Activitățile Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri al ODIMM ar putea fi extinse

Activitățile Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri al ODIMM ar putea fi extinse

Centrul de Consultanță în Afaceri a fost inițiat de către ODIMM pentru a facilita accesul antreprenorilor la informația privind procesul de inițiere a unei afaceri și de a promova oportunitățile de dezvoltare a businessului prin programele oferite de către ODIMM și alte instituții cu acest profil din Republica Moldova. În prezent serviciile de consultanță ale centrului nominalizat au fost preluate și de cele 9 incubatoare de afaceri, deschise în raioanele țării.

 

Reprezentanții JICA, au menționat, în cadrul unei întrevederi de lucru cu experții ODIMM, că Agenția Japoneză intenționează să consolideze capacitatea de suport oferit sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin extinderea capacităților de servicii ale centrelor de consultanță, inclusiv pentru întreprinderile deja formate, care necesită imbold pentru creștere.

 

Horikawa Miho, director executiv al Departamentului European al JICA, a relevat că principalele activități care necesită implementare într-o întreprindere deja formată și cu potențial de creștere sunt crearea imaginii (branding-ul) companiei, organizarea întreprinderii după o schemă de organizare bine pusă la punct și alte instrumente necesare pentru dezvoltare.

 

Potrivit reprezentantului JICA, în calitatea sa de instituție a Guvernului Japoniei, JICA este dispusă să conlucreze, prin intermediul ODIMM, cu Guvernul Republicii Moldova pentru a identifica toate oportunitățile de cooperare tehnică și de adaptare a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului, pentru a oferi posibilitate sectorului de business din Republica Moldova să se dezvolte mai dinamic.


Iulia Iabanji, directorul general ODIMM a menționat că JICA a fost și continue să reprezinte un partener de încredere pentru antreprenoriatul din Moldova. Până în prezent experții ODIMM au acordat o atenție mai mare procesului de inițiere a afacerii și școlarizării viitorilor antreprenori, iar în continuare echipa ODIMM este în căutare permanentă a căilor de dezvoltare a sectorului businessului mic și mijlociu, iar serviciile de consultanță oferită antreprenorilor cu experiență ar fi o etapă avansată de suport acordat sectorului antreprenorial din Moldova de către instituțiile guvernamentale prin intermediul partenerilor de dezvoltare, a menționat Iulia Iabanji.

 

Potrivit directorului general ODIMM, acest lucru ar oferi posibilități businessmanilor deja formați să dezvolte afacerile, să identifice posibilități de export, de creare a locurilor noi de muncă, fapt ce va contribui la exploatarea oportunităților oferite de Acordul de Asociere „UE-RM” și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională JICA a fost fondată în anul 1974 este o agenție de implementare a asistenței tehnice, orientată spre dezvoltarea capacități instituționale, fortificarea întreprinderilor și dezvoltarea resurselor umane pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să inițieze dezvoltarea durabilă economică și socială. În parteneriat cu JICA, ODIMM a inițiat în Republica Moldova instituția Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri (CC&AA), care în prezent este în proces de extindere în regiunile țării prin intermediul celor 9 incubatoare de afaceri din țară.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

© ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Toate drepturile rezervate.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei)
Tel : + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: info@odimm.md