Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Română (România)English (United Kingdom)
Баннер
Баннер
Новости
1yOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Republica Moldova în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina a lansat pe 14 martie curent proiectul transfrontalier „Joint Opportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)”.
 
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, autorităţilor publice centrale, organizaţiilor partenere, oameni de afaceri, precum și tineri potențiali antreprenori.
 
Iulia COSTIN, Secretar general de statal Ministerului Economiei și Infrastructurii a subliniat că tinerii sunt o forță motrice a economiei unei țări, iar susținerea acestora în inițierea și dezvoltarea afacerilor este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Economiei și Infrastructurii. „Felicit  echipa ODIMM cu ocazia lansării unui proiect transfrontalier ce vine să ofere o oportunitate unică tinerilor din Republica Moldova și Ucraina, ce vor putea face schimb de experiență, crea parteneriate și vor beneficia de instruire și asistență în inițierea unor afaceri inovatoare ”, a afirmat Iulia Costin.2y
 
Fabien SCHAEFFER, reprezentant al Delegației Uniunii Europene la Chișinău a menționat că atât Republica Moldova cât și Ucraina se confruntă cu o serie de probleme economice și sociale similare. „Cea mai bună soluție este să creăm tinerilor un viitor în țară, pentru că fără tineri nu există țară și nu există viitor”, a reiterat oficialul european.
 
Cătălina ARGHIR, reprezentanta Agenției Germane de Cooperare (GIZ Moldova) a menționat că : „JOBs for YOUTH este un proiect transfrontalier care va facilita cooperarea dintre tineri și organizații de suport din Ucraina și Republica Moldova, pentru că doar prin cooperare putem avea succes și putem obține rezultate frumoase”.
 
3yPetru GURGUROV, Director general interimar al ODIMM a evidențiat rolul și misiunea organizației în susținerea antreprenorilor din Republica Moldova, inclusiv pentru cei tineri, printr-o serie de programe de suport. „Ne bucurăm să oferim tinerilor o nouă șansă și anume proiectul „Oportunități comune în afaceri pentru tineri”. Este un proiect creat în baza unei experiențe de succes, în cadrul programului transfrontalier România – Moldova - Ucraina, prin care am reușit să conectăm tineri din Republica Moldova cu cei din România”, a afirmat Petru GURGUROV.
 
Vladimir PAVEL, Director al consiliului administrativ al Organizației de tineret „Noua Generație Europeană” din Ismail, Ucraina, a menționat  că instituția pe care o reprezintă implementează proiecte dedicate tinerilor în diverse domenii de activitate: sport, cultură și în sfera afacerilor: „Dorim să oferim tinerilor cât mai multe oportunități și îi încurajăm să beneficieze de acest proiect”.
 
Programul își propune să susțină 60 de tineri cu vârste cuprinse între 18-35 ani, din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic.4y
 
„Proiectul are obiective ambițioase, instruirea tinerilor din ambele țări, încurajarea participării acestora la Seed Forum-uri precum și crearea unei platforme de asistență și consultare on-line privind scrierea unui plan de afaceri”, a afirmat Oxana Paladiciuc, managerul Programului.
 
5yLa eveniment au participat organizații de suport și tineri antreprenori beneficiari ai unor proiecte similare, care au împărtășit experiența lor.
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova - Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina.
1yОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства Республики Молдова (ODIMM) в партнерстве с Молодежной организацией Украины «Новое поколение Европы» начала 14 марта трансграничный проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи (JOBs for YOUTH)».
 
В церемонии открытия мероприятия приняли участие представители Делегации Европейского Союза в Республике Молдова, центральных органов государственной власти, партнерских организаций, бизнес-сообщества, а также молодые потенциальные предприниматели. 
 
Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлия КОСТИН подчеркнула, что молодежь является движущей силой экономики страны, а ее поддержка в инициировании и развитии бизнеса признана приоритетом Правительства Республики Молдова и Министерства экономики и инфраструктуры. «Я поздравляю команду ODIMM с запуском трансграничного проекта, который предоставляет уникальную возможность для молодежи из Республики Молдова и Украины обмениваться опытом, налаживать партнерские отношения и получать обучение и помощь в инициировании инновационного бизнеса», - сказала Юлия Костин.2y
 
Фабьен ШЕФФЕР, представитель Делегации ЕС в Молдове, сказал, что и Республика Молдова, и Украина сталкиваются с рядом аналогичных экономических и социальных проблем. «Лучшее решение - создать будущее для молодежи в стране, потому что без молодежи у страны нет будущего», - подчеркнул европейский чиновник. 
 
Представитель Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) Кэтэлина АРГИР отметила: «JOBs for YOUTH - это трансграничный проект, который будет способствовать сотрудничеству между молодежью и организациями поддержки в Украине и Республике Молдова, потому что только благодаря сотрудничеству мы сможем добиться успеха, получить значимые результаты».
 
3yПетр ГУРГУРОВ, временный генеральный директор ODIMM, особо отметил роль и миссию возглавляемой им организации в поддержке молдавских предпринимателей, в том числе молодежи, посредством ряда программ. «Мы рады дать молодым людям новый шанс, а именно проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи». Это проект создан на основе успешного опыта, накопленного в рамках трансграничной программы Румыния - Молдова - Украина, благодаря которой нам уже удалось связать молодых людей из Республики Молдова с представителями из Румынии», - сказал Петру ГУРГУРОВ. 
 
Владимир ПАВЕЛ, директор Административного совета Молодежной организации «Новое поколение Европы» (Измаил, Украина), сказал, что НПО, которую он представляет, реализует проекты, предназначенные для молодежи в различных сферах деятельности: спорт, культура и бизнес: «Мы стараемся предоставить молодым людям как можно больше возможностей, и мы призываем их участвовать в этом проекте».4y
 
Целью программы является поддержка 60 молодых людей в возрасте 18-35 лет из Республики Молдова и трех областей Украины (Черновцы, Одесса и Винница) в целях создания инновационных предприятий с сильным социальным и экономическим трансграничным воздействием.
 
5y«Проект имеет амбициозные цели: обучать молодых людей из обеих стран, поощрять их участие в Seed Forums, а также создать онлайн-платформу поддержки и консультаций для написания бизнес-планов», - сказала Оксана Паладичук, менеджер программы.
В мероприятии приняли участие организации поддержки бизнеса и молодые предприниматели, уже ставшие бенефициарами подобных проектов, которые поделились своим опытом. 
 
Проект финансируется Европейским Союзом в рамках Программы по трансграничному сотрудничеству между Молдовой и Украиной и реализуется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Украинской молодежной организацией «Новое поколение Европы».
12.03.2018 10:47

Aviz de presă!

Опубликовано в Anunţuri Автор Victor Tocan
Jobs4Youth Logo
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Vă invita la evenimentul de lansare a proiectului transfrontalier “Joint Opportunities in Busiess for Youth (JOBs for YOUTH)”. 
 
JOBs for YOUTH își propune să susțină 60 de tineri (18-35 ani), din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic.  
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. 
 
 Evenimentul va avea loc miercuri, 14 martie 2018, ora 9:30,  în incinta sălii de conferințe Violin, Hotelul Jazz (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72).
 
 Găsiți atașată Agenda Evenimentului.
 
 Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. de tel (022) 22 53 77, mob. 060026678, Stratan Marcela, Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM.
baw logoStimate Doamne Antreprenoare,
 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Vă invită să vă înscriețila cursurile de mentorat organizate în cadrul proiectului ”Business Academy for Women”, finanțat de Uniunea Europeană.
 
Obiectivul proiectului ”Business Academy for Women” este de a oferi femeilor șansa să-și realizeze potențialul său de antreprenoare prin dezvoltarea abilităților de gestionare a afacerii, facilitarea accesului femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare a veniturilor întreprinderilor gestionate de femei.
 
Participarea la program vă oferă posibilitatea să vă dezvoltați noi abilități și tehnici de coordonare, pe care le veți putea aplica în cadrul întreprinderii, fapt ce va contribui la dezvoltarea personalului și multiplicării mentorilor la nivel de întreprindere.
 
Scopul Componentei de Mentorat este de a forma o comunitate de femei antreprenoare – mentori care vor împărtăși cunoștințe și experiențe prin metode eficiente antreprenoarelor care se află la început de cale precum și beneficiarelor de grant din cadrul proiectului ”Business Academy for Women”.
 
Participantele la Program vor beneficia gratuit de formare în calitate de mentor sporind abilitățile în următoarele domenii: mentorat, competențele unui mentor, comunicarea eficientă, dezvoltarea abilităților de leader etc.
 
Programul instruirii include trei sesiuni a câte două zile fiecare:
Sesiunea I – 21 -22 martie 2018
Sesiunea II – 28-29 martie 2018
Sesinea III – 3- 4 aprilie 2018
 
Instruirea se va desfășura începând cu orele 10:00, în incinta Institutului Muncii, str. Zimbrului 10, sala de instruire 6.
 
Pentru a participa la Programul de Mentorat, vă invităm să completați Formularul de aplicare on-line http://bit.ly/2IgWxbP până la data de 17 martie 2018
UntitledOrganizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) invită persoanele interesate la evenimentul de lansare a proiectului transfrontalier “JointOpportunities in Business for Youth” (JOBs for YOUTH), finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.
 
Programul își propune să susțină 60 de tineri cu vârste cuprinse între 18-35 ani, din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic. 
 
În cadrul evenimentului partenerii proiectului vor prezenta informații despre activitățile cheie ale proiectului, iar tineri beneficiari din proiecte similare vor împărtăși experiența lor. 
 
Totodată, la eveniment vor participa reprezentanți oficiali precum cei ai Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Germane de Cooperare care vor oferi o perspectivă generală privind importanța susținerii tinerilor antreprenori, cadrul existent și oportunitățile de viitor.
 
Agenda Evenimentului poate fi descărcat AICI.
 
Evenimentul va avea loc miercuri, 14 martie 2018, ora 9:30, în incinta sălii de conferințe Violin, Hotelul Jazz (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72).
 
Înregistrarea la eveniment se va face la mail-ul Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  sau la numărul de telefon (022) 225079, până pe data de 13 martie.
 
Proiectul “JointOpportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)” este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. 
25 de antreprenoare din raioanele Cimișlia, Basarabeasca și Hâncești au absolvit Componenta I de instruire din cadrul proiectului ”Business Academy for Women” și au obținut Certificatele de participare la training-urile  de dezvoltare a abilităților manageriale.  
 
Femeile de afaceri au studiat cum să-și eficientizeze modelul de business şi să-și orienteze companiile pe care le gestionează către export. Modulele de instruire au cuprins subiecte primordiale din domeniul de management, marketing contemporan și relații economice internaționale.
 
"În cadrul proiectului ”Business Academy for Women” ne dorim să dezvoltăm o comunitate puternică de femei antreprenoare, care să dețină toate abilitățile manageriale de gestiune a unei întreprinderi în concordanță cu provocările pieței naționale și internaționale. Instruim ultimul grup de femei și deja avem primele rezultate, 10 antreprenoare s-au orientat către piețele externe și exportă produsele sale în 4 țări", a menționat Ana Sochirca, manager de proiect.
 
Menționăm că în perioada septembrie 2017 – februarie 2018, peste 300 femei au beneficiat de instruire antreprenorială în cadrul Componentei I a Proiectului „Business Academy for Women” (BAW), implementat cu suportul Uniunii Europene. 
 
Antreprenoarele au fost repartizate în 12 grupuri regionale, care s-au reunit la Chișinău, Ceadâr Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Râbnița, Rezina, Soroca, Sângerei,  Ștefan Vodă, Tighina și Ungheni. Astfel, cele mai multe antreprenoare au fost instruite în regiunea de Nord - 83, urmate de 74 antreprenoare din regiunea Centru, 57 antreprenoare din stânga Nistrului și câte 50 antreprenoare din regiunea de Sud și UTA Găgăuzia.
 
În cadrul proiectului ”Business Academy for Women” urmează Concursul de granturi, în cadrul căruia 10 femei antreprenoare vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.
 
În premieră pentru Republica Moldova, Proiectul prevede elemente ale programului european de accelerare a dezvoltării întreprinderilor PLATO care va permite antreprenoarelor să își perfecționeze  abilitățile  manageriale, dezvolte gândirea strategică, necesară pentru creșterea întreprinderilor, și să dezvolte rețele de colaborare. Un avantaj enorm al programului PLATO este că participantele învață  una de la alta pe baza experienței acumulate pe parcursul activității sale. 
 
Un alt instrument valorificat în cadrul proiectului este mentoratul. Acesta presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească și să se dezvolte.
 
Proiectul BAW este finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB). Acesta a fost lansat în februarie 2017 pe o perioadă de 18 luni și  urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare.
BAW pe Regiuni
25 женщин-предпринимателей из районов Чимишлия, Басарабяска и Хынчешть завершили обучение в «Академии бизнеса для женщин» (”Business Academy for Women” -  BAW) в рамках первого компонента и получили Сертификаты участника тренингов по развитию управленческих навыков.
 
Деловые женщины изучали существующие возможности для оптимизации  бизнес-модели своего предприятия и его ориентации на экспорт. Учебные модули включали актуальные темы в области управления, современного маркетинга и международных экономических отношений.
 
«В рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» мы хотим создать сильное женское сообщество предпринимателей, которые обладают всеми управленческими навыками в соответствии с национальными и международными требованиями. Мы обучаем последнюю группу женщин, а первые 10 предпринимателей -  выпускниц нашей академии уже смогли пробиться на внешние рынки и экспортируют свою продукцию в 4 страны», - сказала Ана Сокирка, руководитель проекта.
 
Всего же в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года более 300 женщин получили предпринимательскую подготовку по компоненту I «Академии бизнеса для женщин», осуществляемой при поддержке Европейского союза.
 
Деловые женщины были разделены на 12 региональных групп, которые собирались в Кишиневе, Чадыр Лунге, Чимишлии, Комрате, Единец, Рыбнице, Резине, Сороке, Сынжерей, Штефан Водэ, Бендерах и Унгень. Большинство предпринимателей прошли обучение в Северном регионе - 83, 74 женщины-предпринимателя были из Центрального региона, 57 предпринимателей с Левого берега Днестра и 50 предпринимателей из Южного региона и АТО Гагаузия.
 
В рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» проводится Конкурс грантов, по итогам которого 10 женщин-предпринимателей получат гранты в размере 6 000 евро для реализации своих проектов.
 
Впервые в Республике Молдова проект содержит элементы Европейской программы ускорения развития предприятий PLATO, которые позволят предпринимателям улучшить свои управленческие навыки, разработать стратегическое мышление, необходимое для роста бизнеса, и развивать сети сотрудничества. Огромное преимущество программы PLATO заключается в том, что участники учатся друг у друга на основе опыта, накопленного в ходе своей работы.
 
Другим инструментом, используемым в проекте, является наставничество. Оно предполагает передачу знаний от опытных бизнесменов тем предпринимателям, которые хотят расти и развиваться.
 
Проект BAW финансируется Европейским Союзом и осуществляется Организацией по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) в партнерстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB). Он был запущен в феврале 2017 года на 18-месячный период и направлен на формирование экономических и социальных навыков у женщин, в том числе из сельских районов, путем сокращения гендерного неравенства и расширения доступа к финансовым ресурсам, услугам, инновационным технологиям и возможностям для развития.
BAW pe Regiuni
1 EUAstăzi platforma EU4Business cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reunit în cadrul unei mese rotunde reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiții (BEI), Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), băncilor comerciale și companiilor de microfinanțare din Republica Moldova. 
 
Evenimentul a avut drept scop evaluarea progresului programelor de suport care asigura accesul la finanțare al mediului de afaceri din Republica Moldova. 
 
În cadrul mesei rotunde, Directorul general interimar ODIMM, Petru Gurgurov, a facut o trecere in revista a instrumentele de suport active pentru IMM-uri și rezultatele obținute în acest sens. Accentul a fost pus pe accesul la finanțate asigurat prin programele gestionate de ODIMM.2 EU
 
Potrivit lui Petru Gurgurov, Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este un instrument de stat, gestionat de ODIMM, care asigură accesul la finanțare a IMM-urilor prin emiterea garanțiilor financiare pentru garantarea creditelor solicitate de antreprenori. Totodată a fost punctate  ajustările efectuate pentru funcționalitatea optimă a proceselor de garantare, „în urma acțiunilor întreprinse privind îmbunătățirea proceselor de garantare, in anul 2017 s-a înregistrat o creștere a portofoliului de garanții financiare de 76,12%, ceea ce a făcut posibilă atragerea resurselor financiare în economie în valoare de cca 231 milioane lei. Garanțiile financiare emise de FGC-ODIMM au contribuit la menținerea în câmpul muncii a aproximativ 1000 angajați”, a subliniat Petru Gurgurov.
 
31 EUDirectorul interimar ODIMM a specificat că un alt instrument  de susținere a IMM-urilor, gestionat de ODIMM, este Programul PARE 1+1, destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în inițierea sau extinderea unei afaceri. Petru Gurgurov a menționat că prin intermediul Programului,  cu suportul Uniunii Europene, suma totală a granturilor acordate constituie circa 215,8 mil lei, iar investițiile în economie sunt de 697,9 mln. lei, respectiv fiecare leu acordat sub formă de grant a generat circa 3,23 lei investiții în economie. Totodată, prin intermediul Programului au fost create 3170 locuri de muncă.
 
În cadrul prezentării Petru Gurgurov a făcut referire și la Programul - pilot „Femei în Afaceri”, lansat în 2016, prin oferirea sprijinului financiar și non-financiar pentru dezvoltarea afacerilor de către femei, ”Programul „Femei în Afaceri” a înregistrat un număr de 659 de femei participante, un număr de 408 de femei instruite,  un număr de 179 de companii noi create, care asigura un număr de 192 de locuri de munca”. 32 EU 
 
La finele evenimentului actorii cheie implicați în platforma EU4Business au analizat provocările și factorii care accelerează succesul programelor de suport pentru IMM-uri. Recomandările și sugestiile discutate în cadrul evenimentului vor fi prezentate în Raportul anual pregătit pentru Adunarea Generală a EU4Business de la Bruxelles, care va avea loc în perioada 20-21 iunie 2018.
 
33 EUÎntreprinderile mici și mijlocii (IMM) din regiunea Parteneriatului estic al UE au potențialul să creeze locuri de muncă și să stimuleze creșterea economică. Impedimentele precum accesul limitat la finanțare, cadrul legal și dificultățile întâmpinate la pătrunderea pe noi piețe împiedică progresul acestora. 
 
Inițiativa EU4Business a Uniunii Europene înlătură aceste obstacole prin intermediul finanțării, al sprijinului și al formării care ajută întreprinderile mici să î-și atingă pe deplin potențialul. Sprijinul EU4Business este acordat cu ajutorul unor organizații precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. De menționat că inițiativa EU4Business include toate activitățile UE care sprijină IMM-urile în țările membre ale Parteneriatului estic.
 34 EU4 EU
41 EU5 EU
 
 
1 EUСегодня платформа EU4Business при поддержке Представительства Европейского Союза в Республике Молдова объединила в рамках «круглого стола»  представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова (МЭИ), Организации по развитию сектора МСП (ODIMM), коммерческих банков и микрофинансовых компаний Республики Молдова.
 
Мероприятие было нацелено на оценку прогресса программ поддержки, обеспечивающих доступ к финансам для молдавской бизнес-среды.
 
Во время круглого стола временный генеральный директор ODIMM Петру Гургуров провел обзор активных инструментов поддержки для МСП и результатов, полученных в результате их применения. Акцент был сделан на доступе к финансированию через программы, управляемые ODIMM.2 EU
 
По словам Петру Гургурова, одним из этих инструментов является государственный Фонд гарантирования кредитов (ФГК, FGC), управляемый ODIMM, который облегчает доступ к финансированию для МСП путем выдачи финансовых гарантий для кредитов, запрошенных предпринимателями. Недавно в его работу были внесены корректировки для оптимального функционирования. «После действий, предпринятых для улучшения гарантийных процессов, в 2017 году произошло увеличение портфеля финансовых гарантий на 76,12%, что позволило привлечь ресурсы финансового сектора в экономику на сумму около 231 млн леев. Финансовые гарантии, выданные FGC-ODIMM, способствовали поддержанию на рынке труда предприятий, в которых трудятся порядка 1000 сотрудников», - подчеркнул Петру Гургуров.
 
31 EUВременный директор ODIMM уточнил, что другим инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, которым управлят ODIMM, является программа PARE 1 + 1 для трудящихся-мигрантов или их родственников первой степени, которые хотят инвестировать в создание или расширение бизнеса. Петру Гугуров отметил, что в рамках этой Программы при поддержке Европейского Союза общая сумма выданных грантов составила около 215,8 млн леев, а инвестиции в экономику в целом достигли 697,9 млн леев. Соответственно на каждый лей, предоставленный в виде гранта, пришлось около 3,23 лея инвестиций в экономику. В это же время с помощью Программы PARE 1 + 1 были созданы 3170 новых рабочих мест.
 
В своем выступлении Петру Гургуров также упомянул пилотную программу «Женщины в бизнесе», начатую в 2016 году и направленную на финансовую и нефинансовую поддержку развития женского бизнеса. В программе «Женщины в бизнесе» зарегистрированы 659 участвующих женщин; 408 женщин, прошедших обучение; 179 вновь созданных компаний, которые создали в общей сложности 192 рабочих места.32 EU
 
В конце мероприятия ключевые участники платформы EU4Business рассмотрели проблемы и факторы, которые ускоряют успех программ поддержки МСП. Рекомендации и предложения, выработанные на этом мероприятии, будут представлены в Годовом отчете, подготовленном для Генеральной Ассамблеи Европейского союза в Брюсселе 20-21 июня 2018 года.
 
33 EUМалые и средние предприятия (МСП) в регионе Восточного партнерства ЕС могут создавать рабочие места и стимулировать экономический рост. Им мешают гармонично развиваться такие препятствия, как ограниченный доступ к финансам, правовые рамки и трудности, возникающие при проникновении на новые рынки.
 
Инициатива EU4Business  Европейского союза устраняет эти препятствия за счет финансирования, поддержки и обучения, которые помогают малым предприятиям полностью реализовать свой потенциал. Поддержка EU4Business предоставляется через такие организации, как Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Следует отметить, что инициатива EU4Business включает в себя все виды деятельности ЕС по поддержке МСП в странах Восточного партнерства
34 EU4 EU
41 EU5 EU
În perioada 27 februarie – 2 martie curent, reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și ai Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) vor fi  informați despre modul de acordare a suportului antreprenorilor cu potențial de creștere orientate către export.1 GTW
 
Aceste acțiuni sunt urmare a realizării unei analize ample privind situația actuală a activităților de export prin prisma percepțiilor și viziunii antreprenorilor autohtoni, care a permis identificarea provocărilor și necesităților de instruire și consultanță în procesul de export. 
 
2GTWÎn debutul sesiunii de instruire, Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, a salutat activitățile partenerilor de dezvoltare îndreptate spre susținerea sectorului IMM din Republica Moldova și a mulțumit pentru suportul acordat echipei ODIMM. 
 
Aurel Casian, directorul Unității de Implementare a PAC, a subliniat că acest curs va ajuta echipa ODIMM să se focuseze inclusiv și pe companiile orientate spre export. “Aveți oportunitatea de a prelua bunele practici ale unei companii internaționale cu experiență în toată lumea. Este o provocare pentru noi deoarece sunt multe întrebări la care dorim să aflăm răspunsuri”, a adăugat Aurel Casian.3 GTW
 
Andrei Crigan, coordonator local al companiei Gateway & Partners, a evidențiat importanța instruirii formatorilor și i-a îndemnat pe cei prezenți să preia experiența pentru a putea ghida exportatorii în activitățile sale. 
 
Reprezentanții ODIMM și RIAM vor fi instruiți de către un grup de experți naționali și internaționali ai companiei de consultanță Gateway & Partners cu suportul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de formare a formatorilor pentru personalul ODIMM”. 
4 GTW5 GTW
6 GTW7 GTW
8 GTW9 GTW
 
Страница 1 из 37

ПАРТНЕРЫ

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

АНКЕТА

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

БаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннер
PARE