Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)

Cadrul legal

Email Imprimare PDF

Acces la Finanţe

         alt - "Piata creditelor în anul 2007" / CREDITARE

        alt - "Evolutia sectorului microfinantarii pe parcursul anului 2007" / MICROFINANTARE

        alt - "Fondurile de garantare a creditelor – instrument alternativ de finantare a IMM" / GARANTARE

        alt - "Fondul de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici al ODIMM" / FGC

Proiecte
 

        alt - "Lista proiectelor in derulare (Octombrie 2010)", desfasurate de ODIMM

        alt - "Lista proiectelor in derulare (Octombrie 2010)", desfasurate de alte organizatii


 

Sectorul IMM
 

         alt - "Dezvoltarea sectorului IMM pe parcursul anuluii 2007" / Cercetari si Rapoarte

 

Cadrul Legal

 

Generale
         

        alt - Legea RM Nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"

        alt - CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 1107-XV din 6 iunie 2002


 Sectorul IMM

 

        alt - Legea RM Nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului IMM "

        alt - HG RM Nr. 538 din 17 mai 2007 "Cu privire la crearea Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM" Înregistrarea Întreprinderii

        alt - Legea RM Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 "Cu privire la patenta de întreprinzător"

       alt - Legea RM Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 "Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali"
     
       alt - Legea RM Nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 "Privind societăţile cu răspundere limitată"

       alt - Legea RM Nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 "Privind gospodăriile ţăraneşti (de fermier)"


       alt - Legea RM Nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 "Privind cooperativele de întreprinzător"

       alt - Legea RM Nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"

       alt - Legea RM Nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 "Privind cooperativele de producţie"

       alt - Legea RM Nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 "Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe"

       alt - Legea RM Nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 "Privind societăţile pe acţiuni"


Obţinerea actelor permisive
 

        alt - Legea RM Nr. 160-XV din 22 iulie 2011 "Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător"

        alt - Legea RM Nr. 451-XV din 30 iulie 2001 "Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

                     întreprinzător"

 

Vamal

 
         alt - CODUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000

         alt - Legea RM Nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 "Cu privire la tariful vamal"

         alt - Legea RM Nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 "Cu privire la modul de întroducere şi scoatere a 

                     bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice"

         alt - HG RM Nr. 600 din 14 mai 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a 

                      valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova"

         alt - HG RM Nr. 1290 din 9 decembrie 2005 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea

                     brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii"

         alt - HG RM Nr. 1525 din 29 decembrie 2007 "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al RM"


         alt - HG RM Nr. 1599 din 13 decembrie 2002 "Cu privire la regulile de origine a mărfurilor"

Fiscal

 

       alt - Legea RM Nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 "Privind sistemul public de asigurări sociale"

       alt - HG RM Nr. 638 din 8 iunie 2007 "Pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea 

                     efectuării amnistiei fiscale"

      alt - Legea RM Nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 "Codul fiscal"

      alt - HG RM Nr. 77 din 30 ianuarie 2008 "Cu privire la aprobarea unor regulamente"

      alt - HG RM Nr. 952 din 11 august 2008 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de

                     organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor"

        alt - HG RM Nr. 1123 din 28 septembrie 2006 "Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea 

                      accizelor"

        alt - Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată


Agro
 

       alt - Legea RM Nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 "Privind protecţia soiurilor de plante"

       alt - Legea RM Nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 "Cu privire la protecţia plantelor"

         alt - Legea RM Nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (în redacţia Legii Nr.142-XVI din 21 iunie 2007) 

                     "Legea culturilor nucifere"

        alt - Legea RM Nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 "Despre seminţe"

         alt - Legea RM Nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 "Cu privire la pomicultură"


Construcţii
 

        alt - Legea RM Nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 "Privind calitatea în construcţii"

        alt - HG RM Nr. 361 din 25 iunie 1996 "Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor"


Turism
 

      alt - Legea RM Nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 

                     turistice în Republica Moldova"

      alt - HG RM Nr. 74 din 28 ianuarie 2002 "Cu privire la ameliorarea situaţiei din industria turismului"

        alt - Ordinul Agentiei Nationale de Turism din 1 noiembrie 2001 "Cu privire la aprobarea şi punerea în 

                     aplicare a Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului, Criteriilor pentru acordarea brevetului de 
                     
                     turism şi Regulamentului cu privire la brevetarea activităţii turistice"


Tutun

 

        alt - Legea RM Nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 "Cu privire la tutun şi la articolele din tutun"

        alt - HG RM Nr. 833 din 21 iunie 2002 "Pentru aprobarea Regulamentului privind importul şi comercializarea

                     angro a articolelor din tutun"


Vinicol

 

      alt - Legea RM Nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a 

                     producţiei alcoolice"

      alt - HG RM Nr. 22 din 10 ianuarie 2002 "Despre aprobarea Codului privinda ativitatea practică a 

                     vinificatorului"

        alt - HG RM Nr. 249 din 11 aprilie 2001 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea şi 

                      circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice"

         alt - "Moldova-Vin" - "Cu privire la aprobarea capacităţilor minime de producere"

         alt - Legea RM Nr. 57-XVI din 10 martie 2006 "Legea viei şi vinului"


 Altele

 

        alt - Legea RM Nr. 61-XVI din 16 martie 2007 "Privind activitatea de audit"

        alt - Legea RM Nr. 81-XV din 18 martie 2004 "Cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător"

        alt - Legea RM Nr. 105-XV din 13 martie 2003 "Privind protecţia consumatorilor"

        alt - Legea RM Nr. 121-XVI din 4 mai 2007 "Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice"

        alt - Legea RM Nr. 282-XV din 22 iulie 2004 "Privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase"

        alt - Legea RM Nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 "Cu privire la jocurile de noroc"

        alt - Legea RM Nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 "Cu privire la asigurări"

        alt - Legea RM Nr. 440-XV din 27 iulie 2001 "Cu privire la zonele economice libere"

        alt - Legea RM Nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 "Cu privire la activitatea de evaluare"

        alt - Legea RM Nr. 1456-XII din 25 mai 1993 "Cu privire la activitatea farmaceutică"

 

 

Instruire Antreprenorială

 


         alt - "Legea cu privire la patenta de intreprinzator Nr.93-XIV din 15 iulie 1998 (ROM)"

                       / Programul de Promovare si Extindere a Abilităţtilor Antreprenoriale

         alt - "Standardul Naţional de Contabilitate Nr. 62 (ROM)" / Programul Evidenta Contabilă în Partida Simplă

         alt - "Standardul Naţional de Contabilitate Nr. 62 (RUS)" / Programul Evidentă Contabilă în Partida Simplă

         alt - "Hotarîrea de Guvern 664 din 3 iunie 2008 privind lansarea PNAET (ROM)" / PNAET

         alt - "Hotarîrea de Guvern 664 din 3 iunie 2008 privind lansarea PNAET (RUS)" / PNAET

         alt - "Formularul de înscriere la PNAET (ROM)" / PNAET

         alt - "Formularul de înscriere la PNAET (RUS)" / PNAET

         alt - "Lista Băncilor participante la PNAET (ROM)" / PNAET

 

Instruire Antreprenorială

 

         alt - "Lista prestatorilor de servicii în afaceri"

 

Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE