Componenta Finanțare

 

Pentru participare la COMPONENTA III – „Finanţarea afacerii / Regula 1+1” dosarul solicitantului va fi completat cu următoarele documente:

 • Formulare  pentru participarea  la COMPONENTA a III-a

 1. Check List 2 descarcă
 2. Cererea de finanţare (formular-tip) descarcă
 3. Declaraţie privind lipsa restanțelor faţă de bugetul public naţional descarcă
 4. Declarația pe propria răspundere privind beneficierea de ajutoare de stat descarcă
 5. Business-plan descarcă
 6. ANEXE: Raportul privind rezultatele financiare Anexa 1Anexa 2

Model Business-plan completat descarcă

 • Documente juridice aferente activității antreprenoriale

 1. Acte care confirmă dreptul la proprietate asupra bunurilor imobile/terenurilor: Contract de arendă/locațiune/comodat, Contract de vînzare-cumpărare, Extras din Registrul bunurilor imobile, Act de proprietate (după caz)
 2. Certificat de înregistrare a întreprinderii/Gospodăriei Țărănești (după caz)
 3. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cel mult 3 luni actualitate)
 4. Decizie de înregistrare a persoanelor juridice/Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești
 5. Licența şi/sau Autorizație (după caz)
 6. Certificat eliberat de bancă privind datele bancare ale întreprinderii (original)
 7. Certificat  de participare la cursurile de instruire din cadrul Programului

sau pentru întreprinderile care activează și în ultimii 3 ani au înregistrat profit

Declarația pe propria răspundere privind eficiența activității antreprenoriale cu anexarea situațiilor financiare

 1. Oferte comerciale, Contracte de intenţie cu furnizorii/clienţii
 2. Procura și buletinul de identitate a reprezentantului legal (după caz).

Documentele aferente activității antreprenoriale, cu excepția Certificatului bancar, urmează a fi prezentate în original și copie.

Atenţionăm, că Planul de afaceri va fi transmis atât online la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , cât şi pe suport de hârtie.

 

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

© ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Toate drepturile rezervate.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei)
Tel : + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: info@odimm.md