Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm sus

 

 

Ai nevoie de finanțare?

Programul este destinat lucrătorilor
migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi
ai acestora care doresc să investească
în lansarea sau/şi dezvoltarea unei
afaceri proprii.

pare logo


Înscrie-te acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai o idee de afacere?

Programul Național de Abilitare Economică
a Tinerilor este pentru tine! pnaet logo

Aplică acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de instruire?

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
este pentru tine!
gea logo


Aplică acum

Paterns 10 ani odimm jos
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
fgc blue finalOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) şi Banca Comercială Română Chişinău S.A. au semnat un nou contract de colaborare care vine în susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM). ODIMM colaborează cu Banca Comercială Română Chișinău S.A. din anul 2012 fiind a 7-a bancă licențiată care a semnat contractul menționat, ce îi va permite să beneficieze de o procedură simplificată de garantare şi executare a garanţiei financiare.
 
Respectiv, IMM-urile vor obține garanție financiară la un comision anual redus până la 0,5% și vor fi scutite de comisionul de eliberarea garanției financiare.
 
În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor:
1. Pentru întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
2. Pentru întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
3. Pentru întreprinderile nou–înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
4. Pentru întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
5. Pentru întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.
 
Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat și capitalizat din resursele bugetului de stat, cu suportul Uniunii Europene, gestionat de ODIMM, care are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de ODIMM poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
 
Până în prezent ODIMM a emis garanții financiare pentru 286 de companii,în valoare de 80 milioane lei, care au facilitat obținerea creditelor bancare în valoare de238 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiționale în valoare de 361 milioane lei, crearea a peste 740 locuri noi de muncă și menținerea în câmpul muncii a peste 1300 de persoane.
 
Băncile partenere ale ODIMM sunt: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”, S.A. ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A.
                                                                       Direcția Comunicare și RP ODIMM
fgc blue finalОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и коммерческий банк Banca Comercială Română Chişinău S.A. подписали новое соглашение о сотрудничестве, целью которого является поддержка малых и средних предприятий (МСП). ODIMM сотрудничает с BCR Chişinău S.A. с 2012 года, когда он стал 7-м лицензированным банком, подписавшим контракт, позволяющий использовать упрощенную процедуру и финансовые гарантии Фонда гарантирования кредитов (FGC), администрируемого ODIMM.
 
При таком сотрудничестве МСП могут рассчитывать на финансовые гарантии для получения кредитов при ежегодном комиссионе, уменьшенном до 0,5%, и освобождении от оплаты комиссии за выдачу финансовой гарантии.
 
В настоящее время ODIMM предлагает пять гарантийных продуктов для МСП:
1. Для предприятий, управляемых молодыми людьми - финансовая гарантия выдается на 60 месяцев, чтобы гарантировать кредит до 500 тысяч леев, но не более 50% от суммы кредита;
2. Для предприятий, управляемых женщинами - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев, чтобы гарантировать кредит до 700 тыс. леев, но не более 70% от суммы кредита;
3. Для вновь зарегистрированных компаний - финансовая гарантия выдается сроком на 36 месяцев для гарантии кредита до 700 тыс. леев, но не более 70% от суммы кредита;
4. Для действующих предприятий - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев для обеспечения кредита до 3 млн леев, но не более 50% от суммы кредита;
5. Для предприятий-экспортеров - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев для гарантии кредита до 5 млн леев, но не более 50% от суммы кредита.
 
Фонд гарантирования кредитов (FGC) является первым и единственным кредитным гарантийным фондом, созданным и капитализируемым из средств государственного бюджета при поддержке Европейского союза, целью которого является поддержка МСП в доступе к финансовым ресурсам. Деятельностью FGC управляет ODIMM. Финансовая гарантия, выдаваемая ODIMM, может использоваться МСП для покрытия залоговой потребности в займах, запрашиваемых у коммерческих банков.
 
На сегодняшний день ODIMM выдала финансовые гарантии для 286 компаний на сумму 80 млн леев, что способствовало получению банковских кредитов на сумму 238 млн леев. Полученные средства реализовались в инвестиционных проектах на сумму 361 млн леев, создав при этом более 740 новых рабочих мест и сохранив работу более чем для 1300 человек.
 
Банками-партнерами ODIMM являются: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A., BC “BCR CHIȘINĂU” S.A.
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
 
22490106 1604700316235330 1112118168661512098 nDirectorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, efectuează, în perioada 12-14 curent, o vizită de lucru la București, România.
 
La București, Iulia Iabanji a participat la ședința comisiei mixte de cooperare economică moldo-română în cadrul căreia sau fost abordate subiecte referitoare la aspectele colaborării bilaterale în diferite domenii, inclusiv comerț, industrie, energetică, agricultură, transporturi, precum și extinderea colaborării în domeniul antreprenoriatului. În context, Iulia Iabanji a propus înființarea unui grup comun de lucru, specific domeniului IMM și mediului de afaceri la nivel de experți în cadrul Comisiei mixte, care se va reuni în mod alternativ la Chișinău și București.22405501 1604700442901984 4703306579544009492 n
 
De asemenea, directorul ODIMM a participat la forumul “Excelență în Business” și a punctat tabloul activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova.
 
22539749 1604700519568643 2103444720711946426 nIulia Iabanji a prezentat programele de suport gestionate de ODIMM care au un impact semnificativ asupra dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova, cu accent pe programele de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, Programul național de abilitare economică a tinerilor (PNAET), Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), Incubatoarele de afaceri (RIAM), Programul guvernamental-pilot „Femei în Afaceri” și „Business Academy for Women”.
 
În perioada aflării la București, Iulia Iabanji a avut întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri și organizațiilor de suport din România.
Sâmbătă, 14 Octombrie 2017 16:03

Directorul ODIMM la Forumul „Excelență în Business”

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
5 o editedDirectorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, a participat vineri, 13 octombrie curent, la Forumul „Excelență în Business”, organizat de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România.
 
Evenimentul, desfășurat în cadrul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova, a avut ca scop promovarea oportunităților economice oferite de țara noastră, oportunități menite să contribuie la crearea condițiilor atractive și favorabile pentru susținerea potențialilor investitori ce doresc să se dezvolte în stânga Prutului.
 
Directorul ODIMM a vorbit, în cadrul forumului, despre istoricul, activitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova și impactul acestora în economia țării. 
 
„Politicile promovate în domeniul dezvoltării antreprenoriatului din țară au condus la evoluția pozitivă a numărului de întreprinderi active, chiar dacă sectorul IMM continuă să se confrunte cu numeroase dificultăți de ordin financiar, legislativ, birocratic şi altele. Pe parcursul ultimilor cinci ani, numărul ÎMM a fost în continuă creștere, ajungând la o cifră de 51,6 mii”, a spus  directorul ODIMM.4 o edited
 
Iulia Iabanji a prezentat programele de suport gestionate de ODIMM care au un impact semnificativ asupra dezvoltării mediului antreprenorial din Republica Moldova, cu accent pe Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), Rețiaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), „Business Academy for Women” și „Femei în Afaceri”.
 
De notat că la forumul „Excelență în Business” au participat reprezentanți ai Guvernului României și Republicii Moldova, mediului de afaceri, investitorilor și organizațiilor de suport  în domeniul antreprenoriatului din cele două țări.
 
Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată reprezentării, apărării și susținerii intereselor membrilor săi și a celorlalți operatori economici din Republica Moldova și România, pentru dezvoltarea comerțului și serviciilor corespunzător cerințelor economiei de piață.
 
1 o edited2 o edited3 o edited

5 o editedГенеральный директор Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) Юлия Ябанжи участвовала в пятницу, 13 октября, в Форуме „Excelență în Business” («Совершенство в бизнесе»), организованном двусторонней торгово-промышленной палатой Молдовы и Румынии.
 
Мероприятие проходило в Бухаресте в рамках 10-й сессии Объединенной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Румынией и Республикой Молдова и имело целью продвижение экономических возможностей, предлагаемых нашей страной, и обзор созданных привлекательных и благоприятных условий для поддержки потенциальных инвесторов, желающих развивать левобережье Прута.
 
Директор ODIMM в своем выступлении на форуме рассказала о деятельности малых и средних предприятий (МСП) в Республике Молдова и их влиянии на экономику страны.
 
«Политика, продвигаемая в области развития предпринимательства в стране, привела к позитивной эволюции числа активных предприятий, даже при том, что сектор МСП продолжает сталкиваться со многими финансовыми, законодательными, бюрократическими и другими трудностями. За последние пять лет количество МСП неуклонно росло и увеличилось до 51,6 тысяч», - сообщила директор ODIMM.4 o edited
 
Юлия Ябанжи представила программы поддержки, внедряемые ODIMM, которые оказывают значительное влияние на развитие предпринимательской среды в Республике Молдова, сделав особый акцент на программах «PARE 1+1», PNAET, FGC, «Академия бизнеса для женщин», «Женщины в бизнесе» и сети бизнес-инкубаторов.
 
Напомним, что в форуме «Совершенство в бизнесе» приняли участие представители правительств Румынии и Республики Молдова, бизнесмены, инвесторы и организации по поддержке предпринимательства из двух стран.
 
Двусторонняя торгово-промышленная палата Республика Молдова - Румыния является автономной, неправительственной, аполитичной организацией, действующей в качестве юридического лица в целях общественной пользы, предоставляющей  защиту и поддержку интересов своих членов и других экономических операторов в Республике Молдова и Румынии для развития торговли и  услуг, соответствующих требованиям рыночной экономики.
2 o edited3 o edited1 o edited
DSC 0585 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a încheiat contracte de prestări servicii cu 28 de experți în domeniul afacerilor care vor oferi servicii de consultanță antreprenorială femeilor de afaceri din Republica Moldova. Serviciile de consultanță vor fi prestate în cadrul Programul-pilot “Femei în Afaceri” (PFA). Prestatorii de servicii de consultanță vor contribui la dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul femeilor din  Republica Moldova.
 
Serviciile de consultanță constituie o continuare a procesului de formare antreprenorială a beneficiarelor PFA care presupune: mentorat, consultanță în afaceri, ghidare la înregistrare a afacerii, etc.
 
“Cele peste 300 de femei care au trecut componenta de instruire a PFA au fost împărțite pe criterii geografice, inclusiv UTA Găgăuzia. Acestea după finalizarea cursurilor de instruire antreprenorială vor fi familiarizate și ghidate de către experți cu instrumentele și metodele de utilizare în planificarea și dezvoltarea afacerii, identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansarea afacerii,  îndrumare pentru dezvoltarea propriului planul de afaceri, inclusiv pentru beneficierea de suport financiar necesar lansării și activității post-lansare a afacerii”, susține Iulia Iabanji, Director general ODIMM.DSC 0589 edited 
 
Serviciile de mentorat vor fi acordate individual pentru toate femeile participante în Campania de instruire care doresc să se înscrie în competiția de granturi din etapa a doua a Programului guvernamental “Femei în Afaceri”.
 
DSC 0620 editedEtapa a doua a Programului - pilot „Femei în afaceri” presupune componenta de granturi mici pentru femei. La această etapă pot participa femeile care gestionează o afacere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului constituie 165 mii lei, dintre care 110 mii lei vor fi direcționați pentru procurarea de echipamente, iar 55 mii lei sunt destinați pentru dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță, proiectare,instruire, etc.
 
În toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”, gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Perioada de implementare a acestui Program este de 3 ani, din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne. Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare a 3 etape de dezvoltare a afacerii.
DSC 0592 editedDSC 0696 editedDSC 0639 edited
Pagina 1 din 16

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE