logo ro

te

Evaluează compania ta

-- Formularul de evaluare a companiei --

Evaluarea Companiei se efectuează în baza răspunsurilor la cele 60 de întrebări divizate pe 7 rubrici în formularul de evaluare. În baza răspunsurilor furnizate, pentru îmbunătățirea profilului dvs. de afaceri, rezultatele evaluării se vor prezenta sub formă de diagramă, foaie de punctaj și o listă de Servicii de dezvoltare a afacerilor.

Urmare selectării serviciilor din lista propusă se va genera o listă a Prestatorilor de servicii care sunt dispuși să desfășoare activități în acest domeniu, inclusiv cu datele lor de contact. Înainte de a trimite selecţia dvs. aţi putea să examinaţi Termenii de referinţă (TdR) indicativi corespunzători, accesând butonul VIZUALIZARE TdR. Fiecare TdR cuprinde scopul, aria de activitate, rezultatele scontate şi raportarea pentru fiecare serviciu de consultanţă.

Vă atenţionăm asupra faptului că toate rubricile Formularului de evaluare a companiei trebuie completate în întregime. Evaluarea se efectuează prin corelarea tuturor secțiunilor și va fi mai exactă dacă veţi furniza toate informațiile solicitate. Nu este necesar să vă logaţi, iar informațiile primite de la Dvs. nu vor fi oferite persoanelor terţe şi nici stocate de noi.


1. MANAGEMENT

1.1. Dispune compania de o strategie în formă scrisă?

a) Da
b) Nu, (Vă rugăm treceţi la Întrebarea 1.9)

1.2. Care sunt elementele principale ale strategiei? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs.)

a) Eficienţa (calitate şi preţ)
b) Relaţii cu clienţii
c) Inovaţie

1.3. Care este cea mai bună descriere a companiei Dvs? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs.)

a) Revizuim planul nostru, care este oficial şi în formă scrisă, cel puţin o dată pe an.
b) Implementăm un plan care reprezintă o serie de sesiuni de brainstorming între managerii departamentelor şi alţi membri ai companiei. (Vă rugăm treceţi la Întrebarea 1.9)
c) Avem un scop general al companei şi zilnic lucrăm pentru realizarea acestuia.
(Vă rugăm treceţi la Întrebarea 1.9)
d) Directorul General/Proprietarul setează direcţia generală pentru companie.
(Vă rugăm treceţi la Întrebarea 1.9)

1.4. Cât de des sunt revizuite acţiunile din planul oficial al companiei?

a) O dată la fiecare 3 – 4 luni
b) O dată la 6 luni
c) O dată pe an
d) După necesitate

1.5. Planul nostru strategic este urmat: (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs.)

a) Îndeaproape, orice modificare trebuie să fie încorporată într-un nou plan.
b) Oarecum îndeaproape, cu câteva modificări minore în planul inițial.
c) Cât de mult posibil, dar de obicei implementarea diferă de plan.

1.6. Pentru ce perioadă de timp este elaborat planul?

a) 3-5 ani
b) 2 ani
c) 1 an

1.7.  Planul în formă scrisă este elaborat de: (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs.)

a) Echipa managementului executiv (mai mult de două persoane)
b) Echipa de management şi consultanţi
c) Președinte și un alt manager
d) Numai de preşedinte/proprietar
e) Numai de consultanţi

1.8. Planul companiei (în formă scrisă) se circulă prin companie?

a) Da
b) Se circulă doar secţiuni ale planului
c) Nu

1.9.  Care este importanţa planurilor în formă scrisă?

a) Foarte important
b) Important, dar nu în topul priorităţilor
c) Actualmente compania noastră nu îl consideră necesar

1.10.  Care din opţiunile de mai jos descrie cel mai bine compania Dvs? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs.)

a) Sunt proceduri clare pentru majoritatea operațiunilor din organizația noastră; toți angajații sunt conștienți de procedurile companiei; și procedurile sunt documentate.
b) Procedurile companiei sunt clare managerilor, dar nu toți membrii personalului sunt conștienți de aceste proceduri; Procedurile nu sunt documentate. Fiecare șef de departament este responsabil pentru supravegherea efectuării lucrărilor.
c) Nu există un set concret de proceduri pentru compania noastră, fiecare situație este tratată în mod individual; nu utilizăm instrumente de management pentru operațiunile noastre.

1.11. Există un sistem formal de raportare pentru fiecare departament?

a) Da, fiecare departament raportează operațiunile și progresele sale
b) Uneori, atunci când este necesar un raport solicitat de directorul general
c) Nu, informația este transmisă neformal și de multe ori verbal

 

2. MARKETING/DEZVOLTAREA EXPORTULUI/RELAŢII PUBLICE

2.1. În compania Dvs. este un Departament de Marketing?

a) Da
b) Nu

2.2. În compania Dvs. este un Departament de Vânzări?

a) Da
b) Nu

2.3. Asistenţii de vânzări au autoritatea de a negocia preţurile direct cu cumparatori?

a) Da
b) Uneori, în dependeţă de cumpărător
c) Nu, este preferabil ca asistentul de vânzări să se consulte mai întâi cu managerul.

2.4. Compania Dvs. a participat la expoziţii internaţionale?

a) Da
b) Nu, (Vă rugăm să treceţi la Întrebarea 2.6)

2.5. Vă rugăm să bifați țările / regiunile unde aţi participaţi la expoziţii. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Romania
b) Ukraina
c) Țările Uniunii Europene
d) Rusia
e) Alte Țări CSI
f) Alte Țări

2.6. Dispuneţi de o broşusă a companiei?

a) Da
b) Nu

2.7. Aveţi activităţi suplimentare de marketing și de promovare?

a) Da
b) Nu

2.8. Compania Dvs dispune de propriul site web, care se actualizează periodic?

a) Da
b) Nu

2.9. În prezent exportaţi?

a) Da
b) Nu, (Vă rugăm să treceţi la Întrebarea 2.11)

2.10 Vă rugămsă bifaţi regiunile în care exportaţi (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Romania
b) Ukraina
c) Țările Uniunii Europene
d) Rusia
e) Alte Țări CSI
f) Alte Țări

2.11. De cât timp exportaţi?

a) Mai mult de 5 ani
b) 2-5 ani
c) 1-2 ani

2.12. Vă rugăm să bifaţi domeniile care necesită îmbunătăţire conform opiniei clienţilor Dvs. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Calitate
b) Livrare
c) Preţ
d) Ambalare
e) Design
f) Comunicare

2.13. Aveţi careva produse / servicii pentru export?

a) Da
b) Nu

 

3. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

3.1. Vă rugăm să bifați departamentele din organizația Dvs. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Departmentul Marketing
b) Departmentul Vânzări
c) Departmentul Administraţie
d) Departmentul Resurse Umane
e) Departmentul Financiar (3-5 angajaţi)
f) Departmentul Design
g) Department Livrare şi Logistică
h) Departmentul Calitate

3.2. Vă rugăm să bifaţi managerii din cadrul organizaţiei Dvs., fără a include Managerul General? (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Manager Marketing
b) Manager Vânzări (o altă persoană decât Managerul Marketing)
c) Office Manager/Manager DRU/Manager Administrativ
d) Manager Financial
e) Manager Producţie
f) Manager Export
g) Manager Calitate

3.3. Care din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine structura organizaţională a companiei Dvs.? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs).

a) Angajații raportează managerului departamentui respectiv care este autorizat să ia decizii importante fără să se consulta cu MG.
b) Angajații raportează managerului departamentului respectiv care este autorizat să ia anumite decizii. Managerul de departament trebuie să raporteze în mod frecvent activitățile către directorul general și să obţină aprobări pentru deciziile importante.
c) Managerul General este responsabil pentru majoritatea deciziilor.

3.4. Vă rugăm să bifaţi membrul (membrii) companiei Dvs. care este autorizat să ofere direct clienţilor cotaţiile companiei. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Manager Vânzări
b) Reprezentanţi Vânzări
c) Manager Export
d) Preşedinte/proprietar

3.5. Vă rugăm să bifaţi membrul (membrii) companiei Dvs. care este autorizat să negocieze direct cu clienţii ofertele/preţurile. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Manager Vânzări
b) Reprezentanţi Vânzăr
c) Manager Export
d) Preşedinte/proprietar

3.6. Compania Dvs. dispune de Manual de politici şi proceduri pentru resursele umane?

a) Da
b) Nu

3.7. Care din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine compania Dvs.? (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Compania are o structură salarială pentru angajații săi
b) Compania are fişe de post pentru fiecare poziţie
c) Compania dispune de o schemă de compensaţii și beneficii pentru angajații săi

3.8. Care din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine compania Dvs.? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs).

a) Evaluăm angajaţii îm mod regulat conform unui sistem de evaluare a performanțelor; satisfacția angajaților noștri o considerăm prioritară și lucrăm din greu pentru a le menține devotamentul fată de companie și obiectivele acesteia.
b)  Compania noastra nu evaluează angajații sau măsoară satisfacția acestora, dar MG si alţi șefi de departamente țin sub control performanța, iar în cazul în care apare o problemă o tratează.
c) Compania noastra depinde de muncitori necalificați, încercăm să oferim stimulente, dar datorită specificului sectorului dat, de obicei, ne confruntăm cu o rotaţie înaltă a personalului.

3.9.  Care din din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine compania Dvs.? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs)

a) Oferim o majorare anuală a salariului tuturor angajaților; periodic oferim majorări suplimentare personalului cu rezultate excepţionale în urma evaluării; cel puţin de două ori pe an oferim bonusuri pentru toți angajații.
b) Oferim o majorare anuală a salariului tuturor angajaților; oferim majorări suplimentare unor angajați și bonusuri o dată pe an pentru majoritatea angajatilor.
c) Oferim bonusuri angajatilor nostri, în funcție de situația noastră financiară.

3.10. Care este procentajul anual al rotaţiei de personal?

a) Mai puţin de 5%
b) 5-10%
c) Mai mult de 10%

3.11. Oferiți instruire pentru angajatii Dvs. in mod regulat?

a) Da
b) Nu, nu la moment, dar planificăm în viitorul apropiat
c) Nu, nu dorim să investim în acest domeniu

3.12. Cum, de obicei, sunt promovaţi angajaţii în cadrul companiei Dvs.?

a) În baza perfromanţei în cadrul companiei
b) În bata numărului de ani lucraţi în companie

3.13. Vă rugăm să bifaţi problema(le) cu care se confruntă în mod frecvent angajaţii Dvs. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) În prezent nu avem probleme cu angajații noștri
b) Absenţa frecventă
c) Neînțelegerea așteptărilor clienților noștri
d) Lipsa abilităţilor necesare pentru poziţia ocupată

 

4. FINANŢE ŞI SERVICII FINANCIARE

4.1. Care din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine practicile financiare ale companiei Dvs.?

a)  Compania noastra are un plan financiar, care reflectă detaliat planul nostru de afaceri; este planificat cel puțin cu un an înainte; compania face referinţă la acest plan în procesul de evaluare a performanțelor sale.
b) Există un plan financiar, dar este dificil de a-l urma pe parcursul anului; compania progresează în ceea ce priveşte elaborarea planurilor financiare realizabile, dar în prezent încă mai necesită ajustări.
c) Oficial nu există un plan financiar, managerul nostru financiar este responsabil pentru raportarea tuturor progreselor MG şi altor manageri.

4.2. Dispune compania de un sistem de management financiar?

a) Da
b) Nu

4.3. Dispune compania de un sistem de costuri?

a) Da
b) Nu

4.4. Cum se efectuiază contabilitatea?

a) Electronic
b) Manual

 

5. PRODUCEREA

5.1. Ce planuri de producție utilizaţi? (Vă rugăm să bifaţi dacă este relevant).

a) Nu este cazul, activăm doar în domeniul serviciilor
b) Anuale
c) Lunare
d) Săptămânale
e) Zilnice

5.2. Urmați Ghidul bunelor practici de producție (BPP)?

a) Da
b) Uneori
c) Nu
d) Nu suntem familiarizaţi cu BPP, dar dorim să învăţăm mai multe despre BPP.
e) Nu este cazul, munca noastră nu are atribuţie cu BPP

5.3. Văr rugăm să bifaţi domeniile pe care le măsuraţi şi documentaţi progresul obţinut.

5.3.1. Eficienţa

a) Da
b) Nu

 

5.3.2. Utilizarea capacităţii

a) Da
b) Nu

 

5.3.3. Productivitatea

a) Da
b) Nu

 

5.4. Aplicaţi întreţinerea preventivă?

a) Da, efectuăm controale de rutină a echipamentului nostru
b) Nu, întreținerea se limitează la echipamentul defectat

5.5. În prezent, compania Dvs. aplică practici "prietenoase" mediului înconjurător?

a) Da
b) Nu

5.6. Care este nivelul mediu al stocurilor ? Vă rugăm să bifați boxele corespunzătoare.

5.6.1. Produse finite

a) Nici unul
b) Mai puţin de 1 lună
c) 1-3 luni
d) Mai mult de 3 luni

 

5.6.2. Produse intermediare

a) Nici unul
b) Mai puţin de 1 lună
c) 1-3 luni
d) Mai mult de 3 luni

 

5.6.3. Materia Primă

a) Nici unul
b) Mai puţin de 1 lună
c) 1-3 luni
d) Mai mult de 3 luni

5.7. Care din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine compania Dvs.?

a) Avem un departament de design în cadrul organizației noastre; Originalitatea este o necesitate primară pentru produsele / serviciile noastre
b) În prezent nu avem un departament de design, dar contractăm designeri după necesitate
c) Competitivitatea companiei noastre se bazeaza mai mult pe preț, decât pe design; momentan nu avem un departament pentru design

5.8. Compania Dvs. dispune de un produs / serviciu unic, care este exclusiv pentru compania Dvs.?

a) Da
b) Nu

5.9. Care din opţiunile de mai jos descriu cel mai bine viziunea companiei Dvs. privind logistica? (Bifaţi opţiunea cea mai relevantă pentru organizaţia Dvs)

a) Eficienţa şi execuţia la timp sunt esenţiale pentru a fi competetivi.
b) Activitățile companiei noastre nu depind în mare măsură de livrare promptă de bunuri / servicii.

5.10. Dispuneţi de un sistem documentat care monitorizează și evaluează performanța de distribuție și logistică?

a) Da
b) Nu

 

6. TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI SMI

6.1. Utilizează compania Dvs. un sistem computerizat de management a informaţiei (SMI)?

a) Da
b) Nu, nu am creat încă un sistem, dar planficăm.
c) Nu, nu suntem informaţi pe deplin referitor la modul de uzilizare a unui SMI computerizat

6.2. Compania Dvs. are un IT Administrator permanent în birou?

a) Da
b) Nu

6.3. Consideraţi siguranța și confidențialitatea datelor o prioritate în compania Dvs.?

a) Da
b) Nu

6.4. Care este procentul documentaţiei salvate în calculator?

a) 67 – 100%
b) 34 – 66%
c) 0 - 33%

 

7. CALITATE/CERTIFICĂRI

7.1. Dispune, în prezent, compania Dvs. de certificare valabilă a calității relevantă pentru sectorul Dvs. de operare (de exemplu, ISO, HACCP, CMM)?

a) Da
b) Nu

7.2. Vă rugăm să bifaţi complicaţia (le) cu care vă cofruntaţi în procesul de obţinere a certificărilor. (e posibil să bifaţi mai multe opţiuni odată)

a) Deja am obţinut toare certificările necesare
b) Finanţare
c) Procedură complicată de aplicare
d) Încă nu ne conformăm pe deplin
e) Nu avem nevoie să obţinem certificări pentru afacerea noastră

7.3. Aplicati controlul procesului statistic?

a) Da
b) Nu, nu sunt familiarizați cu controlul procesului statistic, dorim să avem mai multe informații cu privire la controlul procesului statistic
c) Nu

7.4. Dispuneţi de un laborator pentru controlul calităţii sau utilizaţi un asemenea laborator?

a) Da
b) Nu

7.5. Documentaţi specificaţiile produselor Dvs.?

a) Da
b) Nu

Declinarea responsabilităţii:
Această bază de date are un rol centralizator pentru prezentarea Prestatorilor de servicii de afaceri companiilor care au nevoie de experiența acestora. Ca și în cazul tuturor tipurilor de achiziții ar trebui să identificaţi dovezi ai activităţii anterioare, care a fost finalizată în mod satisfăcător. Ați putea dori să solicitaţi detalii referitor la clienţii anteriori pe care îi puteți contacta pentru a obţine o recomandare.
Proiectul nu inspectează sau aprobă Prestatorii SDA din această bază de date. Includerea unui Prestator SDA în baza de date nu conferă nici un drept de recunoaștere sau recomandare din partea proiectului ESRA sau a Uniunii Europene.

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 27.06.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!