logo ro

te

Programul PARE 1+1_copie

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1” este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010 descarcă.

Programul este destinat lucrătorilor migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migraţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 3. intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA  I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

 

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR care va cuprinde următoarele documente:

 • Documente care justifică eligibilitatea la Program
 1. Copia buletinului de identitate al solicitantului;
 2. Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
 3. Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
 4. Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.
 • Formulare  pentru participarea  la COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”
 1. Cererea de participare la Program descarcă;
 2. Cererea de participare la instruire:
  a) Persoana fizică;
  b) Întreprindere;
 3. Declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe, semnată şi datată de beneficiar:
  a) Persoană fizică;
  b) Întreprindere;
 4. Check List 1 DESCARCA

Programul se desfăşoară după regula 1+1, respectiv, solicitantul va plăti 50 % din preţul cursurilor de instruire antreprenorială din cadrul Componentei a II-a.

Pentru participare la COMPONENTA III – „Finanţarea afacerii / Regula 1+1” dosarul solicitantului va fi completat suplimentar cu următoarele documente:

 • Formulare  pentru participarea  la COMPONENTA a III-a
 1. Cererea de finanţare (formular-tip) descarcă;
 2. Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional descarcă;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale descarcă;
 4. Certificatul de participare la cursurile de instruire din cadrul Programului.
 • Documente aferente activităţii antreprenoriale
 1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
 2. Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:  Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
 3. Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 4. Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);
 5. Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
 6. Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
 7. Business-plan descarcă;
  Model Business-plan completat descarcă;
  ANEXE: Raportul privind rezultatele financiare Anexa 1, Anexa 2
 8. Check List 2 DESCARCA
 9. Oferte comerciale, Contracte de intenţie cu furnizorii/clienţii.

   

  Atenţionăm, că Planul de afaceri va fi transmis atât online la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cât şi inclus în dosarul de finanţare.

  Solicitanţii de finanţare trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

  1. Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
  2. Societate cu răspundere limitată;
  3. Gospodărie Ţărănească (de fermier);
  4. Cooperativa de producere;
  5. Cooperativa de întreprinzător.

  ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE ÎN CADRUL COMPONENTEI III

  1. importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
  2. comerţul sub orice formă;
  3. fiduciare şi de asigurări;
  4. fonduri de investiţii;
  5. bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
  6. schimb valutar şi lombard;
  7. jocuri de noroc;
  8. achiziţia bunurilor imobiliare;
  9. servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
  10. servicii de imigrare sub orice formă;
  11. servicii notariale, juridice şi de avocat.

  PRIORITĂŢILE Programului “PARE 1+1”

  1. Crearea de noi locuri de muncă;
  2. Orientarea la export;
  3. Substituirea importurilor;
  4. Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;
  5. Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone descarcă;
  6. Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

  Solicitantul va depune dosarul la ODIMM într-o mapă cu şină.


  Scrisoare de multumire.

  Broşura Istorii de succes.

   

  Graficul de muncă:

  Luni - Joi : 8.30 - 16.00

  Vineri : 8.30 - 12.00

  Pauză : 12.00 -13.00

  Accesări

  Website counter

  Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
   

  logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 27.06.2022.

  Soluție

  logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

  Search

  reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

  Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
  Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
  Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
  Mulțumim pentru înțelegere!