Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Vineri, 04 Mai 2018 16:21 Publicat in rubrica Comunicate de presă
LOGO patratOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) anunță  lansarea celui cel de-al doilea apel de proiecte în Cadrul Componentei II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA).
 
Dosarele pentru Concursul de granturi pot fi depuse începând de astăzi, 4 mai, până la data de 5 iunie, completând formularul 
 
La Componenta de granturi pot participa femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei, dintre care 110 mii lei sunt direcționați pentru investiții în achiziționarea echipamentelor, iar restul de 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.
 
“Prioritate în cadrul Programului se acordă afacerilor: inovative și cu potențial de export, din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului, din domeniul producerii, tehnologiei informaționale și comunicații, non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, întreprinderi care oferă servicii/produse companiilor mari”, a anunțat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, în cadrul unui briefing de presă.
 
Amintim că în cadrul primului apel 100 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare nerambursabilă în valoare de 14 milioane de lei, ceea ce va stimula investiții de 24 de milioane de lei în economia națională.
 
Programul-pilot „Femei în Afaceri a fost lansat în toamna anului 2016 și va fi implementat pe parcursul a 3 ani. Din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne.
 
 
Vineri, 04 Mai 2018 16:21 Publicat in rubrica Comunicate de presă
LOGO patratОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) объявляет о начале второго конкурса заявок по компоненту II пилотной программы «Женщины в бизнесе» (PFA).
 
Заявки на участие в конкурсе грантов могут быть поданы в период с 4 мая до 5 июня путем заполнения формуляра 
 
В компоненте «Грант» могут участвовать женщины, которые управляют предприятием  сроком до 2 лет. Максимальная сумма гранта составит 165 тыс. леев, из которых 110 тыс. леев должны быть направлены на инвестиции в покупку оборудования, а остальные 55 тыс. леев на услуги по развитию бизнеса: исследования, консалтинг и продвижение.
 
«Приоритет в Программе отдается предприятиям: инновационным и ориентированным на экспорт в области творческой индустрии, агротуризма и ремесел, производства, информационных и коммуникационных технологий, несельскохозяйственных в сельских районах, которые не подпадают под критерии поддержки, оказываемой Агентством по Интервенции и Платежам в сфере сельского хозяйства (AIPA), а также предприятиям, предоставляющим услуги / продукты крупным компаниям», - заявил временный генеральный директор ODIMM Петру Гургуров на брифинге для прессы.
 
Напомним, что в рамках первого конкурса было одобрено 100 инвестиционных проектов на безвозмездное финансирование в размере 14 млн леев, что будет стимулировать инвестиции в экономику в размере 24 млн леев.
 
Пилотная программа «Женщины в бизнесе» была запущена осенью 2016 года, и будет осуществляться в течение трех лет. На эти цели из государственного бюджета выделяется 51,5 млн леев. Эта правительственная инициатива направлена на содействие умножению экономических и социальных возможностей в сельских районах за счет сокращения гендерного неравенства путем роста и развития бизнеса, изменения восприятия инноваций, расширения доступа к современным ресурсам, услугам и технологиям.
IMG 1384
Joi, 03 Mai 2018 13:30 Publicat in rubrica Anunţuri
LOGO patrat smallOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) invită reprezentanții mass media la un briefing de presă.
 
Vineri, 4 mai, ODIMM va semna contractele de finanțare cu primele câștigătoare ale proiectelor investiționale selectate în cadrul Programului guvernamental „Femei în afaceri”. 
 
Cele 100 de proiecte acceptate spre finanțare vor beneficia de  granturi în valoare de 14 milioane de lei, ceea ce va stimula investiții de 24 de milioane de lei în economia națională.
 
În cadrul evenimentului de presă va fi anunțată data lansării celui de-al doilea apel de Proiecte și va fi făcut un bilanț al activităților Programului până la ora actuală .
 
Briefingul va fi susținut de către Petru Gurgurov, Director general interimar ODIMM și Eugenia Sîli, Manager de Program.
 
Evenimentul va avea loc vineri, 4 mai,  ora 11.00, la sediul ODIMM, Sala de conferințe, et 3, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134
 
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la nr. de tel. (022) 22 53 77
Joi, 26 Aprilie 2018 13:59 Publicat in rubrica Comunicate de presă
baw logoProiectul „Business Academy for Women” (BAW), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și finanțat de Uniunea Europeană, a demarat etapa de instruire a mentorilor.
 
Scopul Componentei de Mentorat este de a forma o comunitate de femei antreprenoare – mentori care vor împărtăși cunoștințe și experiențe prin metode eficiente antreprenoarelor aflate la început de cale și vor contribui la creșterea rolului femeilor în inițierea și dezvoltarea businessului.
 
"Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova este o prioritate pentru ODIMM. Tot ce urmează să facă mentorii este în beneficiul femeilor care fac primii pași în domeniul antreprenorial. Acest exercițiu este unul necesar și sunt sigur că va avea impactul maxim pentru beneficiarele care tind să obțină rezultatele scontate și să preia experiența pozitivă de la mentori. Îmi exprim speranța ca discipolele voastre să-și împărtășească mai departe experiența acumulată", a declarat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.
 
Coordonatorul de proiect Ana Sochirca a subliniat că pe parcursul  a 6 zile de instruire 30 de antreprenoare cu experiență de succes în domeniul antreprenoriatului de pe tot teritoriul Republicii Moldova vor avea posibilitatea să  cunoască în detaliu ce reprezentă activitatea unui  mentor, care sunt obligațiile, responsabilitățile și rolul acestuia în activitatea unei antreprenoare. 
 
“Special pentru această instruire a fost elaborat și Ghidul cu privire la activitatea de mentorat care le va permite viitorilor Mentori să activeze, ulterior, în acest domeniu”, a accentuat Ana Sochirca.   
 
Programul instruirilor include trei sesiuni a câte două zile fiecare:
Sesiunea I - 26 -27 aprilie 2018;
Sesiunea II - 3-4 mai 2018;
Sesiunea III - 15-16 mai 2018.
 
Participantele vor fi formate în calitate de mentori prin sporirea abilităților și competențelor de mentor, comunicării eficiente și a dezvoltării abilităților în domeniul lidership-ului, managementului conflictelor, tehnicilor de negociere și transmitere a informației.  La finele instruirii vor fi identificați 10 mentori, care vor ghida 10 antreprenoare cu cele mai inovatoare proiecte investiționale, selectate în cadrul concursului de granturi BAW, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare de 6 mii EURO.
 
Anterior, circa 300 de femei de afaceri din toată țara au fost instruite privind eficientizarea modelului de business şi orientarea companiei spre extindere și export, în cadrul Componentei de instruire BAW.
 
Proiectul BAW oferă femeilor șansa de ași realiza potențialul său de antreprenoare prin dezvoltarea abilităților de gestionare a afacerii, facilitarea accesului femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare a veniturilor întreprinderilor gestionate de femei. 
Miercuri, 25 Aprilie 2018 19:14 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1Femei100 de femei de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului guvernamental „Femei în afaceri”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Femeile de afaceri vor accesa granturi în valoare de 14 milioane de lei, ceea ce va stimula investiții de 24 de milioane de lei în economia națională. Cele 100 de câștigătoare au fost aprobate astăzi de către Comitetul de supraveghere a Programului, în componența căruia intră reprezentanți ai instituțiilor de stat, donatori, companii private și asociații de business.
 
Prezent la ședința Comitetului, ministrul Economiei și Infrastructurii a reiterat sprijinul său pentru femeile antreprenoare. „Astăzi, mă bucur că încă 100 de familii își vor ține mamele acasă. Avem nevoie de rezistența, dedicația și contribuția lor. Vă asigur că aveți tot suportul meu”, a menționat Chiril Gaburici.
 
„Acest Program este o pistă de lansare pentru femeile care își doresc să dezvolte un business, dar nu au suficiente resurse financiare și abilități antreprenoriale. Am aprobat primele 100 de proiecte investiționale și nu ne oprim aici, vom continua să sprijinim antreprenoriatul feminin”, a spus Petru Gurgurov, director general interimar al  ODIMM.2Femei
 
O treime dintre proiectele de investiții sunt în domeniul prestări servicii - servicii de contabilitate, educaționale, resurse umane, în domeniul juridic, statistic etc., iar 28% - în domeniul de producere și prelucrare. De asemenea, 27% dintre antreprenoare planifică să investească în industria textilă și 13% - în domeniul agricultură și zootehnie. Majoritatea beneficiarelor Programului desfășoară afaceri pe tot teritoriul Republicii Moldova, cele mai active localități fiind Chișinău, Sîngerei, Hîncești, Soroca, Găgăuzia, Orhei și Cimișlia.
 
3FemeiÎn cadrul Componentei I a Programului: „Suport la inițierea afacerii”, derulată pe parcursul anului 2017, au fost organizate 15 cursuri antreprenoriale. Astfel, peste 400 de femei au fost instruite și ghidate timp de 6 zile de experți în domeniu privind pașii necesari de lansare și dezvoltare a unei afaceri. După etapa de instruire, femeile au beneficiat de servicii de consultanță antreprenorială individuală. În rezultat, au fost create 179 întreprinderi, care au generat 443 locuri de muncă, dintre care 83% sunt pentru femei, iar 63% - pentru tineri cu vârsta de până la 35 ani.
 
În acest moment, este în derulare Componenta II a Programului: „Suport pentru afacerile nou create” la care pot aplica întreprinderile înregistrate de la 0 la 24 luni și gestionate de femei. La această etapă sunt acordate granturi mici, în baza concursului. Alte două apeluri de Concurs vor fi lansate pe parcursul anului 2018. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile în cadrul Componentei II nu va depăși suma de 165.000 lei/beneficiar, care poate fi utilizată pentru achiziționarea articolelor de investiții și servicii de dezvoltare a afacerii.7Femei
 
În toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot „Femei în Afaceri”, gestionat de către ODIMM. Perioada de implementare a acestui Program este de 3 ani. Din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne.
Marţi, 24 Aprilie 2018 16:14 Publicat in rubrica Anunţuri
LOGO patratCâștigătoarele primului Apel de proiecte al Programului „Femei în Afaceri”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii vor fi aprobate, miercuri, 25 aprilie, de către Comitetul de supraveghere al Programului. Ședința Comitetului va începe la ora 14.00 în Sala de ședință a Guvernului, et 1, intrarea prin str. Bănulescu Bodoni.
 
Este invitată presa.
 
Pentru mai multe detalii ne contactați la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Sâmbătă, 21 Aprilie 2018 07:20 Publicat in rubrica Ştiri
1524120924-subventionare locuri de munca
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii informează agenții economici că pot depune cereri de rezervare a subvenției unice în mărime de 40 de mii de lei, pentru fiecare loc de muncă creat, până la data de 31 iulie. Cererile pot fi depuse în scris sau prin intermediul portalului E-cerere, în adresa Ministerului Finanțelor.
 
Pentru a solicita subvenția unică agenții economici (investitori) trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii, printre care creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane, salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, menținerea posturilor de muncă create pentru cel puțin 3 ani, lipsa restanțelor la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național.
 
Cererile depuse vor fi înregistrate în Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, iar solicitantul va fi informat despre recepționarea acesteia în decurs de două zile lucrătoare. Ulterior, acestea vor fi examinate și aprobate, în conformitate cu criteriile de eligibilitate. Cererile depuse după data-limită vor fi examinate la rectificarea bugetului sau în următorul ciclu bugetar.
 
Implementarea mecanismului privind subvenționarea creării locurilor de muncă va contribui la stimularea investițiilor şi creșterea economică, sporirea nivelului ocupării forței de muncă, creșterea plaților la buget consolidat, stimularea angajatorilor pentru încadrarea forței de munca disponibile și crearea de noi locuri de munca,    diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii fiscale.
Vineri, 13 Aprilie 2018 15:49 Publicat in rubrica Comunicate de presă

1.aaaaaaaaaaaaComitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat astăzi 44 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create sau extinse/dezvoltate de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 10,62 milioane de lei. Potrivit estimărilor vor fi create peste 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 28,20 milioane de lei.

 

Din cele 44 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă 43% sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 57% sunt start – upuri. Totodată, 16 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, care s-au întors de peste hotare, iar 28 fiind constituite de rudele de gradul unu ale migranților. Datele statistice mai indică că 31% la sută din afaceri sunt create și administrate de femei, iar 48% de tineri.

 

Cei mai mulți solicitanți, 31 la număr, vor investi în agricultură: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, a legumelor în spații protejate, creșterea animalelor și dezvoltarea afacerilor în apicultură. Totodată, 9 beneficiari vor presta servicii de agrement, construcții, sănătate și asistență socială, servicii de morărit și de reparație auto. Alți 4 beneficiari și-au concentrat activitatea în industria de prelucrare și sectorul agroalimentar: fabricarea produselor textile / îmbrăcămintei / pieilor, prelucrarea lemnului, producere de peleți și fabricarea biscuiților.

2.dddd

 

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 44 de solicitanți investesc banii provenite din munca desfășurată în 11 state: Italia – 20 solicitanți; Rusia – 12 solicitanți; Marea Britanie – 3 solicitanți; SUA - 2 solicitanți și câte un solicitant din Belgia, Germania, Israel, Franța, Portugalia, România și Spania.

3.cccAfacerile sunt localizate în 22 raioane și municipiul Chișinău. Din totalul întreprinderilor 5 sunt localizate în mun. Chișinău; 6 în raionul Hîncești; câte 3 în raioanele Florești, Orhei, Telenești; câte 2 întreprinderi în raioanele Anenii Noi, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Nisporeni, Soroca, Sîngerei și câte o întreprinderea în raioanele Cahul, Criuleni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rezina, Rîșcani, Șoldănești, Ungheni și UTA Găgăuzia.

 

Din momentul lansării Programului ”PARE 1+1”, 1136 întreprinderi au beneficiat de acces la finanțare. Investițiile în economie sunt estimate la peste 697,97 milioane lei, dintre care circa 215,8 milioane lei constituie suma granturilor aprobate în cadrul Programului. Astfel, la fiecare leu transferat din cadrul Programului sunt atrași cca 3,23 lei investiții în economie.

 

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători migranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

4.1 ssss

Vineri, 13 Aprilie 2018 15:49 Publicat in rubrica Comunicate de presă

30656508 1793756920663001 5549461341183410176 nНаблюдательный комитет Программы PARE 1 + 1 утвердил 44 заявки на гранты, представленные компаниями, созданными или развиваемыми мигрантами или их родственниками, на общую сумму 10,62 млн леев. Ожидается, что с помощью этих денег будет создано более 100 новых рабочих мест, а совокупные инвестиции в экономику страны составят 28,2 млн леев.


Из 44 утвержденных к невозвратному финансированию предприятий 43% находятся на стадии расширения/развития бизнеса, а 57% - стартапы. 16 компаний созданы непосредственно трудящимися-мигрантами, вернувшимися из-за границы, а 28 администрируются их родственниками первой степени родства. Статистические данные также показывают, что 31% предприятий созданы и управляются женщинами, а 48% администраторов составляют молодые люди.


Большинство заявителей, 31, будут инвестировать в сельское хозяйство: выращивание зерновых и винограда, овощей в закрытом грунте; животноводство и пчеловодство. В то же время 9 бенефициаров будут оказывать услуги в строительстве, здравоохранении и социальной помощи, рекреации, по помолу зерна и ремонту автомобилей. Еще 4 бенефициара сосредоточат свою деятельность в перерабатывающей промышленности и агропродовольственном секторе: производство текстиля / одежды / кожи, обработка древесины, производство топливных пеллет и печенья.30656615 1793756937329666 2399634928770744320 n


Анализ происхождения денежных переводов показывает, что 44 заявителя вкладывают деньги, заработанные в 11 странах: Италия - 20 заявителей; Россия - 12; Соединенное Королевство - 3 заявителя; США - 2 и по одному заявителю из Бельгии, Германии, Израиля, Франции, Португалии, Румынии и Испании.


30698552 1793756923996334 8087856436970782720 nПредприятия расположены в 22 районах и Кишиневе. Из общего числа 5 предприятий зарегистрированы в муниципии Кишинев; 6 в районе Хынчешть; по 3 в районах Флорешть, Орхей, Теленешть; по 2 предприятия в районах Анений Ной, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Ниспорень, Сорока, Сынжерей и по одной компании в районах Кахул, Криулень, Дрокия, Фэлешть, Глодень, Резина, Рышкань, Шолданешть, Унгень и АТО Гагаузия.


С момента запуска программы PARE 1 + 1, 1136 предприятий получили доступ к финансированию. Инвестиции в экономику оцениваются в 697,97 млн леев, из которых около 215,8 млн леев - это гранты, выданные в рамках данной программы. Таким образом, каждый лей, вложенный проектом, привлекает около 3,23 леев инвестиций в экономику.


Программа PARE 1 + 1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских трудящихся-мигрантов для устойчивого экономического развития Республики Молдова путем стимулирования создания и развития малых и средних предприятий трудящимися-мигрантами и получателями денежных переводов. Программа работает на основе правила «1 + 1», при котором каждый лей, инвестированный из денежных переводов, дополняется одним леем в форме гранта Программы. Бенефициарами грантов могут быть работники-мигранты, являющиеся гражданами Молдовы и получатели денежных переводов, их родственники первой степени.30704322 1793756987329661 8012880081942740992 n

Vineri, 06 Aprilie 2018 09:14 Publicat in rubrica Anunţuri

Paste fericitA

Pagina 1 din 17
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE