ODIMM

te

Subvenţionare Expoziţii

Subvenţionare Expoziţii

Programul de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții 


Scopul
Programului de promovare a participării agenților economici la târguri şi expoziții - constituie susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional. 

La Program poate  participa orice agent economic care este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii:

a) este constituit și înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) nu înregistrează datorii la bugetul public național, la data depunerii cererii de subvenționare;

c) nu se află în procedura de insolvabilitate;

și confirmă prin documente justificative privind achitarea taxei de înregistrare la expoziție și taxei de arendă a spațiului expozițional în proporție de 100%;

Noutatea Programului!!! 

Solicitantul are dreptul să beneficieze de următoarele subvenționări:

a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei;

b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei;

doar după depunerea dosarului pentru obținerea subvenției.
Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăși 5 000 lei.


Dosarul pentru obținerea subvenției va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

1) Formularul de Participare la Program 

 2) Cererea de subvenţionare.

 3) Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional; 

 4) Dispoziția de plată sau bonul de plată care atestă achitarea integrală a participării agentului economic la expoziție;

 5) Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii Cererii de participare la finanțare)/ Certificatul de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător;

 6) Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;

 7)  Declarație pe propria răspundere

8)   Lista de verificare a actelor

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 22.01.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!