logofgc1

Ce este Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) ODIMM?

fgc business people office

FGC ODIMM este un instrument de suport antreprenorial, creat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de Întreprinderile Mici și Mijlocii de la instituțiile financiare partenere (Băncile comerciale).

Ce este o Garanție Financiară emisă de ODIMM? 

 GARANȚIA FINANCIARĂ este un angajament în formă scrisă față de o bancă comercială parteneră, asumat de către ODIMM, privind asigurarea cu gaj suficient a creditelor acordate Întreprinderilor Mici și Mijlocii conform Produselor de garantare gestionate.

Cine poate beneficia de garanții financiare?

Orice întreprindere micro, mică sau mijlocie care corespunde criteriilor prevăzute de art.4 și 5 al Legii nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, poate beneficia de garanții financiare.

Se definesc ca fiind întreprinderi mici şi mijlocii întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au un număr mediu anual de salariați (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de până la 250;

- realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 50 de milioane de lei sau dețin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 50 de milioane de lei, conform ultimei situații financiare aprobate.

Procedura de solicitare a garanției financiare

Pentru a beneficia de un credit în condiții preferențiale, trebuie să te adresezi la una din băncile partenere cu care ODIMM are semnate acorduri de colaborare și să soliciți un credit garantat.

Examinarea cererii de credit este efectuată de către fiecare creditor în conformitate cu procedurile și reglementările bancare interne.

După acceptarea de către Creditor a proiectului spre finanțare, în cazul în care întreprinderea are capacitate de rambursare a creditului dar nu dispune de suficiente garanții reale pentru asigurarea creditului și corespunde criteriilor pentru solicitarea unei garanții financiare, creditorul va expedia pe adresa ODIMM o cerere de garantare unică, semnată de creditor și debitor (ÎMM), iar ODIMM în termen de maxim 5 zile va examina posibilitatea emiterii unei garanții financiare.

 

Ce presupune un Produs de garantare?

pressing economy investment calculation business holding
 

PRODUS DE GARANTARE - oferta cu condiții specifice de garantare pentru fiecare tip de garanție financiară, ce garantează creditele solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale și acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln lei.

Selectează un produs de garantare 

Produs ANTICRIZĂ

Dacă venitul companiei tale a fost mai mic în anul 2020 față de anul 2019, compania ta este eligibilă pentru acest instrument de suport antreprenorial.

 

În cadrul acestui produs de garantare ești scutit  de achitarea comisionului . Pentru primul an de acțiune a garanției, și poți beneficia de o garanție financiară cu o valoare de până la 5 milioane, care poate  acoperi până la 80% din suma creditului solicitat, fapt ce îți va permite să repornești activitatea companiei tale.

 

Procesul de emitere a garanției nu se deosebește de cel clasic și se desfășoară prin intermediul băncilor comerciale cu care ODIMM are semnate acorduri de parteneriat.

 

Tot ce trebuie să faci, este să te adresezi unei  băncile partenere a ODIMM și să soliciți un credit garantat. Destinația creditului poate fi atât pentru completarea capitalului circulant, cât și pentru efectuarea investițiilor.

Pe lângă actele pe care, de obicei, le depui la contractarea unui credit, suplimentar se va prezenta doar o declarație pe propria răspundere privind lipsa restanțelor față de Bugetul Public Național la data solicitării creditului.

În cazul în care la data solicitării creditului compania înregistrează restanțe față de buget, vei avea posibilitatea să le achiți fie din resurse proprii, fie din contul creditului contractat. Pentru mai multe detalii privind condițiile de garantare specifice acestui Produs, accesați, link-ul.

Chiar dacă nu te încadrezi în criteriile de mai sus, ai posibilitatea să beneficiezi de un credit garantat de stat în proporție de până la 70% cu o valoare a garanției la fel de până la 7 milioane lei, în baza unui  Produs de garantare standard gestionat de Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM.

 


Bănci partenere

 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 23.09.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!