14 ani

te

ODIMM vă urează sărbători fericite și afaceri prospere

RO 2

 

Stimați parteneri,
acum când anul 2021 se apropie de final, dorim să ne exprimăm recunoștința atât pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, cât și pentru buna noastră colaborare din acest an.
Fără aceste ingrediente, succesul nostru nu ar fi fost posibil.
Întrucât magia Crăciunului aduce oamenii împreună, sperăm să rămâneți alături de noi și în anul 2022, contribuind împreună la misiunea noastră de a transforma ÎMM-urile în afaceri de succes.

Crăciun fericit și la mulți ani!
Cu respect, echipa ODIMM.

Noi afaceri, asistate în implementarea acțiunilor de ecologizare

 

ODIMM susține companiile din Republica Moldova în procesul de adaptare la tendințele globale de integrare a practicilor de afaceri prietenoase mediului înconjurător. Comitetul de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM-urilor a aprobat astăzi, 30 decembrie29  de cereri de finanțare nerambursabilă înaintate de companiile care doresc să-și ecologizere afacerea. Acestea vor accesa până la 200 mii lei per companie, care constituie până la 70% din  suma proiectului investițional.  În competiția pentru accesarea granturilor s-au înscris 61 de companii, care au trecut printr-un vast proces de selectare din punct de vedere a eligibilității și sustenabilității acțiunilor de ecologizare a proceselor de lucru sau de prestare a serviciilor.

Suma finanțării nerambursabile oferite  de stat celor  29 de afaceri prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM va constitui circa 4,9  milioane lei. Valoarea totală a investițiilor pentru implementarea acțiunilor de ecologizare asumate de  aceste companii  este de circa 5 milioane lei și crearea a circa 100 locuri noi de muncă.  Proiectele investiționale selectate spre finanțare  țintesc adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, precum și gestionarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.

Genurile de activitate ale companiilor selectate spre finanțare:

- 11 întreprinderi activează în sectorul serviciilor 

- 9 întreprinderi  - în sectorul agroalimentar

- 9 întreprinderi activează în sectorul industrial.

 Acțiunile de ecologizare propuse de companiile  vizează: epurarea apelor uzate; gestionarea, colectarea și prelucrarea deșeurilor, inclusiv cele din domeniul medical; reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică; gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare; servicii de certificare ECO și BIO, sisteme de ventilare cu filtrarea aerului, etc.

Actualitatea și necesitatea promovării ecologizării proceselor de producere și prestare a serviciilor este argumentată prin faptul că reducerea impactului asupra mediului al ÎMM atât în sectorul producției, cât și în cel al prestării de servicii este un factor esențial în ecologizarea economiei având în vedere că ÎMM reprezintă cca 98,6 % din numărul total al întreprinderilor, iar valoarea producției totale realizate de ÎMM constituie 67 % din valoarea producției totale ale întreprinderilor din Republica Moldova.

Analiza statisticilor internaționale a scos în evidență faptul că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) generează circa 64% din poluarea industrială, în timp ce doar 16% dintre acestea sânt angajate în acțiuni de mediu. Astfel, o gamă de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării IMM-urilor” care sunt implementate de către statele membre ale Uniunii Europene, pot fi adaptate și diseminate în rândul IMM-urilor din Republica Moldova pentru a stimula dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică internațională.

ODIMM susține și dezvoltă capacitățile ÎMM pentru adoptarea practicilor de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor. 

Prin intermediul Programului, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) acoperă două categorii de instrumente:

1. Instruire și mentorat în domeniul ecologizării ÎMM pentru identificarea și adoptarea acțiunilor concrete de ecologizare ale proceselor de producere și prestare a serviciilor;

2. Suport financiar nerambursabil sub formă de Grant pentru:

a. Implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare a afacerilor (200 000 lei) în cadrul Etapei II;

b. Implementarea standardelor ISO/EMAS, etichetarea ecologică a UE (500 000 lei) în cadrul etapei III.

Programul de Ecologizare a  ÎMM a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin HG nr. 592 din 27 noiembrie 2019, cu o perioadă de pilotare de 36 de luni, fiind implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei. De la începutul derulării Programului, 18 companii au beneficiat de finanțare nerambursabilă, iar 318 manageri de întreprinderi au fost instruiți. Companiile interesate de acest Program se pot înscrie completând formularul https://odimm.md/ro/ecoimm 

Vezi lista companiilor aprobate spre finanțare

{gallery}Comitet ECO IMM - 30.12.21{/gallery}

Programul de atragere a remitențelor în economie, „PARE 1+1” a fost extins pentru încă trei ani

 

Programul „PARE 1+1” a fost extins până la finele anului 2024. Pentru implementarea programului, Ministerul Economiei a prevăzut, pentru anii 2022-2024, mijloace financiare în sumă de 30 milioane lei anual. O decizie în acest sens a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului. 

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care investesc mijloace bănești obținute peste hotare în inițierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova. 

Candidații la program urmează cursuri în domeniul antreprenoriatului, astfel ca, ulterior, să poată obține un grant de până la 250 mii lei. „PARE 1+1” prevede ca fiecare leu investit din remitențe să fie suplinit cu un leu din partea programului. 

Pe parcursul anilor 2010-2021, în cadrul programului au fost înregistrate următoarele rezultate:

 2649 persoane au fost instruite;

• 1815 proiecte investiționale au fost aprobate pentru finanțare;

• 739 afaceri noi au fost lansate, ceea ce reprezintă 41,6% din totalul beneficiarilor de Program; 

• 564 lucrători migranți s-au reîntors acasă și au lansat o afacere; 

• 48,70% dintre antreprenori au fost tineri cu vârsta de până la 35 ani; 

• 1524 beneficiari (84%) își desfășoară activitatea în satele și orașele din țară, iar în mun. Chișinău și Bălți sunt înregistrate 16% din întreprinderi. 

Printre participanții la Program sunt migranți care muncesc în peste 35 state. Cea mai mare pondere o dețin persoanele care investesc remitențele obținute în Italia, Federația Rusă și Marea Britanie. De menționat că 32% din totalul beneficiarilor „PARE 1+1” sunt femei, respectiv 571 întreprinderi sunt create și/sau administrate de femei. 

Programul „PARE 1+1” este implementat de către ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii) din anul 2010 și are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale moldovenilor aflați la muncă peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, stimulând totodată transferurile bănești pe căi oficiale. 

 Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene.

Sursa: me.gov.md

 

ODIMM continuă susținerea financiară a afacerilor gestionate de lucrători migranți

 

64 de companii create de migranți sau rudele acestora de gradul întâi vor primi finanțare nerambursabilă de până la 250 mii lei din partea statului pentru a-și deschide sau dezvolta propria afacere în Republica Moldova. Comitetul de supraveghere al Programului de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1) a aprobat astăzi, 24 decembrie, cererile de finanțare nerambursabilă a antreprenorilor reveniți acasă, care vor investi remitențele provenite din munca prestată în străinătate. Suma totală a granturilor aprobate pentru aceste proiecte investiționale este de 15,46 mil.lei. 

Potrivit estimărilor, în urma realizării proiectelor investiționale vor fi create sau menținute circa 185 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui circa 38 milioane de lei. 

Peste jumătate din companiile beneficiare de finanțare vor dezvolta afaceri în 27 de raioane ale republicii în domeniul agriculturii (cultivarea cerealelor, creșterea legumelor în seră, prelucrarea plantațiilor de viță de vie, nuci, pruni, apicultură și zootehnie). 19 afaceri vor demara în domeniul prestării serviciilor (activități de cazare şi alimentație publică, servicii de transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, sănătate şi asistenţă socială, construcții), iar 11 întreprinderi vor activa în industria prelucrătoare, având ca gen de activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea obiectelor din ceramică, prelucrarea lemnului, produse de panificație, extragerea nisipului și pietrișului, fabricarea mobilierului. 

Cei 64 de antreprenori urmează să contribuie cu partea lor de investiție, conform regulii 1+1 din banii câștigați în 14 state: Germania, Marea Britanie, Italia, Franța, România, Rusia, SUA, Israel, Irlanda, Spania, Olanda, Grecia, Suedia și Ucraina.

Din totalul cererilor de finanțare, 35 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, iar 29 de întreprinderi sunt constituite de rudele de gradul I ale migranților. Totodată, 26 afaceri sunt create de femei, iar 25 afaceri  sunt create și administrate de tineri.

Programul PARE 1+1, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

Pe parcursul derulării Programului PARE 1+1 a fost facilitat accesul la finanțare pentru 1815 întreprinderi, care au efectuat investiții în economie de 1 miliard de lei,  dintre care circa 382 mln. lei constituie suma granturilor transferate în cadrul Programului, astfel, fiecare leu acordat sub formă de grant generează circa 3 lei investiții în economie.

Vezi Lista companiilor aprobate spre finanțare 

{gallery}Comitet PARE-24.12.21{/gallery}

Statul oferă noi șanse pentru tineri de a dezvolta afaceri acasă

 

94 de companii conduse de tineri vor primi granturi de până la 180 mii lei din partea statului pentru inițierea propriilor afaceri acasă. Astăzi, 24 decembrie, comitetul de coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” a aprobat spre finanțare proiectele investiționale depuse de tinerii antreprenori în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului. La competiție s-au înscris 182 de companii din toate regiunile țării,  care au trecut printr-un proces riguros de selectare. Din numărul companiilor aprobate spre finanțare, pentru 7 proiecte investiționale, contribuția proprie în valoare de 20% va fi  acoperită de Organizația Internațională a Muncii, în cadrul Parteneriatului Local de Ocupare din raioanele Cantemir și Căușeni.

Valoarea totală a granturilor aprobate va constitui 15,93 mil. lei, care va contribui la atragerea a 25,70 mil. lei lei investiții în economie. Implementarea proiectelor investiționale ale tinerilor va contribui la crearea a circa 275 locuri de muncă, dintre care 131 pentru femei.

Din numărul de 94 de proiecte investiționale acceptate pentru finanțare, 45 de afaceri sunt create/administrate de către femei. Circa 67% din afacerile create de tineri vor fi desfășurate în zonele rurale. Cele mai active localități fiind mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, Căușeni, Ungheni, Cahul, Ștefan-Vodă și Orhei.

Domeniile de activitate a companiilor selectate vizează prestarea serviciilor (48%), o treime din afaceri (34%) vor  activa în domeniul industriei prelucrătoare, iar alte 13% din afaceri își vor desfășura activitatea în agricultură și zootehnie. 

În urma examinării proiectelor de business a tinerilor participanți la program este de remarcat ingeniozitatea și inovativitatea ideilor de afaceri depuse, precum: centru de producere a protezelor pentru membrele superioare și inferioare ale corpului; producerea de saltele ortopedice; producerea produselor lactate vegetale din nuci și semințe; producerea plăcilor termoizolante din stuf; fabricarea uleiurilor esențiale, ceaiuri aromatice și suplimentelor alimentare din plante medicinale; fabricarea articolelor din beton, granule de granit și marmură (pavaj); producerea cosmeticii decorative ecologice; etc.

Amintim faptul că Programul național “START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” a fost lansat în luna februarie 2019 și are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și încurajarea inițierii afacerii, în special în zonele rurale, prin facilitarea accesului la resurse financiare, instruire, consultanță și mentorat în gestiunea și extinderea afacerii.

Pe parcursul implementării Programului, 1459 de tineri au fost instruiți în domeniul antreprenorial și ghidați în elaborarea proiectelor investiționale, iar 300 proiecte investiționale au fost aprobate pentru finanțare, dintre care 246 proiecte investiționale sub formă de grant și 54 proiecte investiționale sub formă de Business Voucher.  Totodată, au fost realizate 31 de Hackathoane în toate regiunile țării, pentru a stimula creativitatea tinerilor din toată țara privind generarea ideilor și identificarea celor mai viabile și inovatoare potențiale idei de afaceri.

Vezi Lista companiilor aprobate spre finanțare 

{gallery}Comitet START PENTRU TINERI - 24.12.21{/gallery}

Ștefan Vodă, desemnat cel mai bun Incubator al anului 2021

 

Cel mai bun Incubator de Afaceri (IA) al anului 2021 a fost desemnat cel din raionul Ștefan Vodă. Instituția a înregistrat cele mai mari performanțe în activitatea din acest an, iar rata de incubare a companiilor este de circa 100%. Astăzi, în cadrul unei ședințe au fost făcute totalurile activității celor 11 Incubatoare pentru acest an, fiind puse în discuție noi obiective și planuri de viitor. La întrunire au participat reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor mici și Mijlocii (ODIMM), Rețelei Incubatoarelor din Moldova (RIAM) și administratorii Incubatoarelor de Afaceri.  

Concursul „Incubatorul de Afaceri al anului” este la a VII-a ediție, fiind inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova. Concursul are drept scop promovarea reușitelor și bunelor practici înregistrate de Incubatoarele de afaceri, stimularea activității acestora și, nemijlocit, crearea de noi oportunități de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în regiuni.

Potrivit managerului Incubatorului din Ștefan Vodă, Adelina Barbăneagră, în cadrul instituției își desfășoară activitatea 25 de afaceri, dintre care 11 sunt start-up-uri. 14 întreprinderi sunt administrate de tineri, iar 7 – de femei. În cadrul companiilor incubate în IA Ștefan Vodă au fost create 48 locuri de muncă. Cifra de afaceri a celor 25 de companii incubate se cifrează la peste 19 milioane lei.

“Pe parcursul acestui an, în cadrul IA Ștefan Vodă au fost oferite circa 450 de consultații antreprenorilor și potențialilor întreprinzători. Pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale, promovării și accelerării dezvoltării afacerilor în rândul tinerilor, a fost accesat 1 proiect care are ca scop organizarea evenimentelor de mentorat și coaching, amenajarea unui co-working space pentru tinerii antreprenori și susținerea cu granturi a 10 tineri pentru dezvoltarea unei idei de afacere. În același timp, au fost organizate 41 de sesiuni de instruire și informare”, a mai spus  Adelina Barbăneagră. 

Totodată, managerului Incubatorului din Călărași, Victor Ambroci i-a fost înmânată o Diplomă pentru menținerea rezultatelor remarcabile.

În context, directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea a reafirmat angajamentul statului privind susținerea și consolidarea incubatoarelor de afaceri în calitate de promotori ai dezvoltării economice în regiuni.

„Incubatoarele de afaceri au un rol important în consolidarea și fortificarea capacităților ÎMM în zonele rurale. Vom susține în continuare aceste entități pentru crearea și dezvoltarea unei rețele practice și lucrative a ODIMM-ului în teritoriu”, a menționat Dumitru Pîntea.

La ora actuală, în cele unsprezece Incubatoare de Afaceri, membre ale RIAM, își desfășoară activitatea circa 263 de companii rezidente, dintre care 157 sunt start-up-uri, 143 sunt gestionate de tineri și 122 de companii sunt administrate de femei. Per total au fost create 830 locuri de muncă, dintre care 372 pentru femei și 330 pentru tineri.

Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova a fost creată în anul 2013 de către ODIMM cu suportul Uniunii Europene. Membrii RIAM sunt Incubatoarele de Afaceri: Ștefan-Vodă, Dubăsari, Leova, Ceadâr-Lunga, Rezina, Nisporeni, Sângerei, Soroca, Cimișlia, Cahul și Călărași.

{gallery}Incubatorul anului 2021{/gallery}

Apeluri de granturi active

ODIMM anunță recepționarea în regim continuu a solicitărilor de accesare a suportului financiar sub formă de Business Voucher  în valoare de până la 100 mii lei prin intermediul “Programului de Creștere și Internaționalizare a ÎMM”.

APLICĂ ACUM https://bit.ly/3voPgOp


ODIMM recepționează în regim continuu solicitările de accesare a suportului pentru ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM

APLICĂ ACUM survey.odimm.md/eco 


ODIMM oferă, prin intermediul Programului „START pentru TINERI”, Business Voucher în valoare maximă de 10 mii de lei pentru dezvoltarea afacerii sau perfecționarea aptitudinilor tinerilor în domeniul ales. 

APLICĂ ACUM https://bit.ly/2IxzXR8


 

ODIMM recepționează în regim continuu planuri de afaceri pentru obținerea finanțării nerambursabile de până la 250 mii lei prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1.

APLICĂ ACUM https://bit.ly/2IBu5pQ  


ODIMM oferă garanții de stat în regim continuu pentru creditele accesate de la băncile comerciale. Suma garanțiilor acoperă până la 80% din creditele acordate de instituțiile bancare din R.Moldova. 

Totodată, a fost elaborat un Nou Instrument de Garantare pentru companiile afectate de criza pandemică. 

DETALII DESPRE PRODUSELE DE GARANTARE https://bit.ly/3afXjET

ODIMM are un nou director interimar

 

Ministerul Economiei l-a numit pe Dumitru Pîntea în funcția de director interimar al  Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

În cadrul evenimentului de prezentare a noului director în fața echipei ODIMM, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a dat asigurări că toate proiectele și inițiativele de susținere a mediului de afaceri autohton vor continua. Totodată, a făcut apel către angajații ODIMM să dea dovadă de deschidere, colaborare pentru consolidarea și fortificarea activității instituției.

Noul director ODIMM a evidențiat faptul că este adeptul utilizării eficiente și transparente a banului public - indiferent de sursa acestuia, a meritocrației și eticii corporative. De asemenea, accentul va fi pus pe respectarea principiilor de integritate și bună guvernare.

Dumitru Pîntea a deținut până recent funcția de director de program ”Mediul de afaceri și IMM” în cadrul Centrului Analitic Independent Expert-Grup. În perioada 2013-2015 a  activat în calitate de consultant principal al Direcției politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei.

Este licențiat în economie și relații economice internaționale. A participat la diverse cursuri de instruire în SUA și Europa. În prezent, își face studiile de doctorat la Academia de Studii Economice în domeniul dezvoltării instrumentelor de finanțare pentru creșterea competitivității și rezilienței firmelor din Republica Moldova. Este vorbitor fluent de limbă engleză și franceză.

 

Clusterele, un model de competitivitate regională, susținut de Uniunea Europeană

 

Clusterele ca vectori ai competitivității economice ecologice, digitale și reziliente, rolul lor în declanșarea și realizarea proceselor în cadrul unei economii circulare au fost subiectul Conferinței Internaționale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), ediția 2021, desfășurate online în perioada 7-8 decembrie curent. Mesajele vorbitorilor și participanților au scos în evidență că asocierea în clustere impulsionează dezvoltarea economică, revitalizează sectoare industriale şi asigură cadrul necesar dezvoltării regionale, cercetării şi inovării. Dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova constituie unul din principalele elemente de consolidare a competitivității regionale, iar Uniunea Europeană prin intermediul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va veni în 2022 cu instrumente financiare menite să dezvolte mai multe clustere din regiunile Cahul și Ungheni. Programul este implementat de PNUD și UNICEF.

Clusterele au un rol esențial în contextul crizei cauzate de COVID-19 și e nevoie de angajament puternic, eforturi și acțiuni coordonate din partea tuturor părților interesate, pentru a susține crearea și dezvoltarea lor, a afirmat Sergiu Gaibu Ministrul Economiei, în cuvântul său de deschidere la eveniment: „Clusterele au demonstrat performanță în multe țări. Fiindcă au configurații diferite, Republica Moldova trebuie să-și găsească propriile modele performante și competitive atât pe piața internă, cât și pe cea internațională. Clusterele din zona rurală sau domeniul agricol vor fi diferite de cele din domeniul inovației sau tehnologiilor informaționale. Din acest considerent, Ministerul Economiei va susține pilotarea modelelor de clustere până îl vom identifica pe cel mai reușit pentru a fi replicat și utilizat pe larg în economie.”

Uniunea Europeană sprijină și consolidează dezvoltarea clusterelor, prin acordarea de asistență financiară pentru achiziția de utilaje și echipamente, precum și asistența tehnică pentru sporirea capacităților a mai multor clustere din regiunile Cahul și Ungheni. 

Şeful adjunct al Departamentului Operaţiuni al Delegaţiei UE în Republica Moldova, Gintautas Baranauskas a menţionat cu această ocazie: „Acest eveniment organizat în cooperare cu Programul EU4Moldova: Regiuni- cheie al Uniunii Europene a pus accentul pe rolul clusterelor ca motoare ale competitivităţii economice verzi, digitale şi reziliente în Republica Moldova. Acest lucru este absolut esențial și aș dori să subliniez faptul că Programul EU4Moldova: Regiuni- cheie are o agendă ecologică transformatoare care, la nivel local, reproduce abordarea Pactului verde european. Acum este important să extindem acțiunea cât mai curând posibil. Uniunea Europeană oferă deja sprijinul financiar necesar pentru a consolida lanțurile valorice locale și clusterele din regiunile Cahul și Ungheni. Acesta este un sprijin tangibil pentru stimularea redresării economice și îmbunătățirea mediului de afaceri cu obiectivul final de a asigura o dezvoltare economică ecologică și de lungă durată.”

Dima Al-Khatib, reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova a declarat:  „Sunt încrezătoare că discuțiile din cadrul acestei conferințe vor fi un impuls și o bază bună pentru Republica Moldova, în special pentru regiunile Cahul și Ungheni, pentru a cataliza investițiile bazate pe principiile economiei circulare și inovatoare, planificării participative; va oferi nu numai cunoștințe valoroase și informații despre inovații, ci și oportunități de parteneriat între o varietate de entități din sectorul public și privat, din țară și din străinătate.”

”Este deja bine cunoscut faptul că IMM-urile autohtone se confruntă cu o multitudine de provocări și nu au suficiente capacități pentru a crește și a face față concurenței globale în ascensiune. În același timp, experiența internațională demonstrează că clusterele ajută IMM-urile să devină mai rezistente, inovatoare, mai competitive și mai bine integrate în lanțurile valorice globale. Dezvoltarea acestui sector este o activitate relativ nouă pentru economia Republicii Moldova, fiind încă în stadiu emergent. Pentru clustere, rolul statului este foarte important și se extinde dincolo de furnizarea doar a unui cadru instituțional și legal de bază. În condițiile actuale, statul are și misiunea de stimulare a interacțiunii dintre membri, pentru că observăm că antreprenorii locali manifestă ezitare în raport cu alte IMM-uri, în raport cu instituțiile de învățământ sau chiar cu instituțiile publice.”, a declarat Dumitru Pîntea, director general interimar ODIMM.

Potrivit experților participanți la conferință, experiența internațională demonstrează că asocierea întreprinderilor producătoare, a furnizorilor și a instituțiilor de stat și private care activează într-un anumit sector (crearea de rețele de tip cluster) sporește performanța tehnologică și productivitatea, contribuind la competitivitatea companiilor, extinderea pieței și creșterea vizibilității. 

La conferință au fost discutate modele noi de colaborare care ar accelera dezvoltarea economică prin revitalizarea sectoarelor-cheie și asigurarea unui mediu necesar cercetării, inovării şi dezvoltării regionale. În acest sens, o atenție sporită s-a acordat oportunităților de încorporare a dimensiunilor de „economie circulară” și „digitalizare” în contextul dezvoltării clusterelor. 

Dezvoltarea durabilă a clusterelor și creșterea competitivității lor internaționale trebuie să fie inclusiv rezultatul dezvoltării și aplicării de noi tehnologii și principii, prin actualizarea procesului tehnologic, în același timp respectând principiile de protejare a mediul înconjurător.

 

Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii a reunit reprezentanți ai Guvernului, parteneri de dezvoltare, mediul de afaceri și academic, cercetare, administrație publică, în total 300 de participanți din țară și de peste hotare. Conferința a fost organizată de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în parteneriat cu organizațiile Europolis și InPulse.

 Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați odimm.md sau să contactați Lucia Beiu, email: lucia.beiu@odimm.md, tel. 068301339

{gallery}Conferinta internationala a IMM-urilor 2021{/gallery}

    

Întrebarea zilei:

bp

    Website banner Option 3 v2

Domenii ODIMM

hărți interactive

0
Investiții
0
Granturi
0
companii finanțate
0
Locuri de muncă
0
Consultații
0
Instuire

Programe și proiecte

PARTENERI

p1  p2  p3  p4  p5  InvestMoldova logo  p7

b1 b2 b3 b4

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 18.01.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!