Top logo

Despre Internaționalizare

Hotărârea Guvernului nr. 439 din 01 iulie 2020 cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora.

 Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora. 

Cine poate participa la Program?

1) Întreprinderile definite prin Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

3) Lipsa restanțelor față de bugetul public național;

4) ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor internaționale.

5) ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

6) Suport financiar se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) și Bălți (10%) și 70%- pentru celelalte localități.

 Ce oferă prezentul Program?

 1) Suport informațional și consultativ (campanii de informare, implicarea instituțiilor de suport în dezvoltarea capacităților antreprenoriale, instrumente informaționale și metodologice pentru beneficiari- ghiduri, broșuri, pagina web, ș.a.)

2) Asistență și suport financiar

a) prin schema de Business Voucher: integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei, în cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%.

b) prin schema de Grant: valoarea minimă totală a proiectului investițional constituie 500.000 lei, iar valoarea maximă a grantului nerambursabil este de 2.000.000 lei; schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil

3) Monitorizare și evaluare (perioada de monitorizare a beneficiarilor Programului va fi timp de 36 luni din data transferării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile)

Care sunt serviciile eligibile pentru Componenta de Business Voucher?

1) dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale); 

2) dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere (TC, CRM, ERP, CAD); 

3) implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO Label); 

4) instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă; 

5) reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit; 

6) elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere; 

7) stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export.

Care este destinația investițiilor eligibile la Componenta de Grant?

1) achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații) și achiziționarea imobilizărilor necorporale (protecția și achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software);

2) investițiile referitoare la achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere constituie maximum 10% din suma finanțării nerambursabile, iar procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea constituie nu mai mult de 20% din valoarea finanțării nerambursabile oferite.

Ce nu finanțează Programul?

1) Împrumuturi și provizioane pentru pierderi și datorii;

2) Dobânzi datorate;

3) Salarii;

4) Amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată;

5) Costuri de bunuri și servicii acoperite de alte programe/proiecte de asistență;

6) Pierderi la schimb valutar;

7) Costuri suportate înainte de depunerea formularului la finanțare;

8) Cheltuieli de amortizare;

9) Achiziționarea echipamentului de mâna a doua;

10) Finanțarea costurilor de leasing;

11) TVA;

12) Servicii de transport;

13) Plăți efectuate în numerar;

14) Costul arendei de terenuri sau clădiri;

15) Consumabile și alte cheltuieli administrative.


În cadrul acestui Program, se acceptă spre finanțare toate domeniile de activitate prioritare economiei naționale, cu excepția:

1) activitățile fiduciare și de asigurare;

2) activitățile fondurilor de investiții;

3) activitățile bancare, de creditare nebancară;

4) activitățile de schimb valutar și de lombardare;

5) activitățile din domeniul imobiliar;

6) activități din domeniul educațional;

7) comerțul cu amănuntul și cu ridicata;

8) importul, producerea și comercializarea alcoolului;

9) importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun;

10) producerea și distribuția gazelor, a electricității;

11) serviciile și asistența tehnică militară, producerea produselor militare;

12) servicii sociale și de sănătate;

13) servicii de distribuție a apei, de colectare a deșeurilor și decontaminare; 

14) jocurile de noroc și serviciile aferente.

Impactul Programului : 

1) Companiile vor deveni mai competitive pe piața locală și externă;

2) Vor crește cifra de afaceri și vor deveni mai profitabile;

3) Vor aplica tehnologia de automatizare industrială, prin achiziționarea utilajelor/echipamentelor de producere și ambalare;

4) Vor implementa standarde moldovenești care adoptă standardele europene pentru sisteme de management;

5) Vor menține numărul angajaților și vor contribui la majorarea câștigului salarial mediu pe economie;

6) Vor aplica elemente inovative (în produse, în procesele tehnice și în ramura organizațională) și de dezvoltare durabilă

7) Vor majora exportul producției proprii și se vor extinde pe alte piețe de desfacere;

8) Vor beneficia de suport informațional și consultativ;

9) Vor beneficia de suport financiar sub formă de Business Voucher (până la 100000 lei) și grant nerambursabil de până la 2 mil lei.

Extras MO Program internationalizare

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 23.09.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!