ODIMM

te

Programe

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora

 Programul de creștere

 

Grupul țintă: Întreprinderile Mici și Mijlocii care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă e noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova 


Programul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu ODIMM cu suportul asistenței tehnice a  Proiectului Uniunii Europene  “Infrastructura Calității în contextul DCFTA”. Acest instrument are drept scop dezvoltarea unui sistem complex de acordare a suportului pentru întreprinderile cu potențial de creștere și internationalizare. 


Programul oferă suport ÎMM pentru introducerea practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și a competitivității.

Solicitanții la Program vor beneficia atât de suport consultativ și formare a competențelor antreprenoriale, prin schema de Business Voucher, cât și financiar, prin schema de „Grant”.

Ø  Mai întâi fiecare ÎMM care intenționează să participe la program va completa un chestionar de autoevaluare elaborat de ODIMM, care va fi completat în regim on-line;

Ø  În baza rezultatelor autoevaluării, companiile înregistrate la Program vor selecta potențialii prestatori de servicii în afaceri pentru elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere a companiei;

Ø  Prin intermediul programului, ÎMM în baza schemei de Business Voucher vor primi suport pentru dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale); dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere (TC, CRM, ERP, CAD); implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO Label); instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă; reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit; elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere; stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export. Valoarea Business Voucher-ului, integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei. În cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%.

Ø  Pentru implementarea Planului de dezvoltare strategică a companii (minim 3 ani), beneficiarii pot solicita suport financiar nerambursabil cu o valoare maximă de 2.000.000 lei. Schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil.

Ø  Antreprenorii care vor solicita credite de la instituții financiare în scopul asigurării contribuției proprii în cadrul prezentului Program și nu vor dispune de suficient gaj, vor putea beneficia de suport prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor gestionat de ODIMM.

Poza ecologizare 1

Criterii de eligibilitate:

Ø La Program pot participa ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

Ø Beneficiarii direcți ai Programului sunt ÎMM înregistrați în registrul persoanelor juridice din Republica Moldova.

Ø Solicitanții înregistrați la Program trebuie să demonstreze lipsa restanțelor față de bugetul public național.

Ø Nu sunt admise în cadrul Programului domeniile de activitate eligibile direcțiilor de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural conform prevederilor Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

Ø Suport financiar în cadrul Programului se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) şi Bălți (10%) şi 70% – pentru celelalte localități.

Ø Suportul este destinat ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor internaționale.

Ø Prioritate se va acorda ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

Ø În cadrul prezentului Program, se acceptă spre finanțare toate domeniile de activitate prioritare economiei naționale, cu excepția:

- activitățile fiduciare și de asigurare;
- activitățile fondurilor de investiții;
- activitățile bancare, de creditare nebancară;
- activitățile de schimb valutar și de lombardare;
- activitățile din domeniul imobiliar;
- activități din domeniul educațional;
- comerțul cu amănuntul și cu ridicata;
- importul, producerea și comercializarea alcoolului;
- importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun;
- producerea și distribuția gazelor, a electricității;
- serviciile și asistența tehnică militară, producerea produselor militare;
- servicii sociale și de sănătate;
- servicii de distribuție a apei, de colectare a deșeurilor și decontaminare;
- jocurile de noroc și serviciile aferente.

Activități susținute:

Participarea la Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora nu presupune doar solicitarea și primirea resurselor financiare, dar asistență complexă în formarea competențelor antreprenoriale conform necesităților companiei dezvoltarea imaginii corporative sau de produs; dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere; implementarea standardelor internaționale de management al calității; instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă; reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit; elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere; stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export.

Ca urmare a autoevaluării, beneficiarii înregistrați la Program, vor primi suport pentru implementarea planului strategic de dezvoltare a afacerii (planificat pentru 3 ani).

Ø    Investițiile eligibile din cadrul proiectului investițional vor fi destinate pentru: achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații) și achiziționarea imobilizărilor necorporale (protecția și achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software);

Ø    Investițiile referitoare la achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere constituie maximum 10% din suma finanțării nerambursabile, iar procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea constituie nu mai mult de 20% din valoarea finanțării nerambursabile oferite;

Ø    Programul nu finanțează: solicitările de grant pentru acțiunile retroactive (care au fost deja finalizate); salariile personalului, arenda spațiilor, consumabile și alte cheltuieli administrative;

Participare:

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova la data de 01 iulie 2020. Astfel în prezent ODIMM este în proces de dezvoltare a instrumentelor necesare pentru parcurgerea etapelor programului de către beneficiari.

În acest sens te asigurăm că în termeni proximi vom anunța lansarea Programului, cît și a perioadei de aplicare pentru a beneficia de suportul oferit pentru dezvoltarea ÎMM.

 

Cadrul Normativ

 

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 23.10.2020.
Soluție    Suport

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!