Comitetul de Supraveghere a Programului „PARE 1+1” a aprobat finanțarea nerambursabilă pentru 34 de întreprinderi


Potrivit Iuliei Iabanji, instituția desfășoară un amplu program de promovare a Programului „PARE 1+1”, inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice, diasporei, partenerilor de dezvoltare, etc.

 

Analizele ODIMM mai indică că peste 76 la sută din întreprinderile beneficiare de finanțare nerambursabilă sunt în faza extinderii afacerii, iar 23% în faza de lansare. Din totalul solicitărilor de finanțare nerambursabilă, 23 afaceri sunt demarate în agricultură și orientate spre diferite tipuri de activitate: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, creșterea plantelor și animalelor, acordarea serviciilor mecanizate. Alte 8 întreprinderi activează în domeniul prestării serviciilor (servicii de transport și depozitare, servicii de recreere și agrement, sănătate și asistență socială) și 3 întreprinderi în industria prelucrătoare (fabricarea produselor textile, industria alimentară, prelucrarea şi ambalarea cerealelor).


După locul amplasării, întreprinderile sunt localizate în 17 raioane ale republicii, dintre care 20% își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău, iar 80% în mediul rural.

 

Programul „PARE 1+1” are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători emigranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

© ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Toate drepturile rezervate.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei)
Tel : + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: info@odimm.md