Image

Subvenţionare Expoziţii

Programul de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții

Scopul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri şi expoziții (în continuare – ”Programul”) constituie susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional. De asemenea se urmărește susţinerea producătorilor de mărfuri şi servicii în promovarea pe pieţele internă şi externă a proiectelor, tehnologiilor, know-how, mărfurilor şi serviciilor autohtone precum și crearea unor condiţii adecvate pentru stabilirea contactelor de afaceri, a parteneriatului şi colaborării interne şi internaţionale, în scopul atragerii investiţiilor străine în economia republicii, organizării în comun a unor procese de producţie sau realizării unor proiecte, asigurării pieţei naţionale cu mărfuri de larg consum şi cu materii prime pentru industrie, precum şi efectuării schimbului de experienţă avansată

La Program poate participa orice agent economic care este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

  1. este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
  2. este constituit și înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare;
  3. nu înregistrează restanțe la bugetul public național, la data depunerii cererii de subvenționare;
  4. nu se află în procedura de insolvabilitate;
  5. confirmă prin documente justificative privind achitarea taxei de înregistrare la expoziție și/sau taxei de arendă a spațiului expozițional în proporție de 100%;

Noutatea Programului!!!

Solicitantul care corespunde criteriilor de eligibilitate și care a participat la expoziția off-line/fizică are dreptul să beneficieze de:

  1. 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei;
  2. 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei;

Suma maximă transferată unui solicitant/per expoziție off-line/fizică nu va depăși 5 000 lei și va fi transferată la contul solicitantului subvenționării doar după depunerea dosarului complet.

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate, participant la expoziția virtuală are dreptul să beneficieze de 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 2 000 lei;

Dosarul pentru obținerea subvenției se va depune on-line și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

Nr.d/oDenumirea documentuluiCerințele suplimentare față de documentObligativitatea
1. Formularul de participare la Program (Anexa nr.1) Original Da
2. Cererea de subvenționare (Anexa nr.2)

Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate

Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate

Da
3. Contractul de participare la expoziție/ târg semnat de agentul economic și organizatorul expoziției Copie de pe Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
4. Ordin de plată /Dispoziția de plată /Bonul de plată care atestă achitarea integrală (atât taxa pentru înregistrare cât ți taxa pentru arenda spațiului) a participării agentului economic la expoziție Copie de pe Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
5. Factura fiscală și actul de predare-primire a serviciilor, emise de către Organizatorul de expoziții, care atestă executarea serviciilor Copie de pe Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
6. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii Cererii de participare la finanțare)/ Certificatul de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător Copie de pe Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
7. Buletinul de identitate a administratorului (reprezentantul legal) Copie de pe Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
8. Certificatul bancar Copie de pe Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
9. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de stat sau Declarație pe propria răspundere (Anexa nr.3) Copie de pe Original /Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
10. Declarația pe propria răspundere privind valoarea ajutorului de minimis primit(Anexa nr.4) Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da
11. Declarația pe propria răspundere privind corespunderea cu originalul a actelor furnizate (Anexa nr.5) Original Formatul PDF cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate Da

 

FORMULAR DE APLICARE LA PROGRAM

Contacte:

Or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 134,

etajul 3, biroul 331,

telefon de contact: 022 211 - 573,

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 27.06.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!