Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm sus

 

 

Ai nevoie de finanțare?

Programul este destinat lucrătorilor
migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi
ai acestora care doresc să investească
în lansarea sau/şi dezvoltarea unei
afaceri proprii.

pare logo


Înscrie-te acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai o idee de afacere?

Programul Național de Abilitare Economică
a Tinerilor este pentru tine! pnaet logo

Aplică acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de instruire?

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
este pentru tine!
gea logo


Aplică acum

Paterns 10 ani odimm jos
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
RSC finÎn condițiile actuale o afacere de succes nu se mai raportează doar la ecuația vânzări-profit, acțiunile fiind mai largi și mai variate, una dintre acestea este Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC).
 
Banca Mondială vede în responsabilitatea socială a companiei un angajament al întreprinderii faţă de stakeholderi (părți interesate) şi totodată un instrument prin care poate fi îmbunătăţită situaţia comunităţilor locale în care compania îşi desfăşoară activitatea.
 
Uniunea Europeană este şi ea interesată de dezvoltarea şi implementarea conceptului de RSC,care este parte a strategiei Europa 2020 pentru o creştere economică sustenabilă. În viziunea Comisiei Europene, RSC reprezintă „un concept prin care companiile integrează voluntar, din proprie iniţiativă, preocupările faţă de mediu şi cele sociale în operaţiunile lor de afaceri şi în interacţiunile lor cu stakeholderii”.
 
RSC se caracterizează prin antreprenoriat responsabil, voluntar, ce aduce beneficii angajaților, grupurilor social vulnerabile, întregii societăți, mediului, etc. Modelul RSC constă dintr-o serie de politici de business ce sunt orientate spre crearea unui echilibru dintre bunăstarea societăţii și obiectivele stabilite de companie. Principiile implicite ale acestui concept au un caracter continuu și un impact social de lungă durată. 
 
De ce este importantă activitatea de RSC? Mai multe studii constată că există o legătură directă între gradul de dezvoltare al unei țări și importanța care se acorda eticii în afaceri. Imaginea unei companii depinde nu numai de indicatorii economico-financiari, de calitatea produselor, de locurile noi create, dar mai este influenţată considerabil de modul prin care compania este văzută de societate care își formează anumite aşteptări, cum îşi realizează activitatea, cum își consumă resursele naturale, cum utilizează munca angajaţilor, ce impact are businessul asupra dezvoltării comunităţii, etc. 
 
Care sunt avantajele politicii RSC pentru IMM: mai mare satisfacţie şi loialitate a clienţilor; motivaţie şi loialitate a angajaţilor,bună promovare; bună poziţionare pe piaţă; relaţionare cu partenerii de afaceri interni și externi, cu autorităţile locale; utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi de producţie. În ultimă instanță, RSC este o modalitate prin care businessul interacționează cu societatea. Literatura de specialitate identifică trei modele principale de interacţiune a businessului cu societatea: filantropia, voluntariatul și RSC. Adesea businessul se limitează doar la primele 2 modele și nu consideră oportun de a merge pe calea activității de RSC: filantropie și voluntariat.
 
Modelul de filantropie include totalitatea activităţilor ce implică un ajutor material acordat benevol și necondiţionat de către companie unor categorii sociale sau organizaţii nevoiașe. Voluntariatul, dacă e făcut la nivel de companie este și el parte componentă a activităților filantropice, întrucât în acest caz compania investește resurse umane și de timp în beneficiul comunității. Această formă de filantropie este una clasică și frecvent întâlnită în Moldova.
 
RSC este un concept recent apărut şi în terminologia şi practica folosită de întreprinderile din Republica Moldova, ultimii ani fiind marcați de creșterea conștiinței companiilor privind rolul lor în dezvoltarea socială. Constituirea rețelei Pactului Global Moldova (PGM), precum și creșterea numărului de companii ce au aderat la PGM, inclusiv și ODIMM, este o dovadă în acest sens. Totodată, majoritatea întreprinzătorilor nu înţeleg încă ce presupune de fapt RSC,  și nu sesizează integrarea în practica curentă a acestor principii şi valori şi nici nu conştientizează beneficiile pe care le poate aduce companiei.
 
Începând cu anul 2010 ODIMM organizează anual Concursul național “IMM-model de Responsabilitate Social Corporativă”, cu scopul promovării acestui concept în rândul antreprenorilor și diseminării celor mai bune practici realizate de către ei. Pe parcursul realizării acestui concurs, au fost depuse peste 85 de formulare de participare și premiați circa 29 de IMM-uri care realizează activități de RSC pe 4 principii distincte: responsabilitatea față de mediu, angajați, societate și parteneri.
 
Apreciem enorm activitățile realizate de acești întreprinzători și aportul adus la dezvoltarea comunității în care activează.
 
Ceea ce ne dorim, inclusiv prin acest concurs, este ca pentru cât mai  multe  IMM-uri principiile de RSC să devină o filozofie a businessului pe care îl gestionează.  
DSC 00471111 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a semnat astăzi, 4 iulie 2017, contracte de achiziție cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația Obștească „Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului” pentru prestarea serviciilor de instruire antreprenorială femeilor de afaceri din Republica Moldova. Cursurile vor fi organizate în cadrul Proiectului „Business Academy for Women” (BAW). 
 
Cele peste 300 de femei antreprenoare care au fost selectate pentru componenta de instruire a Proiectului BAW au fost împărțite pe criterii geografice în 6 loturi, inclusiv UTA Găgăuzia și raioanele de est ale Republicii Moldova. Ulterior, urmează contractarea unei organizații de suport pentru desfășurarea cursurilor de instruire în regiunea transnistreană.
 
Organizațiile de suport, selectate în urma unei achiziții publice desfășurate de ODIMM, vor contribui la promovarea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul femeilor din  Republica Moldova. Instruirea se va desfășura pe module și va acoperi materii în domeniile marketingului contemporan, managementului și relațiilor economice internaționale. Durata unui curs de instruire este de 6 zile a câte 8 ore academice pe zi.DSC 06731111 edited
 
Proiectului „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale a femeilor, inclusiv și a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. În cadrul proiectului vor fi antrenate circa 300 de femei antreprenori, care vor fi instruite cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori  care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea  proiectelor.
DSC 00471111 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) подписала сегодня, 4 июля, 2017 года, контракты с Торгово-промышленной палатой РМ и Общественной организацией «Ассоциация содействия развитию предпринимательства» по предоставлению услуг по обучению основам предпринимательства для женщин-предпринимателей в Республике Молдова. Курсы будут организованы в рамках «Академии бизнеса для женщин» („Business Academy for Women” , BAW).
 
Более 300 женщин-предпринимателей были отобраны для учебного компонента данного проекта. Они были разделены по географическому признаку на 6 групп, в том числе АТО Гагаузия и восточные районы Молдовы. Впоследствии, по заключению договора, будет выбрана и тренинговая компания и для приднестровского региона.
 
Поддержка организаций, отобранных через процедуру государственных закупок, проведенную ODIMM, будет способствовать развитию предпринимательства среди женщин в Молдове. Обучение будет проходить по модульной программе и охватит современные бизнес-технологии в сферах маркетинга, менеджмента и международных экономических отношений. Продолжительность курса составляет шесть дней по 8 академических часов в день.DSC 06731111 edited
 
Проект «Бизнес-Академия для женщин» направлен на содействие развитию социально-экономических прав и возможностей женщин, в том числе в сельской местности, сокращение гендерного неравенства и расширение их доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. В Проекте будет задействовано около 300 женщин-предпринимателей, которые пройдут обучение, как оптимизировать свои бизнесс-модели и сориентировать свои компании на экспорт. В конце обучения будет отобрано 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая для реализации проектов.
19399591 1490977870940909 352219917155339583 nIMM-urile din Republica Moldova se pot înscrie, începând din 1 iulie 2017, la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VIII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care pe parcursul anului 2016 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate socială corporativă.
 
Participanții vor putea aplica pentru următoarele nominalizări: 
 
Grija faţă de angajaţi;
Grija față de piață;
Protecţia mediului înconjurător;
Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii.
 
PREMIUL MARE va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă. 
 
Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții: 
 
să se încadreze în categoria IMM;
să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an;
să fie rezident al Republicii Moldova;
să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă;
să depună formularul completat.
 
Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente urmează să fie depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), ÎN PLIC SIGILAT, până pe data de 20 septembrie 2017, cu menţiunea „Concurs RSC”. 
 
Documentele necesare pentru aplicare la concurs:
 
Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în data de 6 octombrie 2017. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului.
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de telefon (022) 29-57-41
DSC 0404 edited1Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin proiectul ”Business Academy for Women” a demarat cursurile de instruire antreprenorială pentru formatorii organizațiilor de suport din Republica Moldova. 
 
În perioada 28 iunie - 1 iulie, 24 de traineri din cadrul  organizațiilor de suport în afaceri din toate regiunile țării, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia beneficiază de o sesiune de instruire cu tema „Componentele măiestriei unui trainer”. Organizațiile de suport, selectate în urma unei achiziții publice organizate de ODIMM, vor contribui, ulterior, la promovarea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul femeilor din Moldova.
 
Olga Colesnicov, trainer în afaceri, a declarat la deschiderea cursurilor că participanții vor fi familiarizați cu aspectele teoretice și practice ale pregătirii și desfăşurării programelor de instruire în teritoriu, prin prisma obiectivelor proiectului „Business Academy for Women”. Formatorii vor trebui să țină cont de tendințele business-ului contemporan  și schimbările care se produc în continuu în economie. 
 
Instruirile sunt organizate în baza a 3 module, în domeniile marketing-ului contemporan, managementului și relațiilor economice internaționale. Trainerii -participanți la aceste cursuri de instruire  vor primi certificate de participare din partea ODIMM, iar ulterior acestea vor desfășura sesiunile de instruire pentru beneficiarele proiectului „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
Proiectul „Business Academy for Women”, lansat în luna martie curent, este finanțat de către Uniunea Europeană și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB).
 
Obiectivul general al Proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, inclusiv și a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. În cadrul proiectului vor fi antrenate circa 300 de femei antreprenori, care vor fi instruite cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori  care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea  proiectelor.DSC 0409 edited1
DSC 0404 edited1Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в рамках проекта «Академия Бизнеса для женщин» (”Business Academy for Women”)  начала учебные курсы для бизнесс-тренеров организаций поддержки в Молдове.
 
В период 28 июня-1 июля 24 преподавателя из организаций поддержки бизнеса во всех регионов республики и включительно в приднестровском регионе и АТО Гагаузия пройдут обучение по теме «Компоненты мастерства тренера». Такая помощь организациям, отобранным ODIMM на конкурсной основе, будет содействовать дальнейшему развитию предпринимательства среди женщин в Молдове.
 
Бизнесc-коуч Ольга Колесников, открывая курсы, отметила, что участники будут ознакомлены с теоретическими и практическими аспектами подготовки и проведения учебных программ на местах через призму целей проекта ”Business Academy for Women”. Тренеры должны учитывать тенденции развития бизнеса и изменения, непрерывно происходящие в экономике.
 
Тренинги организованы на базе трёх модулей: современного маркетинга, менеджмента и международных экономических отношений. Преподаватели – участники и участницы этих учебных курсов, получят сертификаты ODIMM, а затем будут проводить тренинги для бенефициаров проекта „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
«Академия бизнеса для женщин», запущенная в марте, финансируется Европейским Союзом и администрируется Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнёрстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
 
Главная цель данного проекта заключается в содействии экономическому и социальному расширению прав и возможностей женщин, в том числе в сельской местности, сокращению гендерного неравенства и расширению доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. В проекте будут участвовать около 300 женщин-предпринимателей, которые пройдут обучение, как оптимизировать модели своих бизнесов и сориентировать усилия своих компаний для выхода на экспорт. В конце обучения будут отобраны 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая для реализации своих проектов.DSC 0409 edited1
Pagina 7 din 55

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE