программе «Женщины в бизнесе» зарегистрированы 659 участвующих женщин; 408 женщин, прошедших обучение; 179 вновь созданных компаний, которые создали в общей сложности 192 рабочих места.32 EU
 
В конце мероприятия ключевые участники платформы EU4Business рассмотрели проблемы и факторы, которые ускоряют успех программ поддержки МСП. Рекомендации и предложения, выработанные на этом мероприятии, будут представлены в Годовом отчете, подготовленном для Генеральной Ассамблеи Европейского союза в Брюсселе 20-21 июня 2018 года.
 
33 EUМалые и средние предприятия (МСП) в регионе Восточного партнерства ЕС могут создавать рабочие места и стимулировать экономический рост. Им мешают гармонично развиваться такие препятствия, как ограниченный доступ к финансам, правовые рамки и трудности, возникающие при проникновении на новые рынки.
 
Инициатива EU4Business  Европейского союза устраняет эти препятствия за счет финансирования, поддержки и обучения, которые помогают малым предприятиям полностью реализовать свой потенциал. Поддержка EU4Business предоставляется через такие организации, как Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Следует отметить, что инициатива EU4Business включает в себя все виды деятельности ЕС по поддержке МСП в странах Восточного партнерства
34 EU4 EU
41 EU5 EU
În perioada 27 februarie – 2 martie curent, reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și ai Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) vor fi  informați despre modul de acordare a suportului antreprenorilor cu potențial de creștere orientate către export.1 GTW
 
Aceste acțiuni sunt urmare a realizării unei analize ample privind situația actuală a activităților de export prin prisma percepțiilor și viziunii antreprenorilor autohtoni, care a permis identificarea provocărilor și necesităților de instruire și consultanță în procesul de export. 
 
2GTWÎn debutul sesiunii de instruire, Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, a salutat activitățile partenerilor de dezvoltare îndreptate spre susținerea sectorului IMM din Republica Moldova și a mulțumit pentru suportul acordat echipei ODIMM. 
 
Aurel Casian, directorul Unității de Implementare a PAC, a subliniat că acest curs va ajuta echipa ODIMM să se focuseze inclusiv și pe companiile orientate spre export. “Aveți oportunitatea de a prelua bunele practici ale unei companii internaționale cu experiență în toată lumea. Este o provocare pentru noi deoarece sunt multe întrebări la care dorim să aflăm răspunsuri”, a adăugat Aurel Casian.3 GTW
 
Andrei Crigan, coordonator local al companiei Gateway & Partners, a evidențiat importanța instruirii formatorilor și i-a îndemnat pe cei prezenți să preia experiența pentru a putea ghida exportatorii în activitățile sale. 
 
Reprezentanții ODIMM și RIAM vor fi instruiți de către un grup de experți naționali și internaționali ai companiei de consultanță Gateway & Partners cu suportul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de formare a formatorilor pentru personalul ODIMM”. 
4 GTW5 GTW
6 GTW7 GTW
8 GTW9 GTW
 
В период с 27 февраля по 2 марта представители Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) и сети бизнес-инкубаторов Молдовы (RIAM) принимают участие в информационном семинаре по теме, как оказывать поддержку предпринимателям, чей бизнес ориентирован на экспорт.1 GTW
 
Организация подобного семинара явилась результатом проведенного глубокого анализа текущей ситуации экспортной деятельности через восприятие и видение местных предпринимателей, что позволило выявить проблемы и потребности в обучении и консультациях в процессе экспорта.
 
2GTWВ начале тренинга Петру Гургуров, временный генеральный директор ODIMM, приветствовал деятельность партнеров по развитию, направленную на поддержку сектора МСП в Республике Молдова, и поблагодарил за помощь, оказываемую команде ODIMM.
 
Аурелиу Касиан, директор подразделения по внедрению проекта Всемирного банка «Повышение конкурентоспособности» (PAC II), сказал, что этот курс поможет команде ODIMM более эффективно работать с компаниями, чья деятельность ориентирована на экспорт. «У вас есть возможность изучить и использовать лучшие практики международных компаний. Это вызов для нас, поскольку есть много вопросов, на которые мы хотим найти ответы», - добавил Аурелиу Касиан.3 GTW
 
Андрей Криган, локальный координатор компании Gateway & Partners, подчеркнул важность инструктирования бизнес-тренеров и призвал присутствующих максимально полно перенять передаваемую информацию, чтобы помочь экспортерам в их деятельности.
 
Представители ODIMM и RIAM будут обучены группой национальных и международных экспертов из Gateway & Partners в рамках проекта Всемирного банка «Фокус-группы с экспортерами для разработки индивидуальной учебной программы для экспортеров и реализации концепции обучения тренеров для сотрудников ODIMM».
4 GTW5 GTW
6 GTW7 GTW
8 GTW9 GTW
Vineri, 23 Februarie 2018 15:56

Experții Băncii Mondiale în vizită la ODIMM

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre progresele înregistrate de către organizație, grație suportului oferit în cadrul Proiectului Ameliorarea Competitivităţii (PAC II).
 
DSC 0554 editedTharik Sahovic, lider de echipă și Specialist Senior în dezvoltarea sectorului privat din cadrul Băncii Mondiale a evidențiat rezultatele obținute și rolul pe care îl are ODIMM în dezvoltarea și susținerea antreprenorilor din Republica Moldova. 
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov, a menționat importanța contribuției Băncii Mondiale în dezvoltarea sectorului IMM şi consolidarea capacităților instituţionale ale ODIMM. “Organizația își desfășoară în continuare activitatea conform Programului de Dezvoltare Strategică și a recomandărilor experților Băncii Mondiale. Pentru ODIMM rămâne o prioritate asigurarea accesului IMM-urilor la resurse financiare prin dezvoltarea proceselor de garantare, identificarea și susținerea întreprinderilor cu potențial de creșterea, orientate spre export”, a evidențiat Petru Gurgurov.DSC 0555 edited
 
În procesul de elaborarea a noilor instrumente de suport, in special pentru companiile in dezvoltare ODIMM, cu suportul Băncii Mondiale a beneficiat de o analiză a principalelor dificultăți pe care le întâmpină IMM-urile și a identificat necesitățile acestora în procesul de accesare a noilor piețe.
 
O altă direcție de dezvoltare susținută de Banca Mondială vizează implementarea unor instrumente software în cadrul Fondului de Garantare a Creditelor ce vor permite simplificarea procedurilor de accesarea a garanțiilor financiare de stat de către antreprenori, dar și reducerea timpului de acordare a acestora.DSC 0577 edited 
 
Misiunea Băncii Mondiale se află la Chişinău în perioada 19-24 februarie 2018 într-o vizită de monitorizare și suport privind implementarea Proiectului Ameliorarea Competitivităţii în Republica Moldova (PAC II). Obiectivul de dezvoltare al PAC II este de a contribui la creşterea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, prin fortificarea legăturilor cu piața de desfacere, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung și îmbunătăţirea mediului de afaceri.
 
28378456 10211581905002972 4675969417550213410 nCabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, cadrul normativ secundar care asigură punerea în aplicare a programului guvernamental ”Prima Casă”. Documentul definește noțiunile de bază și stabilește regulile de acordare a creditelor ipotecare prin intermediul acestui program.
 
În special, Regulamentul descrie criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, pentru locuințele care pot fi procurate și pentru băncile comerciale din Republica Moldova care intenționează să acorde credite ipotecare prin intermediul programului. La fel, este descrisă detaliat procedura de acordare a creditelor și modalitatea de monitorizare și raportare a garanției de stat.
 
Aprobarea Regulamentului privind implementarea programului  de stat ”Prima Casă” va fi succedată de anumite proceduri tehnice, precum semnarea contractelor trilaterale de colaborare cu băncile și câteva contracte-tip. Ministerul Finanțelor își propune să realizeze aceste acțiuni într-un termen cât mai restrâns. Perioada din care cetățenii pot depune cererile de creditare, cât și băncile participante la program vor fi anunțate ulterior.
 
Reamintim că acest program a fost elaborat în scopul de a ajuta persoanele tinere să-și poată procura prima locuință, fiind propuse condiții mai avantajoase de creditare. Statul și-a asumat angajamentul de a garanta 50% din soldul creditului acordat. Implementarea programului va fi realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Programul ”Prima Casă” va fi aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare. Plafonul anual al garanțiilor de stat, cât și suma mijloacelor financiare destinate executării garanțiilor de stat emise vor fi stabilite anual. În Bugetul de stat pentru 2018 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 50 mil. lei pentru creditele ipotecare acordate prin intermediul acestui program.
1.În contextul dezvoltării noilor instrumente pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM), reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) au fost informați privind rezultatele cercetării calitative ce vizează provocările cu care se confruntă exportatorii în momentul exportului și intrării pe noi piețe. În urma studiului efectuat, ODIMM va crea noi module de instruire și consultanță pentru antreprenorii exportatori.2ff. 
 
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de instruire a formatorilor pentru personalul ODIMM”.
 
3gg.În cadrul cercetării au fost realizate 8 focus grupuri cu reprezentanți ai companiilor mici și mijlocii care au avut experiențe în export de mărfuri, produse și /sau servicii, precum și potențiali exportatori. La discuții au participat antreprenori beneficiari ai Programelor ODIMM, cât și rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri din orașele Sângerei, Nisporeni și Ceadâr-Lunga. 
 
Analiza a oferit o imagine  complexă privind situația actuală a activităților de export prin prisma percepțiilor și viziunii antreprenorilor și a permis identificarea provocărilor și necesităților de instruire și consultanță în procesul de export sau pregătirea pentru export.  După această sesiune de informare ODIMM în colaborare cu Gateway & Partners va dezvolta un program de pregătire antreprenorială bazat pe module care va acoperi insuficiența de informații și cunoștințe ale  exportatorilor privind procedurile de export. 
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
Pagina 2 din 64

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE