logo ecoimm

Compartimente

Sisteme personalizate de management de mediu

Sisteme personalizate de management de mediu

Sisteme personalizate de management de mediu

Companiile își pot îmbunătăţi foarte mult performanţele de mediu sub aspectul efi cientizării costurilor prin adoptarea unor sisteme de gestionare a mediului, precum Sistemul de Management și Audit Ecologic al Uniunii Europene (EMAS). Dezvoltarea unor sisteme adaptate necesităţilor IMM-urilor va determina creșterea preluării acestora. Sistemele de management al mediului (EMS) stabilesc un cadru pentru organizaţii, pentru ca acestea să evalueze și să raporteze impactul lor asupra mediului și apoi să planifi ce luarea unor măsuri pentru a obţine îmbunătăţiri în mod corespunzător. Adoptarea unui EMS foarte cunoscut asigură respectarea legislaţiei de către companii, aducând totodată un plus de efi cienţă și economii de cost în operaţiuni. Experienţa arată că acestea au o infl uenţă mult mai pozitivă asupra implicării ecologice a unei companii decât inspecţiile sau verifi cările pentru conformitate și aduc benefi cii mult mai mari în ceea ce privește creșterea efi cienţei. Sistemul de Management și Audit Ecologic European (EMAS, a se vedea căsuţa) reprezintă sistemul de management al mediului dezvoltat de UE. Sistemul este, în prezent, în curs de revizuire pentru a-l face mai robust și mai fi abil în ceea ce privește atât performanţa din punct de vedere al mediului, cât și conformitatea legală și pentru a facilita aplicarea acestuia în cadrul IMM-urilor. În ultimii ani s-au dezvoltat mai multe sisteme, fi e pentru a satisface nevoile unui anumit sector comercial, fi e pentru a aborda probleme de mediu. Pentru autorităţile de reglementare, sistemele de management pot reprezenta o garanţie a faptului că se îndeplinesc cerinţele legale de către companii, în timp ce o acceptare mai mare a unui certifi cat EMS, cum ar fi un sistem EMAS, reprezintă o alternativă fi abilă la verifi cările pentru conformitate sau la inspecţii și reduce cerinţele administrative pentru companii.

Cum se folosesc sistemele şi certificatele de eco-management?

Sistemele de management de mediu sunt dezvoltate de specialistii. Ele se bazează pe mai multe criterii, care asigură că activitatea este condusă într-un mod ecologic. Există, de asemenea, orientări, care ajuta la implementarea sistemelor de eco-management. Ca sisteme de eco-management, dezvoltate de specialiști de înalt nivel, ele pot fi o sursă de mare prestigiu pentru companiile care le pun în aplicare. Pentru aceleași motiv, oaspeții vor aprecia mai mult afacerile, atunci când acestea se desfăşoară într-un mod ecologic și prin utilizarea unor sisteme de management de mediu. Deoarece implementarea sistemului de management de mediu înseamnă controale regulate și certificarea lor de mai mulți ani, este, de asemenea o dovadă pentru oaspeții că afacerea ta este de încredere. Toate acestea se traduc printr-o mai bună competitivitate a afacerii. În plus, este mai ușor pentru o companie să implementeze managementul de mediu, prin utilizarea unui sistem de management de mediu, dezvoltat de un specialist. Mai jos veţi gasi descrierea unor sisteme de management și certificate de mediu disponibile în Europa.

– Sistemul de Management de Mediu ISO14001 se adresează diverselor tipuri de afaceri şi organizaţii. Operatorii care participă trebuie să pună în aplicare orientările, care să ofere  garanția unor operațiuni de afaceri ecologice. Aceasta se realizează printre altele, prin reducerea deșeurilor, energiei și de alte economii de resurse. Un certificat confirmă respectarea standardului ISO 14001.

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

ISO 26000 oferă orientări pentru întreprinderi și organizații din domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor (CSR). Ele ajuta operatorii să înțeleagă ce este CSR, ce acțiuni concrete ar putea lua și ce exemple de bune practici.ar putea oferi. Standardul ISO 26000 oferă ghidare nu orientări, prin urmare, nu se acordă niciun certificat.

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

EMAS (Eco-management și Audit European) un instrument de management de mediu elaborat de Comisia Europeană pentru întreprinderi și organizații care doresc să-şi evalueze impactul asupra mediului și să-şi îmbunătățească performanța în acest domeniu. EMAS cuprinde toate sectoarele economice și de servicii și se aplică în întreaga lume. Fiind o parte a sistemului necesită reînnoirea periodică a certificatelor de înregistrare și controale periodice, deci, prin urmare, certificatul oferă informații pertinente pentru clienții unui anumit operator. Fiind certificat EMAS, implică conformitatea cu multe norme riguroase (în comparație cu standardul ISO 14001, cerințele EMAS includ suplimentar 4 elemente), certificatul oferind un prestigiu de necontestat operatorului.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

–  EU Ecolabel - Certificatul de etichetare ecologică europeană ajută la identificarea produselor / serviciilor și serviciilor care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul ciclului lor de viață. Recunoscut în Europa, Ecolabel este o etichetă credibilă aplicata produselor si serviciilor, care sunt cu adevărat ecologice.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm


Avantajele Etichetei Ecologice pentru operatorii economici

SPOREȘTE ÎNCREDEREA CLIENȚILOR

Dacă obiectivul operatorului economic este acela de a crește fidelitatea clienților și încrederea pentru produse sale, eticheta ecologică europeană este un real suport, acesta fiind cel mai bun mijloc de a răspunde întrebărilor din ce în ce mai multe ale consumatorilor, oferindu-le o informare mult mai fiabilă asupra produselor, fondată pe baze științifice.

ÎNTĂREȘTE IMAGINEA FIRMEI

Eticheta ecologică europeană contribuie la consolidarea poziției firmei în fața clienților, în ceea ce privește angajamentul luat în lupta pentru protecția mediului.

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE IMAGINEA DE MARCĂ

Eticheta ecologică reprezintă un “alt semn de calitate” pentru produse, capabil să îmbunătățească imaginea de marcă.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 26.02.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!