Companiile cu potențial de creștere din Republica Moldova ar putea avea acces mai convenabil la credite

Companiile cu potențial de creștere din Republica Moldova ar putea avea acces mai convenabil la credite


Svetlana Turcanu, șef-interimar al Direcției politici de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii și comerț al Ministerului Economiei, a menționat că accesul la finanțare este unul dintre cele mai discutate subiecte în cadrul întâlnirilor cu antreprenorii. Astfel, Ministerul Economiei este deschis pentru orice dialog cu instituțiile bancare pentru a facilita accesul la credite și diminuarea riscurilor atât pentru IMM-uri, cât și pentru bănci.

Iulia Iabanji, Directorul General ODIMM a menționat, că majoritatea aspectelor de optimizare a activității Fondului de garantare au fost discutate de nenumărate ori cu instituțiile financiare și mediul de afaceri. Toate aceste propuneri vor sta la baza noului Acord de colaborare între ODIMM și băncile comerciale.

Directorul ODIMM a subliniat că în scopul facilitării accesul la finanțare pentru IMM-uri, ODIMM deja a operat unele modificări la procesul de garantare, în special la modul de executare a garanției financiare, fapt ce a simplificat procedura de plată a garanțiilor către bănci. Printre alte facilități operate, au fost majorate comisionul de garantare și plafoanele produselor FGC, a fost simplificată procedura de acordare a garanției, a fost micșorat și numărul de documente necesare.

Iulia Iabanji a menționat că ODIMM preconizează stabilirea colaborării cu unitățile de implementare a Liniilor de finanțare, cum ar fi Proiectul de ameliorare a Competitivității PAC II, Fondul internațional pentru dezvoltarea agricolă FIDA VI, Programul de restructurare a sectorului vitivinicol, Linia de finanțare pentru eficiența energetică a Republicii Moldova – MOSEFF și altele. Acest lucru ar putea spori gradul de absorbție a fondurilor internaționale. Totodată ODIMM își propune stabilirea parteneriatelor de colaborare cu Organizațiile de Microfinanțare în domeniul garantării. Începând cu 2011, grație suportului Uniunii Europene portofoliul fondului a fost capitalizat peste 60 milioane de lei, fapt ce permite utilizarea acestora pentru întreprinderile mijlocii.DSC 0289

Reprezentanții băncilor s-au arătat interesați de propunerile ODIMM, deschiși pentru colaborare, exprimându-și disponibilitatea de a contribui la difinitivarea Acordului menționat.

Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit relații de colaborare cu 9 bănci comerciale din Republica Moldova.

Fondul de stat de garantare a creditelor a fost constituit în 2001 și a fost preluat în gestiune de Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în anul 2007. În prezent ODIMM acordă garanţii la creditele pe termen scurt și mediu, cu valoare maximă de 2 mil. lei, pentru:
• întreprinderile active - garanţie financiară în valoare de până la 1 mil. lei cu rata de acoperire de pînă la 50% din valoarea creditului şi perioada de garantare de până la 5 ani;
• întreprinderile nou-create - garanţie financiară în valoare de până la 500 000 lei, cu rata de acoperire de 70% din valoarea creditului şi perioada de garantare de până la 3 ani;
• întreprinderile gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, garanţie financiară în valoare de până la 150 000 lei, ceea ce reprezentă 50% din valoarea creditului, iar perioada de garantare de până la 5 ani;
• lucrătorii migranţi, care iniţiază/dezvoltă o afacere în R. Moldova - garanţie financiară în valoare de până la 200 000 lei, ceea ce reprezintă 50% din valoarea creditului solicitat iar perioada de garantare de până la 5 ani;
• întreprinderile exportatoare de mărfuri şi materiale, pentru care suma garanţiei financiare nu va depăşi 2 mil. lei, cu rata de acoperire de până la 50% din valoarea creditului şi perioada de garantare de până la 5 ani.
Până în prezent cu suportul Fondului de garantare a creditelor, au fost acordate garanţii financiare, în valoarea de cca 48 mil. lei, la peste 230 de companii, care au obţinut credite bancare în valoare de cca 132 mil. lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 207 mil. lei.
10.06.2016

 

 

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

© ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Toate drepturile rezervate.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei)
Tel : + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: info@odimm.md