Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate

I. Solicitanții la Instrumentul de susținere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

1) Să demonstreze necesitate digitalizării și impactul asupra afacerii;

2) Să își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova;

3) Să dețină produse/servicii rezultate din propria activitate antreprenorială;

4) Să deține echipament IT și conexiune la internet, ce le-ar permite să valorifice sprijinul oferit;

5) Să dispună de cunoștințe de bază privind utilizarea resurselor office, web, social media și google;

6) Lipsa datoriilor față de bugetul public național, cu excepția celor formate în perioada de situația epidemiologică.

II. Activități neeligibile în cadrul Instrumentului de susținere:

1) Activitățile de intermediere financiară și asigurări, case de amanet;

2) Construcția imobilelor locative;

3) Activități de creditare nebancară;

4) Tranzacțiile imobiliare, activitățile de consultanță juridică;

5) Activitățile de jocuri de noroc și pariuri;

6) Comercializarea de armament;

7) Comerțul, cu excepția produselor și serviciilor rezultate din propria activitate economică;

8) Activitățile de producere sau comercializare a tutunului și alcoolului;

III.  Cheltuieli neeligibile din contul finanțării nerambursabile, precum și contribuției proprii din cadrul Instrumentului de susținere:

a)  Împrumuturi și provizioane pentru pierderi și datorii;

b)  Dobânzi datorate;

c)   Amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată;

d)  Costuri de bunuri și servicii acoperite de alte Instrumente/proiecte de asistență;

e)   Pierderi la schimb valutar;

f) Costuri suportate înainte de depunerea formularului la Componenta II-III;

g)  Cheltuieli de amortizare;

h)  Achiziționarea echipamentului de mâna a doua;

i) Finanțarea costurilor de leasing;

j) Taxe, avize, comisioane;

k)   Costul ambalajelor;

l) Servicii de transport;

m) Plăți efectuate în numerar;

n)  Costul arendei de terenuri sau clădiri.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

© ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Toate drepturile rezervate.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei)
Tel : + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: info@odimm.md