ODIMM

te

START competiției proiectelor investiționale PENTRU TINERI

ODIMM în perioada 26.08.2020-19.09.2020 desfășoară înscrierea tinerilor pentru Etapa 3 a Programului „START pentru TINERI” – „Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă”. La Concursul proiectelor investiționale pot participa tinerii cu vârsta între 18-35 de ani, care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață mai puțin de 1 an, sub una din următoarele forme organizatorico - juridice: a) Întreprindere Individuală; b) Societate cu Răspundere Limitată; c) Gospodărie Țărănească (de fermier). Valoarea maximă a grantului constituie 180 mii lei,  iar contribuția proprie este de minim de 20% din suma proiectului investițional. Finanțarea nerambursabila se oferă pentru investiții în: echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul și până la 30% din contul grantului pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate.  Depunerea proiectelor investiționale este în regim online: Aplică acum Termenul limită - 19.09.2020, ora 17:00 Pentru a face cunoștință și a putea completa operativ formularul de aplicare electronic  puteți descărca versiunea .doc a Formularului de aplicare pentru a pregăti răspunsurile și actele necesare în format pdf:       1)   Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;       2)   Formularul de participare inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare,         Formular de participare        Anexe Excel                                                                     3)  Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii dosarului); 4)   Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești; 5)   Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de arendă a imobilului/ Contract de locaţiune / Contract de comodat, Extras din Registrul bunurilor imobile, Contract    de vânzare – cumpărare și altele; 6)    Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar; 7)    Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat, Descarcă; 8)  Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, sau declarație pe propria răspundere privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public național, Descarcă;                              9)    Licenţa şi/sau Autorizaţia (după caz); 10)   Alte documente relevante (oferte de preţ, certificate de calificare, contracte de intenţii, etc.). Contacte : Adresa: Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et 3, of. 339 Telefon: 022 21 15 73  E-mail:  start_tineri@odimm.md

Programul Femei în Afaceri lansează un nou Apel de granturi mici

ODIMM transformă provocările crizei în noi oportunități. De la începutul anului, Programul ”Femei în Afaceri” a fost alături de femeile antreprenoare. Am finanțat 88 de companii cu granturi mici, am organizat cursuri online de educație antreprenorială, am lansat Concursul de granturi mari, am consultat antreprenoarele şi viitoarele antreprenoare. Și nu ne oprim aici. Dorim să vă susținem  în continuare, dragile noastre femei antreprenoare. Din 24 august, lansăm un nou Apel de granturi mici, pentru a vă oferi finanțare nerambursabilă în valoare de 165 mii lei. Banii pot fi utilizaţi pentru achiziționarea utilajelor, echipamentelor și a serviciilor de dezvoltare a afacerii. La Concurs pot participa întreprinderile nou lansate sau active pe piață până la 2 ani, inițíate și gestionate doar de femei. Depunerea proiectelor investiționale este în regim online Termenul limită – 24 septembrie 2020.   Mai multe detalii despre PFA aici Pentru mai multe informații: 022 224330, 069492544, 068301347 pfa@odimm.md  

16 Platforme Industriale Multifuncționale vor fi create în regiunile țării

Programul-pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale (PIM), elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii a fost, astăzi, prezentat în cadrul unei reuniuni cu președinții consiliilor raionale și primarii din 16 raioane ale țării. La eveniment a participat Prim-Ministrul, Ion Chicu, ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Țulea, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, directorul general  ODIMM, Iulia Costin, directorul Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, reprezentanți de la Agenția de Investiții, experți în domeniu.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, platformele de suport în afaceri, infrastructura industrială sunt acele instrumente, cu ajutorul cărora APL-urile vor putea crea harta economică a țării. Iar misiunea prioritară a autorităților publice centrale este de a elabora noi politici și programe pentru extinderea acestei infrastructuri în toate regiunile țării. Referindu-se la componentele Programului, Sergiu Railean a menționat că acele 16 platforme industriale multifuncționale vor fi create în raioanele cu un nivel de industrializare scăzut, în care nu există infrastructură de afaceri sau industrială, precum Parcuri Industriale sau Zone Economice Libere, iar dezvoltarea acestora se va realiza în câteva etape.

„Prima etapă prevede identificarea terenurilor pentru construcția platformelor, urmând racordarea la utilitățile publice. Administrarea, dezvoltarea și funcționarea PIM va fi asigurată direct de către Autoritatea Publică Locală de nivelul 1 și 2 sau prin intermediul unei instituții publice fondate de aceasta. Programul va fi implementat pe o perioadă de 36 luni, cu posibilitatea de extindere. Programul-pilot va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), fiind finanțat anual din bugetul de stat și resursele externe. Pentru crearea infrastructurii platformelor industriale multifuncționale în anul curent vor fi alocate 50 milioane lei”, a spus Sergiu Railean.

Prezent la eveniment, Prim-ministrul, Ion Chicu, a afirmat că scopul reuniunii este de a oferi autorităților publice locale răspunsuri la toate întrebările legate de etapele de dezvoltare a platformelor industriale multifuncționale în acele 16 raioane, despre accesarea bugetul alocat, pregătirea documentației pentru utilizarea terenurilor, atragerea investițiilor etc.

„Suntem conștienți că fără a industrializa tara, fără a crea posibilități potențialilor investitori de lansare a producerilor vom continua sa  fim dependenți de agricultură, de factorul climateric și vom continua să exportăm grâu și să procurăm produse cu valoare adăugată înaltă de peste hotare. Scopul ședinței este de a veni cu o claritate, să înțelegem în fiecare raion ce și cum trebuie de făcut, ca să valorificam cele 50 milioane de lei prevăzute de Guvern, pentru că au rămas 4 luni până la sfârșitul anului și este important să reușim să realizăm tot ce ne-am planificat în etapa inițială”, a spus Ion Chicu.

Directorul general ODIMM, Iulia Costin a evidențiat faptul că Platformele Industriale Multifuncționale vor contribui la creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă a sectorului industrial în regiunile țării.

“Procesul de creare urmează să fie realizat în 3 etape cheie: definirea cadrului de politici, identificarea și selectarea potențialelor PIM, dezvoltarea conceptului, crearea infrastructurii și, bineînțeles, dezvoltarea capacităților instituționale ale PIM. Acțiunile de creare a platformelor vor fi realizate concomitent, altele consecutiv, darcu siguranță, în cooperare cu mai mulți actori cheie naționali, regionali și locali”.

La finalul evenimentului, reprezentanții APL au adresat întrebări autorităților de resort legate de implementarea Programului.

{gallery}2020/August/14.08{/gallery}

Alte 72 de companii inițiate de femei vor primi finanțare nerambursabilă prin Programul “Femei în Afaceri”

Comitetul de supraveghere al Programului „Femei în Afaceri” a aprobat în regim online, câștigătoarele celui de-al 5-lea Concurs de granturi mici.  La competiție s-au înscris 156 de antreprenoare din toate regiunile țării,  72 dintre acestea au fost selectate pentru finanțare nerambursabilă. Valoarea totală a granturilor va constitui 9,02 mil. lei, ceea ce va stimula investiții în economia națională de circa 15 mil. lei.

Prezentă la ședința online a Comitetului, Iuliana Drăgălin, secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a reiterat sprijinul statului pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin.

„Admirăm curajul și perseverența femeilor antreprenoare din Republica Moldova. În această perioadă complicată, susținem proiectele de investiții, care contribuie la dezvoltarea economică a comunităților, la crearea și menținerea locurilor de muncă, în mod special, în mediul rural”, a menționat Iuliana Drăgălin.

Iulia Costin, director general ODIMM a subliniat că promovarea antreprenoriatului feminin este o prioritate a statului.

„Programul „Femei în Afaceri” este unul apreciat în mediul economic, care a demonstrat rezultate frumoase și ne bucură faptul că putem oferi șanse femeilor noastre pentru a se încadra în circuitul economic. ODIMM va valorifica, în continuare, potențialul feminin în domeniul antreprenorial pentru ca ideile de afaceri viabile să se materializeze și să ajungă modele de succes”.

Finanțarea celor 72 de companii gestionate de femei va crea circa 219 noi locuri de muncă.

Circa 55 % dintre proiectele investiționale aprobate astăzi sunt din domeniul prestării serviciilor (centre educaționale, logopedie și psihologie pentru copii, design mobilier, elaborarea tiparelor și proiectarea șabloanelor vestimentare, activități fotografice și cinematografie, evidență contabilă și audit, clinică de medicină estetică și dietologie, agroturism, TIC și activități de marketing online, colectarea deșeurilor nepericuloase, etc), alte 38 % își vor desfășura activitatea în industria prelucrătoare (producerea articolelor vestimentare, fabricarea mobilei, produse din patiserie și panificație, producerea uleiului vegetal, ceaiului de fructe, pomușoare și plante aromatice, prelucrarea fructelor și legumelor), iar 7 la sută sunt din agricultură și zootehnie (apicultură).

Câștigătoarele granturilor vor dezvolta afaceri inovative cum ar fi: producerea dezinfectanților pentru domeniul medical și HoReCa; produse cosmetice naturale handmade, cărbune pe bază de lemn,  jucării personalizate din lemn, instruirea cadrelor didactice, centru de aritmetică mentală și diplomație pentru copii, consultanță în domeniul comunicării; fotolii pliabile personalizate și proiectarea designului landscape.

Până în prezent, prin intermediul Programului „Femei în Afaceri” au fost finanțate 395 de proiecte investiționale. Suma proiectelor aprobate a fost de 53,94, care a generat 93 milioane lei investiții în economie și a facilitat crearea a peste 1600 noi locuri de muncă. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile în cadrul  acestei componente este de 165.000 lei/beneficiar, care poate fi utilizată pentru achiziționarea articolelor de investiții și servicii de dezvoltare a afacerii.

Programul este finanțat din bugetul de stat și suplimentat din fondurile Uniunii Europene prin Proiectul „Suport pentru IMM în zonele rurale”.

Vezi lista câștigătoarelor https://bit.ly/2DTaiQH

Câștigătoarele proiectelor investiționale care au fost selectate vor fi invitate la începutul lunii septembrie la ODIMM pentru a semna contractele de finanțare nerambursabilă.

{gallery}18.08.2020{/gallery}

ODIMM a lansat un nou Program de suport pentru digitalizarea afacerilor

 

Întreprinderile mici și mijlocii vor fi susținute în procesul de digitalizare a afacerilor. Astăzi, în cadrul unui eveniment online a reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) și Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ca răspuns la provocările la care au fost supuse companiile autohtone în perioada crizei epidemiologice și stării de urgență  a fost lansat un nou instrument de suport a digitalizarii ÎMM-urilor.

Această inițiativă de suport are ca scop de a susține transformarea și dezvoltarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a valorifica potențialul inovativ și a facilita accesul companiilor pe piețele interne și externe.

„Astăzi lansăm un nou program de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și punem la dispoziția antreprenorilor 20 milioane lei pentru dezvoltarea instrumentelor de comerț electronic. Acest instrument de susținere va ajuta producătorii autohtoni să-și digitalizeze procesele de business și să vândă produsele sau serviciile pe platforme online. Mulțumesc colegilor de la ODIMM, pentru că în termeni restrânși au reușit să elaboreze acest program și să identifice resursele financiare necesare pentru a oferi o soluție oamenilor de afaceri, afectați de restricționarea comerțului pe durata crizei pandemice”,  a declarat Sergiu Railean.

Potrivit directorului general ODIMM, Iulia Costin, Programul are drept scop acordarea suportului întreprinderilor în crearea de pagini web, magazine online,  dar și oferirea de granturi pentru achiziționarea de tehnologii și soluții digitale.

„Cel puțin 100 IMM, beneficiari ai programului, vor primi un „voucher” în valoare maximă de 20 000 lei pentru accesarea serviciilor de consultanță și mentorat în vederea dezvoltării propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborării profilului online și realizării descrierilor companiilor și produselor etc. De asemenea, antreprenorii vor beneficia de suport financiar în valoare de 200 000 lei pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării IMM și eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață pentru cel puțin 20 de întreprinderi”, a menționat Iulia Costin cu referire la oportunitățile programului.

Pentru a putea obține acest suport, solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea digitalizării și impactul asupra afacerii, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială.

Aplicația și formularele pentru înscrierea la Programul de digitalizare a IMM-urilor vor fi disponibile începând cu data de 10 iunie 2020 pe pagina web a ODIMM - www.odimm.md.

{gallery}Lansarea Digitalizarea afacerilor{/gallery}

Programul EcoIMM – împreună putem construi o economie durabilă

Republica Moldova poate fi înverzită prin afaceri ecologice. Astăzi a avut loc Conferința de lansare a  Programului Național de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii care a avut ca scop informarea mediului de afaceri privind modalitățile de accesare a suportului oferit de stat pentru susținerea companiilor  în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului ambiant și extinderea pe alte piețe.

„Cu toții ne dorim ca afacerile să se dezvolte în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special, cele de mediu, astfel încât activitatea economică să evolueze în armonie cu mediul înconjurător. MEI încurajează și susține ÎMM-urilor din țară care vor să aibă un proces de activitate ecologic, să producă și să presteze servicii eco. Îndemn antreprenorii să transforme provocările legate de mediu în noi oportunități de afaceri, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean.

Programul Național de Ecologizare a ÎMM-urilor oferă suport informațional, consultanță și mentorat, instruire și formare ecologică. Totodată, programul va pune accentul pe cercetare și dezvoltare, promovare, schimbul de bune practici la nivel național și european în domeniul aplicării principiilor economiei verzi și a economiei circulare. Un compartiment aparte este rezervat finanțării nerambursabile a acțiunilor de ecologizare a ÎMM și dezvoltării capacităților de acces și extindere pe alte piețe.

“Prin acest instrument ne dorim să inspirăm și să susținem cât mai multe afaceri în procesul de implementare a acțiunilor de ecologizare, implementarea standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice, utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor ecologice.  ODIMM prin programele administrate încurajează și susține   întreprinderile mici și mijlocii în automatizarea proceselor de producere, planificarea și implementarea practicilor prietenoase cu mediul. Avem convingerea că mediul de afaceri autohton în viitor va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată și eco pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate înaltă. Doar împreună putem construi o economie durabilă, a subliniat Directorul general ODIMM, Iulia Costin.

ÎMM vor beneficia de suport în cadrul a 3 etape:

1) Etapa 1 – Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor - suportul va fi pus la dispoziția ÎMM interesate de elaborarea și implementarea măsurilor de ecologizare a afacerii.

2) Etapa 2 – Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM de valoare mică - vor fi susținute financiar ÎMM-urile care au elaborat un plan de acțiuni de ecologizare a afacerii prin oferirea granturilor de până la 200 000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional.

3) Etapa 3 – Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare - vor fi susținute ÎMM-urile care au implementat acțiuni de ecologizare a afacerii și au deja o anumită experiență în exportul și internaționalizare a produselor și/sau serviciilor proprii, demonstrează beneficiile anticipate ale standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice a UE în cadrul întreprinderilor acestora, prin oferirea unui grant de până la 500 000 lei, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.

Evenimentul a întrunit peste 300 de reprezentanți ai mediului de afaceri, autorităților publice centrale și locale, mediului academic, instituțiilor/organizațiilor de suport în afaceri și de protecție a mediului precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare.

Întreprinderile Mici și Mijlocii generează circa 64% din poluarea industrială la nivel global, în timp ce doar 16% din acestea sunt angajate în acțiuni de mediu, potrivit statisticilor internaționale. În acest sens, în statele membre ale Uniunii Europene sunt implementate o serie de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării” ÎMM. Acestea au fost analizate și preluate elaborarea Programului Național de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – EcoÎMM, cu scopul alinierii mediului de afaceri din Republica Moldova la principiile unei economii verzi prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă.

Programul Eco ÎMM a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului EcoÎMM sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru a putea obține suport în cadrul acestui program solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea ecologizării afacerii și impactul pozitiv asupra mediului ambiant, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială.

Companiile interesate de a se înscrie la Program o pot face în regim online completând formularul  de pe site-ul https://bit.ly/2XWPT2X

Pentru alte informații despre program consultați pagina www.odimm.md/ecoimm

 

{gallery}03.06.2020{/gallery}

ODIMM la 13 ani: rezultate, impact și planuri de viitor

„În 13 ani de activitate, ODIMM a devenit un partener de încredere, atât pentru sectorul privat cât

Viitorul afacerilor aparține tinerilor

128 de tineri din Republica Moldova vor obține granturi din partea statului pentru inițierea pr

A doua șansă în afaceri pentru antreprenorii din regiunea Dunării

13 țări  din regiunea Dunării, inclusiv Republica Moldova, și-au propus să susțină antreprenorii în dificultate și să contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei epidemiologice actuale, prin intermediul proiectului transnațional DanubeChance2.0. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de partener strategic asociat și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în calitate de partener de proiect, contribuie la crearea unui ecosistem de sprijin pentru antreprenorii din Republica Moldova care se confruntă cu dificultăți, faliment sau doresc să lanseze o nouă afacere.

Consorțiul țărilor dunărene a elaborat propuneri de politici și instrumente transnaționale care vor contribui la lansarea primelor instrumente de suport dedicate antreprenorilor aflați în dificultate.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu comparativ al situației din țările regiunii Dunării, prin care au fost punctate politicile publice specifice pentru antreprenori, cadrul pentru restructurarea companiilor, politicile de faliment și insolvență. Acesta tratează problema stigmatizării eșecului în societate și include un studiu de transferabilitate, care detaliază bunele practici, precum mecanismul de avertizare timpurie. Studiul realizat va sta la baza elaborării politicilor naționale în domeniu (Instrumentul transnațional de învățare a politicilor pentru a doua șansă - vezi detalii ).

Un alt rezultat important este Instrumentul transnațional de salvare și revitalizare (vezi detalii )care include informații privind opțiunile de salvare și revitalizare a afacerii, dezvoltarea afacerilor și serviciile de sprijin pentru întreprinderile aflate în dificultate financiară, măsuri de formare disponibile și servicii de asistență financiară disponibile pentru restructurarea întreprinderilor. Instrumentul poate fi utilizat de antreprenorii în dificultate, dar și de factorii de decizie politică în extinderea serviciilor de suport pentru antreprenori.

De asemenea, proiectul DanubeChance2.0 a dezvoltat un format inovator de atelier  de mentorat „Faceți cunoștință cu supraviețuitorii” (vezi detalii ) prin care s-a urmărit promovarea unei culturi pozitive a eșecului în afaceri și stimularea reintegrării antreprenorilor pe piață, prin mentorat și schimb de experiență. Metodologia atelierului a fost validată în 11 țări partenere ale proiectului, inclusiv Republica Moldova, și poate fi replicată pentru susținerea antreprenorilor în criză.

În prezent, ODIMM în colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii lucrează la dezvoltarea primului Mecanism de Avertizare Timpurie care va oferi servicii de consultanță și mentorat pentru companiile aflate în dificultate. Totodată,  pe parcursul anului curent, prin intermediul proiectului vor fi organizate 3 sesiuni de instruire „Trial and Error” pentru antreprenorii autohtoni în regiunile Nord, Centru și Sud, care vor fi axate pe îmbunătățirea managementului companiei, aspecte motivaționale și gestiunea resurselor. În același timp, 5 companii moldovenești vor beneficia de servicii de accelerare a afacerii, prin care experții în domeniu vor ghida antreprenorii în procesul de revitalizare sau restructurare a afacerii.

Proiectul DanubeChance2.0 – “Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării” este co-finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Transnațional Dunărea. Proiectul își propune să dezvolte politici antreprenoriale pentru a doua șansă și soluții practice pentru îmbunătățirea culturii antreprenoriale pentru a evita pierderea potențialului antreprenorial și a depăși stigmatizarea antreprenorilor după falimentul afacerii. Proiectul DanubeChance2.0 este implementat de un consorțiu format din 17 parteneri care provin din 13 țări ale Regiunii Dunării (Slovenia, România, Germania, Austria, Ungaria, Croația, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Ucraina, Belgia, Italia, Slovacia și Serbia) fiind condus de organizația IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. din Ungaria.Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în calitate de partener de proiect, și Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de partner strategic asociat, contribuie la crearea unui ecosistem de sprijin pentru antreprenorii din Republica Moldova care se confruntă cu dificultăți, faliment sau doresc să lanseze o nouă afacere.

 

Domenii ODIMM

hartă interactivă

0
Investiții
0
Granturi
0
companii finanțate
0
Locuri de muncă
0
Consultații
0
Instuire

Programe și proiecte

PARTENERI

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

b1b2b3b4

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 19.09.2020.
Soluție    Suport

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!